Skatterekneskapapril 2005

Innhald

Arkiv for Skatterekneskap - månadleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
19. desember 2008 November 2008 Skatteinntektene auka med 8,5 prosent
19. november 2008 Oktober 2008 Auke i skatteinnbetalinga
24. oktober 2008 September 2008 Auke i skatteinnbetalinga
19. august 2008 Juli 2008 11 prosent skatteauke hittil i år
17. juli 2008 Juni 2008 Auke i skatteinngangen første halvår
19. juni 2008 Mai 2008 Skattevekst på over 10 prosent
20. mai 2008 April 2008 Skattevekst på 7 prosent
18. april 2008 Mars 2008 Skatteinntektene auka med 13,1 prosent
26. mars 2008 Februar 2008 Skattevekst på 17,2 prosent
14. februar 2008 Desember 2007 Feil i skatterekneskapsstatistikken 2007
18. januar 2008 Desember 2007 Skatteinntektene auka med 4,2 prosent
21. desember 2007 November 2007 Auke i skatteinntektene
21. november 2007 Oktober 2007 Svak nedgang i skatteinntektene
18. oktober 2007 September 2007 Skatteinntektene opp med 10,9 prosent
17. september 2007 August 2007 Vekst i skatteinntektene på 11,2 prosent