Statistisk sentralbyrå

15.3   Kommunalt disponerte boliger til personer med psykiske lidelser og til rusmiddelmisbrukere. Husstander på venteliste. 2005 1
  Tildelte boliger Husstander på venteliste
  Antall tildelte boliger i alt Herav personer med psykiske lidelser Herav rusmiddel-misbrukere Herav til personer som både er rusmiddel-misbrukere og som har en langvarig psykisk lidelse, i prosent av alle tildelte boliger Antall husstander på venteliste i alt Herav personer med psykiske lidelser Herav rusmiddel-misbrukere Herav personer som både er rusmiddel-misbrukere og som har en langvarig psykisk lidelse, på venteliste, i prosent av alle husstander på venteliste
0101 Halden  150 6 : : 10 : : :
0104 Moss 97 5 18 11 69 8 14 6
0105 Sarpsborg  198 32 9 8  206 : : :
0106 Fredrikstad  197 8 7 : 83 : : :
0111 Hvaler 13 : : : 19 : : :
0118 Aremark 8 : : : 12 : : :
0119 Marker 24 3 : : 21 3 : :
0121 Rømskog 4 : : : 7 : : :
0122 Trøgstad 25 : : : 30 : : :
0123 Spydeberg 10 : : : : : : :
0124 Askim 36 4 : : : : : :
0125 Eidsberg 47 6 : 4 20 4 : :
0127 Skiptvet 18 : : : : : : :
0128 Rakkestad 31 : : : 84 5 : 3
0135 Råde 28 : : : : : : :
0136 Rygge 37 : 3 : 19 : 4 :
0137 Våler 6 : : : 15 : : :
0138 Hobøl : : : : : : : :
0211 Vestby 15 : : : 20 : : :
0213 Ski 57 6 7 : 65 12 7 7
0214 Ås 40 : 5 5 10 : : 4
0215 Frogn 17 : : 3 : : : :
0216 Nesodden 23 : : : 3 : : 3
0217 Oppegård 53 7 7 : 5 : : :
0219 Bærum  134 12 12 5  187 45 22 5
0220 Asker  122 9 : :  151 : : :
0221 Aurskog-Høland 7 : : : 39 : : :
0226 Sørum 73 18 : 8 9 : 3 :
0227 Fet 3 : : : 10 : : :
0228 Rælingen 46 : : 5 15 : : :
0229 Enebakk 15 : : : : : : :
0230 Lørenskog 63 11 7 : 4 : : 3
0231 Skedsmo 78 9 3 5 50 14 5 3
0233 Nittedal 98 12 : :  149 20 7 13
0234 Gjerdrum 11 : : : : : : :
0235 Ullensaker 63 7 5 : 56 4 4 :
0236 Nes 35 10 5 : 12 : : :
0237 Eidsvoll  133 4 12 : 19 : : :
0238 Nannestad 19 : 3 : 52 : : :
0239 Hurdal 7 : : : : : : :
0301 Oslo 1 917  237  141 35  727 57 32 16
0402 Kongsvinger : : : :  120 : : :
0403 Hamar  112 6 : : 82 : : :
0412 Ringsaker 66 5 : : 69 : : :
0415 Løten 48 : : : 39 : : :
0417 Stange  138 22 : 5 : : : :
0418 Nord-Odal 4 : : : 21 : : :
0419 Sør-Odal 21 : : : 7 : : :
0420 Eidskog 31 3 : : 11 : : :
0423 Grue 19 : : : 8 : : :
0425 Åsnes : : : : : : : :
0426 Våler 56 : : : : : : :
0427 Elverum 83 11 4 : : : : :
0428 Trysil : : : : : : : :
0429 Åmot 9 : : : : : : :
0430 Stor-Elvdal 15 : : : 17 : : :
0432 Rendalen 18 : : : 3 : : :
0434 Engerdal : : : : : : : :
0436 Tolga 10 : : : 3 : : :
0437 Tynset 11 : : : 5 : : :
0438 Alvdal 27 : : : : : : :
0439 Folldal 15 : : : 19 : : :
0441 Os 14 : : : : : : :
0501 Lillehammer  133 8 32 : 29 : : :
0502 Gjøvik  162 5 40 6 12 : : 4
0511 Dovre : : : : : : : :
0512 Lesja 9 : : : : : : :
0513 Skjåk 16 : : : : : : :
0514 Lom 26 4 : : : : : :
0515 Vågå 20 : : : 44 : : :
0516 Nord-Fron 22 3 : : 52 8 : :
0517 Sel 27 3 : : 39 : : :
0519 Sør-Fron 10 : : : : : : :
0520 Ringebu 41 : : : 5 : : :
0521 Øyer 18 : : : 4 : : :
0522 Gausdal 7 : : : 17 : : :
0528 Østre Toten 48 4 : : 15 : : :
