Noko mindre avfall frå hushalda

Publisert:

Kvar og ein av oss kasta i snitt 421 kg hushaldsavfall i 2018. Det er ein liten nedgang på om lag ein prosent sidan året før. Dei totale mengdene avfall frå hushalda har og gått noko ned, og trenden frå dei siste tre åra med ein svak nedgang, held fram.

Tallene i statistikken ble rettet 24.10.19 

Kontakt