Rapporter 2015/25

Barn og voksnes idrettsaktiviteter, friluftsliv og kulturaktiviteter Resultater fra Levekårsundersøkelsene

Fritidsaktiviteter 1997-2014

I aldersgruppen 16-79 år er det blitt mer vanlig å trene og mosjonere de siste årene. Barn trente like ofte og mye i 2013 som de første årene etter millennieskiftet. Det er de mest fysisk aktive barna som også er de ivrigste kulturbrukerne.

I aldersgruppen 16-79 år er det blitt mer vanlig å trene og mosjonere de siste årene. Barn trente like ofte og mye i 2013 som de første årene etter millennieskiftet. Det er de mest fysisk aktive barna som også er de ivrigste kulturbrukerne.

Denne rapporten tar for seg resultater fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser som er gjennomført omtrent hvert tredje år fra 1997 til 2014. Trening er blitt mer vanlig i alle aldersgrupper mellom 16 og 79 år. Kvinner og menn trener nesten like mye. Blant dem med høy utdanning er andelen som trener størst. En stor del av befolkningen deltar på fotturer og skigåing i løpet av et år. Mange driver med jogging, svømming og sykling.

  • 17 prosent av innvandrerne fra Asia, Afrika og Latin-Amerika opplyser at de trener sjelden ellr aldri.
  • Innvandrere fra EU, USA og Canada har et treningsmønster som ligner det vi finner iresten av befolkningen. I begge disse gruppene svarer 9 prosent at de trener sjelden ellr aldri.
  • Blant barna er det flest som trener sykling, svømming og skiløping.

Nærmere 3 800 kroner til trening

De voksne som trener minst én gang i måneden, hadde i 2013 en utgift til utstyr, medlemsavgifter eller lignende i forbindelse med trening eller mosjon på 3776 kroner i året. Mens de som går skiturer og sykler i svært liten grad er knyttet til noe idrettslag, er halvparten av dem som spiller håndball med i idrettslag. Undersøkelsene viser at det er økende bruk av treningsstudio/helsesenter.

Fysisk aktive barn flittige kulturbrukere

Barn går i gjennomsnitt på 31 kulturtilbud i løpet av et år, og de leste i gjennomsnitt 31 bøker i året i 2013. I 2007 var antallet 26 bøker. Ivrige boklesere er også ivrige kulturbrukere. Kulturbruksandelen er lavest blant de barna som ikke leser bøker. Totalt sett er det mest kulturbruk blant de fysisk aktive barna.

Formålet med rapporten er å gi et overblikk over hva de siste års levekårsundersøkelser inneholder av informasjon om nordmenns fritidsaktiviteter, i første rekke når det gjelder trening og mosjon. Rapporten gir også et innblikk i befolkningens friluftslivsaktiviteter og aktiviteter innenfor kultur- og mediebruk. Utgifter til trening og deltakelse i idrettslag blir også omtalt. For første gang er innvandrere og personer som er fylt 80 år kartlagt spesielt

Om publikasjonen

Tittel

Fritidsaktiviteter 1997-2014. Barn og voksnes idrettsaktiviteter, friluftsliv og kulturaktiviteter Resultater fra Levekårsundersøkelsene

Ansvarlig

Odd Frank Vaage

Serie og -nummer

Rapporter 2015/25

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Kulturdepartementet

Emner

Tids- og mediebruk, Idrett og friluftsliv , Kultur

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9161-6

ISBN (trykt)

9978-82-537-9160-9

ISSN

1892-7513

Antall sider

109

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt