Skatterekneskapjuni 2004

Innhald

Arkiv for Skatterekneskap - månadleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
19. mars 2010 Februar 2010 Nedgang i totale skatteinnbetalingar
19. februar 2010 Januar 2010 Svak auke i skatteinnbetalingane
20. januar 2010 Desember 2009 Lågare skatteinnbetalingar i 2009
18. desember 2009 November 2009 Svak nedgang i totale skatteinnbetalingar
20. november 2009 Oktober 2009 Reduserte petroleumsskattar
20. oktober 2009 September 2009 Svak reduksjon i skatteinnbetalingane
18. september 2009 August 2009 Svak nedgang i skatteinngangen
20. august 2009 Juli 2009 Svak auke i skatteinngangen
17. juli 2009 Juni 2009 4,7 prosent skatteauke i første halvår
19. juni 2009 Mai 2009 4,9 prosent vekst utanom oljeskattane
22. mai 2009 April 2009 Auka skatteinngang utanom oljeskattar
17. april 2009 Mars 2009 Vekst i skatteinnbetalingane
19. mars 2009 Februar 2009 Stor auke i oljeskattane
19. februar 2009 Januar 2009 Skatteinntektene auka i januar
20. januar 2009 Desember 2008 Skatteauke på 15,6 prosent i 2008