Nesten 5 000 nye hytter i året

Publisert:

I femårsperioden 2014-2018 ble det oppført 24 088 nye fritidsbygg. Det nærmer seg nå en halv million hytter her til lands.

Det var bortimot 467 600 fritidsbygg i Norge per 1. januar 2019. 24 100 av disse fritidsbyggene var nybygg oppført i femårsperioden 1. januar 2014–1. januar 2019 (heretter omtalt som femårsperioden 2014–2018). Dette tilsvarer rundt 5 prosent av alle fritidsbygg, slik figur 1 viser.

Det bygges mest i Oppland og Buskerud. Av alle nye fritidsbygg siste fem år ble 31 prosent oppført i disse fylkene. Her ligger blant annet kjente hytteområder som Hafjell og Norefjell.

1  Beregnet fra SSB_bygg_flate som er en kombinasjon av FKG og Matrikkel punkt. Antall bygg er tellet opp etter Matrikkel punkt. Beregningen av antall fritidsbygg og antall nye fritidsbygg er hentet fra kartgrunnlag per 01.01.2019.

Figur 1. Nye fritidsbygg¹ siste fem år. 2014-2018. Antall

Antall
50 Trøndelag 2655
20 Finnmark Finnmárku 396
19 Troms Romsa 570
18 Nordland 1083
15 Møre og Romsdal 1001
14 Sogn og Fjordane 616
12 Hordaland 1505
11 Rogaland 876
10 Vest-Agder 1321
09 Aust-Agder 867
08 Telemark 2157
07 Vestfold 363
06 Buskerud 3712
05 Oppland 3894
04 Hedmark 2360
03 Oslo 5
02 Akershus 233
01 Østfold 474

Kart 1«Konsentrasjonskart»1 over nye fritidsbygg siste fem år 2014-2018. Landet

Kart 1 «Konsentrasjonskart»1 over nye fritidsbygg siste fem år 2014-2018

1 Et såkalt «Heat Map» beregnet med verktøyet «Kernel Densety» i ArcMap, Desktop 10.3.
Kilde: Statistisk sentralbyrå, 2019.

Høyestliggende nye hytte på over 1 600 moh.

Naturen i Norge er både storslått og variert, og det kan bygges nye hytter mange steder. Det ble satt opp 24 088 nye fritidsbygg i perioden 2014–2018.

Antallet nye fritidsbygg i femårsperioden fordelt etter høydelag er størst i høydelaget 0–50 meter, her ble det bygd 5 600 fritidsbygg, tilsvarende 23 prosent av det totale antall nye fritidsbygg, slik det fremgår av figur 1. Deretter er det i høydelagene 800–900, 700–800 og 900–1 000 meter over havet det er oppført flest nye fritidsbygg med henholdsvis 3 300, 3 000 og 2 800. Til sammen utgjør dette 37 prosent av alle nye bygg i perioden.

Det høyestliggende nye fritidsbygget er i høydelaget 1 600–1 700 meter. Deretter er det i høydelaget 1 200–1 300 meter oppført 16 nye fritidsbygg i den aktuelle perioden.

Figur 2 viser at det har vært en jevn økning i antall nye fritidsbygg i femårsperioden. Det ble oppført flest i 2017 med 5 328. At det ikke er flere nye fritidsbygg i 2018 enn i 2017, kan skyldes etterslep i registreringen av nye bygg, og antallet nye fritidsbygg vil derfor kunne endre seg fremover i tid.

Figur 2. Nye fritidsbygg etter høyde over havet. 2014-2018

2014 2015 2016 2017 2018
1600-1699 m 0 0 1 0 0
1500-1599 m 0 0 0 0 0
1400-1499 m 0 0 0 0 0
1300-1399 m 0 0 0 0 0
1200-1299 m 2 3 5 3 3
1100-1199 m 6 8 15 7 7
1000-1099 m 99 172 197 188 203
900-999 m 375 519 620 685 587
800-899 m 477 684 717 697 680
700-799 m 439 535 590 708 688
600-699 m 333 464 502 515 475
500-599 m 248 302 313 408 366
400-499 m 240 231 267 302 231
300-399 m 202 229 209 198 191
250-299 m 116 94 87 94 59
200-249 m 79 81 79 76 70
150-199 m 54 52 86 61 50
100-149 m 90 98 88 78 63
50-99 m 194 162 174 154 113
0-49 m 1189 1139 1170 1154 938

Nye fritidsbygg i overgangssonen fra skog til bart fjell

I overgangssonen til den klimatiske skoggrensa var det i 2019 totalt 4 690 fritidsbygg.

I figur 3 fremkommer det at blant fylkene er det Finnmark med over 900 fritidsbygg som har flest fritidsbygg i overgangssonen. Deretter er det Buskerud, Oppland og Hedmark som også utmerker seg med et høyt antall fritidsbygg i overgangssonen til skoggrensen.

