Publikasjon

Discussion Papers no. 930

Marginal compensated effects and the slutsky equation for discrete choice models

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen