Skatt for personer2009

Innhold

Arkiv for Skatt for personer - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
20. desember 2005 2004 Kvar fjerde krone til skatt
6. september 2005 2004 Gjelda aukar
4. februar 2005 2003 Vi låner stadig meir pengar
29. januar 2004 2002 Aksjeutbytet til værs
30. september 2003 1993-2001 Flere med gjeld
30. januar 2003 2001 Sterk vekst i frådraga
1. februar 2002 2000 Mange tente godt på aksjar
1. februar 2001 1999 Sterk auke i kapitalinntektene
3. februar 2000 1998 Meir banksparing

Arkiv for Skatt for personer - årlig, foreløpige tall

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
20. desember 2005 2004 Kvar fjerde krone til skatt
6. september 2005 2004 Gjelda aukar
4. februar 2005 2003 Vi låner stadig meir pengar
29. januar 2004 2002 Aksjeutbytet til værs
30. september 2003 1993-2001 Flere med gjeld
30. januar 2003 2001 Sterk vekst i frådraga
1. februar 2002 2000 Mange tente godt på aksjar
1. februar 2001 1999 Sterk auke i kapitalinntektene
3. februar 2000 1998 Meir banksparing

For tidligere publiseringer se også: Sjølvmeldingsstatistikk for folketrygdspensjonistar, Lønnssummer fra Lønns- og trekkoppgaveregisteret, Skatteoppgjøret og Inntektsstatistikk, pensjonsordninger utenfor folketrygden.