23484_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/arkiv
23484
Svak nedgang i totale skatteinnbetalingar
statistikk
2009-12-18T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapnovember 2009

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Svak nedgang i totale skatteinnbetalingar

I perioden januar-november 2009 ble det innbetalt 669,5 milliardar kroner i skatt. Dette er ein nedgang på 34 milliardar, eller 4,8 prosent, samanlikna med same periode i fjor.

Skatteinngangen fordelt på fylke. Prosentvis endring januar-november frå 2007 til 2008 og frå 2008 til 2009

Nedgangen kjem først og fremst av ein reduksjon i oljeskattane, som var 48,7 milliardar kroner eller 24,5 prosent lågare enn i 2008. Skatteinnbetalingar utanom oljeskattane utgjorde 519,3 milliardar, ein auke på 2,9 prosent, eller 14,7 milliardar kroner, frå 2008.

106,8 milliardar til primærkommunane

Skatteinngangen til primærkommunane var 6 milliardar kroner eller 6 prosent høgare enn i 2008 og utgjorde 106,8 milliardar kroner. Skatteinntekta til fylkeskommunane var 20,7 milliardar kroner, ein auke på dryge 400 millionar eller 2,1 prosent samanlikna med 2008.

Innbetalingane av arbeidsgjevaravgift og medlemspremie til folketrygda utgjorde høvesvis 120,2 og 88,1 milliardar kroner. Det tilsvarer ein auke på høvesvis 5 og 7,9 prosent.

Tabeller: