Publikasjon

Discussion Papers no. 929

Ways to project fertility in Europe:

Perceptions of current practices and outcomes

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen