276932_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
276932
statistikk
2017-04-20T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapmars 2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Akkumulert. Millionar kroner og prosent.
Innbetalt og fordelt skatt hittil i årProsentvis endring fra fjoråret
Mars 2016Mars 2017Mars 2016Mars 2017
I alt230 782235 598-3,32,1
Ordinær skatt til staten11 11714 09125,226,8
Ordinær skatt på utvinning av petroleum4 4063 505-49,1-20,4
Særskatt på utvinning av petroleum6 8805 697-52,3-17,2
Fellesskatt til staten65 71963 062-3,4-4,0
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)8 9099 4133,95,7
Ordinær skatt til primærkommunen42 06044 9575,36,9
Medlemsavgift til folketrygda38 52240 1673,74,3
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda52 58654 229-1,03,1
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar581478