276930
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
276930
Stabile skatteinnbetalingar
statistikk
2017-03-17T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapfebruar 2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Stabile skatteinnbetalingar

Hittil i år er det betalt inn 127 milliardar i skatt i Noreg. Dette svarar til ein auke på 208 millionar kroner samanlikna med dei to fyrste månadane i 2016.

Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Akkumulert. Millionar kroner og prosent.
Innbetalt og fordelt skatt hittil i årProsentvis endring fra fjoråret
Februar 2016Februar 2017Februar 2016Februar 2017
I alt126 349126 557-7,50,2
Ordinær skatt til staten4 5145 774-11,527,9
Ordinær skatt på utvinning av petroleum4 4303 188-49,7-28,0
Særskatt på utvinning av petroleum6 9235 181-52,8-25,2
Fellesskatt til staten44 73442 7383,5-4,5
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)3 7994 0972,37,8
Ordinær skatt til primærkommunen17 79719 5273,19,7
Medlemsavgift til folketrygda16 40117 2945,05,4
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda27 38928 274-3,23,2
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar363483
Figur 1. Skatteinngangen fordelt på fylke. Januar - februar akkumulert. Prosentvis endring

I februar månad 2017 isolert sett blei det betalt inn 37 milliardar kroner i skatt. Dette er ein nedgang på 8,5 prosent samanlikna med den same månaden i 2016. Av dette beløpet kjem 27 milliardar frå upersonlege skattytarar utanom petroleumsskattar, og 8 milliardar kjem frå petroleumsskattane. Oljeskattane utgjorde til samanlikning 11 milliardar i februar 2016. Skatteinnbetalingar frå personlege skattytarar var på om lag 1,6 milliardar kroner.

Hittil i år har statsforvaltinga motteke skatteinnbetalingar på 49 milliardar kroner, noko som er ein nedgang på 736 millionar kroner samanlikna med den same perioden i 2016. Innbetalingane til kommuneforvaltninga utgjer 24 milliardar. Innbetalingane til folketrygda ligg på 46 milliardar.

Tidspunkt for innbetaling av skattarÅpne og lesLukk

Innbetalingane for alle skatteartane eksklusiv petroleumskattane finn i hovudsak stad i månader med oddetal. Innbetalingane av petroleumskattar finn i hovudsak stad i månader med partal.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB