Statistisk sentralbyrå -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->

13   Årsverk for helse- og sosialpersonell i helse- og sosialtjenesten i kommunene, inkl. barnevernstjeneste. 2005 1
Kommune Årsverk for helse- og sosialpersonell i alt Årsverk for personell uten helsefaglig utdanning Årsverk for personell med helsefaglig utdanning fra videregående opplæring Årsverk for personell med helsefaglig utdanning fra høgskole/universitet Årsverk for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere Antall hjelpepleiere og omsorgsarbeidere Antall hjelpepleiere og omsorgsarbeidere som arbeider inntil 19 timer per uke Antall hjelpepleiere og omsorgsarbeidere som er 55 år eller eldre Årsverk for personell med annen helsefaglig utdanning fra videregående opplæring Årsverk for sykepleiere inkl. helsesøstre og jordmødre Antall sykepleiere inkl. helsesøstre og jordmødre Antall sykepleiere inkl. helsesøstre og jordmødre som arbeider inntil 19 timer per uke Antall sykepleiere inkl. helsesøstre og jordmødre som er 55 år eller eldre Årsverk for vernepleiere Årsverk for sosionomer Årsverk for barnevernspedagoger Årsverk for fysioterapeuter Årsverk for leger og legespesialister Årsverk for andre med utdanning fra høgskole/universitet
0101 Halden  875  308  310  257  287  354  140 67 23  116  153 47 31 58 15 13 25 22 7
0104 Moss  869  370  259  240  239  243 84 55 20  104  130 30 36 56 15 7 22 25 11
0105 Sarpsborg 1 553  462  543  548  492  485  114 90 51  286  321 27 57  123 24 20 46 38 11
0106 Fredrikstad 2 023  666  595  763  528  587  266  106 67  371  477  133 45  188 43 21 58 67 14
0111 Hvaler 83 28 29 26 27 25 13 7 2 13 16 3 3 7 1 0 2 4 0
0118 Aremark 56 21 20 14 18 15 2 6 2 11 13 1 5 0 0 1 1 1 0
0119 Marker  118 49 43 26 36 33 6 11 7 19 24 3 5 1 0 0 2 3 1
0121 Rømskog 25 9 11 5 10 11 1 3 2 3 4 0 0 0 1 0 1 0 0
0122 Trøgstad  162 58 60 44 50 44 7 14 10 25 28 3 6 7 2 3 3 4 1
0123 Spydeberg 99 31 31 36 28 34 9 9 3 18 24 6 4 2 5 2 4 5 0
0124 Askim  404  106  175  124  162  163 29 33 13 64 82 22 11 13 10 10 11 12 4
0125 Eidsberg  280  106 99 75 90 99 18 28 9 39 49 8 10 9 3 5 10 7 2
0127 Skiptvet  120 36 49 35 45 41 8 11 4 20 21 1 1 5 2 2 2 3 0
0128 Rakkestad  205 50 82 73 74 91 45 24 8 46 63 18 16 8 3 1 7 6 3
0135 Råde  186 69 55 62 49 48 10 10 6 28 34 7 8 15 3 3 6 6 2
0136 Rygge  429  190  128  111  110  111 22 20 18 45 52 6 12 23 10 5 12 10 4
0137 Våler  147 60 44 43 41 43 6 8 3 19 21 2 1 5 5 8 2 3 1
0138 Hobøl  121 51 36 34 32 30 5 8 3 16 17 2 4 5 2 2 4 4 1
0211 Vestby  272  118 60 94 51 49 6 17 8 43 52 10 11 8 8 9 12 7 7
0213 Ski  778  332  200  246  170  170 31 32 30  116  138 26 36 26 24 15 23 21 21
0214 Ås  445  181  121  143  108  103 20 21 13 61 72 11 12 22 13 11 13 8 16
0215 Frogn  295 86  110 99 96 99 12 22 14 44 50 5 10 11 8 6 17 11 2
0216 Nesodden  314  135 83 97 74 65 12 11 8 40 45 5 8 9 12 8 11 13 5
0217 Oppegård  402  125 92  185 86 95 26 24 6 80 96 17 25 19 15 10 27 21 12
0219 Bærum 2 844 1 191  574 1 080  507  579  181  141 67  484  605  158  132  127  112 72  125 92 67
0220 Asker 1 105  485  268  351  234  263 80 51 34  111  143 43 25 42 39 43 50 35 31
0221 Aurskog-Høland  357  112  123  122  113  157 64 25 10 64 82 13 11 3 7 17 13 11 7
0226 Sørum  350  147  113 90  103  118 15 24 10 42 46 4 10 13 5 5 10 11 5
0227 Fet  215 98 64 54 58 70 10 10 6 27 34 8 12 5 7 3 4 6 1
0228 Rælingen  315  119 86  110 75 91 29 19 11 48 61 15 8 17 13 7 10 10 5
0229 Enebakk  173 67 50 56 36 47 17 11 14 27 32 7 10 5 5 4 6 6 2
0230 Lørenskog  575  209  154  212  135  158 56 42 19 87  104 17 28 28 18 14 27 23 14
0231 Skedsmo  994  357  328  309  297  318 65 72 31  140  163 24 27 27 23 30 34 43 12
0233 Nittedal  349  134  110  105 97  109 40 29 13 44 53 13 12 6 13 7 13 15 8
0234 Gjerdrum  127 53 38 35 33 36 7 8 5 16 18 7 8 4 4 2 5 4 1
0235 Ullensaker  581  205  190  186  173  192 32 51 17 99  118 22 25 10 22 13 15 19 8
0236 Nes  495  164  217  114  204  227 49 34 12 59 71 8 11 10 5 7 14 12 7
0237 Eidsvoll  520  190  228  102  208  228 44 39 21 45 51 8 13 8 6 5 18 16 6
0238 Nannestad  227 78 79 70 74 93 29 22 5 37 48 12 9 5 6 6 8 6 2
0239 Hurdal  106 39 47 21 45 56 9 13 2 11 12 1 3 1 2 0 1 3 2
0301 Oslo 14 471 6 400 3 372 4 699 3 049 3 200  558  631  323 1 997 2 266  357  364  333  677  348  524  493  327
0402 Kongsvinger  451  129  183  139  164  177 64 54 18 74 86 14 15 11 9 11 15 14 5
0403 Hamar 1 002  343  339  320  311  304 54 85 28  160  187 16 37 37 26 24 32 24 16
0412 Ringsaker  945  310  334  301  310  281 52 85 24  160  196 33 39 42 23 13 29 26 9
0415 Løten  190 54 74 61 69 68 7 21 5 38 46 9 13 3 0 4 7 7 2
0417 Stange  655  255  216  184  204  206 44 56 12  109  126 14 18 15 7 12 17 17 7
0418 Nord-Odal  184 76 61 47 58 61 22 16 3 24 27 2 1 5 4 2 5 5 2
0419 Sør-Odal  226 83 88 55 81  110 38 31 7 28 32 2 4 6 2 3 9 6 2
0420 Eidskog  236 80  106 50  100 87 15 20 6 22 25 4 7 11 2 0 6 7 2
0423 Grue  235 81 86 68 81 68 19 22 5 41 53 10 4 9 4 2 5 5 2
0425 Åsnes  335 98  139 97  124  100 19 27 15 62 74 14 12 12 6 1 8 6 3
0426 Våler  146 54 52 40 45 38 12 7 7 23 31 9 8 3 3 2 4 4 1
0427 Elverum  605  217  206  182  179  177 38 45 26  102  124 20 22 15 11 6 20 23 6
0428 Trysil  293 92  119 82  115  103 26 26 5 48 59 9 8 9 5 3 8 6 4
0429 Åmot  155 50 65 40 54 60 25 15 10 27 32 5 5 4 2 0 4 4 0
0430 Stor-Elvdal  117 32 47 37 47 50 15 10 0 24 29 4 4 0 4 0 3 5 2
0432 Rendalen  108 34 47 26 42 45 12 10 5 15 17 3 3 1 3 1 3 3 1
0434 Engerdal 65 28 22 15 19 22 7 5 3 9 12 3 3 0 2 0 2 2 0
0436 Tolga 64 24 19 21 19 19 3 5 1 17 19 0 3 0 1 0 2 2 0
0437 Tynset  219 73 78 68 73 73 13 14 4 35 41 4 4 8 5 7 5 6 3
0438 Alvdal 79 32 26 21 23 25 3 8 2 12 16 2 4 0 2 0 2 3 2
0439 Folldal 74 23 31 21 30 24 3 9 1 13 15 2 3 0 1 1 2 2 1
0441 Os  100 28 40 32 37 31 2 9 3 19 24 5 5 2 1 3 2 3 2
0501 Lillehammer  837  307  265  266  221  240 57 50 43  119  144 27 22 48 22 22 27 22 6
0502 Gjøvik  913  280  332  301  291  304 61 66 41  131  150 10 21 40 24 34 32 26 13
0511 Dovre 99 37 36 26 33 35 17 5 3 17 18 0 6 1 1 1 3 3 0
0512 Lesja  106 37 38 30 31 32 7 8 7 18 20 3 4 1 2 2 3 3 2
0513 Skjåk  108 40 44 25 39 40 17 13 5 17 21 4 4 0 2 0 2 4 0
0514 Lom  114 33 45 36 42 42 21 11 3 22 27 9 4 5 0 3 2 3 1
0515 Vågå  152 34 73 45 65 73 21 10 8 27 32 3 5 4 1 1 4 5 3
0516 Nord-Fron  211 50  100 60 90 87 18 21 10 35 43 7 8 9 3 0 6 6 1
0517 Sel  223 58 91 73 80  108 42 13 11 39 48 9 8 9 5 5 5 6 4
0519 Sør-Fron  104 20 54 29 47 56 31 7 8 16 19 3 2 3 0 0 5 4 1
0520 Ringebu  171 52 73 46 68 78 26 15 5 21 27 6 5 7 6 2 5 5 1
0521 Øyer  156 44 55 57 42 38 14 11 13 26 33 9 7 15 3 3 4 4 2
0522 Gausdal  210 72 88 50 81 97 19 19 7 24 27 3 4 7 5 2 6 4 1
0528 Østre Toten  581  196  232  153  200  224 54 48 32 90  107 15 16 17 7 6 14 13 6
0529 Vestre Toten  379 98  156  126  149  171 59 40 7 66 79 14 18 21 11 3 13 12 1
0532 Jevnaker  194 58 82 54 77 93 36 23 5 33 39 12 7 4 2 3 6 5 2
0533 Lunner  235 89 76 70 66 58 14 10 10 31 38 7 6 7 5 10 7 8 2
0534 Gran  455  158  179  117  159  147 44 41 20 68 86 19 13 12 5 4 14 11 3
0536 Søndre Land  372  129  155 87  128  133 23 31 27 43 48 3 5 13 10 3 7 7 6
0538 Nordre Land  299 90  127 82  113  104 17 23 14 48 54 5 2 7 4 7 7 6 3
0540 Sør-Aurdal  147 53 57 37 50 58 23 12 7 24 31 9 6 4 1 2 4 2 0
0541 Etnedal 59 19 19 21 17 19 6 6 2 16 21 3 2 0 0 1 2 2 0
0542 Nord-Aurdal  267 78  108 81  101 90 27 30 7 41 52 16 11 5 9 5 7 7 7
0543 Vestre Slidre  100 40 32 28 30 25 6 10 2 21 24 9 6 1 2 0 1 3 0
0544 Øystre Slidre 92 27 37 28 35 36 7 12 2 20 26 6 1 2 0 0 2 3 1
0545 Vang  111 44 40 27 36 24 9 10 4 15 17 3 3 4 1 0 2 3 3
0602 Drammen 1 641  547  516  578  486  589  151  145 30  272  337 84 63 41 49 54 69 57 36
0604 Kongsberg  729  252  275  203  263  318  101 65 11  100  127 35 34 23 18 10 29 20 5
0605 Ringerike 1 083  384  430  268  396  417 76 78 34  132  160 23 36 40 17 12 32 24 11
0612 Hole  200 86 72 41 67 70 12 14 5 18 19 1 4 9 4 2 4 3 1
0615 Flå 34 10 15 9 12 14 9 3 3 5 9 5 0 2 0 0 1 1 0
0616 Nes  134 46 50 39 42 43 10 13 8 24 29 4 8 1 3 3 3 4 2
0617 Gol  155 55 58 41 52 58 13 16 6 23 28 5 4 3 2 4 4 6 0
0618 Hemsedal 53 19 16 18 16 20 8 10 1 10 15 8 3 0 1 3 1 3 0
0619 Ål  182 56 66 60 56 55 6 9 10 32 40 6 8 2 8 3 5 7 3
0620 Hol  195 88 58 49 52 54 11 13 7 23 28 3 5 4 4 2 5 7 4
0621 Sigdal  138 49 53 36 49 63 24 13 4 22 29 7 3 4 2 0 3 3 1
0622 Krødsherad 66 25 30 12 28 31 8 2 1 5 7 1 1 1 1 0 2 1 0
0623 Modum  451  165  165  122  153  173 49 40 12 62 73 8 9 7 13 11 14 12 2
0624 Øvre Eiker  416  136  147  133  138  180 45 21 9 70 84 14 12 9 12 3 16 15 8
0625 Nedre Eiker  520  180  178  163  169  208 68 45 8 83  101 22 18 19 18 8 15 14 7
0626 Lier  557  203  188  166  173  181 48 34 15 77 95 25 24 24 10 14 20 17 5
0627 Røyken  516  192  189  136  168  166 21 44 21 87  100 8 26 10 6 5 12 10 6
0628 Hurum  282  119 89 74 85 87 20 17 4 47 54 11 14 1 8 3 6 6 4
0631 Flesberg 83 36 25 22 22 25 6 3 3 14 18 4 2 1 3 0 2 2 1
0632 Rollag 62 24 25 13 24 31 12 5 2 9 10 0 2 0 0 0 2 2 0
0633 Nore og Uvdal  109 45 40 24 39 46 16 9 1 13 17 3 2 3 0 1 3 4 0
0701 Horten  926  360  291  275  275  243 53 54 16  159  176 21 36 37 16 15 19 18 12
0702 Holmestrand  241 73 96 72 93  111 45 37 3 41 49 12 8 4 4 3 9 8 3
0704 Tønsberg 1 310  555  348  407  312  280 60 60 36  207  247 48 40 48 33 37 30 28 25
0706 Sandefjord 1 065  388  355  322  328  411  170  112 27  156  214 67 43 35 29 28 32 32 12
0709 Larvik 1 196  459  381  357  354  350  130 84 27  191  252 75 44 42 18 22 28 38 17
0711 Svelvik  150 58 39 53 37 42 9 21 2 29 36 5 10 3 7 2 4 6 2
0713 Sande  214 72 75 67 71 68 18 10 4 42 47 3 10 10 1 1 6 5 1
0714 Hof 86 25 36 25 35 36 3 3 1 14 16 3 5 1 4 0 3 2 2
0716 Re  234 72 83 78 77 61 12 11 6 43 52 8 7 9 9 3 5 8 1
0719 Andebu  287  155 69 62 60 55 21 13 9 24 34 10 6 10 4 10 4 3 7
0720 Stokke  306  134 77 95 68 55 15 15 9 42 53 16 10 18 2 8 10 10 5
0722 Nøtterøy  573  214  163  196  148  153 45 36 15  109  132 29 27 28 11 10 12 17 9
0723 Tjøme  100 32 29 39 25 29 7 9 4 25 33 9 6 3 3 1 3 3 1
0728 Lardal 85 37 25 23 23 24 6 9 2 15 17 2 4 2 2 0 2 2 1
0805 Porsgrunn 1 131  359  427  345  380  383 74 76 47  188  223 35 37 42 11 32 32 28 12
0806 Skien 1 761  712  544  504  490  550  125 82 54  238  276 36 48 80 17 71 40 34 24
0807 Notodden  501  203  207 91  195  218 43 39 12 45 56 12 13 11 2 8 9 11 5
0811 Siljan 49 17 15 17 14 17 4 6 1 9 9 0 0 2 1 0 2 2 1
0814 Bamble  397  123  146  128  129  127 28 20 16 70 90 20 20 15 4 12 11 10 6
0815 Kragerø  301 88  116 98  108  142 63 30 7 48 61 18 9 15 7 6 10 9 3
0817 Drangedal  126 31 59 36 56 87 55 12 3 20 26 5 5 4 1 3 4 4 1
0819 Nome  307  101  140 65  136  152 28 50 5 38 50 13 10 12 2 0 4 7 1
0821 Bø  150 38 66 46 60 77 23 23 5 26 32 5 5 4 1 2 5 6 2
0822 Sauherad  160 44 63 53 58 65 12 11 5 23 31 6 6 2 4 10 6 5 2
0826 Tinn  298  111  134 53  126  133 28 22 8 28 30 2 8 1 5 3 7 7 3
0827 Hjartdal 80 18 44 18 39 39 16 10 5 13 14 1 1 1 0 0 1 3 0
0828 Seljord  109 38 38 34 34 39 10 6 4 22 26 4 3 4 1 0 2 4 1
0829 Kviteseid 95 29 32 34 30 42 20 7 2 18 23 3 7 2 4 7 1 2 0
0830 Nissedal 73 16 28 29 25 28 7 8 4 17 21 4 4 6 2 1 1 3 0
0831 Fyresdal 45 6 25 15 22 26 11 6 2 10 13 3 3 0 1 1 1 2 0
0833 Tokke  110 26 54 30 53 53 16 6 1 20 22 1 1 1 2 0 3 3 2
0834 Vinje  191 54 80 57 75 96 40 19 5 36 44 8 7 3 1 4 4 5 3
0901 Risør  233 77 89 67 83 77 17 20 6 38 51 13 10 12 1 3 5 5 3
0904 Grimstad  439  103  166  171  151  198 98 39 14 99  147 51 29 11 16 5 18 19 4
0906 Arendal 1 070  297  356  417  333  333  123 55 23  217  299 88 51 58 36 22 34 36 11
0911 Gjerstad  101 30 41 30 38 33 6 8 3 16 22 5 4 4 2 2 2 3 1
0912 Vegårshei 71 21 29 21 26 22 7 4 3 16 22 6 3 0 1 0 1 2 1
0914 Tvedestrand  244 92 79 73 74 60 25 10 5 40 53 15 5 4 7 7 7 6 2
0919 Froland  128 39 39 50 36 48 23 8 3 29 39 8 6 3 7 3 3 5 1
0926 Lillesand  256 65  103 89 90 76 21 23 13 47 66 24 17 10 10 3 8 8 2
0928 Birkenes  125 46 35 44 33 43 27 10 3 31 41 12 11 1 3 2 3 3 1
0929 Åmli 82 24 30 29 27 22 5 2 3 18 23 5 8 4 1 0 2 3 1
0935 Iveland 40 18 10 12 10 12 6 6 0 9 13 4 3 0 0 1 1 1 0
0937 Evje og Hornnes 93 26 36 31 34 32 18 13 1 22 28 7 7 0 1 0 2 4 1
0938 Bygland 62 25 22 16 21 25 12 8 0 8 12 6 4 2 0 0 1 4 0
0940 Valle 61 18 23 21 21 23 10 6 2 14 18 7 5 1 2 0 2 3 0
0941 Bykle 38 15 11 12 11 13 3 3 1 9 10 2 0 0 1 0 1 1 0
1001 Kristiansand 2 313  820  668  825  627  669  308  111 41  453  592  196  104 86 93 44 61 66 22
1002 Mandal  384 86  142  156  131  121 64 22 11 85  117 45 20 19 13 12 12 13 2
1003 Farsund  263 77 92 94 86  121 60 31 5 57 75 12 16 4 11 4 6 7 5
1004 Flekkefjord  282 96  111 74  105  123 69 26 6 40 48 8 8 8 4 4 8 8 1
1014 Vennesla  279 75  101  103 97  102 41 18 4 70 91 20 11 4 8 1 8 10 2
1017 Songdalen  125 38 38 48 34 28 20 10 5 26 40 18 11 3 4 2 5 5 2
1018 Søgne  223 68 61 94 54 49 30 11 6 56 82 24 20 7 8 4 8 8 4
1021 Marnardal 80 29 27 24 25 28 16 4 2 15 20 5 3 3 0 1 1 3 0
1026 Åseral 44 7 17 20 15 22 11 6 2 14 17 2 2 1 2 1 1 2 0
1027 Audnedal 59 18 24 17 22 26 13 10 2 13 15 6 3 0 1 0 1 2 0
1029 Lindesnes  135 38 52 45 49 46 18 16 3 27 39 16 6 3 4 2 4 5 1
1032 Lyngdal  239 78 84 77 77 82 43 8 6 40 61 28 15 11 8 5 6 7 1
1034 Hægebostad 53 13 19 21 19 19 8 4 1 15 19 4 2 2 0 0 1 3 0
1037 Kvinesdal  207 73 81 54 76 82 31 9 5 32 44 9 5 3 6 2 6 5 0
1046 Sirdal  115 42 40 32 34 36 12 5 6 20 26 6 7 4 1 1 2 4 0
1101 Eigersund  430  132  187  111  174  172 37 38 12 55 68 10 11 16 9 6 10 11 4
1102 Sandnes 1 385  396  421  568  389  378  121 66 32  280  375  101 59 94 63 39 37 40 14
1103 Stavanger 3 439 1 261  859 1 319  756  690  206  119  103  659  788  137  125  129  155  147 82 89 59
1106 Haugesund 1 143  380  381  382  356  336 86 73 25  206  247 51 27 45 37 27 30 27 10
1111 Sokndal  130 40 63 27 60 56 10 6 3 19 24 8 7 1 3 1 2 2 1
1112 Lund  131 37 52 42 47 43 12 6 5 22 29 6 7 4 4 5 3 4 1
1114 Bjerkreim 50 14 16 21 15 19 8 3 1 14 20 5 6 0 2 1 1 3 0
1119 Hå  393 99  160  134  141  125 55 34 19 69 92 29 23 24 8 6 10 11 6
1120 Klepp  287 58 86  144 74 80 37 18 12 70 97 32 21 31 12 6 7 13 5
1121 Time  310 72  112  127  104  124 65 17 8 59 78 26 16 35 4 5 9 12 2
1122 Gjesdal  165 47 48 70 43 47 22 9 6 37 53 20 8 8 10 2 5 7 1
1124 Sola  360  107 98  155 91 89 39 14 7 71 95 22 19 19 17 14 14 16 4
1127 Randaberg  254 96 62 97 56 38 13 8 6 43 55 13 9 16 10 10 5 7 5
1129 Forsand 53 18 15 20 11 12 6 1 4 12 17 6 6 4 2 0 0 1 2
1130 Strand  314  106  115 93  107  102 26 29 7 52 63 8 13 4 9 10 7 9 3
1133 Hjelmeland 98 34 29 34 27 25 11 8 2 28 35 8 12 0 0 1 2 3 0
1134 Suldal  200 69 72 59 69 69 16 12 4 36 45 9 13 7 2 2 4 6 2
1135 Sauda  198 67 85 45 80 97 51 16 6 25 32 10 5 3 2 2 3 5 5
1141 Finnøy  105 32 41 32 39 30 10 7 2 21 28 12 9 2 2 3 1 3 0
1142 Rennesøy 78 20 25 33 24 22 9 4 1 25 28 4 3 1 2 0 2 3 1
1144 Kvitsøy 16 5 5 6 5 4 0 0 1 5 5 1 1 0 0 0 1 1 0
1145 Bokn 27 8 8 11 8 7 3 4 0 7 9 0 1 1 1 0 1 1 0
1146 Tysvær  330  114  109  107 96 79 21 13 13 63 78 12 11 18 3 4 7 8 5
1149 Karmøy  949  253  322  374  285  315  165 49 37  212  274 54 23 64 27 12 30 20 8
1151 Utsira 10 3 3 3 2 1 0 1 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0
1160 Vindafjord  244 96 69 79 61 53 16 8 9 52 67 12 8 6 4 3 3 7 4
1201 Bergen 8 195 3 329 2 094 2 773 1 895 1 941  444  489  199 1 258 1 473  248  210  413  341  210  218  187  146
1211 Etne  115 40 36 40 33 32 12 7 3 28 40 13 7 1 3 1 3 4 1
1216 Sveio  148 49 50 48 48 43 21 9 2 22 33 12 1 8 6 3 5 4 1
1219 Bømlo  306 94  111  101  103  117 43 32 8 66 97 31 19 8 3 2 10 9 3
1221 Stord  413  135  105  173 92  121 73 25 13 97  138 50 18 16 11 11 14 16 7
1222 Fitjar 80 22 31 27 30 34 18 7 1 21 26 5 3 1 1 0 3 2 0
1223 Tysnes  126 50 44 33 39 41 10 17 5 20 27 9 9 4 1 0 3 4 2
1224 Kvinnherad  461  157  161  143  151  172 55 39 10 90  113 17 21 13 3 7 12 12 5
1227 Jondal 52 14 21 17 21 22 9 5 0 10 14 3 1 2 0 1 1 2 0
1228 Odda  321  115  126 81  113  121 42 14 13 48 55 7 9 6 6 2 6 8 4
1231 Ullensvang  121 48 43 31 39 38 12 10 3 19 21 1 5 0 0 3 4 5 0
1232 Eidfjord 47 17 14 16 13 13 6 5 1 10 14 5 2 0 1 0 2 2 2
1233 Ulvik 47 16 17 14 14 17 6 4 3 8 9 1 2 0 1 0 1 3 1
1234 Granvin 36 11 13 11 11 18 9 10 2 6 6 0 3 2 1 0 1 2 0
1235 Voss  511  157  225  129  205  237 34 54 20 71 82 9 12 12 13 1 15 11 6
1238 Kvam  263 87 92 84 82 92 35 37 11 48 66 19 7 4 6 3 11 10 2
1241 Fusa  164 53 61 50 54 59 14 9 7 32 41 9 11 8 2 1 3 3 1
1242 Samnanger 89 34 29 26 27 33 8 7 2 20 22 2 0 1 1 0 2 3 0
1243 Os  416  148  145  123  128  120 22 30 18 62 77 17 15 14 11 7 11 12 6
1244 Austevoll  140 40 58 42 58 66 24 20 0 32 40 6 6 3 0 0 3 4 1
1245 Sund  127 29 52 46 49 56 21 19 3 26 37 8 2 4 3 4 2 5 2
1246 Fjell  326 96 90  140 78 93 40 21 13 70 93 29 17 21 15 7 14 11 3
1247 Askøy  573  190  181  202  170  176 66 48 11  106  130 27 22 37 17 8 13 14 7
1251 Vaksdal  168 54 62 52 54 59 21 15 7 38 48 8 7 3 1 2 3 4 0
1252 Modalen 25 6 12 8 11 11 1 2 1 5 6 2 0 1 0 0 1 1 0
1253 Osterøy  213 71 80 62 68 79 25 18 12 31 41 11 9 6 9 2 5 5 4
1256 Meland  141 43 52 46 46 50 18 15 6 27 34 10 10 1 6 2 3 7 1
1259 Øygarden  132 35 58 39 49 60 19 14 9 23 30 8 3 3 6 1 1 4 2
1260 Radøy  235 80  100 55 95  110 33 35 6 34 40 6 3 6 2 4 4 4 0
1263 Lindås  373 86  146  141  137  196 87 49 9 88  120 33 18 15 2 2 15 10 8
1264 Austrheim 91 41 23 28 22 32 15 14 1 18 22 4 5 3 1 1 2 3 0
1265 Fedje 30 12 10 8 10 10 2 1 0 6 6 0 1 0 0 0 0 1 0
1266 Masfjorden 74 29 23 22 21 22 4 5 2 16 20 4 3 0 1 0 2 3 1
1401 Flora  378  144  116  119  106 97 42 36 10 67 81 28 17 9 10 7 10 11 4
1411 Gulen  139 54 58 28 54 52 16 15 4 16 20 2 5 0 1 3 1 3 4
1412 Solund 57 27 21 9 20 18 4 8 1 7 8 1 2 0 1 0 0 1 1
1413 Hyllestad 93 42 31 20 29 30 2 10 2 12 13 3 1 1 1 2 2 3 0
1416 Høyanger  202 58 83 61 79 83 14 25 3 40 44 3 4 1 4 3 4 8 2
1417 Vik  125 47 45 34 40 42 12 12 5 22 28 8 4 2 2 1 3 4 0
1418 Balestrand  141 67 46 28 44 36 6 10 1 14 18 3 4 4 4 1 1 2 3
1419 Leikanger 82 34 22 26 21 25 6 8 1 16 18 3 5 3 0 1 2 2 1
1420 Sogndal  237 93 57 86 50 58 10 23 7 44 51 6 10 9 11 8 5 7 4
1421 Aurland 71 21 32 18 28 27 8 11 4 9 10 0 0 0 0 3 2 3 1
1422 Lærdal 85 24 32 28 29 33 8 7 4 15 18 3 0 1 3 3 2 3 0
1424 Årdal  206 65 80 61 71 87 18 15 8 25 27 0 1 5 11 7 5 5 4
1426 Luster  228 90 76 62 71 79 15 13 5 38 46 7 9 4 6 0 6 5 2
1428 Askvoll  147 65 49 34 45 45 15 21 3 22 27 2 4 3 1 2 2 3 0
1429 Fjaler  132 51 43 38 37 38 8 11 7 21 24 3 2 6 1 5 3 3 0
1430 Gaular 87 30 30 27 27 30 6 8 3 17 22 3 4 0 3 1 3 4 0
1431 Jølster  135 56 45 34 35 36 7 11 9 26 29 4 3 3 0 1 2 3 0
1432 Førde  333 91 77  166 57 58 19 9 19 78 93 19 9 10 33 20 10 11 3
1433 Naustdal  129 49 43 37 38 29 6 7 5 24 32 8 3 3 1 3 2 3 1
1438 Bremanger  197 91 62 44 56 61 15 14 6 24 28 3 1 4 6 0 4 4 2
1439 Vågsøy  199 59 80 59 74 89 24 24 7 35 42 4 6 4 2 3 9 6 0
1441 Selje  100 33 40 26 38 46 25 10 2 16 19 2 2 2 1 2 2 3 0
1443 Eid  180 56 50 74 47 52 26 8 3 35 39 5 3 4 7 12 6 6 5
1444 Hornindal 34 10 11 14 10 15 5 6 1 11 12 2 2 0 1 0 1 1 0
1445 Gloppen  225 62 71 91 69 77 26 18 3 51 58 2 10 17 5 3 5 6 4
1449 Stryn  220 74 84 62 74 74 25 24 10 30 37 8 6 5 7 4 6 7 2
1502 Molde  764  246  216  301  186  223 77 48 30  188  227 34 25 34 9 14 28 21 8
1503 Kristiansund  564  151  203  210  191  278  132 43 12  109  140 35 13 24 23 12 21 17 5
1504 Ålesund 1 258  397  455  406  405  398 61 95 50  240  281 35 34 14 35 36 37 32 12
1511 Vanylven  113 31 52 31 45 42 17 13 7 18 23 5 4 3 1 0 4 6 0
1514 Sande  136 54 51 32 45 51 10 19 6 19 18 0 1 2 4 2 1 3 1
1515 Herøy  251 86 79 87 63 90 33 25 15 52 69 17 10 6 8 6 6 8 1
1516 Ulstein  185 71 54 61 50 51 14 15 4 32 39 4 7 2 5 7 6 5 3
1517 Hareid  140 42 51 47 48 61 9 20 3 31 39 9 8 1 2 3 4 5 0
1519 Volda  304  105  101 98 87 98 11 28 14 47 55 6 7 8 6 19 6 7 6
1520 Ørsta  312 93  109  109  106  142 41 33 4 64 80 13 9 8 6 7 11 11 2
1523 Ørskog  107 36 48 23 40 39 13 14 8 16 17 1 4 2 1 0 3 3 0
1524 Norddal  149 77 38 34 33 36 8 11 5 22 27 5 3 3 0 1 2 3 4
1525 Stranda  167 74 44 49 38 42 5 12 6 32 37 6 8 0 2 6 3 5 1
1526 Stordal 47 14 20 13 19 22 4 5 1 6 8 2 1 2 1 1 0 2 1
1528 Sykkylven  202 64 64 74 58 50 8 13 7 53 68 16 14 2 4 3 6 5 0
1529 Skodje  118 46 39 34 35 40 9 5 4 25 31 6 0 1 1 1 2 4 1
1531 Sula  224 71 76 76 68 69 8 22 8 52 59 5 8 7 2 4 4 6 2
1532 Giske  165 49 53 63 50 57 23 18 3 40 48 10 2 4 6 2 3 7 2
1534 Haram  243 75 78 90 71 96 42 24 7 62 81 18 13 1 7 4 5 9 1
1535 Vestnes  444  155  193 96  171  199 46 62 22 47 58 10 13 13 7 16 4 7 2
1539 Rauma  266 91  100 76 91  103 17 24 9 49 60 7 6 2 3 5 6 8 2
1543 Nesset  135 51 42 42 41 47 12 14 1 33 42 7 3 2 0 1 2 3 1
1545 Midsund 76 28 27 21 20 24 8 7 6 13 15 2 2 2 1 1 1 2 1
1546 Sandøy 60 20 23 17 23 23 8 2 0 12 17 3 4 2 0 0 1 2 0
1547 Aukra  107 43 31 33 29 36 11 10 2 21 27 4 6 3 3 0 3 3 0
1548 Fræna  348  121  118  108  105  100 23 30 14 63 71 12 21 18 4 5 6 8 4
1551 Eide  110 35 35 40 30 34 10 9 5 23 27 2 3 3 4 2 3 4 1
1554 Averøy  193 60 71 62 62 67 17 11 9 41 50 4 5 3 2 3 3 6 3
1556 Frei  118 28 38 52 32 42 9 9 6 23 28 3 12 8 4 4 4 4 5
1557 Gjemnes 83 25 25 33 24 32 13 5 1 20 23 4 3 4 1 2 2 3 1
1560 Tingvoll  145 51 53 41 50 49 5 11 3 25 30 4 9 4 3 1 4 4 1
1563 Sunndal  332  104  129 99  120  124 20 21 10 64 78 13 10 7 3 5 6 6 8
1566 Surnadal  194 54 75 65 71 76 26 18 4 40 47 5 7 7 4 3 4 5 3
1567 Rindal 98 29 40 30 38 37 7 11 2 21 24 3 5 2 2 1 1 2 1
1571 Halsa 84 22 41 21 40 44 11 10 2 12 15 3 4 2 1 1 1 3 1
1573 Smøla 95 22 46 27 42 37 7 7 4 19 20 4 3 2 0 0 2 3 1
1576 Aure  110 27 48 35 46 55 24 14 2 23 28 7 5 1 2 1 3 5 0
1601 Trondheim 4 657 1 505 1 515 1 638 1 387 1 473  350  291  128  557  652  102  123  334  184  164  132  124  143
1612 Hemne  121 34 47 40 41 49 8 10 5 26 29 1 4 0 5 2 3 4 1
1613 Snillfjord 43 15 16 12 15 13 1 6 1 9 11 1 1 0 1 1 0 1 0
1617 Hitra  202 74 83 46 75 70 6 18 8 26 30 4 5 4 5 0 4 5 2
1620 Frøya  207 76 91 40 83 88 20 13 7 22 23 2 4 5 2 3 2 5 2
1621 Ørland  153 40 56 56 53 60 17 12 3 38 48 14 6 1 2 2 5 5 3
1622 Agdenes 82 19 43 20 38 33 5 8 5 13 14 2 3 2 1 0 1 2 2
1624 Rissa  196 54 64 78 58 80 44 22 6 51 63 16 6 8 3 3 4 7 2
1627 Bjugn  195 68 77 51 71 67 11 14 6 33 37 3 7 5 2 0 5 4 1
1630 Åfjord  123 29 52 43 48 53 12 17 4 28 34 2 4 4 1 1 3 3 3
1632 Roan 50 17 21 13 18 12 1 4 3 9 10 1 1 0 1 1 1 1 0
1633 Osen 48 15 17 16 13 14 2 2 4 12 16 2 4 0 0 1 1 2 0
1634 Oppdal  217 68 75 74 67 68 26 23 8 45 56 8 10 7 9 1 5 5 2
1635 Rennebu  119 49 42 28 37 35 9 12 5 19 19 1 7 1 1 0 2 3 2
1636 Meldal  211 62  103 46 95 75 8 16 8 23 27 3 7 2 2 10 3 3 2
1638 Orkdal  375  137  155 83  141  155 32 27 13 34 37 4 11 7 5 18 8 8 4
1640 Røros  230 67  111 52  102  103 17 14 9 29 33 4 9 4 6 3 6 5 0
1644 Holtålen 89 22 46 22 41 52 8 10 5 14 16 2 3 2 0 2 1 3 0
1648 Midtre Gauldal  260 99 89 73 77 97 36 18 12 46 57 10 14 7 2 4 4 6 3
1653 Melhus  415  131  150  133  142  143 38 42 9 72 87 14 18 19 11 7 9 10 6
1657 Skaun  198 67 67 64 63 67 11 15 4 36 41 6 9 6 3 6 4 5 4
1662 Klæbu  188 78 69 41 65 67 10 26 4 21 22 1 3 7 1 1 4 4 3
1663 Malvik  279 98 86 95 70 93 37 15 15 48 58 9 5 12 12 2 6 12 3
1664 Selbu  129 29 51 50 45 49 12 17 6 27 36 9 6 3 7 1 4 5 4
1665 Tydal 43 14 18 11 16 19 6 8 2 9 10 1 2 0 0 0 1 1 0
1702 Steinkjer  600  145  214  241  198  278  122 59 16  152  214 65 31 20 15 10 21 16 8
1703 Namsos  476  139  139  198  127  167 51 49 12  117  143 30 21 36 8 11 9 11 5
1711 Meråker  107 26 48 33 46 44 11 11 2 26 27 0 1 1 1 0 3 2 0
1714 Stjørdal  517  149  171  197  156  196 99 65 15 93  125 41 23 28 12 20 16 17 11
1717 Frosta 75 19 24 32 22 33 16 2 2 20 28 8 7 3 2 2 2 3 0
1718 Leksvik  144 41 56 47 50 72 26 22 7 32 38 6 3 2 3 1 4 3 1
1719 Levanger  433  124  149  160  138  202 89 44 12 91  126 34 25 8 8 19 12 15 7
1721 Verdal  379 92  143  144  135  178 60 38 9 92  124 34 18 11 7 7 10 13 5
1723 Mosvik 35 12 13 11 12 18 8 5 1 9 12 2 1 0 0 0 1 1 0
1724 Verran  121 28 52 41 49 62 27 12 3 28 35 6 3 3 4 0 3 3 1
1725 Namdalseid 83 24 30 29 28 33 8 9 2 22 27 2 1 0 0 1 2 3 0
1729 Inderøy  195 64 73 58 69 78 17 10 4 35 41 3 8 2 4 3 4 6 4
1736 Snåsa 81 22 27 31 24 36 23 6 3 21 30 10 7 1 0 2 2 3 2
1738 Lierne 76 22 24 30 20 24 5 12 3 22 29 5 3 2 1 0 2 2 2
1739 Røyrvik 33 12 9 12 7 9 2 3 2 8 11 3 3 1 2 0 1 0 0
1740 Namsskogan 41 11 14 16 14 16 8 2 0 13 13 0 1 1 0 0 0 2 0
1742 Grong  113 36 31 46 24 26 8 7 7 31 38 3 6 6 1 3 3 3 0
1743 Høylandet 58 18 18 23 16 20 4 8 2 15 19 4 3 3 1 0 1 2 0
1744 Overhalla 91 22 31 39 27 37 14 9 4 29 41 11 2 3 0 0 4 3 1
1748 Fosnes 29 10 8 11 8 10 6 6 1 6 9 3 1 3 0 0 0 0 0
1749 Flatanger 55 13 25 17 24 34 16 12 2 12 14 1 2 2 1 0 1 1 0
1750 Vikna  145 42 55 49 52 68 24 15 3 28 34 9 8 7 3 4 2 4 1
1751 Nærøy  158 47 62 49 56 76 27 21 5 29 35 3 7 6 3 2 3 5 1
1755 Leka 33 8 12 13 10 15 7 7 2 10 10 0 0 0 0 1 1 1 0
1804 Bodø 1 215  404  363  448  328  389  100 75 34  219  258 43 37 37 65 41 41 32 12
1805 Narvik  821  302  289  230  250  270 74 67 38  134  153 23 16 27 10 18 20 18 4
1811 Bindal  108 40 39 28 35 46 10 8 5 18 20 3 0 3 1 0 2 4 1
1812 Sømna 87 34 25 27 25 23 12 6 1 17 20 5 5 3 1 1 3 3 0
1813 Brønnøy  272 73  108 90  104  101 12 21 5 56 63 4 5 8 1 4 7 9 4
1815 Vega 73 22 28 23 26 35 13 7 2 15 16 0 4 1 1 0 2 3 1
1816 Vevelstad 31 8 13 9 12 17 7 5 1 6 7 1 1 0 1 0 1 1 0
1818 Herøy 80 23 40 18 35 45 7 11 5 11 13 2 1 1 1 0 1 3 0
1820 Alstahaug  227 74 86 68 75  102 45 24 10 35 38 7 4 2 7 6 7 7 3
1822 Leirfjord  124 47 45 32 38 43 5 8 7 12 12 0 1 4 4 6 2 3 1
1824 Vefsn  431  132  163  137  146  161 20 27 16 77 86 8 9 9 12 6 14 13 6
1825 Grane 58 22 19 17 16 17 4 4 3 13 13 0 1 1 0 1 1 2 0
1826 Hattfjelldal 71 28 25 18 21 28 7 10 4 11 15 6 1 2 1 0 1 3 0
1827 Dønna 85 27 34 25 31 34 6 10 3 14 16 2 5 4 2 2 1 3 0
1828 Nesna 51 12 21 19 19 24 4 3 2 10 11 1 1 2 1 1 1 3 1
1832 Hemnes  234 90 81 64 73 81 18 16 8 47 58 10 4 2 3 3 3 4 2
1833 Rana  827  259  287  281  269  283 51 57 18  167  196 25 10 25 20 15 25 24 5
1834 Lurøy  101 46 36 19 36 28 7 6 0 12 13 3 2 1 0 1 1 2 1
1835 Træna 24 10 6 8 5 4 0 0 1 4 5 2 0 2 1 0 0 1 0
1836 Rødøy 62 33 18 12 17 25 11 7 1 7 8 2 3 0 1 0 1 2 1
1837 Meløy  279 95  112 72  101  103 18 31 11 38 42 4 8 7 10 4 6 7 0
1838 Gildeskål  106 43 40 23 38 55 28 13 2 13 15 2 1 1 3 1 2 3 0
1839 Beiarn 60 23 24 13 22 29 7 7 2 9 10 1 2 0 2 0 1 2 0
1840 Saltdal  295 79  141 75  134  162 32 51 7 40 48 6 11 17 4 1 5 5 2
1841 Fauske  345  109  116  119  109  129 44 31 7 57 68 7 12 8 15 22 7 8 3
1845 Sørfold  122 39 49 34 46 47 9 8 3 26 30 4 1 0 3 2 2 2 0
1848 Steigen  141 53 50 38 46 49 5 11 4 25 28 2 7 3 3 1 3 4 0
1849 Hamarøy  119 41 42 36 37 36 1 9 5 27 29 1 4 2 2 1 2 2 0
1850 Tysfjord  104 33 50 21 47 40 3 11 3 13 14 1 2 2 1 0 1 4 0
1851 Lødingen 94 33 33 29 31 39 13 16 1 17 19 4 5 1 0 3 2 3 3
1852 Tjeldsund 63 15 25 22 21 20 3 4 4 13 14 1 1 3 1 1 1 2 1
1853 Evenes  103 43 34 26 29 29 4 11 5 12 13 1 3 9 1 1 1 2 0
1854 Ballangen  133 51 48 34 39 44 10 10 8 21 23 2 2 3 1 2 3 4 1
1856 Røst 28 17 7 3 7 7 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0
1857 Værøy 34 16 13 6 12 18 7 4 1 3 3 0 0 2 0 0 0 1 0
1859 Flakstad 67 23 29 15 28 29 9 7 1 9 8 1 2 2 0 0 2 2 0
1860 Vestvågøy  376  112  169 95  149  173 82 45 20 55 69 15 13 8 6 6 7 10 3
1865 Vågan  338 90  145  104  140  163 44 44 5 66 75 7 9 11 5 3 7 8 3
1866 Hadsel  312  106  118 88  106  126 26 33 12 51 59 12 13 12 4 2 8 9 2
1867 Bø  169 73 58 38 52 53 10 11 6 24 27 3 3 2 3 2 2 4 1
1868 Øksnes  181 58 68 55 61 91 37 28 6 30 34 3 6 6 2 4 5 6 2
1870 Sortland  356  107  125  124  109  139 52 29 16 63 74 8 7 15 7 14 8 9 8
1871 Andøy  226 82 88 56 82 78 21 22 6 39 43 6 6 5 3 1 3 4 0
1874 Moskenes 54 21 21 12 21 24 2 5 0 8 10 1 3 1 0 0 1 2 0
1901 Harstad  772  220  229  323  212  249 77 60 16  182  220 39 18 60 18 16 22 20 4
1902 Tromsø 2 048  875  546  628  480  478  113  107 66  310  334 43 60 56 50 49 60 58 45
1911 Kvæfjord  333 94  131  108  128  152 32 45 3 35 40 4 4 50 4 7 5 4 3
1913 Skånland  155 49 60 45 55 55 7 22 6 28 30 2 3 6 1 2 5 4 0
1915 Bjarkøy 33 13 12 9 10 10 0 4 2 7 7 1 1 0 0 0 1 1 0
1917 Ibestad 85 25 39 21 34 37 7 8 5 12 12 0 3 3 2 0 1 3 0
1919 Gratangen 67 25 22 20 20 19 6 7 1 14 14 0 1 2 0 1 2 1 0
1920 Lavangen 60 24 18 17 17 17 4 5 1 12 13 0 3 0 3 0 0 3 0
1922 Bardu  137 40 50 47 43 40 9 12 7 29 33 3 1 5 0 2 3 5 3
1923 Salangen  173 74 49 50 44 48 10 11 5 14 16 2 2 14 2 14 2 1 3
1924 Målselv  233 80 78 76 71 68 16 21 7 43 49 12 5 8 6 4 6 8 2
1925 Sørreisa  121 38 43 39 38 36 13 14 6 26 32 6 3 4 1 1 2 2 2
1926 Dyrøy 70 20 32 18 29 28 7 5 3 13 14 2 2 3 0 0 0 2 0
1927 Tranøy 76 29 29 18 24 16 2 4 4 15 20 5 2 1 0 0 1 1 0
1928 Torsken 52 19 22 11 20 17 4 4 2 6 6 0 0 2 0 0 1 2 0
1929 Berg 60 24 24 12 21 15 1 6 2 8 8 2 1 1 0 1 0 2 1
1931 Lenvik  425  135  133  157  117  139 59 37 16  100  113 16 18 13 8 8 9 11 8
1933 Balsfjord  245 75  105 65 92  106 36 24 13 37 42 7 3 9 2 3 6 7 2
1936 Karlsøy  109 49 38 22 34 29 4 12 4 13 15 3 3 1 1 0 3 4 0
1938 Lyngen  148 58 49 41 44 46 25 15 5 26 30 5 3 4 2 0 2 5 2
1939 Storfjord  102 35 34 34 32 26 8 4 2 18 17 1 3 9 1 0 1 3 1
1940 Gáivuotna Kåfjord 99 31 35 34 30 32 8 14 4 22 22 0 3 1 2 2 2 3 2
1941 Skjervøy  117 28 51 38 44 50 15 6 7 26 27 1 4 2 2 1 2 4 1
1942 Nordreisa  259 75  101 82 96 97 20 37 5 54 62 9 10 10 0 6 6 5 1
1943 Kvænangen 89 41 25 24 23 25 4 9 2 13 13 1 3 2 2 2 2 3 1
2002 Vardø  124 46 47 32 44 40 4 9 3 21 21 0 3 1 2 0 2 4 2
2003 Vadsø  275  124 63 89 53 51 10 9 10 42 49 9 5 7 9 17 5 6 3
2004 Hammerfest  321  113 90  118 81 87 18 16 10 58 67 13 8 9 12 14 9 12 4
2011 Guovdageaidnu Kautokeino  102 51 25 27 25 29 5 6 0 16 17 0 0 1 2 2 2 4 0
2012 Alta  609  218  179  212  164  214 66 41 15  114  145 25 14 19 25 10 19 19 7
2014 Loppa 55 18 19 17 19 19 5 6 1 9 10 1 2 0 2 2 1 2 0
2015 Hasvik 55 30 14 11 13 13 3 5 1 5 6 2 1 0 0 1 1 3 1
2017 Kvalsund 65 31 17 16 17 10 2 3 0 8 8 0 0 2 1 2 1 2 0
2018 Måsøy 55 14 17 24 14 17 6 3 3 17 19 1 1 0 2 1 1 3 0
2019 Nordkapp  130 46 37 47 35 43 10 11 1 28 30 4 4 2 3 2 4 6 3
2020 Porsanger Porsángu Porsanki  143 48 50 45 41 43 7 15 9 31 32 1 4 3 2 1 3 5 0
2021 Kárásjohka Karasjok  107 46 24 37 24 31 6 9 0 18 22 4 2 2 3 2 1 5 5
2022 Lebesby 74 38 13 22 12 10 0 2 1 15 17 2 3 1 1 1 2 3 0
2023 Gamvik 62 28 14 21 12 11 2 4 2 13 15 2 5 1 2 0 1 2 1
2024 Berlevåg 54 22 16 15 16 18 3 3 0 12 13 1 1 0 0 1 1 2 0
2025 Deatnu Tana  144 68 42 34 36 33 5 9 7 22 24 2 6 3 2 0 1 5 0
2027 Unjárga Nesseby 50 24 14 13 13 13 2 5 1 7 8 1 1 0 3 1 0 2 0
2028 Båtsfjord 98 40 34 24 31 25 2 4 3 14 14 0 0 2 1 0 2 4 2
2030 Sør-Varanger  290  126 86 78 83 93 18 12 4 33 38 8 3 7 8 5 8 11 6
                                       
Bydeler                                      
Sydvestre Jeløy(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordre Jeløy(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sydøstre Jeløy(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Melløs/Øre(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mosseskogen vest(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kambo(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mosseskogen øst(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mosseelva/Dillingøya(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Varteig (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skjeberg (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tune (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hafslundsøy (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Borge (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Rolvsøy (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kråkerøy (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Onsøy (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bekkestua (Bærum) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sandvika (Bærum) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Rykkin (Bærum) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Drengsrud (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Arnestad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Heggedal (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hofstad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Billingstad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Jansløkka (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nesøya (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Solberg (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vettre (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bondi (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Rønningen (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mellom-Nes (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hagaløkka (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vardåsen (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Østenstad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Lillestrøm (Skedsmo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skedsmokorset (Skedsmo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Strømmen/Skjetten (Skedsmo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gamle Oslo (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Grünerløkka (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sagene (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
St. Hanshaugen (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Frogner (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ullern (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vestre Aker (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordre Aker (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bjerke (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Grorud (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Stovner (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Alna (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Østensjø (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordstrand (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Søndre Nordstrand (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Marka (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hamar vest (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Storhamar (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hamar nord (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Midtbyen (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hamar øst (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang vest (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang midtre (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang øst (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang nord (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Furnes (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Brumunddal (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nes (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Moelv (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Brøttum (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vingrom (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Saksumdalen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vingar (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Jørstadmoen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Rudsbygda (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Fåberg (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre Ålsbygda (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Røyslimoen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Søre Ål (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordre Ål (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nybu (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre bydel (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrumkjernen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nedre bydel (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sørbyen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordbyen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hunndalen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Snertingdal (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Biri (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Åssiden (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre Bragernes (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bragernes sentrum (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Brakerøya - Strøtvet (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gulskogen - Sundhaugen (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Strømsø (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tangen - Åskollen (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Danvik - Fjell (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skoger (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Konnerud (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vegård (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kirkekretsen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Eikli (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ullerål (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hønefoss (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Åsbygda (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Veien (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Stranden (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tyristrand (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Heggen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Borglund (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sokna (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hallingby (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ringmoen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nes (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nord (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Slagen (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gamle Larvik (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tjølling (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hedrum (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Brunlanes/Stavern (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bjørkedalen-Oklungen (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Eidanger-Øyene (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Heistad (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Brevik (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Herøya (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Stridsklev-Hovet (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Grønli (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Porsgrunn Øst (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bjørntvedt-Myrene (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Osebakken-Hovenga (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Porsgrunn Vest (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre Gjerpen (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ytre Gjerpen (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Solum (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gulset (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Klyve (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 1 (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 2 (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 3 (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 4 (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 5 (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 6 (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vågsbygd (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Lund (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Randesund/Tveit (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 1 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 2 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 3 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hundvåg (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tasta (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Eiganes/Våland (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Madla (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Storhaug (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hillevåg (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hinna (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Søndre bydel (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Østre bydel (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skåredalen (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gard (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bleikemyr (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hagland/Vikse (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Røvær (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skudenes (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Åkra/Vea (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kopervik (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Torvastad/Avaldsnes (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Fastlandet (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Arna (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bergenhus (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Fana (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Fyllingsdalen (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Laksevåg (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ytrebygda (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Årstad (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Åsane (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Molde vest (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bjørset (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Molde sentrum (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre bydel (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Molde øst (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordbyen (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Strande (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hjelset (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Groven (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skåla (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bolsøya (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sekken (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ytre (Ålesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Midtre (Ålesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Indre (Ålesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Midtbyen (Trondheim) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Østbyen (Trondheim) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Lerkendal (Trondheim) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Heimdal (Trondheim) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
H/S-distrikt Vest (Bodø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
H/S-distrikt Øst (Bodø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skjerstad (Bodø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Dalselv (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hauknes (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mo (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gruben (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Storforshei (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Grønnfjelldal (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Storv./Dunderl. (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skonseng (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Selfors (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ytteren (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Båsmoen (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Alteren (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Utskarpen (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt Nord(Harstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt Sentrum(Harstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt Sør(Harstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tromsøya sør (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tromsøya nord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kroken-Lunheim (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tromsdalen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kvaløybyen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ullsfjord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ramfjord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Fastlandet nord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kvaløya sør - Malangen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kvaløya nord m/øyene (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1  Definisjoner:
Årsverk: Datagrunnlaget for årsverk er registrerbart for alle tjenester, unntatt leger og fysioterapeuter som er basert på KOSTRA-skjema 1. Utvalget er basert på næring og er dermed det samme som for tilsvarende tabeller i "Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell" for alle yrkesgrupper unntatt leger og fysioterapeuter. De siste årene har det foregått en omfattende opprydding, både ved at man har fått en mer korrekt oppdeling i bedrifter i Enhetsregisteret, og ved at ansatte er blitt fordelt på disse ved innmelding til arbeidstakerregisteret. Tallene i årets publikasjon bør derfor ikke sammenlignes med tilsvarende statistikk publisert i "Sammenligningstall for kommunene 2005". For sammenligning over tid vises det til publiseringer av tilsvarende statistikk på SSBs hjemmesider og Rekrutteringsplanen for helse- og sosialpersonell (SHDir).
Årsverk for personell uten helse- og sosialfaglig utdanning: Omfatter alle årsverk som utføres av personell uten definert og godkjent helse- og sosialfaglig utdanning fra videregående opplæring, høgskole eller universitet. Annen fagutdanning fra videregående opplæring eller høgskole/universitet som for eksempel pedagogisk utdanning eller øk./adm. utdanning vil også regnes med her, selv om utdanningen kan være relevant for arbeidet som utføres.
Årsverk for sykepleiere, inkl. helsesøstre og jordmødre: Omfatter også sykepleiere med videreutdanning.
Årsverk for leger og fysioterapeuter: Omfatter alle leger og fysioterapeuter i kommunehelsetjenesten som definert i KOSTRA. Årsverk knyttet til administrasjon (KOSTRA-funksjon 120) er holdt utenfor.

Standardtegn i tabeller