Nedturen fortsetter i industrien

Publisert:

Norske industriledere melder om ytterligere fall i totalt produksjonsvolum i årets 2. kvartal. Stor usikkerhet knyttet til koronapandemien bidrar til at den generelle bedømmelsen for 3. kvartal 2020 preges av pessimisme hos flertallet av industrilederne.

Konjunkturbarometeret for 2. kvartal 2020 viser fall i samlet industriproduksjon sammenlignet med 1. kvartal 2020. Det er særlig produsenter av investeringsvarer som melder om lavere produksjon, men også konsumvarer og innsatsvarer rapporterer om nedgang i produksjonsvolumet sammenliknet med det foregående kvartalet.

Den samlede industrisysselsettingen viser også nedgang i 2. kvartal 2020. Nedgangen har sammenheng med de omfattende tiltakene mot smittespredning som ble gjennomført i vår. Det meldes om lavere sysselsetting innenfor alle 3 varetyper, men nedgangen er størst for investeringsvarer og konsumvarer.

Figur 1. Produksjon og sysselsetting for industrien. Faktisk utvikling fra foregående kvartal. Glattet sesongjustert

Vendepunktsverdi Totalt produksjonsvolum Gjennomsnittlig sysselsetting
1. kv. 2011 50 55.35 53.88
2. kv. 2011 50 55.91 54.72
3. kv. 2011 50 55.06 54.23
4. kv. 2011 50 54.21 53.61
1. kv. 2012 50 53.22 53.64
2. kv. 2012 50 52.47 54.09
3. kv. 2012 50 52.04 54.27
4. kv. 2012 50 51.02 53.14
1. kv. 2013 50 49.74 52.29
2. kv. 2013 50 50.83 52.39
3. kv. 2013 50 52.69 51.59
4. kv. 2013 50 54.00 50.58
1. kv. 2014 50 54.43 49.87
2. kv. 2014 50 52.97 49.55
3. kv. 2014 50 51.34 49.84
4. kv. 2014 50 50.44 49.04
1. kv. 2015 50 48.11 45.13
2. kv. 2015 50 46.21 41.01
3. kv. 2015 50 46.82 39.11
4. kv. 2015 50 47.49 39.39
1. kv. 2016 50 48.62 41.07
2. kv. 2016 50 49.08 42.19
3. kv. 2016 50 47.36 41.98
4. kv. 2016 50 47.57 42.60
1. kv. 2017 50 49.68 44.90
2. kv. 2017 50 50.01 47.46
3. kv. 2017 50 50.37 49.80
4. kv. 2017 50 51.32 50.56
1. kv. 2018 50 52.38 50.31
2. kv. 2018 50 54.17 51.12
3. kv. 2018 50 55.50 52.68
4. kv. 2018 50 56.02 54.29
1. kv. 2019 50 55.21 54.90
2. kv. 2019 50 55.26 54.62
3. kv. 2019 50 53.64 52.48
4. kv. 2019 50 49.80 49.27
1. kv. 2020 50 43.90 44.08
2. kv. 2020 50 39.31 38.91

Redusert ordretilgang og lavere ordrebeholdning

Den samlede ordrebeholdning i industrien gikk kraftig ned i 2. kvartal. Ordretilgangen fra både hjemme- og eksportmarkedet viste begge en klar nedgang. Produsenter av alle tre varetyper melder om nedgang i ordretilgangen både på hjemme- og eksportmarkedet. Fallet i ordretilgangen er spesielt kraftig for produsenter av investeringsvarer hvor leverandører til olje- og gassektoren bidro mest til fallet. Dette rammer spesielt næringene bygging av skip og oljeplattformer, maskinindustri og maskinreparasjon og -installasjon.

Lavere ordretilgang blant produsenter av investeringsvarer har delvis sammenheng med at det kraftige oljeprisfallet i mars førte til kraftige kutt i investeringsplaner innen olje og gass, både globalt og på norsk sokkel. Den økonomiske tilbakegangen blant Norges viktigste handelspartnere, særlig i eurosonen og Storbritannia, har bidratt til lavere etterspørsel mot norske eksportbedrifter, og dermed fall i ordretilgangen fra eksportmarkedene.

Figur 2. Ordretilgang for industrien. Faktisk utvikling fra foregående kvartal. Glattet sesongjustert

Vendepunktsverdi Ordretilgang fra hjemmemarkedet Ordretilgang fra eksportmarkedet
1. kv. 2011 50 57.30 53.46
2. kv. 2011 50 56.91 50.61
3. kv. 2011 50 54.89 48.16
4. kv. 2011 50 55.02 47.26
1. kv. 2012 50 55.13 48.07
2. kv. 2012 50 52.57 48.85
3. kv. 2012 50 49.80 46.57
4. kv. 2012 50 49.07 44.63
1. kv. 2013 50 48.19 45.00
2. kv. 2013 50 48.87 47.97
3. kv. 2013 50 50.65 52.41
4. kv. 2013 50 50.75 54.97
1. kv. 2014 50 50.08 54.85
2. kv. 2014 50 49.86 53.02
3. kv. 2014 50 48.23 49.56
4. kv. 2014 50 46.30 46.16
1. kv. 2015 50 44.44 43.54
2. kv. 2015 50 43.08 42.17
3. kv. 2015 50 43.16 43.33
4. kv. 2015 50 44.36 44.09
1. kv. 2016 50 45.88 43.27
2. kv. 2016 50 46.84 42.68
3. kv. 2016 50 47.47 43.72
4. kv. 2016 50 49.23 45.88
1. kv. 2017 50 50.29 47.93
2. kv. 2017 50 49.92 49.39
3. kv. 2017 50 51.50 50.27
4. kv. 2017 50 53.74 51.93
1. kv. 2018 50 53.91 54.24
2. kv. 2018 50 53.37 55.56
3. kv. 2018 50 53.61 55.21
4. kv. 2018 50 54.22 53.89
1. kv. 2019 50 54.55 52.74
2. kv. 2019 50 54.28 51.60
3. kv. 2019 50 51.77 49.81
4. kv. 2019 50 47.02 46.95
1. kv. 2020 50 41.11 44.51
2. kv. 2020 50 37.35 42.96

Det meldes om vekst i prisnivået både på hjemme- og eksportmarkedet for industrien samlet sett. Det er særlig produsentene av konsumvarer og innsatsvarer som melder om økte priser ved salg til hjemmemarkedet. Priser på hjemmemarkedet for investeringsvarer var uendret sammenliknet med 1. kvartal 2020. På eksportmarkedet meldes det om prisvekst for både innsatsvarer og konsumvarer, mens det meldes om prisnedgang for produsenter av investeringsvarer.

Figur 3. Priser på produkter ved salg for industrien. Faktisk utvikling fra foregående kvartal. Glattet sesongjustert

Vendepunktsverdi Priser på produkter ved salg til hjemmemarkedet Priser på produkter ved salg til eksportmarkedet
1. kv. 2011 50 55.80 52.84
2. kv. 2011 50 54.83 49.98
3. kv. 2011 50 52.59 46.56
4. kv. 2011 50 51.99 44.99
1. kv. 2012 50 51.87 45.54
2. kv. 2012 50 51.44 46.21
3. kv. 2012 50 51.90 45.44
4. kv. 2012 50 51.77 44.44
1. kv. 2013 50 51.08 45.04
2. kv. 2013 50 52.20 47.17
3. kv. 2013 50 53.14 50.00
4. kv. 2013 50 53.61 53.05
1. kv. 2014 50 54.37 53.30
2. kv. 2014 50 54.18 51.54
3. kv. 2014 50 53.37 50.82
4. kv. 2014 50 53.05 51.71
1. kv. 2015 50 51.06 50.62
2. kv. 2015 50 48.67 49.44
3. kv. 2015 50 48.27 49.77
4. kv. 2015 50 48.75 49.02
1. kv. 2016 50 49.61 47.87
2. kv. 2016 50 50.33 47.80
3. kv. 2016 50 50.04 47.87
4. kv. 2016 50 49.58 47.91
1. kv. 2017 50 50.28 49.59
2. kv. 2017 50 51.73 51.08
3. kv. 2017 50 53.23 52.29
4. kv. 2017 50 54.34 53.30
1. kv. 2018 50 55.49 55.17
2. kv. 2018 50 56.29 56.12
3. kv. 2018 50 56.41 55.22
4. kv. 2018 50 56.19 53.53
1. kv. 2019 50 55.46 52.07
2. kv. 2019 50 54.45 51.45
3. kv. 2019 50 54.23 51.86
4. kv. 2019 50 54.69 53.28
1. kv. 2020 50 54.05 53.27
2. kv. 2020 50 53.08 52.59

Venter videre nedgang i 3. kvartal 2020

Den generelle bedømmelsen av utsiktene for 3. kvartal 2020 er fortsatt preget av både de norske og de globale tiltakene mot koronapandemien. Det er en stor andel av industriledere som melder at det er pandemien som er bakgrunnen for pessimismen som uttrykkes i indeksen for den generelle bedømmelsen av utsiktene neste kvartalet. Den generelle bedømmelsen er mest negativ blant ledere innenfor varetypen investeringsvarer og innsatsvarer, mens produsentene av konsumvarer har et nøytralt syn på utsiktene til 3.kvartal.

Industrilederne melder om at vedtatte investeringsplaner nedjusteres, og ordretilgangen fra både hjemme- og eksportmarkedet er ventet å gå kraftig ned. Det samme gjelder for sysselsettingen, den ventes å avta betydelig i industrien samlet sett i 3. kvartal.

Figur 4. Generell bedømmelse av utsiktene for det kommende kvartal for industrien

Vendepunktsverdi Glattet sesongjustert
1. kv. 2011 50 60.13
2. kv. 2011 50 57.55
3. kv. 2011 50 56.03
4. kv. 2011 50 56.04
1. kv. 2012 50 56.38
2. kv. 2012 50 56.20
3. kv. 2012 50 55.53
4. kv. 2012 50 55.12
1. kv. 2013 50 55.16
2. kv. 2013 50 55.01
3. kv. 2013 50 54.79
4. kv. 2013 50 54.68
1. kv. 2014 50 54.16
2. kv. 2014 50 53.39
3. kv. 2014 50 51.60
4. kv. 2014 50 48.49
1. kv. 2015 50 45.38
2. kv. 2015 50 43.51
3. kv. 2015 50 42.89
4. kv. 2015 50 44.16
1. kv. 2016 50 46.91
2. kv. 2016 50 50.51
3. kv. 2016 50 52.97
4. kv. 2016 50 53.61
1. kv. 2017 50 53.94
2. kv. 2017 50 54.92
3. kv. 2017 50 56.98
4. kv. 2017 50 58.93
1. kv. 2018 50 59.49
2. kv. 2018 50 58.86
3. kv. 2018 50 59.32
4. kv. 2018 50 59.33
1. kv. 2019 50 59.39
2. kv. 2019 50 57.14
3. kv. 2019 50 52.11
4. kv. 2019 50 45.23
1. kv. 2020 50 40.27
2. kv. 2020 50 40.00

Sammensatt konjunkturindikator er mindre negativ enn forrige kvartal

Sammensatt konjunkturindikator for industrien var på -10,1 i 2. kvartal 2020 (sesongjusterte nettotall), noe som er mindre negativt enn de -17,4 i kvartalet før. Dette er fortsatt langt under det historiske gjennomsnittet på 2,9.  

Det lave nivået på den sammensatte indikatoren har klar sammenheng med at smitteverntiltakene som følge av koronapandemien rammer industrien ved at samlet ordrebeholdning har gått kraftig ned i 2. kvartal og at industriledere forventer et kraftig fall i produksjonsvolumet i 3. kvartal.  Det er særlig produsenter innen investeringsvarer som bidrar mest til nedgangen i konjunkturindikatoren. Produsentene av innsatsvarer bidrar også negativt, mens sammensatt konjunkturindikator for produsenter av konsumvarer er positiv og er med å dempe nedgangen i indikatoren for industrien totalt.

Tallverdier over null antyder at produksjonsvolumet vil øke i kommende kvartal, mens tallverdier under null antyder at produksjonsvolumet vil falle. For internasjonale sammenligninger av sammensatt konjunkturindikator henviser Statistisk sentralbyrå til Eurostat (EU), Konjunkturinstituttet (Sverige) og Danmarks Statistik.

1 Sammensatt konjunkturindikator for industrien er det aritmetiske gjennomsnitt av svarene (nettotall) for forventet produksjon, ordrebeholdning og lagerbeholdning av egne produkter (det siste med motsatt fortegn).

Figur 5. Sammensatt konjunkturindikator for industrien¹

Sesongjustert Gjennomsnitt 1990-2020
1. kv. 2011 9.1 2.9
2. kv. 2011 8.5 2.9
3. kv. 2011 5.7 2.9
4. kv. 2011 6.0 2.9
1. kv. 2012 9.0 2.9
2. kv. 2012 6.4 2.9
3. kv. 2012 0.8 2.9
4. kv. 2012 4.9 2.9
1. kv. 2013 1.4 2.9
2. kv. 2013 1.0 2.9
3. kv. 2013 6.3 2.9
4. kv. 2013 8.0 2.9
1. kv. 2014 6.5 2.9
2. kv. 2014 6.1 2.9
3. kv. 2014 1.9 2.9
4. kv. 2014 -1.7 2.9
1. kv. 2015 -3.6 2.9
2. kv. 2015 -9.3 2.9
3. kv. 2015 -6.4 2.9
4. kv. 2015 -8.2 2.9
1. kv. 2016 -6.6 2.9
2. kv. 2016 -3.0 2.9
3. kv. 2016 -3.6 2.9
4. kv. 2016 -0.5 2.9
1. kv. 2017 1.6 2.9
2. kv. 2017 2.5 2.9
3. kv. 2017 3.8 2.9
4. kv. 2017 6.5 2.9
1. kv. 2018 6.9 2.9
2. kv. 2018 8.8 2.9
3. kv. 2018 9.2 2.9
4. kv. 2018 8.9 2.9
1. kv. 2019 7.6 2.9
2. kv. 2019 5.3 2.9
3. kv. 2019 1.4 2.9
4. kv. 2019 0.2 2.9
1. kv. 2020 -17.4 2.9
2. kv. 2020 -10.1 2.9

Svak etterspørsel og sterk konkurranse begrensende for produksjonen

En økende andel av industrilederne trekker frem svak etterspørsel og sterk konkurranse som begrensende for produksjonen i 2. kvartal 2020. Andelen som peker på at mangel på maskin- og anleggskapasitet samt kvalifisert arbeidskraft er en utfordring fortsatte å falle i 2. kvartal 2020.

Figur 6

Faktorer som begrenset produksjonen i inneværende kvartal. Glattet sesongjustert

Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad i industrien er lavere enn i forrige kvartal og beregnes til 76,0 prosent ved utgangen av 2. kvartal 2020. Utnyttingsgraden har falt gradvis de siste kvartalene og ligger nå godt under det historiske gjennomsnittet på 80,1 prosent. For internasjonale sammenligninger av gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad i industrien henviser Statistisk sentralbyrå til EUs statistikkontor, Eurostat.

Figur 7. Kapasitetsutnyttingsgraden i prosent for industrien

Glattet sesongjustert Gjennomsnitt 1990-2020
1. kv. 2011 79.5 80.1
2. kv. 2011 79.8 80.1
3. kv. 2011 79.6 80.1
4. kv. 2011 79.6 80.1
1. kv. 2012 79.7 80.1
2. kv. 2012 79.7 80.1
3. kv. 2012 79.8 80.1
4. kv. 2012 79.8 80.1
1. kv. 2013 79.4 80.1
2. kv. 2013 79.3 80.1
3. kv. 2013 79.5 80.1
4. kv. 2013 80.0 80.1
1. kv. 2014 80.4 80.1
2. kv. 2014 80.5 80.1
3. kv. 2014 80.1 80.1
4. kv. 2014 79.3 80.1
1. kv. 2015 78.4 80.1
2. kv. 2015 77.4 80.1
3. kv. 2015 76.7 80.1
4. kv. 2015 76.9 80.1
1. kv. 2016 77.1 80.1
2. kv. 2016 77.2 80.1
3. kv. 2016 77.0 80.1
4. kv. 2016 76.9 80.1
1. kv. 2017 77.1 80.1
2. kv. 2017 77.6 80.1
3. kv. 2017 77.8 80.1
4. kv. 2017 77.8 80.1
1. kv. 2018 78.3 80.1
2. kv. 2018 78.8 80.1
3. kv. 2018 79.3 80.1
4. kv. 2018 79.5 80.1
1. kv. 2019 79.5 80.1
2. kv. 2019 79.5 80.1
3. kv. 2019 79.3 80.1
4. kv. 2019 78.4 80.1
1. kv. 2020 77.0 80.1
2. kv. 2020 76.0 80.1

Aktualitet

Datagrunnlaget er samlet inn i perioden fra 5. juni 2020 til 21. juli 2020.

Effekter av Covid-19-viruset på konjunkturbarometer 2. kvartal 2020

Indekser for 2. kvartal 2020: Konjunkturbarometer for 2. kvartal 2020 skal gi et aktuelt bilde av Konjunktursituasjonen for industri og bergverksdrift. Dette oppnås ved å kartlegge virksomhetsledernes vurdering av de faktiske forhold samt deres forventninger til kommende kvartal. Måleperioden er fra 5. juni til og med 21. juli 2020. I og med at det stadig skjer endringer i tiltakspakker og smitteverntiltak vil dette kunne ha innvirkning på det informasjonsgrunnlag virksomhetene har hatt ved rapporteringstidspunktet.

Svarprosent: Svarprosenten for 2. kvartal 2020 var 89,6%.

Kontakt