Statistikkområde

Nasjonalregnskap og konjunkturer

Alt innhold for området nasjonalregnskap og konjunkturer

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Dempet optimisme i industrien

  Ifølge norske industriledere har veksten i totalt produksjonsvolum blitt gradvis svakere gjennom 2019. Den generelle bedømmelsen for 1. kvartal 2020 er fortsatt positiv hos flertallet av industrilederne, men andelen optimister er lavere enn i forr...

  Artikkel
 • Petroleumsdrevet oppgang i PPI

  Tiårets siste måned ga et kraftig hopp i produsentprisindeksen (PPI). Denne oppgangen ble i all hovedsak drevet fram av petroleumssektoren, mens kraftprisene ga en dytt i den andre retningen.

  Artikkel
 • Veksten i fastlandsøkonomien flater ut

  Sesongjusterte tall fra Nasjonalregnskapet viser en vekst på 0,3 prosent i bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge fra juni-august til september-november, ned fra 0,4 prosent i foregående tremånedersperiode. I november var veksten 0,1 prosent, n...

  Artikkel
 • Flat utvikling i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon var tilnærma uendra i perioden september-november 2019 samanlikna med tremånadersperioden før, viser sesongjusterte tal. På månadsbasis, frå oktober til november, gjekk produksjonen marginalt ned med 0,4 prosent.

  Artikkel
 • Oppgang i varekonsumet

  Husholdningenes varekonsum steg med 1,1 prosent i november, viser sesongjusterte tall. Det var oppgang i alle varegrupper utenom bilkjøpene.

  Artikkel
 • Moderat gjeldsutvikling i 2019

  Finansregnskapet for 3. kvartal 2019 viser at gjeldsratene for kommuneforvaltningen og husholdningene flater ut. Årsaken er avtakende gjeldsvekst i sektorene, og for husholdningene kan utviklingen ses i sammenheng med boliglånforskriften.

  Artikkel
 • Hva er en indeks?

  Mye statistikk publiseres som indekser. De hjelper oss å tyde utvikling i tall over tid, samt sammenligne fenomener som måles på svært ulike måter. I denne artikkelen får du vite hva en indeks er, hva den måler, og hvordan den kan brukes.

  Artikkel
 • Hva er sesongjustering?

  Sesongjustering brukes for å fjerne det vi kaller sesongvariasjoner, som for eksempel ferieavvikling eller julehandel, fra månedlige eller kvartalsvise statistiske tidsserier.

  Artikkel
 • Prisoppgang på alle energivarer

  Etter to høstmåneder med kun marginal oppgang i produsentprisindeksen, var prisveksten noe kraftigere i november. En økning i totalindeksen på 1,7 prosent kunne i hovedsak tilskrives økte priser på samtlige energivarer denne måneden.

  Artikkel
 • Økt produksjon, men utslippene går noe ned

  I 2018 var utslippsintensiteten for norsk økonomi 2,0 prosent lavere enn året før. Utviklingen skyldes i hovedsak økt produksjon.

  Artikkel
 • Vi bruker boligen som sparegris

  I Norge sparer vi lite i form av innskudd i bank, fond og aksjer. Ser vi bort fra verdistigning på bolig, sparer en vanlig norsk husholdning om lag 48 000 kroner i året. Mesteparten av denne sparingen gjøres enten i form av avdrag på boliglån elle...

  Artikkel
 • Historisk lav gjeldsvekst for husholdningene

  Husholdningenes gjeldsvekst fortsetter å falle og er nå på det laveste nivået som noen gang er registrert i det finansielle sektorregnskapet. Regnskapet har tall for årlig gjeldsvekst tilbake til 4. kvartal 1996.

  Artikkel
 • Avtakende vekst i fastlandsøkonomien

  Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge var 0,3 prosent høyere i perioden august-oktober enn i mai-juli, viser sesongjusterte tall fra Nasjonalregnskapet. Fra september til oktober var veksten 0,1 prosent.

  Artikkel
 • Marginal nedgang i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon gjekk ned med marginale 0,3 prosent i perioden august-oktober 2019 samanlikna med tremånadersperioden før, viser sesongjusterte tal. På månadsbasis, frå september til oktober, var industriproduksjonen uendra.

  Artikkel
 • Oppturen i norsk økonomi snart over

  I løpet av neste år vil konjunkturoppgangen i Norge, som har vart siden begynnelsen av 2017, trolig være over. Den internasjonale nedgangskonjunkturen gjør at rentene her hjemme holder seg lave.

  Artikkel