Statistikkområde

Natur og miljø: Avfall

Alt innhold for delområdet avfall

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Avfallsmengdene økte i 2019

  I 2019 økte mengden avfall fra 11,8 millioner tonn i 2018 til 12,2 millioner tonn i 2019. Samtidig økte andelen ordinært avfall sendt til materialgjenvinning. Den totale gjenvinningen av ordinært avfall er imidlertid på noe av det laveste den har ...

  Artikkel
 • Mer farlig avfall i 2019

  Det ble levert inn cirka 1,61 millioner tonn farlig avfall til godkjent behandling i 2019. Det er 4 prosent økning sammenlignet med året før.

  Artikkel
 • Mer avfall til biogassproduksjon

  Mengden avfall behandlet ved biogassanlegg økte kraftig i perioden 2018 til 2019, fra 352 000 tonn til 439 000 tonn, tilsvarende 25 prosent. Samtidig ble mengden avfall kompostert redusert med 8 prosent.

  Artikkel
 • Meir avfall frå hushalda

  Mengda avfall frå hushalda var på nesten 2,3 millionar tonn i 2019. Sidan 2018 har mengda auka svakt med om lag 1,5 prosent. Kvar og ein av oss kvitta oss med 427 kg avfall, 6 kg meir enn året før. Reint utsortert avfall som mat- og hageavfall sto...

  Artikkel
 • Veksten i avfallsmengdene flater ut

  Totale avfallsmengder for Norge i 2018 var på 11,8 millioner tonn. Det er en svak nedgang på under en halv prosent fra 2017. Andelen avfall til gjenvinning fortsetter å avta og ligger nå på 73 prosent.

  Artikkel
 • Mindre farlig avfall for første gang på ni år

  Det ble levert inn cirka 1,54 millioner tonn farlig avfall til godkjent behandling i 2018. Det er nærmere 7 prosent mindre enn året før og første nedgang siden 2009.

  Artikkel
 • Avfall fra samferdsel

  Kasserte dekk, blybatterier og vrakede biler er noe av avfallet som oppstår som følge av at vi kjører bil. I denne artikkelen ser vi på noe av avfallet som er knyttet til biltransport og andre former for samferdsel.

  Artikkel
 • Mindre avfall deponert

  Deponering av avfall gikk ned med 3 prosent og avfall forbrent med energiutnyttelse økte med 1,7 prosent fra 2017 til 2018. Avfall behandlet biologisk ved kompostering- og biogassanlegg økte i samme tidsrom med 10 prosent.

  Artikkel
 • Noko mindre avfall frå hushalda

  Kvar og ein av oss kasta i snitt 421 kg hushaldsavfall i 2018. Det er ein liten nedgang på om lag ein prosent sidan året før. Dei totale mengdene avfall frå hushalda har og gått noko ned, og trenden frå dei siste tre åra med ein svak nedgang, held...

  Artikkel
 • Mindre til materialgjennvinning

  Nybygging, rehabilitering og riving genererte om lag 1,90 millioner tonn avfall i Norge i 2017. Det er drøyt 1 prosent mer byggavfall sammenlignet med året før.

  Artikkel
 • Gjenvinningen går fortsatt nedover

  Gjenvinningen av ordinært avfall fortsetter å avta og var i 2017 falt til 70 prosent – den minste andelen på 12 år. Samtidig øker avfallsmengden som går til deponi.

  Artikkel
 • 1,53 millioner tonn farlig avfall

  Det ble levert inn cirka 1,53 millioner tonn farlig avfall til godkjent behandling i 2017. Det er en økning på nærmere 4 prosent sammenlignet med året før.

  Artikkel
 • Mer avfall fra tjenesteytende næringer

  Etter et år med nullvekst var det igjen vekst i avfallsmengden fra tjenesteytende næringer i 2017. Økningen er på 3 prosent, eller 70 000 tonn. Veksten er nesten dobbelt så høy som veksten i verdiskapingen.

  Artikkel
 • Mest biologisk avfall blir til biogass

  651 000 tonn avfall ble behandlet ved biogass- og komposteringsanlegg i 2017. Over halvparten ender til slutt som biogass.

  Artikkel
 • 426 kilo avfall per innbyggjar

  Den totale mengda avfall frå hushalda gjekk ned med 1 prosent frå 2016 til 2017 og ser ut til å ha stagnert på om lag 2,2 millionar tonn etter 2013. Kvar og ein av oss kastar òg mindre avfall enn tidlegare.

  Artikkel