Fortsatt nedgang i PPI

Publisert:

I juni sank produsentprisindeksen (PPI) for sjette måned på rad. Nedgangen kom både utenfor og innenfor energivarer.

Samlet sett falt PPI med 1,3 prosent fra mai til juni 2020. Sett bort i fra energivarer var nedgangen i PPI på 1,4 prosent. Nedgangen i energivareprisene var på sin side litt mindre, med 1,0 prosents nedgang. Den største gruppen under energivarer er utvinning. Prisindeksen samlet sett for utvinning av råolje og naturgass, sank med 1,8 prosent. Men det var ulikheter innad, da prisen på naturgass gikk ned, mens prisen på råolje gikk opp. Oljeprisoppgangen kan forklares med at Russland og Saudi Arabia har besluttet å gjenoppta samarbeidet for å stabilisere markedet. I tillegg kommer økt etterspørsel fra Kina.

Svak oppgang i industrien

Én del av energivarene som viste en oppgang, var de raffinerte petroleumsproduktene. Prisene for raffinerte petroleumsprodukter økte med 12,0 prosent fra mai til juni. Dette skjedde etter tre måneder med til dels kraftig nedgang. Denne oppgangen var avgjørende for at industrien totalt endte opp med en svak oppgang på 0,4 prosent, da indeksen for industri uten raffineringsprodukter endte ned 0,5 prosent. Men det var også her forskjeller innenfor ulike grupper. Av grupper som gikk ned, kan kjemisk industri og metallindustri nevnes. Disse hadde nedganger på henholdsvis 1,4 prosent og 3,2 prosent.

På oppgangssiden hadde mineralproduktindustrien en oppgang på 1,1 prosent. En mindre industri, drikkevareindustrien, hadde en større oppgang, på hele 5,7 prosent. Flere bryggerier melder om prisvekst nå som flere deler av utelivsbransjen har åpnet opp igjen etter koronanedstengningen.

Figur 1. Prisindeks. 2015=100

Industri totalt Drikkevareindustri
Jan. 2015 98.91 94.31
Feb. 2015 99.78 98.56
Mars 2015 100.54 98.66
April 2015 100.79 99.38
Mai 2015 100.94 98.87
Juni 2015 101.09 99.56
Juli 2015 101.19 100.73
Aug. 2015 100.04 103.54
Sep. 2015 98.83 102.37
Okt. 2015 99.24 101.57
Nov. 2015 99.83 101.27
Des. 2015 98.81 101.19
Jan. 2016 97.5 99.19
Feb. 2016 96.82 101.52
Mars 2016 97.05 104.67
April 2016 97.8 104.76
Mai 2016 99.23 103.75
Juni 2016 100.38 103
Juli 2016 101.7 103.45
Aug. 2016 100.52 102.63
Sep. 2016 100.04 102.45
Okt. 2016 100.55 101.66
Nov. 2016 101.39 102.92
Des. 2016 102.1 101.92
Jan. 2017 104.12 103.02
Feb. 2017 106.06 101.57
Mars 2017 105.53 103.68
April 2017 105.84 104.05
Mai 2017 105.71 104.1
Juni 2017 105.02 103.11
Juli 2017 104.43 104.39
Aug. 2017 104.36 106.1
Sep. 2017 105.72 106.95
Okt. 2017 106.19 105.4
Nov. 2017 107.45 104.55
Des. 2017 109.12 105.08
Jan. 2018 110.1 104.94
Feb. 2018 110.04 101.78
Mars 2018 109.9 103.83
April 2018 110.39 102.18
Mai 2018 112.81 104.76
Juni 2018 113.98 104.33
Juli 2018 113.87 103.7
Aug. 2018 113.46 105.18
Sep. 2018 113.56 106.65
Okt. 2018 115.04 103.59
Nov. 2018 114.85 101.71
Des. 2018 113.12 104.62
Jan. 2019 112.51 100.55
Feb. 2019 113.64 102.71
Mars 2019 114.03 103.91
April 2019 114.88 101.79
Mai 2019 115.07 101.85
Juni 2019 114.17 103.38
Juli 2019 112.94 103.73
Aug. 2019 113.01 105.64
Sep. 2019 112.88 105
Okt. 2019 114.66 104.61
Nov. 2019 115.2 104.25
Des. 2019 116.04 103.07
Jan. 2020 116.4 101.74
Feb. 2020 117.97 104.6
Mars 2020 116.45 104.48
April 2020 113.3 102.8
Mai 2020 111.35 99.46
Juni 2020 111.71 105.21

Fortsatt lave strømpriser

Strømprisen falt i juni, etter en kortvarig økning i mai. Høy fyllingsgrad som følge av snøsmelting og en lavere utvekslingskapasitet til utlandet grunnet feil på Skagerak-forbindelsen var bidragsytende til lav pris. Det eneste som dempet den totale prisnedgangen innen kraftforsyning, var en nær uendret nettleie. Totalt endte prisendringen i kraftforsyning på 8,5 prosent nedgang.