23518_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/arkiv
23518
Skattevekst på over 10 prosent
statistikk
2008-06-19T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapmai 2008

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Skattevekst på over 10 prosent

I perioden januar-mai i år vart det innbetalt til saman 370 milliardar kroner i skatt. Dette er 35 milliardar kroner, eller 10,4 prosent, meir enn i den same perioden i 2007.

Skatteinngang fordelt på fylke, prosentvis endring januar-mai frå 2006 til 2007 og frå 2007 til 2008

Innbetalt skatt til statsforvaltninga i perioden januar til mai i år auka med 19,8 milliardar i forhold til den same perioden i fjor. Totalt vart det innbetalt 113,1 milliardar kroner i år. Auken i innbetalt skatt til statsforvaltninga skriv seg mellom anna frå auka fellesskatt på 21,9 prosent, eller 18,4 milliardar kroner.

Samla innbetaling til kommuneforvaltninga steig med 4 milliardar, eller 6,8 prosent, til 62,6 milliardar kroner for perioden januar-mai 2008. Innbetalinga til folketrygda auka også samanlikna med den same perioden for 2007 og summerar seg til 97 milliardar kroner, ein auke på 11,3 prosent

Tabeller: