290621_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
290621
statistikk
2017-06-16T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapmai 2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
Mai 2015Mai 2016Mai 2017Mai 2016Mai 2017
I alt409397411-3,03,5
Skatt til kommuneforvaltninga8188918,73,7
Skatt til staten1411411530,18,6
Skatt på utvinning av petroleum462318-50,8-21,0
Innbetalingar til folketrygda1411451482,82,2