0529 Vestre Toten  117 7 3 : 61 3 : :
0532 Jevnaker 39 7 : : 5 : : :
0533 Lunner 15 : : 3 : : : :
0534 Gran 28 : : : 39 3 : :
0536 Søndre Land 34 : : 3 : : : :
0538 Nordre Land  141 18 : 8 23 : : :
0540 Sør-Aurdal 9 : : : 16 : : :
0541 Etnedal 4 : : : : : : :
0542 Nord-Aurdal 66 21 6 9 70 7 : 9
0543 Vestre Slidre 3 : : : : : : :
0544 Øystre Slidre 6 : : : 20 : : :
0545 Vang 9 : : : : : : :
0602 Drammen  375 : : : 48 : : :
0604 Kongsberg 91 6 12 : 23 : : :
0605 Ringerike  117 17 18 8 43 12 3 7
0612 Hole 18 : : : 4 : : :
0615 Flå 10 : : : : : : :
0616 Nes 21 : : : 10 : : :
0617 Gol 16 : : : 6 : : :
0618 Hemsedal 11 : : : : : : :
0619 Ål 36 : 4 : : : : :
0620 Hol 18 : : : : : : :
0621 Sigdal 11 : : : 3 : : :
0622 Krødsherad 6 : : : : : : :
0623 Modum 84 4 : : 88 : : :
0624 Øvre Eiker 78 19 11 18 : : : :
0625 Nedre Eiker 89 : 8 : 59 8 12 10
0626 Lier 53 11 : 5 74 : : :
0627 Røyken 13 6 : : 47 3 3 :
0628 Hurum 46 8 : : 82 : : :
0631 Flesberg 9 : : : : : : :
0632 Rollag 10 : : : : : : :
0633 Nore og Uvdal : : : : : : : :
0701 Borre  122 13 27 3 : : : :
0702 Holmestrand 47 : 3 3 13 : : :
0704 Tønsberg  351 36 48 : : : : :
0706 Sandefjord  172 7 28 :  217 : : :
0709 Larvik  278 19 16 12 94 : : :
0711 Svelvik 12 : : : 56 5 : :
0713 Sande 30 : : 5 43 : : 4
0714 Hof 5 : : : : : : :
0716 Re (Våle før 2002) 24 6 : : 55 : : :
0719 Andebu 47 : : : : : : :
0720 Stokke 15 : : : : : : :
0722 Nøtterøy 46 : 4 : 49 12 8 :
0723 Tjøme 26 : : : : : : :
0728 Lardal 4 : : : : : : :
0805 Porsgrunn  255 22 41 : 42 7 14 3
0806 Skien  247 59 19 16 35 7 8 :
0807 Notodden 69 : 7 : 8 : : :
0811 Siljan 8 : : : : : : :
0814 Bamble  136 24 13 6 52 : : :
0815 Kragerø 97 20 : : 21 5 : :
0817 Drangedal 57 : : : : : : :
0819 Nome 18 3 : : 38 : : :
0821 Bø 47 : 9 35 : : : :
0822 Sauherad 29 : : : 22 : : :
0826 Tinn : : : : : : : :
0827 Hjartdal 4 : : : : : : :
0828 Seljord 5 : : : : : : :
0829 Kviteseid 9 : : : : : : :
0830 Nissedal 10 : : : 6 : : :
0831 Fyresdal 14 : : : : : : :
0833 Tokke 12 : : : : : : :
0834 Vinje 11 : 3 : : : : :
0901 Risør 21 : : : : : : :
0904 Grimstad 69 13 9 : : : : :
0906 Arendal  121 18 4 5  149 16 15 11
0911 Gjerstad 8 : : : 16 : : :
0912 Vegårshei 10 : : : 16 : : :
0914 Tvedestrand 25 : : 3 41 : : :
0919 Froland 29 5 : : : : : :
0926 Lillesand 17 : : : 27 8 6 6
0928 Birkenes 20 3 3 : : : : :
0929 Åmli : : : : : : : :
0935 Iveland 4 : : : : : : :
0937 Evje og Hornnes 17 : : : : : : :
0938 Bygland 3 : : : : : : :
0940 Valle : : : : : : : :
0941 Bykle 4 : : : : : : :
1001 Kristiansand : : : :  310 25 : :
1002 Mandal 28 : 11 : : : : :
1003 Farsund 15 : 4 : 5 : : :
1004 Flekkefjord 20 : : : 5 : : :
1014 Vennesla 67 7 10 : 41 : 4 :
1017 Songdalen 12 : : : 47 4 4 :
1018 Søgne 87 8 : : 31 : : :
1021 Marnardal 3 : : : : : : :
1026 Åseral 11 : : : : : : :
1027 Audnedal 3 : : : : : : :
1029 Lindesnes 34 : : : : : : :
1032 Lyngdal 51 : 8 : 24 : : :
1034 Hægebostad : : : : : : : :
1037 Kvinesdal 14 : : : 4 : : :
1046 Sirdal 12 : : : : : : :
1101 Eigersund 45 5 3 : 63 8 : :
1102 Sandnes : : : : : : : :
