Bruk av DAB-radio 2013-2014

Ny radioteknologi mest populært blant eldre

Publisert:

I løpet av de siste to åra har det vært en økning i andelen som har DAB-radio hjemme. Samtidig blir det stadig flere som hører på DAB-sendinger. De eldre er både de som i størst grad har DAB-radio og samtidig de ivrigste DAB-lytterne. DAB som bilradio er mest vanlig blant den yngre delen av befolkningen.

Mediebruksundersøkelsene viser at det har vært en økning i andelen som hører på DAB-radio de siste to åra. I 2013 var det i gjennomsnitt 13 prosent som hadde hørt på DAB-radio en gjennomsnittsdag. I 2014 var andelen økt til 19 prosent. Denne andelen har hoppet litt opp og ned i de ulike periodene i 2013 og 2014, slik tabell 1 viser. Minst populært var det å lytte til DAB-sendinger i september 2013 da bare 11 prosent slo på DAB-radioen. I desember 2014 var denne andelen kommet opp i 22 prosent. Dette viser at det er en noe økende andel som hører på de digitale radiosendingene.

Eldre er de ivrigste DAB-lytterne

Mens 31 prosent i aldersgruppen 67-79 år hører på DAB-radio en gjennomsnittsdag, er andelen bare 13 prosent blant de unge i aldersgruppen 16-24 år. Tabell 2 viser at DAB-sendinger er noe mer populært blant de aller yngste: 15 prosent av barna mellom 9 og 15 år har hørt på DAB en gjennomsnittsdag. Det er ingen klare forskjeller i DAB-lytting når det gjelder utdanning og kjønn. De som bor i Oslo/Akershus, hører i noe mindre grad på DAB-radio enn personer som bor i andre landsdeler.

Stadig flere har DAB-radio hjemme

Mediebruksundersøkelsene viser at en økende andel av nordmenn har DAB-radio. I 2013 var det 32 prosent av befolkningen i aldersgruppen 9-79 år som hadde DAB-radio i husholdningen. I 2014 var tallet steget til 44 prosent. Tallene i tabell 1 viser at denne økningen har foregått noe i rykk og napp i de ulike periodene av året. Det har likevel vært en jevn økning fra juni 2013 til desember 2014.

Eldre har også best tilgang til DAB-radio

Tabell 2 viser at det er størst andel som har DAB-radio i den eldste delen av befolkningen, altså mellom 67 og 79 år. Andelen er minst blant de yngre voksne – det vil si i aldersgruppen 25-44 år. Blant dem med høyest utdanning er andelen med DAB-radio noe større enn i resten av befolkningen. Det er bare små forskjeller i DAB-radio- tilgangen mellom menn og kvinner og mellom personer som bor i ulike landsdeler.

Vil flere kunne høre DAB i bilen?

Det er færre som har bil med DAB-radio enn som har slik radio i hjemmet. Gjennomsnittlig var det 20 prosent av befolkningen som hadde DAB-radio i bilen i 2013. I 2014 var tallet omtrent det samme, det vil si 21 prosent. Tilgangen til DAB-radio i bilen har også endret seg lite fra periode til periode gjennom 2013 og 2014. Fra mars 2013 til september 2014 var andelen nokså identisk, rundt 20 prosent. I siste periode i 2014, altså desember, økte andelen til 24 prosent. Denne forskjellen fra perioden før er for liten til å vise en klar økning.

Mens vi ikke finner noen forskjell mellom menn og kvinner når det gjelder andelen som har tilgang til DAB-radio i bilen, er det betydelig forskjell mellom ulike aldersgrupper. Som vi allerede har sett, har de eldre bedre tilgang til DAB-radio hjemme enn yngre personer. De har, på den annen side, i minst grad bil med DAB-radio, bare 12 prosent. Det er de yngste som i størst grad har bil med DAB-radio i husholdningen, hele 35 prosent. Denne forskjellen mellom generasjonene kan bare delvis forklares ved at det er vanligere for barnefamilier enn for eldre å ha bil i husholdningen (96 prosent mot 89 prosent). Ser vi på dem som faktisk har bil, er andelen med DAB-radio i bilen på 23 prosent, 36 prosent blant 9-15-åringer og 14 prosent blant 67-79-åringene. Forskjellen er altså uansett stor. Verken utdanning eller hvilken landsdel man bor i, har noen klar betydning for om man har DAB-radio i bilen eller ikke.

Mer om mediebruksundersøkelsen

Mediebruksundersøkelsene er gjennomført årlig i Statistisk sentralbyrå siden 1991 og viser nordmenns bruk og tilgang til ulike massemedier. Undersøkelsene er gjennomført med et representativt utvalg av befolkningen i aldersgruppen 9-79 år. Nettoutvalget er rundt 1 800 personer.

Kontakt