Statistiske analyser 143

Norsk mediebarometer 2014

Vi bruker mindre tid på aviser, men ser fortsatt like mye på TV. Samtidig øker bruken både menn og kvinner Internett noe mer.

Andelen avislesere fortsetter å synke noe, mens TV-tittingen holder seg stabil. Samtidig bruker menn og kvinner Internett noe mer.

I Norsk mediebarometer 2014 legger Statistisk sentralbyrå fram hovedresultatene fra en landsomfattende undersøkelse om folks massemediebruk i fjor. Formålet med publikasjonen er å gi en samlet framstilling av nordmenns bruk av ulike typer massemedier og tilgangen til slike medier.

Avislesingen synker

Resultatene fra undersøkelsen viser at 49 prosent av befolkningen leste papiravis en gjennomsnittsdag i 2014, mot 51 prosent i 2013. Vi brukte i gjennomsnitt 19 minutter per døgn til avislesing. Det har vært en tendens til synkende avislesing de seinere åra. 54 prosent leste avissider på Internett en gjennomsnittsdag. Totalt var det 75 prosent som enten leste avis på papir eller på nett.

54 prosent hadde avisabonnement i 2014, mens 9 prosent hadde abonnement på nettavis.

Stabil TV-titting

74 prosent så på TV i løpet et døgn i 2014, det samme som året før. Tiden til TV-seing var også lik i 2013 og 2014. Høyest seerandel har eldre. De bruker også mest tid på dette. Det er størst oppslutning om nyheter, underholdning, TV-serier og sport.

64 prosent lyttet til radio i løpet av et døgn i 2014. Dette var en økning fra 59 prosent året før. Økningen siste år gjelder særlig barn og unge, men de godt voksne lytter fremdeles mest til radio.

Internett-bruken øker

88 prosent bruker Internett i løpet av et døgn. Både menn og kvinner har økt sin bruk av Internett noe siste år. Unge og yngre voksne er de ivrigste brukerne. Tre av fire nettbrukere leser nyheter på nettet i løpet av et døgn.

96 prosent hadde Internett hjemme, 80 prosent hadde smarttelefon og 70 prosent hadde nettbrett.

Færre går på kino

69 prosent gikk på kino i løpet av et år i 2014, mot 73 prosent i 2013. De unge går mest på kino. Antall kinobesøk har sunket noe siste år.

69 prosent av gutter 9-15 år spiller TV- eller PC-spill per døgn. 81 prosent har en privat mobilsamtale i løpet av døgnet.

 

Om publikasjonen

Tittel

Norsk mediebarometer 2014

Ansvarlig

Odd Frank Vaage

Serie og -nummer

Statistiske analyser 143

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Tids- og mediebruk

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9121-0

ISBN (trykt)

978-82-537-9120-3

ISSN

1892-7521

Antall sider

94

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt