Statistiske analyser 147

Resultater fra kultur- og mediebruksundersøkelsene de siste 25 år

Kulturvaner 1991-2015

Kvinner er mer interessert i kultur og bruker kulturtilbud mer enn det menn gjør. Det er flest barn og menn blant de 15 prosentene av befolkningen som bruker kulturtilbud svært lite.

Kvinner har i større grad enn menn benyttet seg av de fleste kulturtilbud, uansett utdanningsnivå. Kvinner er også jevnt over mer interessert i kultur enn menn, bortsett fra når det kommer til idrettsarrangementer. De med høy utdanning bruker kulturtilbud mer enn de med lav utdanning, men bruken øker mest blant de med lavest utdanning. Kulturpublikummet er også blitt eldre, og det er operapublikummet som har høyest gjennomsnittsalder. Rundt 15 prosent av befolkningen bruker kulturtilbudene svært lite. Det er flest som aldri bruker kulturtilbudene blant menn og barn.

Synkende interesse for teater

Siden 1991 har en stadig økende andel av befolkningen vært på kino og konserter, ballett-/
danseforestillinger og opera. Folk ville dratt mer på kino, teater og konserter hvis de hadde det nærmere hjemstedet sitt. Det er derimot en synkende interesse for å gå på bibliotek, teater og kunstutstilling. I 1991 var 9 prosent meget interessert i å gå på teater, mens det i 2012 bare var 5 prosent.

Ser mest maleri på kunstutstilling

Det er særlig på landsbygda man besøker folkemuseum, mens kunstmuseer besøkes mest av dem som bor i byene. Stadig flere eldre finner veien til kunstutstillinger, og maleri er det folk ser mest av på utstillinger.

Mer PC-spill og mindre spilling på instrumenter

Unge er svært ivrige seere av film, TV og videoklipp på Internett. Åtte av ti gutter i alderen 9-15 år spiller elektroniske spill en gjennomsnittsdag. For befolkningen som helhet er andelen på 36 prosent. Mer enn en tredjedel av guttene spiller slike spill mer en to timer per dag. Spille instrument er det derimot færre barn som kan nå enn før. Piano er det instrumentet flest barn i alderen 9-12 år kan spille, etterfulgt av gitar og blokkfløyte. I befolkningen som helhet behersker flest gitar, etterfulgt av piano og blokkfløyte.

Norske forfattere mest populære blant kvinner

Lesing av bøker på fritiden har holdt seg på et høyt nivå i perioden 1991-2015. Det er høyt utdannede og kvinner som leser mest bøker. I 1991 leste 19 prosent av mennene og 28 prosent av kvinnene bøker på en gjennomsnittsdag. I 2015 var tilsvarende tall 18 og 28 prosent. Papirbøker holder fortsatt stand mot nettilbud, i motsetning til avislesing. Det leses mest bøker skrevet av utenlandske forfattere, men kvinner er de som leser mest norske forfattere.

Om publikasjonen

Tittel

Kulturvaner 1991-2015. Resultater fra kultur- og mediebruksundersøkelsene de siste 25 år

Ansvarlig

Odd Frank Vaage

Serie og -nummer

Statistiske analyser 147

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Tids- og mediebruk, Idrett og friluftsliv , Kultur

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9347-4

ISBN (trykt)

978-82-537-9346-7

ISSN

1892-7521

Antall sider

136

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt