Flere innenlandsreiser

Publisert:

Nordmenn gjennomførte 3,5 millioner innenlandsreiser i 1. kvartal 2017. Dette er 18 prosent flere enn i samme kvartal i fjor.

Antall utenlandsreiser gikk ned med 7 prosent til 1,5 millioner. Totalt gjennomførte vi 4,9 millioner reiser i 1. kvartal 2017, noe som er 10 prosent flere enn i samme kvartal i fjor. Om lag 2,2 millioner personer i aldersgruppen 16-79 år var på reise i 1. kvartal 2017. Dette er 6 prosent flere enn i samme kvartal året før.

Færre overnattinger

Nordmenn hadde 19,1 millioner overnattinger knyttet til reisene i 1. kvartal 2017. Det er 9 prosent mindre enn i samme periode i fjor. Antall overnattinger i utlandet og Norge gikk ned med henholdsvis 15 og 1 prosent.

Mindre forbruk

Nordmenn brukte 28,9 millioner kr på reisene i 1. kvartal 2017. Det er 19 prosent mindre enn i samme periode i fjor. Forbruket på utenlandsreiser gikk ned med 31 prosent mens forbruket på reiser i Norge gikk opp med 8 prosent.

Beregning av utvalgsusikkerhet i 1. kvartal

Reiseundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Utvalget som undersøkelsen bygger på, er trukket som et tilfeldig utvalg, og denne utvalgsusikkerheten kan beregnes.

Beregninger av utvalgsusikkerheten for 1. kvartal 2017 viser at de verdiene vi ville fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, istedenfor et utvalg, med 95 prosent sikkerhet ville ha ligget innenfor følgende intervaller:

  • Antall reiser: Publisert verdi på 4,9 millioner. Intervall: 4,5 millioner til 5,4 millioner
  • Antall overnattinger: Publisert verdi på 19,1 millioner. Intervall: 18,2 millioner til 20 millioner
  • Forbruk på reisen: Publiser verdi på 28,9 millioner. Intervall: 25,8 millioner til 32 millioner

Kontakt