Publikasjon

Discussion Papers no. 935

Who and how many can work from home in Norway?

Evidence from task descriptions

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen