Statistikkområde

Nasjonalregnskap og konjunkturer

Alt innhold for området nasjonalregnskap og konjunkturer

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Økt sparing i husholdningene

  Husholdningenes disponible inntekt økte med 5,2 prosent fra 2018 til 2019, viser foreløpige tall. Justert for prisvekst var økningen på 3,0 prosent.

  Artikkel
 • Fortsatt svak driftsbalanse

  Foreløpige tall viser at driftsbalansen overfor utlandet er målt til 19 milliarder kroner for 4. kvartal 2019. Vi må tilbake til 4. kvartal 2017 for å finne svakere tall for driftsbalansen. For året 2019 sett under ett, endte driftsbalansen på 140...

  Artikkel
 • Fordringer og gjeld innlemmes i utenriksregnskapet

  Beholdningstall for Norges fordringer og gjeld overfor utlandet inngår nå i finansregnskapet, og utgjør sammen med drifts- og kapitalregnskapet et samlet utenriksregnskap.

  Artikkel
 • Svak nedgang i varekonsumet

  Husholdningenes varekonsum falt 0,4 prosent i januar, viser sesongjusterte tall. Nedgangen skyldes hovedsakelig sterkt fall i elektrisitetsforbruket.

  Artikkel
 • Does health influence fertility?

  Discussion Papers no. 921

  Publikasjon
 • Effects of policy on fertility: A systematic review of (quasi)experiments

  Discussion Papers no. 922

  Publikasjon
 • Strømprisene dro PPI ned

  Tiårets første måned medførte en nedgang i produsentprisindeksen (PPI). Hovedårsaken til denne nedgangen kom fra de fleste av energivarene. En mindre dupp i prisene på råolje og naturgass, fikk selskap av et større fall i strømprisene.

  Artikkel
 • Svakere vekst i Fastlands-BNP mot slutten av 2019

  Veksten i bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge var på 0,2 prosent i 4. kvartal etter moderat vekst i de tre foregående kvartalene. Årsveksten i 2019 ble dermed på 2,3 prosent, mot 2,2 prosent i 2018.

  Artikkel
 • Flat utvikling i industriproduksjonen held fram

  Norsk industriproduksjon var nær uendra i 4. kvartal 2019 samanlikna med 3. kvartal viser sesongjusterte tal. Den langsiktige trenden viser no at utviklinga i industriproduksjonen har vore tilnærma flat sidan juni 2019.

  Artikkel
 • Revisjoner i månedlig nasjonalregnskap

  Rapporter 2020/06

  September 2018 begynte Statistisk sentralbyrå å publisere månedlig nasjonal-regnskap. Månedstallene revideres tilbakegående i større eller mindre grad hver gang nye tall publiseres.

  Publikasjon
 • Svakt varekonsum

  Husholdningenes varekonsum falt 2,3 prosent i desember 2019, etter en oppgang i november, viser sesongjusterte tall. Sett under ett, falt varekonsumet 0,7 prosent i 4. kvartal.

  Artikkel
 • Dempet optimisme i industrien

  Ifølge norske industriledere har veksten i totalt produksjonsvolum blitt gradvis svakere gjennom 2019. Den generelle bedømmelsen for 1. kvartal 2020 er fortsatt positiv hos flertallet av industrilederne, men andelen optimister er lavere enn i forr...

  Artikkel
 • Petroleumsdrevet oppgang i PPI

  Tiårets siste måned ga et kraftig hopp i produsentprisindeksen (PPI). Denne oppgangen ble i all hovedsak drevet fram av petroleumssektoren, mens kraftprisene ga en dytt i den andre retningen.

  Artikkel
 • Veksten i fastlandsøkonomien flater ut

  Sesongjusterte tall fra Nasjonalregnskapet viser en vekst på 0,3 prosent i bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge fra juni-august til september-november, ned fra 0,4 prosent i foregående tremånedersperiode. I november var veksten 0,1 prosent, n...

  Artikkel
 • Flat utvikling i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon var tilnærma uendra i perioden september-november 2019 samanlikna med tremånadersperioden før, viser sesongjusterte tal. På månadsbasis, frå oktober til november, gjekk produksjonen marginalt ned med 0,4 prosent.

  Artikkel