Statistisk sentralbyrå

8.1   Alders- og kjønnsstandardisert dødelighet. Gjennomsnitt for årene 2000-2004. Dødelighet per 100 000 innbyggere. Konfidensintervall for dødelighetsraten 1, 2, 3
Kommune Dødelighet i alt Konfidensintervall for dødelighet i alt Menn Kvinner
Alle 0-64 år I alt Hjerte-/karsykdommer Kreft I alt Hjerte-/karsykdommer Kreft
0101 Halden  802  209 746 ; 859  999  387  265  658  249  172
0104 Moss  856  209 800 ; 911 1 075  415  303  703  254  203
0105 Sarpsborg  816  196 775 ; 857 1 036  418  295  656  272  177
0106 Fredrikstad  817  192 781 ; 852 1 065  425  279  636  237  180
0111 Hvaler  845  199 693 ; 996 1 021  369  302  721  326  193
0118 Aremark  848 : 570 ; 1125 1 045  463 :  697  223 :
0119 Marker  808  188 630 ; 985  992  494 :  673  274  205
0121 Rømskog  837 : 391 ; 1283  944 : :  735  487 :
0122 Trøgstad  729  182 605 ; 853  967  328  297  550  212  124
0123 Spydeberg  821  179 699 ; 943 1 130  400  346  585  240 :
0124 Askim  810  191 736 ; 884 1 019  344  286  656  225  214
0125 Eidsberg  794  208 703 ; 885 1 012  398  238  636  262  162
0127 Skiptvet  787  157 641 ; 933 1 053  271  278  587  226 :
0128 Rakkestad  894  244 778 ; 1010 1 156  449  340  703  278  176
0135 Råde  688  182 588 ; 788  892  325  248  540  145  170
0136 Rygge  748  162 679 ; 816  921  364  231  632  222  194
0137 Våler  837  174 715 ; 960 1 045  461  280  686  256  212
0138 Hobøl  831  184 715 ; 947 1 052  384  386  665  259 :
0211 Vestby  772  154 708 ; 835 1 009  420  293  611  218  160
0213 Ski  708  148 666 ; 751  829  281  253  624  218  192
0214 Ås  723  142 662 ; 784  943  311  259  559  229  153
0215 Frogn  759  131 694 ; 825  951  368  273  623  219  197
0216 Nesodden  728  157 674 ; 782  897  337  247  607  220  190
0217 Oppegård  678  142 632 ; 725  843  336  218  558  200  140
0219 Bærum  628  140 604 ; 652  819  288  234  491  157  156
0220 Asker  644  140 613 ; 675  836  286  260  505  165  157
0221 Aurskog-Høland  746  165 668 ; 825  979  349  280  581  209  159
0226 Sørum  726  157 660 ; 793  860  365  239  617  251  160
0227 Fet  802  166 724 ; 880  997  358  272  676  207  205
0228 Rælingen  753  202 698 ; 809  923  371  262  629  239  172
0229 Enebakk  774  170 702 ; 846 1 052  517  260  597  183  189
0230 Lørenskog  743  157 704 ; 783  925  310  294  612  205  178
0231 Skedsmo  795  181 756 ; 835 1 005  406  270  651  248  178
0233 Nittedal  764  135 717 ; 810 1 008  377  282  603  196  177
0234 Gjerdrum  783  171 680 ; 887  951  388 :  695  247  214
0235 Ullensaker  802  185 752 ; 852  983  350  292  671  249  194
0236 Nes  817  182 754 ; 879 1 014  379  279  674  266  164
0237 Eidsvoll  868  175 800 ; 935 1 079  451  305  715  304  181
0238 Nannestad  822  155 740 ; 904 1 053  459  300  653  264  193
0239 Hurdal  670  197 493 ; 847  917  403  269  513  204 :
0301 Oslo  815  206 803 ; 827 1 030  376  271  655  212  195
0402 Kongsvinger  950  240 876 ; 1023 1 224  486  317  750  291  190
0403 Hamar  707  157 651 ; 762  910  313  279  556  201  159
0412 Ringsaker  825  187 773 ; 876 1 025  434  246  682  254  199
0415 Løten  767  163 661 ; 872  935  416  197  647  258  172
0417 Stange  772  199 706 ; 839  953  360  252  636  224  177
0418 Nord-Odal  902  195 754 ; 1050 1 131  490  281  732  361  190
0419 Sør-Odal  942  228 823 ; 1061 1 200  393  220  741  203  135
0420 Eidskog  871  236 742 ; 999 1 143  481  220  684  232  151
0423 Grue  814  179 666 ; 963 1 088  437  298  609  233  155
0425 Åsnes  815  224 695 ; 934 1 012  301  324  664  228  158
0426 Våler  961  297 788 ; 1134 1 216  417  355  791  274  196
0427 Elverum  726  200 661 ; 790  928  338  245  580  216  161
0428 Trysil  781  207 657 ; 906  942  415  192  659  226  203
0429 Åmot  824  213 668 ; 980 1 008  444  199  675  304  177
0430 Stor-Elvdal  861  209 657 ; 1065 1 051  467 :  742  197  206
0432 Rendalen  994  272 721 ; 1267 1 130  405  347  879  260  293
0434 Engerdal  792 : 514 ; 1070 1 121  446  363  547  262 :
0436 Tolga  705 : 480 ; 930  814  298 :  639  192 :
0437 Tynset  759  191 631 ; 887  834  297  179  704  206  158
0438 Alvdal  760 : 565 ; 955  937  368 :  615  176  210
0439 Folldal  804 : 551 ; 1057 1 048  357 :  635  271 :
0441 Os  802  225 599 ; 1006  942  337 :  683  222 :
0501 Lillehammer  699  151 644 ; 754  923  354  253  534  235  131
0502 Gjøvik  809  211 753 ; 866 1 016  396  295  653  236  167
0511 Dovre  789 : 604 ; 975 1 017  540  229  614  223 :
0512 Lesja  844  244 614 ; 1073 1 131  355  285  609  223 :
0513 Skjåk  865 : 644 ; 1086 1 244  533 :  584  357 :
0514 Lom  952  237 744 ; 1161 1 180  521 :  792  406 :
0515 Vågå  734  195 574 ; 893 1 008  303  333  526  229 :
0516 Nord-Fron  826  205 702 ; 951 1 061  413  296  657  335  127
0517 Sel  698  159 584 ; 812  908  339  269  536  236  113
0519 Sør-Fron  709  190 540 ; 877  844  300  236  605  225  185
0520 Ringebu  770  148 616 ; 925  983  393  278  605  256  145
0521 Øyer  756  152 631 ; 881  862  317  277  672  307  130
0522 Gausdal  748  124 626 ; 870  904  369  186  634  247  146
0528 Østre Toten  804  187 723 ; 884 1 048  432  276  622  224  163
0529 Vestre Toten  873  195 791 ; 956 1 051  443  260  731  266  195
0532 Jevnaker  879  195 756 ; 1002  984  403  246  802  321  215
0533 Lunner  799  147 712 ; 885 1 014  394  307  633  285  154
0534 Gran  851  212 765 ; 937 1 077  436  258  688  232  225
0536 Søndre Land  897  246 767 ; 1028 1 053  401  305  781  343  192
0538 Nordre Land  877  247 753 ; 1001 1 173  411  337  647  253  140
0540 Sør-Aurdal  820  170 632 ; 1009 1 055  440  366  632  335 :
0541 Etnedal  756 : 476 ; 1036 1 010  380 :  566  298 :
0542 Nord-Aurdal  883  251 761 ; 1005 1 105  337  242  715  273  202
0543 Vestre Slidre 1 003  255 784 ; 1221 1 308  514 :  778  300 :
0544 Øystre Slidre  673  129 519 ; 827  962  386  267  461  205 :
0545 Vang  879 : 621 ; 1137  971  322 :  843  264 :
0602 Drammen  797  186 759 ; 836 1 062  418  275  602  231  153
0604 Kongsberg  704  144 648 ; 759  884  386  222  575  224  145
0605 Ringerike  778  165 722 ; 834  999  397  248  618  224  170
0612 Hole  818  178 703 ; 934 1 076  499  272  647  327  162
0615 Flå  883 : 503 ; 1263 1 342  426 :  520  301 :
0616 Nes  649 : 493 ; 804  897  297  324  462  184 :
0617 Gol  642  143 508 ; 776  764  301  211  546  129  218
0618 Hemsedal  762 : 553 ; 970  981  345 :  580 : :
0619 Ål  810  213 663 ; 957 1 118  446  248  590  228  139
0620 Hol  815  178 674 ; 956  942  339  237  702  364 :
0621 Sigdal  735  200 569 ; 900 1 018  408  278  523  199  140
0622 Krødsherad 1 089  231 855 ; 1323 1 517  785  307  779  345 :
0623 Modum  821  179 735 ; 908 1 050  370  288  655  222  171
0624 Øvre Eiker  827  222 753 ; 900 1 069  436  252  644  217  199
0625 Nedre Eiker  837  193 781 ; 892 1 049  433  260  687  269  182
0626 Lier  720  187 667 ; 772  927  335  239  569  183  175
0627 Røyken  721  133 669 ; 773  951  394  228  565  204  140
0628 Hurum  770  161 676 ; 863 1 029  390  220  590  217  147
0631 Flesberg  634 : 453 ; 814  796  353 :  516  211 :
0632 Rollag  648 : 398 ; 899  952  517 :  425  237 :
0633 Nore og Uvdal  852  271 647 ; 1057 1 093  356  307  669  223 :
0701 Horten  827  212 770 ; 885 1 059  399  291  655  210  213
0702 Holmestrand  847  241 752 ; 941 1 118  409  320  649  248  180
0704 Tønsberg  785  190 737 ; 833 1 035  370  307  599  203  165
0706 Sandefjord  820  205 775 ; 866  992  325  309  689  218  212
0709 Larvik  745  189 702 ; 789  954  342  274  594  186  180
0711 Svelvik  884  209 781 ; 986 1 218  434  284  670  261  179
0713 Sande  739  209 646 ; 832  936  343  235  600  201  166
0714 Hof  785  221 626 ; 944 1 084  406  322  576  214  239
0716 Re  693  192 607 ; 779  913  242  291  534  165  206
0719 Andebu  708  221 590 ; 827  896  328  249  557  177  210
0720 Stokke  742  174 668 ; 816  928  308  328  601  168  185
0722 Nøtterøy  700  174 642 ; 758  852  302  260  603  190  199
0723 Tjøme  909  264 771 ; 1046 1 276  419  414  625  174  150
0728 Lardal  890  218 685 ; 1095 1 260  374  346  616  278 :
0805 Porsgrunn  804  189 753 ; 855 1 040  393  297  626  249  164
0806 Skien  808  205 767 ; 848 1 052  376  312  625  231  182
0807 Notodden  687  182 601 ; 774  891  365  181  549  201  139
0811 Siljan  671 : 516 ; 827  902  395 :  518 : :
0814 Bamble  796  193 730 ; 863  989  378  250  663  216  180
0815 Kragerø  856  186 763 ; 949 1 071  482  253  695  288  180
0817 Drangedal  766  154 611 ; 921 1 036  489  258  557  181  149
0819 Nome  739  148 621 ; 857  928  324  214  594  255  127
0821 Bø  729  158 608 ; 849 1 030  342  345  508  189  151
0822 Sauherad  831  209 680 ; 983 1 059  357  261  649  258  160
0826 Tinn  855  210 724 ; 986 1 051  390  293  695  289  152
0827 Hjartdal  664 : 417 ; 911  842  389 :  531  249 :
0828 Seljord  759  174 577 ; 940  845  417 :  730  261  209
0829 Kviteseid  769 : 579 ; 959  983  352  257  617  265 :
0830 Nissedal  745 : 485 ; 1006 1 127  410 :  465 : :
0831 Fyresdal 1 006  382 717 ; 1296 1 337  735 :  809  338 :
0833 Tokke  789 : 583 ; 995 1 125  457  271  567  240 :
0834 Vinje  872  205 712 ; 1031 1 047  388  268  748  246  202
0901 Risør  675  156 566 ; 784  867  329  243  546  178  208
0904 Grimstad  746  197 688 ; 805  983  414  282  577  242  142
0906 Arendal  839  207 794 ; 884 1 078  397  280  670  213  204
0911 Gjerstad  781  229 591 ; 971 1 110  352 :  517  257 :
0912 Vegårshei  727 : 510 ; 944  981 :  342  544  241 :
0914 Tvedestrand  841  194 717 ; 965 1 066  379  274  678  249  149
0919 Froland  829  219 706 ; 953 1 056  301  297  662  266  205
0926 Lillesand  702  164 617 ; 787  829  312  199  600  226  140
0928 Birkenes  828  232 700 ; 957 1 030  338  272  669  178  207
0929 Åmli  994  327 740 ; 1247 1 528  549  394  569  216 :
0935 Iveland  875 : 628 ; 1122 1 025 : :  753 : :
0937 Evje og Hornnes  837  233 672 ; 1003 1 116  359  323  625  249  168
0938 Bygland 1 001 : 701 ; 1301  924 : : 1 048  365 :
0940 Valle  843 : 570 ; 1116  894 : :  787  254 :
0941 Bykle  764 : 479 ; 1048 : : : : : :
1001 Kristiansand  761  192 731 ; 791  947  330  270  622  204  190
1002 Mandal  761  188 687 ; 835  958  346  288  622  184  209
1003 Farsund  759  177 668 ; 851  928  384  253  645  225  200
1004 Flekkefjord  732  189 632 ; 832  941  334  218  575  179  179
1014 Vennesla  710  187 641 ; 779  908  296  276  562  179  165
1017 Songdalen  738  191 639 ; 836  967  285  302  565  202 :
1018 Søgne  703  118 630 ; 777  803  316  254  629  236  173
1021 Marnardal  753  252 563 ; 942 1 075  273 :  493 : :
1026 Åseral  992 : 650 ; 1333 1 508 : :  603 : :
1027 Audnedal  692 : 474 ; 910  882 : :  536 : :
1029 Lindesnes  725  201 594 ; 856  958  285  274  558  172  194
1032 Lyngdal  734  173 636 ; 832 1 005  399  297  537  198  149
1034 Hægebostad 1 021 : 767 ; 1275 1 492  544 :  682  304 :
1037 Kvinesdal  840  210 716 ; 964 1 197  433  386  577  210  126
1046 Sirdal  721  282 493 ; 948 1 036  541 :  507 : :
1101 Eigersund  776  200 705 ; 847 1 032  412  287  577  230  171
1102 Sandnes  699  176 668 ; 729  901  292  308  554  190  183
1103 Stavanger  745  184 722 ; 769  947  328  311  596  187  200
1106 Haugesund  791  207 741 ; 842 1 037  397  288  621  228  214
1111 Sokndal  703  205 543 ; 863  928  326  334  521  184  208
1112 Lund  758  182 595 ; 922  981  393  259  601  244 :
1114 Bjerkreim  562 : 407 ; 717  693  293 :  485  189 :
1119 Hå  689  167 627 ; 751  873  378  215  556  201  197
1120 Klepp  640  127 587 ; 694  787  222  260  535  178  168
1121 Time  646  143 589 ; 704  815  271  237  511  187  140
1122 Gjesdal  655  183 587 ; 722  854  298  253  514  138  169
1124 Sola  650  167 605 ; 696  811  326  294  542  176  195
1127 Randaberg  639  157 574 ; 704  673  236  208  597  185  184
1129 Forsand  781 : 498 ; 1063  815 : :  712 : :
1130 Strand  713  144 634 ; 792  915  306  257  574  173  209
1133 Hjelmeland  749 : 552 ; 947  961  494  265  606  193  293
1134 Suldal  620  175 476 ; 764  931  267  285  384  153 :
1135 Sauda  809  295 670 ; 947 1 071  409  336  610  202  195
1141 Finnøy  589  163 417 ; 760  718  408 :  500  194 :
1142 Rennesøy  730  215 589 ; 870  774  349  314  689  202  290
1144 Kvitsøy  910 : 470 ; 1350 1 132 : : : : :
1145 Bokn  613 : 319 ; 908 : : :  561 : :
1146 Tysvær  639  135 564 ; 715  794  322  237  532  222  181
1149 Karmøy  741  188 701 ; 780 1 008  382  273  544  196  167
1151 Utsira  654 : -150 ; 1459 : : : : : :
1160 Vindafjord  646  169 550 ; 743  804  372  249  523  216  139
1201 Bergen  731  167 714 ; 748  943  329  268  574  194  178
1211 Etne  612  155 473 ; 752  777  305  246  496  187  207
1216 Sveio  687  170 572 ; 803  893  364  302  533  169  182
1219 Bømlo  713  188 637 ; 789  948  420  251  540  238  158
1221 Stord  656  140 602 ; 709  968  305  327  428  213 96
1222 Fitjar  546 : 413 ; 680  775  384 :  383  170 :
1223 Tysnes  700 : 506 ; 895 1 059  414  297  430  149 :
1224 Kvinnherad  623  161 550 ; 695  812  334  217  486  204  134
1227 Jondal  827 : 504 ; 1150 1 087 : :  630  186 :
1228 Odda  705  182 593 ; 817  990  405  278  493  197  143
1231 Ullensvang  551 : 404 ; 698  645  365 :  497  143  183
1232 Eidfjord  883 : 543 ; 1223 1 180 : :  698 : :
1233 Ulvik  579 : 301 ; 858  743 : :  460  178 :
1234 Granvin  480 : 220 ; 740  574 : :  423 : :
1235 Voss  639  158 561 ; 717  753  267  226  556  199  157
1238 Kvam  621  132 519 ; 722  846  303  284  451  189  113
1241 Fusa  694  145 540 ; 848  891  245  268  543  146 :
1242 Samnanger  597 : 416 ; 777  859  384 :  408  193 :
1243 Os  673  146 613 ; 734  832  312  258  553  169  176
1244 Austevoll  833  206 698 ; 968 1 095  447  319  634  177  192
1245 Sund  752  104 643 ; 860 1 041  432  294  542  254  140
1246 Fjell  672  159 627 ; 717  893  380  260  505  209  171
1247 Askøy  722  172 671 ; 772  917  327  293  572  251  155
1251 Vaksdal  623  128 470 ; 777  801  268  234  508  174  104
1252 Modalen 1 045 : 478 ; 1612 : : : : : :
1253 Osterøy  561  146 465 ; 657  696  275  195  456  162  141
1256 Meland  647  160 554 ; 741  855  255  259  490  179 :
1259 Øygarden  636  152 506 ; 765  865  359  245  448  207 :
1260 Radøy  641 : 510 ; 771  847  318  309  491  175  120
1263 Lindås  597  137 528 ; 666  782  256  254  466  183  142
1264 Austrheim  690 : 520 ; 860  955  398 :  459  241 :
1265 Fedje  798 : 386 ; 1211 1 127 : :  529 : :
1266 Masfjorden  703 : 469 ; 937  929  324 :  527  300 :
1401 Flora  721  165 648 ; 795  945  391  273  554  208  150
1411 Gulen  684 : 479 ; 890  872  260  267  561  200 :
1412 Solund  633 : 269 ; 998  822 : :  504 : :
1413 Hyllestad  747 : 470 ; 1023  948  417 :  600  259 :
1416 Høyanger  713  172 565 ; 860 1 009  395  270  504  197  149
1417 Vik  631 : 443 ; 819  718  373  187  573  188  260
1418 Balestrand  634 : 380 ; 888  705 : :  567  165 :
1419 Leikanger  677 : 487 ; 868  989  493 :  448 : :
1420 Sogndal  617  114 519 ; 715  838  266  214  460  149  139
1421 Aurland  807 : 572 ; 1043  985  344 :  655  227 :
1422 Lærdal  720 : 515 ; 926  959  373 :  540  267 :
1424 Årdal  726  190 612 ; 840  976  377  285  548  170  174
1426 Luster  749  186 607 ; 892  976  507  240  585  211  208
1428 Askvoll  648  146 483 ; 812  970  406  313  419  180 :
1429 Fjaler  734  170 550 ; 918  914  358  250  598  286 :
1430 Gaular  722 : 538 ; 906  893  392  223  579  276 :
1431 Jølster  634 : 466 ; 801  787  417  237  531  211 :
1432 Førde  632  113 571 ; 694  859  380  207  466  192  142
1433 Naustdal  592 : 437 ; 746  648  272 :  544  200 :
1438 Bremanger  738  210 585 ; 892 1 116  290  404  499  210  173
1439 Vågsøy  694  171 585 ; 804  899  353  266  549  209  130
1441 Selje  656 : 497 ; 816  806  327 :  559  244 :
1443 Eid  682  126 573 ; 791  861  331  234  562  197  155
1444 Hornindal  788 : 493 ; 1083 1 130  495 :  536 : :
1445 Gloppen  565  141 450 ; 680  729  240  262  424  192  107
1449 Stryn  636  141 529 ; 742  815  356  233  514  224  128
1502 Molde  605  134 554 ; 657  770  297  247  486  178  142
1503 Kristiansund  840  188 768 ; 912 1 057  363  297  680  249  200
1504 Ålesund  700  167 659 ; 741  882  326  269  563  208  178