At Finnmark har så mange fritidsbygg i overgangssonen til- og den klimatiske skoggrensen over – slik figur 3 og 5 viser – kan forklares med at større deler av Finnmark er klassifisert som arealer over den klimatiske skoggrensen. Dette skyldes i hovedsak klimatiske forhold og ikke høyden over havet som er tilfelle i Buskerud, Oppland og Hedmark.

Utviklingen av nye fritidsbygg i overgangssonen til skoggrensen de siste fem år viser en økning på totalt 283 nye fritidsbygg. Flest nye fritidsbygg i overgangssonen er oppført i Buskerud og Hedmark med henholdsvis 90 og 70 nybygg. Finnmark utpeker seg for øvrig ikke med et stort antall nye fritidsbygg i overgangssonen, på tross av at det er her det finnes flest fritidsbygg totalt sett i denne sonen.

Figur 3

FIgur 3. Fritidsbygg i overgangssonen til den klimatiske skoggrense. Totalt antall 2019 og nye fritidsbygg siste fem år 2014-2018

Figur 4. Nye fritidsbygg siste fem år i overgangssonen (100 meters belte) til den klimatiske skoggrensen. 2014-2018

2014 2015 2016 2017 2018
50 Trøndelag 1 2
20 Finnmark Finnmárku 5 6 6 2 2
19 Troms Romsa 2 2 3 1
18 Nordland 2 2 1
15 Møre og Romsdal 2 2
14 Sogn og Fjordane 5 1 3
12 Hordaland 4
11 Rogaland 2 1 2 1
10 Vest-Agder 7 2 4 2 7
09 Aust-Agder
08 Telemark
06 Buskerud 9 17 16 28 22
05 Oppland 4 10 15 10 3
04 Hedmark 10 8 22 16 11

Det bygges mest over skoggrensa i Buskerud

Det er 10 749 fritidsbygg over den klimatiske skoggrensen i 2019. Det er flest fritidsbygg over skoggrensa i Buskerud hvor det står 2 000 fritidsbygg. Både Oppland og Finnmark følger like etter med omkring 1 800 fritidsbygg hver over skoggrensen.

Det kan være nyttig å merke seg at ikke alle fylkene har fritidsbygg over skoggrensen, det er Østfold, Akershus, Oslo og Vestfold. Årsaken til dette er at disse fylkene ikke har høyden eller naturforholdene til å ha områder som klassifiseres som over skoggrensa.

Kart 2 Nye fritidsbygg samlet over den klimatiske skoggrensa, 2014–2018

Kart 2 Nye fritidsbygg samlet over den klimatiske skoggrensa, 2014–2018

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Direktoratet for naturforvaltning.

Utviklingen i antall nye fritidsbygg over skoggrensen de siste fem år er på totalt 485 nye fritidsbygg.

Flest nye fritidsbygg over skoggrensa er det blitt i Buskerud de siste fem årene, her er det oppført 116 nye fritidsbygg. Oppland og Hedmark utpeker seg også med et større antall nye fritidsbygg i perioden, med henholdsvis 99 og 86 nye fritidsbygg, som vist i figur 5.

Figur 5

Figur 5. Fritidsbygg over den klimatiske skoggrense. Totalt antall 2019 og nye fritidsbygg siste fem år 2014-2018

Figur 6. Nye fritidsbygg siste fem år over den klimatiske skoggrensen. 2014-2018

2014 2015 2016 2017 2018
50 Trøndelag 2 4 5 2
20 Finnmark Finnmárku 4 8 12 5 5
19 Troms Romsa 2 4
18 Nordland 1 2 1 1 2
15 Møre og Romsdal 7 2 2 11
14 Sogn og Fjordane 12 5 2 4 4
12 Hordaland 10 5 8 4 3
11 Rogaland 2 1 3 1
10 Vest-Agder 6 8 8 5 5
09 Aust-Agder 1
08 Telemark 1 2 2
06 Buskerud 10 26 28 27 25
05 Oppland 10 18 24 29 18
04 Hedmark 11 17 15 26 17

Kart over tettbygde fritidsbyggområder. 2018

Kartet viser i utgangspunktet et område ved Sjusjøen. Du kan zoome i kartet, men kartdataene er kun synlige innenfor målestokkterskel 1:160 000. Klikk på lenken "Fullversjon" i kartet for å se kartet i full skjermbredde og få tilgang til mer funksjonalitet og metainformasjon.

For å aktivere dataene i kart.ssb.no: 1. Velg Fritidsbyggområder i temamenyen i høyre marg. 2. Zoom inn på kartet til et nivå med bedre detaljeringsgrad. 3. Velg ikonet med en etikett for å visualisere tegnforklaringen til dataene.

SSB tar forbehold om eventuelle feil og mangler i grunnlagsdataene.

Kontakt