Publikasjon

Discussion Papers no. 934

Predicting the exchange rate path

The importance of using up-to-date observations in the forecasts

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen