276930_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
276930
Stabile skatteinnbetalingar
statistikk
2017-03-17T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false
Statistikken gir oversikt over innbetalt skatt til staten, fylkeskommunene og kommunene. Ved utgangen av februar 2017 var det betalt inn 127 milliarder kroner i skatt.

Skatterekneskapfebruar 2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Stabile skatteinnbetalingar

Hittil i år er det betalt inn 127 milliardar i skatt i Noreg. Dette svarar til ein auke på 208 millionar kroner samanlikna med dei to fyrste månadane i 2016.

Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Akkumulert. Millionar kroner og prosent.
Innbetalt og fordelt skatt hittil i årProsentvis endring fra fjoråret
Februar 2016Februar 2017Februar 2016Februar 2017
I alt126 349126 557-7,50,2
Ordinær skatt til staten4 5145 774-11,527,9
Ordinær skatt på utvinning av petroleum4 4303 188-49,7-28,0
Særskatt på utvinning av petroleum6 9235 181-52,8-25,2
Fellesskatt til staten44 73442 7383,5-4,5
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)3 7994 0972,37,8
Ordinær skatt til primærkommunen17 79719 5273,19,7
Medlemsavgift til folketrygda16 40117 2945,05,4
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda27 38928 274-3,23,2
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar363483
Figur 1. Skatteinngangen fordelt på fylke. Januar - februar akkumulert. Prosentvis endring

I februar månad 2017 isolert sett blei det betalt inn 37 milliardar kroner i skatt. Dette er ein nedgang på 8,5 prosent samanlikna med den same månaden i 2016. Av dette beløpet kjem 27 milliardar frå upersonlege skattytarar utanom petroleumsskattar, og 8 milliardar kjem frå petroleumsskattane. Oljeskattane utgjorde til samanlikning 11 milliardar i februar 2016. Skatteinnbetalingar frå personlege skattytarar var på om lag 1,6 milliardar kroner.

Hittil i år har statsforvaltinga motteke skatteinnbetalingar på 49 milliardar kroner, noko som er ein nedgang på 736 millionar kroner samanlikna med den same perioden i 2016. Innbetalingane til kommuneforvaltninga utgjer 24 milliardar. Innbetalingane til folketrygda ligg på 46 milliardar.

Tidspunkt for innbetaling av skattarÅpne og lesLukk

Innbetalingane for alle skatteartane eksklusiv petroleumskattane finn i hovudsak stad i månader med oddetal. Innbetalingane av petroleumskattar finn i hovudsak stad i månader med partal.