Publikasjon

Discussion Papers no. 928

Estimating long-run income inequality from mixed tabular data: Empirical evidence from Norway, 1875-2017

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen