Statistiske analyser 146

Norsk mediebarometer 2015

Vi bruker mindre tid på avislesing og TV-seing og mer tid på internett. Sosiale medier er fremdeles i framgang.

I Norsk mediebarometer 2015 legger Statistisk sentralbyrå fram hovedresultatene fra en landsomfattende undersøkelse om folks massemediebruk i fjor. Formålet med publikasjonen er å gi en samlet framstilling av nordmenns bruk av ulike typer massemedier og tilgangen til slike medier. Den første undersøkelsen ble gjennomført i 1991.

Mindre tid på avislesing

42 prosent av befolkningen leste papiravis en gjennomsnittsdag i 2015, mot 49 prosent i 2014. Vi brukte i gjennomsnitt 16 minutter per døgn til avislesing. Det har vært en tendens til synkende avisle¬sing de seinere åra. 51 prosent leste avissider på internett en gjennomsnittsdag. Totalt var det 72 prosent som enten leste avis på papir eller på nett, mot 75 prosent i 2014.

Færre ser på TV

67 prosent så på TV i løpet et døgn i 2015, en nedgang fra 74 prosent året før. Tiden til TV-seing gikk også ned mellom 2014 og 2015. Høyest seerandel har eldre. De bruker også mest tid på dette. Det er størst oppslutning om nyheter, underholdning, TV-serier og sport.

59 prosent lyttet til radio i løpet av et døgn i 2015. Dette var en nedgang fra 64 prosent året før. Nedgangen siste år gjelder særlig barn og unge. De godt voksne lytter fremdeles mest til radio.

Mer tid på internett

87 prosent brukte internett en gjennomsnittsdag i 2015, omtrent det samme som i 2014. Som tidligere år er menn mer aktive nettbrukere enn kvinner er. Unge og yngre voksne er de mest ivrige brukerne. 73 prosent av nettbrukerne leser nyheter på nettet i løpet av et døgn. 68 prosent bruker e-post og 70 prosent bruker Facebook per døgn.

Økt bruk av strømmete lydfiler og videomedier

38 prosent lyttet til lydmedier en gjennomsnittsdag i 2015. Dette omfatter vinylplater, kasset¬ter, CD-er, MP3 eller lydfiler lastet ned fra internett og strømmete internettfiler. Blant de unge lytter nesten sju av ti. Nærmere sju av ti lyttere lytter på filer strømmet fra internett. 21 prosent så video-/filmmedier i løpet av et døgn i 2015. Det omfatter videobånd, DVD/Bluray, harddisk-opptaker og video-/filmfiler enten lastet ned eller strømmet via internett og betalt for. Bruk av slike tilbud totalt har økt de siste åra, mest på grunn av økt strømming fra nettet. Unge bruker slike tilbud mest. Godt voksne ser mest på harddiskopptaker, unge ser mest på nettfiler.

Generelle medievaner

71 prosent gikk på kino i løpet av de siste 12 måneder i 2015, mot 69 prosent i 2014. 34 prosent spiller elektroniske spill per døgn, 77 prosent blant gutter i alderen 9-15 år. 82 prosent har en privat mobilsamtale i løpet av døgnet. 46 prosent bruker mobilen til e-post per døgn, mens 68 prosent bruker mobil¬telefon til internett-bruk. 50 prosent hadde harddiskopptaker i 2015. 53 prosent hadde tilgang DAB-radio hjemme. 96 prosent hadde internett hjemme, 85 prosent hadde smarttelefon og 75 prosent hadde nettbrett. 50 prosent hadde abonnement på papiravis i 2015, mens 12 prosent hadde abonnement på nettavis.

Om publikasjonen

Tittel

Norsk mediebarometer 2015

Ansvarlig

Odd Frank Vaage

Serie og -nummer

Statistiske analyser 146

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Medietilsynet

Emne

Tids- og mediebruk

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9321-4

ISBN (trykt)

978-82-537-9320-7

ISSN

1892-7521

Antall sider

92

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt