Varekonsumet falt i mars

Publisert:

Koronapandemien og smitteverntiltakene ga store utslag i husholdningenes varekonsum i mars. Sesongjusterte tall viser at det samlede varekonsumet falt 4,0 prosent, til tross for en sterk økning i kjøp av dagligvarer. Sett 1. kvartal under ett falt varekonsumet 1,3 prosent.

Koronapandemien og smitteverntiltakene innført av regjeringen 12. mars 2020 ga tydelige utslag i varekonsumindeksen. Det var uvanlig store endringer i mange konsumgrupper. Konsumgruppen andre varer falt samlet med 9,1 prosent. Isolert sett trakk det ned varekonsumet nesten 4 prosentpoeng. Kjøp av klær og sko falt markert, til tross for økt netthandel med slike varer. Konsumprisindeksen viser for øvrig at prisene på klær og sko økte 4,9 prosent fra februar til mars. Nedgangen i konsumgruppen andre varer ble dempet av sterk økning i kjøp av legemidler og helseartikler. Konsumgruppen kjøp av biler og drivstoff trakk også varekonsumet kraftig ned i mars, med et fall på 17,9 prosent.

Figur 1. Varekonsumindeksen, sesongjustert og ujustert. 2005=100

Sesongjustert Ujustert
Jan. 2010 120.88 111.88
Feb. 2010 118.37 104.24
Mar. 2010 117.35 120.34
Apr. 2010 115.01 104.96
Mai 2010 115.55 112.49
Juni 2010 116.11 121.05
Juli 2010 116.68 119.66
Aug. 2010 117.05 115.95
Sept. 2010 116.59 113.5
Okt. 2010 119.31 117.23
Nov. 2010 121.44 123.45
Des. 2010 119.27 148.3
Jan. 2011 117.7 109.64
Feb. 2011 119.14 105.03
Mar. 2011 117.39 114.28
Apr. 2011 119.34 114.27
Mai 2011 118.66 119.56
Juni 2011 118.43 121.34
Juli 2011 117.6 117.55
Aug. 2011 119.86 121.84
Sept. 2011 119.67 116.63
Okt. 2011 120.83 118.72
Nov. 2011 121.4 123.4
Des. 2011 120.34 148.31
Jan. 2012 120.25 114.18
Feb. 2012 121.01 109.94
Mar. 2012 120.16 120.1
Apr. 2012 123.4 112.37
Mai 2012 123.74 123.68
Juni 2012 121.59 127.48
Juli 2012 123.9 121.85
Aug. 2012 122.77 125.65
Sept. 2012 125.25 118.18
Okt. 2012 124.28 124.22
Nov. 2012 124.01 126.93
Des. 2012 124.39 149.45
Jan. 2013 126.03 119.93
Feb. 2013 124.56 110.56
Mar. 2013 126.31 120.19
Apr. 2013 124.34 119.31
Mai 2013 125.49 125.43
Juni 2013 124.09 128
Juli 2013 122.86 124.76
Aug. 2013 124.5 126.43
Sept. 2013 124.07 117.19
Okt. 2013 124.43 124.37
Nov. 2013 123.59 126.62
Des. 2013 125.4 150.41
Jan. 2014 125.63 118.77
Feb. 2014 125.88 109.21
Mar. 2014 126.69 120.33
Apr. 2014 126.13 119.67
Mai 2014 125.74 127.08
Juni 2014 127.16 128.6
Juli 2014 125.5 126.34
Aug. 2014 127.04 125.68
Sept. 2014 126.39 120.63
Okt. 2014 126.92 126.26
Nov. 2014 127.02 125.56
Des. 2014 128.29 158.54
Jan. 2015 126.88 119.12
Feb. 2015 127.39 111.11
Mar. 2015 128.31 128.41
Apr. 2015 129.36 117.57
Mai 2015 126.25 125.03
Juni 2015 128.81 135.76
Juli 2015 128.45 129.81
Aug. 2015 128.45 125.97
Sept. 2015 126.62 120.75
Okt. 2015 128.44 127.24
Nov. 2015 128.1 127.5
Des. 2015 127.42 156.91
Jan. 2016 130.77 119.09
Feb. 2016 128.45 116.35
Mar. 2016 127.85 122.69
Apr. 2016 126.51 124.45
Mai 2016 127.67 127.05
Juni 2016 126.83 135.32
Juli 2016 126.51 123.59
Aug. 2016 127.53 129.07
Sept. 2016 127.74 121.85
Okt. 2016 128.88 122.79
Nov. 2016 128.79 132.8
Des. 2016 127.29 156.4
Jan. 2017 131.29 121
Feb. 2017 130.72 114.39
Mar. 2017 128.28 128.58
Apr. 2017 128.69 118.06
Mai 2017 131.66 133.07
Juni 2017 131.31 139.65
Juli 2017 132.3 127.74
Aug. 2017 131.46 133.57
Sept. 2017 131.89 125.39
Okt. 2017 132.07 125.08
Nov. 2017 134.24 137.98
Des. 2017 134.42 162.61
Jan. 2018 130.09 120.38
Feb. 2018 131.08 114.78
Mar. 2018 133.48 133.65
Apr. 2018 133.96 123.53
Mai 2018 134.3 135.07
Juni 2018 132.58 142.87
Juli 2018 131.18 126.94
Aug. 2018 133.89 137.3
Sept. 2018 131.87 121.46
Okt. 2018 132.36 129.33
Nov. 2018 132.55 137.29
Des. 2018 132.26 156.02
Jan. 2018 133.36 122.51
Feb. 2019 131.66 114.95
Mar. 2019 134.66 132.4
Apr. 2019 132.95 125.53
Mai 2019 132.66 134.17
Juni 2019 134.33 138.61
Juli 2019 132.38 131.28
Aug. 2019 132.93 135.59
Sept. 2019 133.39 122.88
Okt. 2019 132.07 128.78
Nov. 2019 133.57 138.62
Des. 2019 130.29 154.23
Jan. 2020 129.92 119.01
Feb. 2020 132.22 119.14
Mars. 2020 127.57 124.39

Konsumet av mat- og drikkevarer økte derimot 8,1 prosent i mars. Det bør ses i sammenheng med redusert mulighet til å spise i kantiner og på serveringssteder, redusert handelslekkasje til Sverige og at mange foretok ekstra innkjøp da smitteverntiltakene ble annonsert. Også konsumet av elektrisitet og brensel økte i mars. Sett under ett var imidlertid strømforbruket i 1. kvartal lavt, og bidro negativt til kvartalsveksten. Det lave strømforbruket må ses i sammenheng med en uvanlig mild vinter.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 6,1 prosent lavere i mars enn i samme måned året før.

I mars bestod varekonsumet av 39 prosent mat- og drikkevarer, 8 prosent elektrisitet og brensel, 17 prosent kjøp og drift av biler og 36 prosent andre varer.

Det må understrekes at det er en viss usikkerhet knyttet til utviklingen i varekonsumet. Dette skyldes at datagrunnlaget i detaljomsetningsindeksen (DOI), som inngår som en sentral kilde i beregningen av VKI, er svakere enn normalt. Se tekstboks for forskjeller mellom VKI og DOI. De første anslagene på utviklingen i varekonsumet baserer seg dessuten på utviklingen i innenlandsk detaljomsetning. Informasjon om netthandel fra utlandet er foreløpig, og innarbeides så snart den er tilgjengelig. Dersom netthandelen fra utlandet øker mer enn handelen i Norge vil konsumveksten være noe undervurdert.

Forskjeller mellom DOI og VKI

Detaljomsetningsindeksen (DOI) inngår som en sentral kilde i beregningen av varekonsumindeksen (VKI). Likevel er det vanligvis forskjeller i utviklingen mellom de to statistikkene. Det er flere årsaker til dette. For det første dekker VKI husholdningene elektrisitets- og brenselforbruk samt kjøp av transportmidler, hvilket ikke inngår i DOI. For det andre vektes de to totalindeksene sammen med noe forskjellig vektgrunnlag. Sistnevnte får særlig store utslag når de forskjellige detaljhandelsnæringene har svært ulik utvikling, slik som i mars.

Sesongjusteringsmetoden justert - koronakrisen

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringen tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Etter disse tiltakene ble iverksatt valgte mange butikker å stenge ned driften midlertidig eller redusere åpningstidene. Dette har ført til at handlemønsteret i mars har vært annerledes enn hva vi vanligvis observerer. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra krisen (fra mars) ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere mars 2020 som ekstremverdi. SSBs sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.

Trendtallet for mars som beregnes i sesongjusteringsrutinen vil kun være en fremskrevet verdi og er i mars vanskelig å tolke.

Påsken påvirker tallene for mars og april

Det er normalt noe større usikkerhet i de kalenderjusterte og sesongjusterte tallene for mars og april grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. Rutinen for sesongjustering tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effekter av påskehandelen.