1103 Stavanger  338 12 20 26  253 57 19 26
1106 Haugesund  112 : : : 69 : : :
1111 Sokndal 5 : : : 4 : : :
1112 Lund 22 : : : : : : :
1114 Bjerkreim 8 : : : : : : :
1119 Hå 24 : : : : : : :
1120 Klepp 37 10 5 : : : : :
1121 Time 23 4 : : 20 6 3 :
1122 Gjesdal 28 8 3 : 13 : : :
1124 Sola 16 : : : 24 5 : 5
1127 Randaberg 69 5 3 : 27 : : :
1129 Forsand 8 : : : : : : :
1130 Strand 17 : 8 : 10 : 5 :
1133 Hjelmeland 26 : : : 5 : : :
1134 Suldal 13 : : : : : : :
1135 Sauda 40 : : : 19 : : :
1141 Finnøy : : : : : : : :
1142 Rennesøy 9 : : : : : : :
1144 Kvitsøy 4 : : : : : : :
1145 Bokn 4 : : : : : : :
1146 Tysvær 57 7 7 : 5 : : :
1149 Karmøy 30 : 11 : 34 3 13 :
1151 Utsira : : : : : : : :
1160 Vindafjord : : : : : : : :
1201 Bergen  623 : : :  797 : : :
1211 Etne 9 : : : 12 : : :
1216 Sveio 13 : : : : : : :
1219 Bømlo 31 4 : : 70 : : :
1221 Stord 35 4 4 : 20 : 5 :
1222 Fitjar 23 : : : 5 : : :
1223 Tysnes 10 : : : : : : :
1224 Kvinnherad 63 4 7 : 10 4 : :
1227 Jondal : : : : : : : :
1228 Odda  133 : 10 : 96 : : :
1231 Ullensvang 27 5 : : 12 : : :
1232 Eidfjord 9 : : : : : : :
1233 Ulvik 4 : : : : : : :
1234 Granvin : : : : : : : :
1235 Voss 60 5 4 : 53 10 : 3
1238 Kvam 26 : : : : : : :
1241 Fusa 11 : : : : : : :
1242 Samnanger : : : : 6 : : :
1243 Os 48 : : : 78 : 9 17
1244 Austevoll : : : : : : : :
1245 Sund 22 3 : : : : : :
1246 Fjell : : : : : : : :
1247 Askøy 43 : : 3 23 : : :
1251 Vaksdal 24 5 : : 25 : : :
1252 Modalen : : : : : : : :
1253 Osterøy 20 3 : : 6 : : :
1256 Meland 16 : : : 23 : : :
1259 Øygarden 7 : : : 13 3 3 :
1260 Radøy 8 : : : 22 : : 12
1263 Lindås 41 3 4 : : : : :
1264 Austrheim 8 : : : : : : :
1265 Fedje 9 : : : : : : :
1266 Masfjorden : : : : : : : :
1401 Flora 26 : : : 18 : 6 :
1411 Gulen 6 : : : : : : :
1412 Solund : : : : : : : :
1413 Hyllestad : : : : : : : :
1416 Høyanger 26 : : 4 : : : :
1417 Vik 6 : : : : : : :
1418 Balestrand 7 : : : : : : :
1419 Leikanger 3 : : : : : : :
1420 Sogndal 44 5 : : 15 : : :
1421 Aurland 38 : : 3 3 : : :
1422 Lærdal : : : : : : : :
1424 Årdal : : : : 5 : : :
1426 Luster 36 : : : 27 : : :
1428 Askvoll 20 : : : 3 : : :
1429 Fjaler 7 : : : : : : :
1430 Gaular 16 4 : : : : : :
1431 Jølster 8 : : : 18 : : :
1432 Førde 24 7 : : 3 : : :
1433 Naustdal 23 : : : : : : :
1438 Bremanger 32 7 : : : : : :
1439 Vågsøy : : : : : : : :
1441 Selje : : : : : : : :
1443 Eid 23 5 : : 3 : : :
1444 Hornindal 9 : : : : : : :
1445 Gloppen 21 : : : 3 : : :
1449 Stryn 45 6 : 3 9 : : :
1502 Molde  226 : : :  175 : : :
1503 Kristiansund  130 28 7 4 45 8 : :
1504 Ålesund  163 4 4 : : : : :
1511 Vanylven 9 : : : : : : :
1514 Sande : : : : : : : :
1515 Herøy 28 : : : : : : :
1516 Ulstein 6 : : : 37 7 : :
1517 Hareid 29 : : : 14 : : :
1519 Volda 85 : : : 8 : : :
1520 Ørsta 40 5 : : : : : :
1523 Ørskog 10 : : : 3 : : :
1524 Norddal 19 5 : : 6 : : :
1525 Stranda 24 : : : 10 : : :
1526 Stordal : : : : : : : :
1528 Sykkylven 37 7 : : : : : :
1529 Skodje 4 : : : : : : :
1531 Sula 38 : : : 8 : : :
1532 Giske 60 : : : 15 : : :
1534 Haram 58 : : : : : : :
1535 Vestnes 24 3 : 3 : : : :
1539 Rauma 8 : : : : : : :
1543 Nesset 48 : : : : : : :
1545 Midsund : : : : : : : :
1546 Sandøy 9 : : : 3 : : :
1547 Aukra 3 : : : 8 : : :
1548 Fræna 26 : : : 27 : : :
1551 Eide 13 : : : 15 : : :
1554 Averøy 7 : : : 10 10 : :
1556 Frei 3 : : : : : : :
1557 Gjemnes 9 : : : 3 : : :
1560 Tingvoll 12 : : : : : : :
1563 Sunndal 39 4 4 : 9 : : :
1566 Surnadal 20 3 : : : : : :
1567 Rindal 15 : : : : : : :
1571 Halsa 7 : : : : : : :
1573 Smøla 6 : : : 5 : : :
1576 Aure 18 : : : : : : :
1601 Trondheim  693 68 75 14  537 60 57 12
1612 Hemne 9 : : : 14 : : :
1613 Snillfjord 7 : : : : : : :
1617 Hitra 23 : : : 5 : : :
1620 Frøya 23 : : : 17 : : :
1621 Ørland 12 : : : 38 : : :
1622 Agdenes 15 : : : : : : :
1624 Rissa 10 : : : : : : :
1627 Bjugn 8 : : : 11 : : :
1630 Åfjord 10 : : : 6 : : :
1632 Roan : : : : : : : :
1633 Osen 14 : : : : : : :
1634 Oppdal 11 : : : : : : :
1635 Rennebu 10 : : : 4 : : :
1636 Meldal 32 10 : : 8 : : :
1638 Orkdal 34 : 6 5 28 : : :
1640 Røros : : : : : : : :
1644 Holtålen 6 : : : : : : :
1648 Midtre Gauldal 25 : : 3 51 : : :
1653 Melhus 5 : : 4 29 5 : :
1657 Skaun 48 : : : 28 : : :
1662 Klæbu 6 : : : 7 : : :
1663 Malvik 23 : : 3 : : : :
1664 Selbu 27 : : : 29 : : :
1665 Tydal 12 : : : : : : :
1702 Steinkjer  193 14 5 :  236 16 19 :
1703 Namsos 91 6 5 :  146 4 3 :
1711 Meråker 4 : : : : : : :
1714 Stjørdal  112 : : : 10 : : :
1717 Frosta : : : : : : : :
1718 Leksvik 19 3 : : 17 4 : :
1719 Levanger 93 : 10 10 : : : :
1721 Verdal 31 6 : : : : : :
1723 Mosvik 6 : : : : : : :
1724 Verran 10 : : : 17 : : :
1725 Namdalseid 8 : : : 17 : : :
1729 Inderøy 10 4 : : 10 : : :
1736 Snåsa 7 : : : : : : :
1738 Lierne 7 : : : : : : :
1739 Røyrvik 10 : : : : : : :
1740 Namsskogan 8 : : : : : : :
1742 Grong 15 : : : 9 : : :
1743 Høylandet 10 : : : : : : :
1744 Overhalla 16 : : : : : : :
1748 Fosnes 9 : : : : : : :
1749 Flatanger : : : : : : : :
1750 Vikna 19 : : : : : : :
1751 Nærøy 50 6 : : 10 : : :
1755 Leka : : : : : : : :
1804 Bodø  295 : 27 12 : : : :
1805 Narvik : : : : : : : :
1811 Bindal 21 : : : 8 : : :
1812 Sømna 11 : : : : : : :
1813 Brønnøy 87 3 4 4 26 : : :
1815 Vega 3 : : : : : : :
1816 Vevelstad : : : : : : : :
1818 Herøy 12 : : : : : : :
1820 Alstahaug : : : : : : : :
1822 Leirfjord 16 : : : 14 : : :
1824 Vefsn 75 : 8 : 7 : : :
1825 Grane 8 : : : : : : :
1826 Hattfjelldal 16 : : : : : : :
1827 Dønna 43 8 7 : : : : :
1828 Nesna 20 : : : : : : :
1832 Hemnes 35 3 : : : : : :
1833 Rana 70 : 13 :  107 : : :
1834 Lurøy 19 : : : : : : :
1835 Træna : : : : : : : :
1836 Rødøy 22 : : : : : : :
1837 Meløy : : : : : : : :
1838 Gildeskål 27 : : : : : : :
1839 Beiarn 6 : : : : : : :
1840 Saltdal : : : : 24 : : :
1841 Fauske 14 : : : 5 : : :
1845 Sørfold 45 : : : 5 : : :
1848 Steigen 14 : : : : : : :
1849 Hamarøy 11 : : : : : : :
1850 Tysfjord 40 : : : 5 : : :
1851 Lødingen 32 : : : : : : :
1852 Tjeldsund 16 : : : : : : :
1853 Evenes 3 : : : : : : :
1854 Ballangen 5 : : : 11 : : :
1856 Røst 15 : : : : : : :
1857 Værøy 9 : : : : : : :
1859 Flakstad 9 : : : : : : :
1860 Vestvågøy : : : : : : : :
1865 Vågan 24 : : : 28 : : :
1866 Hadsel 35 : 3 : : : : :
1867 Bø 15 : : : 11 : : :
1868 Øksnes 14 : : : : : : :
1870 Sortland : : : : : : : :
1871 Andøy 30 4 : : 23 : : :
1874 Moskenes : : : : : : : :
1901 Harstad 81 : : :  119 : : :
1902 Tromsø  233 9 34 10 48 : : :
1911 Kvæfjord 16 : : : : : : :
1913 Skånland 15 : : : 15 : : :
1915 Bjarkøy : : : : : : : :
1917 Ibestad 10 : : : : : : :
1919 Gratangen 6 : : : : : : :
1920 Lavangen 13 : : : : : : :
1922 Bardu 31 7 : : 47 4 : :
1923 Salangen 10 : : : 4 : : :
1924 Målselv 20 : 3 3 12 : : :
1925 Sørreisa 11 5 : : : : : :
1926 Dyrøy 18 : : : : : : :
1927 Tranøy 3 : : : : : : :
1928 Torsken : : : : : : : :
1929 Berg 10 : : : : : : :
1931 Lenvik  101 5 3 4 : : : :
1933 Balsfjord 10 : : : : : : :
1936 Karlsøy : : : : : : : :
1938 Lyngen 7 : : : : : : :
1939 Storfjord 5 : : : 6 : : :
1940 Gáivuotna Kåfjord 32 6 6 : : : : :
1941 Skjervøy 22 : : : : : : :
1942 Nordreisa 69 7 : : : : : :
1943 Kvænangen 15 : : : : : : :
2002 Vardø : : : : : : : :
2003 Vadsø : : : : : : : :
2004 Hammerfest 9 : : :  130 8 9 :
2011 Guovdageaidnu Kautokeino : : : : : : : :
2012 Alta 44 3 : 8  126 : : 5
2014 Loppa 3 : 3 : : : : :
2015 Hasvik 30 : : : : : : :
2017 Kvalsund : : : : : : : :
2018 Måsøy 14 : : : 3 : : :
2019 Nordkapp 31 : : 9 12 : : :
2020 Porsanger Porsángu Porsanki : : : : 16 4 5 :
2021 Kárásjohka Karasjok 12 : 4 : 3 : : :
2022 Lebesby 15 : : : : : : :
2023 Gamvik 8 : : : : : : :
2024 Berlevåg : : : : : : : :
2025 Deatnu Tana 31 : 5 : 8 : : :
2027 Unjárga Nesseby : : : : : : : :
2028 Båtsfjord : : : : : : : :
2030 Sør-Varanger 20 : : : : : : :
                 
Bydeler : : : : : : : :
Sydvestre Jeløy(Moss) .. .. .. : .. .. .. :
Nordre Jeløy(Moss) .. .. .. : .. .. .. :
Sydøstre Jeløy(Moss) .. .. .. : .. .. .. :
Melløs/Øre(Moss) .. .. .. : .. .. .. :
Sentrum(Moss) .. .. .. : .. .. .. :
Mosseskogen vest(Moss) .. .. .. : .. .. .. :
Kambo(Moss) .. .. .. : .. .. .. :
Mosseskogen øst(Moss) .. .. .. : .. .. .. :
Mosseelva/Dillingøya(Moss) .. .. .. : .. .. .. :
Sentrum (Sarpsborg) .. .. .. : .. .. .. :
Varteig (Sarpsborg) .. .. .. : .. .. .. :
Skjeberg (Sarpsborg) .. .. .. : .. .. .. :
Tune (Sarpsborg) .. .. .. : .. .. .. :
Hafslundsøy (Sarpsborg) .. .. .. : .. .. .. :
Sentrum (Fredrikstad) .. .. .. : .. .. .. :
Borge (Fredrikstad) .. .. .. : .. .. .. :
Rolvsøy (Fredrikstad) .. .. .. : .. .. .. :
Kråkerøy (Fredrikstad) .. .. .. : .. .. .. :
Onsøy (Fredrikstad) .. .. .. : .. .. .. :
Bekkestua (Bærum) .. .. .. : .. .. .. :
Sandvika (Bærum) .. .. .. : .. .. .. :
Rykkin (Bærum) .. .. .. : .. .. .. :
Drengsrud (Asker) .. .. .. : .. .. .. :
Arnestad (Asker) .. .. .. : .. .. .. :
Heggedal (Asker) .. .. .. : .. .. .. :
Hofstad (Asker) .. .. .. : .. .. .. :
Billingstad (Asker) .. .. .. : .. .. .. :
Jansløkka (Asker) .. .. .. : .. .. .. :
Nesøya (Asker) .. .. .. : .. .. .. :
Solberg (Asker) .. .. .. : .. .. .. :
Vettre (Asker) .. .. .. : .. .. .. :
Bondi (Asker) .. .. .. : .. .. .. :
Rønningen (Asker) .. .. .. : .. .. .. :
Mellom-Nes (Asker) .. .. .. : .. .. .. :
