301830_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
301830
statistikk
2017-09-18T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapaugust 2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
August 2015August 2016August 2017August 2016August 2017
I alt546515533-5,73,4
Skatt til kommuneforvaltninga1051131177,93,7
Skatt til staten1661661780,46,9
Skatt på utvinning av petroleum874240-51,6-6,0
Innbetalingar til folketrygda1891941992,52,4