23526_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/arkiv
23526
Feil i skatterekneskapsstatistikken 2007
statistikk
2008-02-14T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapdesember 2007

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Feil i skatterekneskapsstatistikken 2007

Feil i skattetala frå Skattedirektoratet har ført til feil i Skatterekneskapsstatistikken. Feilen gjeld fordeling av skatteinngangen mellom skattekreditorane kommune, fylkeskommune, stat og folketrygda for 56 kommunar. Det er hovudsakleg i oktober månad feilen ligg, men det er også nokre feil i februar og mars.

Dette innebere at fordelinga mellom skattekreditorane ikkje er korrekt for de involverte kommunane, samt at fylkestala og totaltala fordelt på skattekreditor er behefta med feil. Statistisk sentralbyrå kjem ikkje til å rette dei publiserte tala da dei månadlege datafilene som ligg til grunn for publiseringa ikkje kan gjenskapast i Skattedirektoratet.

Se: Kommunal- og regionaldepartementets nettsider for tal for dei involverte kommunane.

 

De aktuelle kommunene er:

 • 0135 RÅDE
 • 0213 SKI
 • 0229 ENEBAKK
 • 0230 LØRENSKOG
 • 0236 NES
 • 0434 ENGERDAL
 • 0521 ØYER
 • 0528 ØSTRE TOTEN
 • 0940 VALLE
 • 1004 FLEKKEFJORD
 • 1119 HÅ
 • 1201 BERGEN
 • 1259 ØYGARDEN
 • 1416 HØYANGER
 • 1421 AURLAND
 • 1422 LÆRDAL
 • 1444 HORNINDAL
 • 1622 AGDENES
 • 1624 RISSA
 • 1634 OPPDAL
 • 1635 RENNEBU
 • 1640 RØROS
 • 1657 SKAUN
 • 1663 MALVIK
 • 1717 FROSTA
 • 1836 RØDØY
 • 1838 GILDESKÅL
 • 1856 RØST
 • 2011 KAUTOKEINO
 • 2014 LOPPA