276922_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
276922
statistikk
2017-05-18T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapapril 2017

Innhald

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Akkumulert. Millionar kroner og prosent.
Innbetalt og fordelt skatt hittil i årProsentvis endring fra fjoråret
April 2016April 2017April 2016April 2017
Rettet 23. mai 2017.
I alt270 256273 732-7,61,3
Ordinær skatt til staten12 49214 79216,718,4
Ordinær skatt på utvinning av petroleum8 8076 807-49,6-22,7
Særskatt på utvinning av petroleum13 75711 060-52,7-19,6
Fellesskatt til staten89 77189 546-4,3-0,3
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)9 1829 6553,95,2
Ordinær skatt til primærkommunen43 43146 1975,36,4
Medlemsavgift til folketrygda39 23440 7123,83,8
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda53 03654 516-0,92,8
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar546448