Hagaløkka (Asker) .. .. .. : .. .. .. :
Vardåsen (Asker) .. .. .. : .. .. .. :
Østenstad (Asker) .. .. .. : .. .. .. :
Lillestrøm (Skedsmo) .. .. .. : .. .. .. :
Skedsmokorset (Skedsmo) .. .. .. : .. .. .. :
Strømmen/Skjetten (Skedsmo) .. .. .. : .. .. .. :
Gamle Oslo (Oslo) .. .. .. : .. .. .. :
Grünerløkka (Oslo) .. .. .. : .. .. .. :
Sagene (Oslo) .. .. .. : .. .. .. :
St. Hanshaugen (Oslo) .. .. .. : .. .. .. :
Frogner (Oslo) .. .. .. : .. .. .. :
Ullern (Oslo) .. .. .. : .. .. .. :
Vestre Aker (Oslo) .. .. .. : .. .. .. :
Nordre Aker (Oslo) .. .. .. : .. .. .. :
Bjerke (Oslo) .. .. .. : .. .. .. :
Grorud (Oslo) .. .. .. : .. .. .. :
Stovner (Oslo) .. .. .. : .. .. .. :
Alna (Oslo) .. .. .. : .. .. .. :
Østensjø (Oslo) .. .. .. : .. .. .. :
Nordstrand (Oslo) .. .. .. : .. .. .. :
Søndre Nordstrand (Oslo) .. .. .. : .. .. .. :
Sentrum (Oslo) .. .. .. : .. .. .. :
Marka (Oslo) .. .. .. : .. .. .. :
Hamar vest (Hamar) .. .. .. : .. .. .. :
Storhamar (Hamar) .. .. .. : .. .. .. :
Hamar nord (Hamar) .. .. .. : .. .. .. :
Midtbyen (Hamar) .. .. .. : .. .. .. :
Hamar øst (Hamar) .. .. .. : .. .. .. :
Vang vest (Hamar) .. .. .. : .. .. .. :
Vang midtre (Hamar) .. .. .. : .. .. .. :
Vang øst (Hamar) .. .. .. : .. .. .. :
Vang nord (Hamar) .. .. .. : .. .. .. :
Furnes (Ringsaker) .. .. .. : .. .. .. :
Brumunddal (Ringsaker) .. .. .. : .. .. .. :
Nes (Ringsaker) .. .. .. : .. .. .. :
Moelv (Ringsaker) .. .. .. : .. .. .. :
Brøttum (Ringsaker) .. .. .. : .. .. .. :
Vingrom (Lillehammer) .. .. .. : .. .. .. :
Saksumdalen (Lillehammer) .. .. .. : .. .. .. :
Vingar (Lillehammer) .. .. .. : .. .. .. :
Jørstadmoen (Lillehammer) .. .. .. : .. .. .. :
Rudsbygda (Lillehammer) .. .. .. : .. .. .. :
Fåberg (Lillehammer) .. .. .. : .. .. .. :
Øvre Ålsbygda (Lillehammer) .. .. .. : .. .. .. :
Røyslimoen (Lillehammer) .. .. .. : .. .. .. :
Søre Ål (Lillehammer) .. .. .. : .. .. .. :
Nordre Ål (Lillehammer) .. .. .. : .. .. .. :
Nybu (Lillehammer) .. .. .. : .. .. .. :
Øvre bydel (Lillehammer) .. .. .. : .. .. .. :
Sentrumkjernen (Lillehammer) .. .. .. : .. .. .. :
Nedre bydel (Lillehammer) .. .. .. : .. .. .. :
Sørbyen (Gjøvik) .. .. .. : .. .. .. :
Sentrum (Gjøvik) .. .. .. : .. .. .. :
Nordbyen (Gjøvik) .. .. .. : .. .. .. :
Hunndalen (Gjøvik) .. .. .. : .. .. .. :
Snertingdal (Gjøvik) .. .. .. : .. .. .. :
Biri (Gjøvik) .. .. .. : .. .. .. :
Åssiden (Drammen) .. .. .. : .. .. .. :
Øvre Bragernes (Drammen) .. .. .. : .. .. .. :
Bragernes sentrum (Drammen) .. .. .. : .. .. .. :
Brakerøya - Strøtvet (Drammen) .. .. .. : .. .. .. :
Gulskogen - Sundhaugen (Drammen) .. .. .. : .. .. .. :
Strømsø (Drammen) .. .. .. : .. .. .. :
Tangen - Åskollen (Drammen) .. .. .. : .. .. .. :
Danvik - Fjell (Drammen) .. .. .. : .. .. .. :
Skoger (Drammen) .. .. .. : .. .. .. :
Konnerud (Drammen) .. .. .. : .. .. .. :
Vegård (Ringerike) .. .. .. : .. .. .. :
Kirkekretsen (Ringerike) .. .. .. : .. .. .. :
Eikli (Ringerike) .. .. .. : .. .. .. :
Ullerål (Ringerike) .. .. .. : .. .. .. :
Hønefoss (Ringerike) .. .. .. : .. .. .. :
