Ny trend – størst vekst i de store tettbygde fritidsbyggområdene

Publisert:

Norge har omtrent 467 600 fritidsbygg. Det er fortsatt flest enkeltstående fritidsbygg utenfor fritidsbyggområder, men det ser nå ut til at langt fler blir oppført innenfor fritidsbyggområdene.

Det er fortsatt flest fritidsbygg utenfor de tettbygde fritidsbyggområder, men andel bygg har nå gått ned fra 53 til snaue 51 prosent i perioden 2014–2019. De resterende 49 prosent av fritidsbyggene ligger innenfor et fritidsbyggområde, og det er de store fritidsbyggområdene som har hatt en vekst i andel hytter på 2 prosentpoeng i samme femårsperiode.

Fritidsbyggområde er delt inn i størrelse på fritidsbyggområde, og 23 prosent av byggene ligger i de små områdene med 5-24 fritidsbygg. Deretter er det de store fritidsbyggområdene med 50 eller flere bygg som utgjør totalt 18 prosent, og færrest er det i de mellomstore områdene som har 8 prosent av det totale antall fritidsbygg.

Nye fritidsbygg bygges oftest i store fritidsbyggområder

Trenden med flest fritidsbygg utenfor fritidsbyggområde kan se ut til å snu. Flere nye hytter oppføres innenfor tettbygde områder, og det er i de store områdene med 50 eller flere fritidsbygg det bygges mest. De tre siste årene er 14 300 fritidsbygg oppført. Hele 74 prosent av disse oppføres nå i tettbygd fritidsbyggområder med mindre enn 75 meter avstand mellom naboene. Gjenstående fjerdedel bygges som enkeltstående eller i samlinger med mindre enn 5 fritidsbygg.

Figur 1 viser at det bygges mest nytt i store fritidsbyggområder. Andel fritidsbygg har her økt fra 33 til 35 prosent, tilsvarende 2 prosentpoeng de siste tre år. De mellomstore områdene vokser også, men bare med 1 prosentpoeng til 13 prosent. Andelen enkeltstående nye fritidsbygg utenfor tettbygde fritidsbyggområder, har derimot hatt en nedgang på 4 prosentpoeng fra 29 til 25 prosent fra 2017-2019.

Figur 1

Figur 1. Nybygde fritidsbygg innen- og utenfor fritidsbyggområder, i løpet av årene 2017, 2018 og 2019

Statistikk over fritidsbyggområder

Er en fulltelling av antall fritidsbygg fra bygningsregisteret i Matrikkelen og bygningstypene 161, 162 og 163. Det er antall bygg som telles, ikke bruksenheter.

Statistikken viser antall fritidsbygg innenfor- og utenfor fritidsbyggområder.

Et fritidsbyggområde er en samling med minst 5 fritidsbygg, der avstanden mellom byggene ikke overstiger:

  • 75 meter for tettbygde fritidsbyggområder
  • 500 meter for sammenhengende fritidsbyggområder.

Store forskjeller mellom fylkene

Blant fylkene er det flest fritidsbygg i Trøndelag, Oppland og Buskerud hvor henholdsvis 11, 11 og 10 prosent av alle fritidsbygg ligger i 2019. Kjente ferieområder som Valdres, Hemsedal, Geilo, Hafjell og Norefjell finner vi i disse fylkene.

Det er stor forskjell mellom fylkene om et fritidsbygg ligger i eller utenfor et fritidsbyggområde. En «typisk» hytte i de nordligste fylkene er enkeltstående, som i Finnmark og Troms hvor andel enkeltstående bygg utgjør hele 86 og 83 prosent av samtlige fritidsbygg. I Østfold, Oslo og Vestfold ligger de fleste byggene innenfor et av de store tettbygde fritidsbyggområdene. I Oslo ligger 76 prosent av totalt antall fritidsbygg innenfor de store fritidsbyggområdene. I Østfold og Vestfold ligger henholdsvis 42 og 40 prosent av hyttene i slike områder.

Figur 2 viser fordelingen av andel fritidsbygg i tettbygde fritidsbyggområder etter områdestørrelse og fylke. Figuren illustrerer i tillegg andel fritidsbygg etter områdestørrelse for landet til både tettbygde og sammenhengende fritidsbyggområder.

