Statistikkområde

Natur og miljø: Avfall

Alt innhold for delområdet avfall

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Veksten i avfallsmengdene flater ut

  Totale avfallsmengder for Norge i 2018 var på 11,8 millioner tonn. Det er en svak nedgang på under en halv prosent fra 2017. Andelen avfall til gjenvinning fortsetter å avta og ligger nå på 73 prosent.

  Artikkel
 • Mindre farlig avfall for første gang på ni år

  Det ble levert inn cirka 1,54 millioner tonn farlig avfall til godkjent behandling i 2018. Det er nærmere 7 prosent mindre enn året før og første nedgang siden 2009.

  Artikkel
 • Avfall fra samferdsel

  Kasserte dekk, blybatterier og vrakede biler er noe av avfallet som oppstår som følge av at vi kjører bil. I denne artikkelen ser vi på noe av avfallet som er knyttet til biltransport og andre former for samferdsel.

  Artikkel
 • Mindre avfall deponert

  Deponering av avfall gikk ned med 3 prosent og avfall forbrent med energiutnyttelse økte med 1,7 prosent fra 2017 til 2018. Avfall behandlet biologisk ved kompostering- og biogassanlegg økte i samme tidsrom med 10 prosent.

  Artikkel
 • Noko mindre avfall frå hushalda

  Kvar og ein av oss kasta i snitt 421 kg hushaldsavfall i 2018. Det er ein liten nedgang på om lag ein prosent sidan året før. Dei totale mengdene avfall frå hushalda har og gått noko ned, og trenden frå dei siste tre åra med ein svak nedgang, held...

  Artikkel
 • Mindre til materialgjennvinning

  Nybygging, rehabilitering og riving genererte om lag 1,90 millioner tonn avfall i Norge i 2017. Det er drøyt 1 prosent mer byggavfall sammenlignet med året før.

  Artikkel
 • Gjenvinningen går fortsatt nedover

  Gjenvinningen av ordinært avfall fortsetter å avta og var i 2017 falt til 70 prosent – den minste andelen på 12 år. Samtidig øker avfallsmengden som går til deponi.

  Artikkel
 • 1,53 millioner tonn farlig avfall

  Det ble levert inn cirka 1,53 millioner tonn farlig avfall til godkjent behandling i 2017. Det er en økning på nærmere 4 prosent sammenlignet med året før.

  Artikkel
 • Mer avfall fra tjenesteytende næringer

  Etter et år med nullvekst var det igjen vekst i avfallsmengden fra tjenesteytende næringer i 2017. Økningen er på 3 prosent, eller 70 000 tonn. Veksten er nesten dobbelt så høy som veksten i verdiskapingen.

  Artikkel
 • Mest biologisk avfall blir til biogass

  651 000 tonn avfall ble behandlet ved biogass- og komposteringsanlegg i 2017. Over halvparten ender til slutt som biogass.

  Artikkel
 • 426 kilo avfall per innbyggjar

  Den totale mengda avfall frå hushalda gjekk ned med 1 prosent frå 2016 til 2017 og ser ut til å ha stagnert på om lag 2,2 millionar tonn etter 2013. Kvar og ein av oss kastar òg mindre avfall enn tidlegare.

  Artikkel
 • To tredjedeler av byggavfall fra riving og rehabilitering

  Bygging, rehabilitering og riving førte til 1,87 millioner tonn avfall i Norge i 2016. Det er om lag 5 prosent mer byggeavfall enn året før. 66 prosent av avfallet er knyttet til riving og rehabilitering.

  Artikkel
 • Laveste gjenvinning siden 2005

  Gjenvinningen av ordinært avfall falt til 74 prosent i 2016 – den minste andelen på 11 år. Samtidig øker avfallsmengden som går til deponi.

  Artikkel
 • Oppfyller ikke mål om 50 prosent materialgjenvinning

  38 prosent av husholdningsavfallet ble levert til materialgjenvinning i 2016. Dermed er Norge fortsatt et stykke unna EU-kravet på 50 prosent.

  Artikkel
 • Farlig avfall vokser raskere enn økonomien

  Totalt ble det levert inn cirka 1,48 millioner tonn farlig avfall til godkjent behandling i 2016. Det er en økning på nærmere 84 prosent siden 2003.

  Artikkel