Vang (Ringerike) .. .. .. : .. .. .. :
Åsbygda (Ringerike) .. .. .. : .. .. .. :
Veien (Ringerike) .. .. .. : .. .. .. :
Stranden (Ringerike) .. .. .. : .. .. .. :
Tyristrand (Ringerike) .. .. .. : .. .. .. :
Heggen (Ringerike) .. .. .. : .. .. .. :
Borglund (Ringerike) .. .. .. : .. .. .. :
Sokna (Ringerike) .. .. .. : .. .. .. :
Hallingby (Ringerike) .. .. .. : .. .. .. :
Ringmoen (Ringerike) .. .. .. : .. .. .. :
Nes (Ringerike) .. .. .. : .. .. .. :
Sentrum (Tønsberg) .. .. .. : .. .. .. :
Nord (Tønsberg) .. .. .. : .. .. .. :
Slagen (Tønsberg) .. .. .. : .. .. .. :
Gamle Larvik (Larvik) .. .. .. : .. .. .. :
Tjølling (Larvik) .. .. .. : .. .. .. :
Hedrum (Larvik) .. .. .. : .. .. .. :
Brunlanes/Stavern (Larvik) .. .. .. : .. .. .. :
Bjørkedalen-Oklungen (Porsgrunn) .. .. .. : .. .. .. :
Eidanger-Øyene (Porsgrunn) .. .. .. : .. .. .. :
Heistad (Porsgrunn) .. .. .. : .. .. .. :
Brevik (Porsgrunn) .. .. .. : .. .. .. :
Herøya (Porsgrunn) .. .. .. : .. .. .. :
Stridsklev-Hovet (Porsgrunn) .. .. .. : .. .. .. :
Grønli (Porsgrunn) .. .. .. : .. .. .. :
Porsgrunn Øst (Porsgrunn) .. .. .. : .. .. .. :
Bjørntvedt-Myrene (Porsgrunn) .. .. .. : .. .. .. :
Osebakken-Hovenga (Porsgrunn) .. .. .. : .. .. .. :
Porsgrunn Vest (Porsgrunn) .. .. .. : .. .. .. :
Øvre Gjerpen (Skien) .. .. .. : .. .. .. :
Ytre Gjerpen (Skien) .. .. .. : .. .. .. :
Solum (Skien) .. .. .. : .. .. .. :
Gulset (Skien) .. .. .. : .. .. .. :
Klyve (Skien) .. .. .. : .. .. .. :
Sentrum (Skien) .. .. .. : .. .. .. :
Distrikt 1 (Arendal) .. .. .. : .. .. .. :
Distrikt 2 (Arendal) .. .. .. : .. .. .. :
Distrikt 3 (Arendal) .. .. .. : .. .. .. :
Distrikt 4 (Arendal) .. .. .. : .. .. .. :
Distrikt 5 (Arendal) .. .. .. : .. .. .. :
Distrikt 6 (Arendal) .. .. .. : .. .. .. :
Vågsbygd (Kristiansand) .. .. .. : .. .. .. :
Sentrum (Kristiansand) .. .. .. : .. .. .. :
Lund (Kristiansand) .. .. .. : .. .. .. :
Randesund/Tveit (Kristiansand) .. .. .. : .. .. .. :
Distrikt 1 (Sandnes) .. .. .. : .. .. .. :
Distrikt 2 (Sandnes) .. .. .. : .. .. .. :
Distrikt 3 (Sandnes) .. .. .. : .. .. .. :
Hundvåg (Stavanger) .. .. .. : .. .. .. :
Tasta (Stavanger) .. .. .. : .. .. .. :
Eiganes/Våland (Stavanger) .. .. .. : .. .. .. :
Madla (Stavanger) .. .. .. : .. .. .. :
Storhaug (Stavanger) .. .. .. : .. .. .. :
Hillevåg (Stavanger) .. .. .. : .. .. .. :
Hinna (Stavanger) .. .. .. : .. .. .. :
Søndre bydel (Haugesund) .. .. .. : .. .. .. :
Sentrum (Haugesund) .. .. .. : .. .. .. :
Østre bydel (Haugesund) .. .. .. : .. .. .. :
Skåredalen (Haugesund) .. .. .. : .. .. .. :
Gard (Haugesund) .. .. .. : .. .. .. :
Bleikemyr (Haugesund) .. .. .. : .. .. .. :
Hagland/Vikse (Haugesund) .. .. .. : .. .. .. :
Røvær (Haugesund) .. .. .. : .. .. .. :
Skudenes (Karmøy) .. .. .. : .. .. .. :
Åkra/Vea (Karmøy) .. .. .. : .. .. .. :
Kopervik (Karmøy) .. .. .. : .. .. .. :
Torvastad/Avaldsnes (Karmøy) .. .. .. : .. .. .. :
Fastlandet (Karmøy) .. .. .. : .. .. .. :
Arna (Bergen) .. .. .. : .. .. .. :
Bergenhus (Bergen) .. .. .. : .. .. .. :
Fana (Bergen) .. .. .. : .. .. .. :
Fyllingsdalen (Bergen) .. .. .. : .. .. .. :
Laksevåg (Bergen) .. .. .. : .. .. .. :
Ytrebygda (Bergen) .. .. .. : .. .. .. :
Årstad (Bergen) .. .. .. : .. .. .. :
Åsane (Bergen) .. .. .. : .. .. .. :
Molde vest (Molde) .. .. .. : .. .. .. :
Bjørset (Molde) .. .. .. : .. .. .. :
Molde sentrum (Molde) .. .. .. : .. .. .. :
Øvre bydel (Molde) .. .. .. : .. .. .. :
Molde øst (Molde) .. .. .. : .. .. .. :
Nordbyen (Molde) .. .. .. : .. .. .. :
Strande (Molde) .. .. .. : .. .. .. :
Hjelset (Molde) .. .. .. : .. .. .. :
Groven (Molde) .. .. .. : .. .. .. :
Skåla (Molde) .. .. .. : .. .. .. :
Bolsøya (Molde) .. .. .. : .. .. .. :
Sekken (Molde) .. .. .. : .. .. .. :
Ytre (Ålesund) .. .. .. : .. .. .. :
Midtre (Ålesund) .. .. .. : .. .. .. :
Indre (Ålesund) .. .. .. : .. .. .. :
Midtbyen (Trondheim) .. .. .. : .. .. .. :
Østbyen (Trondheim) .. .. .. : .. .. .. :
Lerkendal (Trondheim) .. .. .. : .. .. .. :
Heimdal (Trondheim) .. .. .. : .. .. .. :
H/S-distrikt Vest (Bodø) .. .. .. : .. .. .. :
H/S-distrikt Øst (Bodø) .. .. .. : .. .. .. :
Skjerstad (Bodø) .. .. .. : .. .. .. :
Dalselv (Rana) .. .. .. : .. .. .. :
Hauknes (Rana) .. .. .. : .. .. .. :
Mo (Rana) .. .. .. : .. .. .. :
Gruben (Rana) .. .. .. : .. .. .. :
Storforshei (Rana) .. .. .. : .. .. .. :
Grønnfjelldal (Rana) .. .. .. : .. .. .. :
Storv./Dunderl. (Rana) .. .. .. : .. .. .. :
Skonseng (Rana) .. .. .. : .. .. .. :
Selfors (Rana) .. .. .. : .. .. .. :
Ytteren (Rana) .. .. .. : .. .. .. :
Båsmoen (Rana) .. .. .. : .. .. .. :
Alteren (Rana) .. .. .. : .. .. .. :
Utskarpen (Rana) .. .. .. : .. .. .. :
Distrikt Nord(Harstad) .. .. .. : .. .. .. :
Distrikt Sentrum(Harstad) .. .. .. : .. .. .. :
Distrikt Sør(Harstad) .. .. .. : .. .. .. :
Tromsøya sør (Tromsø) .. .. .. : .. .. .. :
Tromsøya nord (Tromsø) .. .. .. : .. .. .. :
Kroken-Lunheim (Tromsø) .. .. .. : .. .. .. :
Tromsdalen (Tromsø) .. .. .. : .. .. .. :
Kvaløybyen (Tromsø) .. .. .. : .. .. .. :
Ullsfjord (Tromsø) .. .. .. : .. .. .. :
Ramfjord (Tromsø) .. .. .. : .. .. .. :
Fastlandet nord (Tromsø) .. .. .. : .. .. .. :
Kvaløya sør - Malangen (Tromsø) .. .. .. : .. .. .. :
Kvaløya nord m/øyene (Tromsø) .. .. .. : .. .. .. :
1  Definisjoner:
Kilde er KOSTRA-skjema 13 Kommunalt disponerte boliger og boligvirkemidler. Antall kommunalt disponerte boliger som er tildelt i løpet av 2005, samt andelen av disse som er tildelt personer med psykiske lidelser og andelen tildelt rusmiddelmisbrukere. Antall husstander på venteliste per 31.12.2005 er definert som antall husstander som har fått positivt vedtak om tildeling av bolig, men som ennå venter på ledig bolig ved utgangen av året. Med husstand menes personer som bor sammen og som har felles husholdning. Vedtak/tildeling av kommunal bolig gis som regel til den i husstanden som anses å være hovedsøker, selv om hele husstandens situasjon også tas med i tildelingsvurderingen. Åtte kommuner har ikke rappotert data for 2005.

: = Tall som bygger på 0, 1 eller 2 tilfeller.
.. = Oppgave mangler.

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå