Alt innhold for området natur og miljø

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Nedgang i utslippsintensiteten

  I 2017 var utslippsintensiteten for norsk økonomi 2,2 prosent lavere enn året før. Dette følger en trend som har vært siden 1990.

  Artikkel
 • Statistikken utvida med handels- og servicesoner

  Det er laga statistikk over handels- og servicesoner saman med rutenettstatistikk og kartavgrensing av desse sonene.

  Artikkel
 • SNOW-modellen for Norge

  Notater 2019/01

  Dette notatet dokumenterer den rekursivt dynamiske versjonen av SNOW-modellen for norsk økonomi (SNOW-NO).

  Publikasjon
 • Avløpsvann fra stadig flere av oss blir renset i tråd med kravene

  Av de over 4,5 millioner innbyggerne som i 2017 var tilknyttet et avløpsanlegg, 50 pe eller større, hørte 58 prosent inn under et anlegg som oppfylte rensekravene. Det er 3 prosentpoeng flere enn året før.

  Artikkel
 • Kommunale avløp 2017

  Rapporter 2018/40

  Avløpsrensing er en helt nødvendig tjeneste og funksjon i dagens moderne samfunn. Daglige gjøremål som oppvask, dusjing, vask av klær eller spyle ned etter oss på toalettet er alle aktiviteter som generer avløpsvann.

  Publikasjon
 • 1,53 millioner tonn farlig avfall

  Det ble levert inn cirka 1,53 millioner tonn farlig avfall til godkjent behandling i 2017. Det er en økning på nærmere 4 prosent sammenlignet med året før.

  Artikkel
 • Klimagassutslipp ned 1,6 prosent

  I 2017 ble det sluppet ut til sammen 52,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter fra norsk territorium. Dette er en nedgang på 1,6 prosent sammenlignet med utslippene i 2016, men en økning på 3 prosent fra 1990.

  Artikkel
 • Tettere hyttebygging

  I Norge er det omtrent 464 000 hytter og andre fritidsbygg. Det er fortsatt flest enkeltstående bygninger, men snart vil over halvparten av alle hytter ligge innenfor tettbygde fritidsbyggområder.

  Artikkel
 • Over 1 million innbyggere i Oslo tettsted

  Oslo tettsted har passert 1 million innbyggere, og 82 prosent av landets innbyggere bor nå i tettsteder. I løpet av 2017 økte antall bosatte i tettsteder med 44 800, mens det ble 5 850 færre utenfor tettsteder.

  Artikkel
 • Mer avfall fra tjenesteytende næringer

  Etter et år med nullvekst var det igjen vekst i avfallsmengden fra tjenesteytende næringer i 2017. Økningen er på 3 prosent, eller 70 000 tonn. Veksten er nesten dobbelt så høy som veksten i verdiskapingen.

  Artikkel
 • Det offentlige bruker mer på miljøvern

  I 2017 brukte offentlig forvaltning over 34 milliarder kroner til miljøvern. Dette er 3 prosent mer enn året før, men en betydelig mindre økning sammenliknet med tidligere år. 

  Artikkel
 • Økte miljøvern-investeringer for industrien

  Investeringer i miljøvern i industri, bergverk og utvinning økte med 169 millioner kroner i 2017. Dette er en økning på 16,2 prosent fra 2016. 

  Artikkel
 • Statistikk på kart

  Statistisk sentralbyrå publiserer en rekke statistikker som kan knyttes til kart. I tillegg lages det ulike digitale kart. Her kan du utforske kart og verktøy. 

  Artikkel
 • Arealbruksendringer 2016-2017

  Notater 2018/44

  Arbeidet som dokumenteres i dette notatet er første steg i utviklingen av et fullstendig arealregnskap for bebygd areal. Det vil si en fullstendig oversikt over tilgang og avgang av bebygd areal, samt endringer i type bebyggelse.

  Publikasjon
 • Økte avgifter på klimagassutslipp og drivstoff

  I 2017 ble det innbetalt 38 milliarder kroner i miljøavgifter, 12 prosent mer enn året før. For første gang utgjorde avgifter på klimagassutslipp mer enn halvparten av miljøavgiftene.

  Artikkel