290623_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
290623
statistikk
2017-07-14T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapjuni 2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
Juni 2015Juni 2016Juni 2017Juni 2016Juni 2017
I alt439413424-5,82,6
Skatt til kommuneforvaltninga8390937,83,4
Skatt til staten1431431560,09,1
Skatt på utvinning av petroleum693426-50,9-24,1
Innbetalingar til folketrygda1431471502,52,1