Skatterekneskapoktober 2014

Innhald

Arkiv for Skatterekneskap - månadleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
18. september 2017 August 2017 August 2017
15. august 2017 Juli 2017 Juli 2017
14. juli 2017 Juni 2017 Juni 2017
16. juni 2017 Mai 2017 Mai 2017
18. mai 2017 April 2017 April 2017
20. april 2017 Mars 2017 Mars 2017
17. mars 2017 Februar 2017 Stabile skatteinnbetalingar
16. februar 2017 Januar 2017 Noko høgare skattinnbetalingar
17. januar 2017 Desember 2016 Skatteinnbetalingane ned 40 milliardar i 2016
14. desember 2016 November 2016 Lågare skatteinnbetalingar
16. november 2016 Oktober 2016 Lågare innbetalingar av petroleumsskatt
17. oktober 2016 September 2016 Fortsatt reduksjon i samla skatteinnbetalingar
16. september 2016 August 2016 Vedvarande reduksjon i samla skatteinnbetalingar
18. august 2016 Juli 2016 Skatteinnbetalingane fortset å minke
15. juli 2016 Juni 2016 Fortsatt nedgang i skatteinnbetalingane