23494_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/arkiv
23494
4,7 prosent skatteauke i første halvår
statistikk
2009-07-17T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapjuni 2009

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

4,7 prosent skatteauke i første halvår

I første halvår 2009 utgjorde totale skatteinnbetalingar 391,9 milliardar kroner. Det er ein auke på 17,8 milliardar eller 4,7 prosent i forhold til same perioden i fjor.

Skatteinngangen fordelt på fylke. Prosentvis endring januar-juni frå 2007 til 2008 og frå 2008 til 2009

Skatteinnbetalingane til primærkommunane auka med 7,9 prosent eller 4,2 milliardar til 57 milliardar kroner. Ordinær skatt til fylkeskommunane utgjorde 11,2 milliardar, ein auke på 3,9 prosent eller 400 millionar samanlikna med 2008.

Arbeidsgjevaravgift til folketrygda utgjorde 60,9 milliardar, medan medlemspremien var på 44,4 milliardar. Samanlikna med same perioden i fjor er dette ein vekst på høvesvis 6,6 og 8,9 prosent.

Tabeller: