Publikasjon

Discussion Papers no. 932

Distance and choice of field: Evidence from a Norwegian college expansion reform

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen