Publikasjon

Discussion Papers no. 927

Modeling R&D spillovers to productivity: The effects of tax policy

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen