Statistikkområde

Kultur og fritid: Tids- og mediebruk

Alt innhold for delområdet tids- og mediebruk

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Hvordan deler småbarnsforeldre på arbeidet - hjemme og ute?

  Samfunnsspeilet 3/2017

  Far jobber mindre, mens mor jobber mer enn før. Betyr det at de nå deler mer på både omsorgs- og forsørgeransvaret?

  Artikkel
 • Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn og kjønnsforskjeller i helse

  Rapporter 2017/28

  Denne rapporten er identisk med likestillingsvedlegget til St.prp.nr.1 (2017-2018) som Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet på oppdrag for Barne- og likestillingsdepartementet (BLD).

  Publikasjon
 • Flere innenlandsreiser

  Nordmenn gjennomførte 3,5 millioner innenlandsreiser i 1. kvartal 2017. Dette er 18 prosent flere enn i samme kvartal i fjor.

  Artikkel
 • Stabil andel TV-seere, flere leser nettaviser

  Færre leste trykte aviser og flere leste nettaviser per døgn i 2016 enn året før. Andelen TV-seere er stabil. Vi bruker mer tid på internett, og sosiale medier er fremdeles i framgang.

  Artikkel
 • Norsk mediebarometer 2016

  Statistiske analyser 152

  Det er fremdeles slik at det å spille TV- og PC-spill er mest populært blant de yngste, men nå slenger stadig flere godt voksne og eldre seg på. Hele 13 prosent av de mellom 67 og 79 år spiller nå jevnlig digitale spill.

  Publikasjon
 • Nordmenn elsker bøker, og ikke bare i ferien

  Enten du pakker sekken og setter kursen mot påskefjellet, eller ser fram til en mer folketom tilværelse i byen – Den stille uke er over oss, og mange bruker anledningen til å dykke ned i spenningslitteraturen.

  Artikkel
 • Kulturvaner 1991-2015

  Statistiske analyser 147

  Kvinner er mer interessert i kultur og bruker kulturtilbud mer enn det menn gjør. Det er flest barn og menn blant de 15 prosentene av befolkningen som bruker kulturtilbud svært lite.

  Publikasjon
 • Norsk mediebarometer 2015

  Statistiske analyser 146

  Vi bruker mindre tid på avislesing og TV-seing og mer tid på internett. Sosiale medier er fremdeles i framgang.

  Publikasjon
 • Fritidsaktiviteter 1997-2014

  Rapporter 2015/25

  I aldersgruppen 16-79 år er det blitt mer vanlig å trene og mosjonere de siste årene. Barn trente like ofte og mye i 2013 som de første årene etter millennieskiftet. Det er de mest fysisk aktive barna som også er de ivrigste kulturbrukerne.

  Publikasjon
 • Minifakta om Norge 2015

  Minifakta ble nedlagt med 2015-utgaven.I Minifakta finner du kortfattet informasjon og statistikk om Norge på sentrale områder som blant annet geografi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsø...

  Publikasjon
 • Norsk mediebarometer 2014

  Statistiske analyser 143

  Vi bruker mindre tid på aviser, men ser fortsatt like mye på TV. Samtidig øker bruken både menn og kvinner Internett noe mer.

  Publikasjon
 • Ny radioteknologi mest populært blant eldre

  I løpet av de siste to åra har det vært en økning i andelen som har DAB-radio hjemme. Samtidig blir det stadig flere som hører på DAB-sendinger. De eldre er både de som i størst grad har DAB-radio og samtidig de ivrigste DAB-lytterne. DAB som bilr...

  Artikkel
 • Fritidsvaner i endring

  Samfunnsspeilet 5/2014

  Unge og eldre, menn og kvinner mosjonerer. Mens hver fjerde trente minst tre ganger i uka i 2001, var halvparten av oss fysisk aktive i 2013. Hvilke kulturtilbud vi foretrekker, og hvilke massemedier vi bruker mye tid på, har også forandret seg.

  Artikkel
 • Like mange leser avis på nettet som på papir

  På en gjennomsnittsdag i 2001 leste 10 prosent aviser på Internett. Tolv år senere var andelen kommet opp i 52 prosent. 51 prosent leste papirutgavene samme år, mot 78 prosent i 2001. Synkende interesse for å lese papiraviser ser vi også ved at st...

  Artikkel
 • Norsk mediebarometer 2013

  Statistiske analyser 140

  SSB legger her fram hovedresultatene av en landsomfattende undersøkelse om folks bruk av for eksempel Internett, lydfiler, radio, tv, DVD, harddiskopptaker, kino, blader og aviser. Publikasjonen er en oppfølger av fjorårets mediebarometer.

  Publikasjon