Fortsatt nedgang i PPI

Publisert:

Kraftige prisfall på naturgass og raffinerte petroleumsprodukter førte til en nedgang i produsentprisindeksen (PPI) på 2,7 prosent i mai. Dette til tross for en nokså solid økning i prisen på råolje denne måneden.

I løpet av vinteren og våren 2020 halverte oljeprisen seg fra nivået den lå på i desember 2019. Den ene måneden med nedgang avløste den andre, og oljeprisfallet bidro til et sammenhengende fall i PPI disse månedene. I mai økte derimot oljeprisen igjen, med over 12 prosent, og dempet dermed fallet i den totale indeksen. Gassprisen trakk på sin side indeksen kraftig ned i mai, med en reduksjon på nærmere 30 prosent. Blant årsakene til den svært lave gassprisen nevnes etterspørselssvikt som følge av både mildvær, Covid-19-nedstengninger og generell usikkerhet i verdensøkonomien. Raffinerte petroleumsprodukter hadde også en til dels kraftig prisnedgang i mai, på 15,7 prosent, og bidro til at industriprisene samlet sett falt 1,8 prosent denne måneden.

Figur 1. Prisindeks. 2015=100

PPI totalt Utvinning av råolje og naturgass
Jan. 2015 100 98.88
Feb. 2015 102.13 104.28
Mars 2015 103.47 107.44
April 2015 103.49 107.4
Mai 2015 103.43 108.35
Juni 2015 103.74 110.55
Juli 2015 101.35 105.06
Aug. 2015 97 93.89
Sep. 2015 96.82 94.09
Okt. 2015 97.37 93.64
Nov. 2015 97.79 92.92
Des. 2015 93.42 83.49
Jan. 2016 89.25 70.81
Feb. 2016 86.9 68.65
Mars 2016 88 70.59
April 2016 88.66 71.41
Mai 2016 91.09 75.85
Juni 2016 93.67 80.47
Juli 2016 94.05 80.71
Aug. 2016 92.4 78.18
Sep. 2016 90.95 75.49
Okt. 2016 92.97 78.76
Nov. 2016 95.3 81.97
Des. 2016 100.2 96.15
Jan. 2017 100.52 94.54
Feb. 2017 103.25 99.31
Mars 2017 102.18 98.13
April 2017 100.04 90.75
Mai 2017 99.22 88.52
Juni 2017 96.69 83.81
Juli 2017 95.71 80.84
Aug. 2017 96.12 81.42
Sep. 2017 98.87 87.04
Okt. 2017 101.31 95.16
Nov. 2017 104.59 101.47
Des. 2017 107.57 108.9
Jan. 2018 110.93 116.07
Feb. 2018 108.11 105.04
Mars 2018 108.66 106.94
April 2018 112.25 119.2
Mai 2018 113.59 121.03
Juni 2018 116.08 122.61
Juli 2018 117.32 123.93
Aug. 2018 117.96 126.23
Sep. 2018 119.71 131.61
Okt. 2018 124.06 144.69
Nov. 2018 120.18 131.38
Des. 2018 115.93 119.29
Jan. 2019 116.31 120.76
Feb. 2019 116.82 122.19
Mars 2019 114.41 115.72
April 2019 115.21 116.94
Mai 2019 114.07 113.75
Juni 2019 108.53 99.8
Juli 2019 107.17 96.83
Aug. 2019 106.89 95.83
Sep. 2019 106.91 96.27
Okt. 2019 107.02 93.32
Nov. 2019 108.84 96.89
Des. 2019 113.34 107.76
Jan. 2020 111.8 105.11
Feb. 2020 108.05 93.46
Mars 2020 99.99 72.25
April 2020 96.74 65.92
Mai 2020 94.06 60.27

Prisøkning på kraft

Norges vassdrags- og energidirektorat kunne melde om historisk lave kraftpriser i andre halvdel av mai. Høyere temperaturer førte til økt snøsmelting og redusert etterspørsel, som til sammen bidro til spotpriser helt nede i 1 øre/kWh enkelte timer denne måneden. Likevel endte indeksen for kraftforsyning med en oppgang på 5,7 prosent fra april til mai. Dette var en økning fra et lavt nivå, og indeksen lå fortsatt nesten 30 prosent lavere enn på samme tid i fjor. Men mai ble like fullt den første måneden med prisstigning på kraft i 2020 ifølge PPI.