Figur 2

Figur 2. Andel fritidsbygg innen- og utenfor tettbygde fritidsbyggområder, etter størrelse på område. 1. januar 2019. Fylke. Prosent

Flest nye hytter i Trøndelag, Oppland og Buskerud

Av de 14 300 oppførte fritidsbyggene siste tre år, ble flest bygget i Trøndelag, Oppland og Buskerud, og veksten her er i tillegg relativt stor. De tre fylkenes andel av eksisterende hytter i 2019 var 33 prosent, mens fylkenes andel av nybygde var 46 prosent.

Byggeaktiviteten de siste tre årene varierer mellom fylkene. Minst byggeaktivitet var det i fylkene rundt Oslofjorden og i de nordlige fylkene.

1 Måleperioden for nye fritidsbygg er fra 01.01 - 31.12 forige år, dvs. nye fritidsbygg per 01.01 2019 er for perioden 01.01-31.12 2018.

Figur 3. Nybygde fritidsbygg i løpet av årene 2017, 2018 og 2019¹. Fylke

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019
Oslo 1 1 1
Akershus 46 52 47
Troms Romsa 102 120 76
Finnmark Finnmárku 80 51 80
Vestfold 67 76 84
Østfold 96 96 93
Sogn og Fjordane 102 118 100
Møre og Romsdal 190 182 143
Rogaland 142 190 149
Aust-Agder 152 179 171
Nordland 212 189 204
Vest-Agder 221 263 241
Hordaland 239 242 299
Hedmark 451 505 395
Telemark 431 472 447
Trøndelag 514 476 482
Buskerud 722 824 843
Oppland 856 913 869

Størst tettbygd fritidsbyggområde rundt Sjusjøen

Det finnes 13 500 tettbygde fritidsbyggområder med minst 5 bygninger i Norge, og de utgjør til sammen 413 kvadratkilometer. Det er blant områdestørrelsene flest små fritidsbyggområder med 5-24 fritidsbygg, og disse beslaglegger 43 prosent av det totale arealet av fritidsbyggområder. De store fritidsbyggområdene med 50 eller flere bygg legger beslag på 39 prosent av fritidsbyggarealet, og de har fra 2014 til 2019 hatt størst vekst i areal, med 21 kvadratkilometer. Enkeltstående fritidsbygg med tilhørende fritidseiendom utenfor tettbygde fritidsbyggområder utgjør 260 kvadratkilometer, og utgjør 38 prosent av det totale arealet til fritidsbyggområder.

Det største fritidsbyggområdet ligger rundt Sjusjøen i Ringsaker kommune i Hedmark. Området er på 4,6 kvadratkilometer og består av 2 161 fritidsbygg.

Oppland og Buskerud ligger på toppen når man ser på arealet med fritidsbyggområde og tilhørende fritidseiendom per 1. januar 2019. De utgjør henholdsvis 83 km2 og 81 km2, en økning på henholdsvis 2 og 6 km2 fra 2014.

Tilsvarende utvikling i sammenhengende fritidsbyggområder

For større sammenhengende fritidsbyggområder hvor det kan være opptil 500 meter mellom byggene, sees en lignende trend med at det er de store fritidsbyggområdene som vokser. De store områdene utgjør så mye som 57 prosent av det totale antall fritidsbygg (Figur 2).

Kart over tettbygde fritidsbyggområder. 2019

Kartet viser i utgangspunktet et område ved Sjusjøen. Du kan zoome i kartet, men kartdataene er kun synlige innenfor målestokkterskel 1:160 000. Klikk på lenken "Fullversjon" i kartet for å se kartet i full skjermbredde og få tilgang til mer funksjonalitet og metainformasjon.

For å aktivere dataene i kart.ssb.no: 1. Velg Fritidsbyggområder i temamenyen i høyre marg. 2. Zoom inn på kartet til et nivå med bedre detaljeringsgrad. 3. Velg ikonet med en etikett for å visualisere tegnforklaringen til dataene.

SSB tar forbehold om eventuelle feil og mangler i grunnlagsdataene.

Kontakt