1511 Vanylven  584 : 440 ; 728  791  315  242  442  157  161
1514 Sande  736  182 552 ; 920 1 116  421  425  456  184 :
1515 Herøy  712  126 620 ; 804  895  383  253  588  207  190
1516 Ulstein  590  134 504 ; 675  805  310  231  422  183  125
1517 Hareid  634  154 515 ; 753  813  305  251  497  228  133
1519 Volda  660  146 567 ; 754  931  359  263  467  192  144
1520 Ørsta  589  130 506 ; 671  777  342  263  455  186  123
1523 Ørskog  603 : 420 ; 785  607 : :  594  182 :
1524 Norddal  815 : 564 ; 1065  999  331 :  682  317 :
1525 Stranda  539  118 418 ; 660  684  232  204  428  152  141
1526 Stordal  500 : 233 ; 766  719 : : : : :
1528 Sykkylven  563  111 475 ; 651  720  350  168  455  186  145
1529 Skodje  668  152 541 ; 796  877  253  349  507  151 :
1531 Sula  634  146 543 ; 725  844  314  312  487  192  112
1532 Giske  646  129 554 ; 739  871  297  347  482  228  114
1534 Haram  646  194 554 ; 737  901  287  297  477  186  145
1535 Vestnes  660  143 553 ; 766  733  293  222  602  283  120
1539 Rauma  700  177 589 ; 810  974  422  270  513  243  122
1543 Nesset  855  217 671 ; 1040 1 071  408  223  695  228  251
1545 Midsund  679 : 469 ; 889 1 006  342  362  432  183 :
1546 Sandøy  733 : 451 ; 1014 1 154  538 :  452 : :
1547 Aukra  513 : 370 ; 656  513 : :  514  192 :
1548 Fræna  695  140 608 ; 783  946  367  236  500  195  107
1551 Eide  713 : 572 ; 854 1 022  514 :  498  170 :
1554 Averøy  729  150 610 ; 848  836  414  200  658  258  186
1556 Frei  759  156 665 ; 854  968  412  236  620  236  184
1557 Gjemnes  688 : 505 ; 871  930  237  266  516  185 :
1560 Tingvoll  724  163 545 ; 902  905  301  219  589  187  245
1563 Sunndal  718  147 613 ; 822  900  369  222  584  250  187
1566 Surnadal  746  147 625 ; 867  938  378  183  614  238  175
1567 Rindal  638 : 414 ; 862  815  345 :  499  199 :
1571 Halsa  753 : 497 ; 1009 1 013  393 :  579  252 :
1573 Smøla  891 : 666 ; 1116 1 211  461  329  638  313 :
1576 Aure  867  208 692 ; 1042 1 224  565  348  608  213  177
1601 Trondheim  754  170 733 ; 774  962  357  279  604  214  166
1612 Hemne  682  194 554 ; 810  969  349  254  473  188  123
1613 Snillfjord  728 : 381 ; 1074  937 : :  588 : :
1617 Hitra  779  186 627 ; 932 1 066  476  225  569  232  160
1620 Frøya  862  178 705 ; 1018 1 131  558  299  687  324  179
1621 Ørland  942  208 817 ; 1067 1 312  580  365  685  230  174
1622 Agdenes  565 : 368 ; 763  822  335 :  360 : :
1624 Rissa  703  144 587 ; 820  946  405  242  541  211  216
1627 Bjugn  802  202 663 ; 941 1 050  471  253  619  249  190
1630 Åfjord  725  160 562 ; 889 1 007  439  216  529  235  159
1632 Roan  675 : 362 ; 988  968 : :  444 : :
1633 Osen  847 : 505 ; 1188  970  451 :  784 : :
1634 Oppdal  762  139 650 ; 873 1 077  461  271  538  231  124
1635 Rennebu  780  178 583 ; 977 1 121  393  353  532  201 :
1636 Meldal  669  174 508 ; 830  716  270  152  641  248  162
1638 Orkdal  828  182 737 ; 919 1 057  453  266  654  331  140
1640 Røros  783  191 650 ; 915  992  338  271  641  231  164
1644 Holtålen  871 : 617 ; 1124 1 082  475  254  711  289 :
1648 Midtre Gauldal  735  131 603 ; 868  966  390  289  575  268  157
1653 Melhus  713  134 647 ; 780  932  373  271  553  246  105
1657 Skaun  678  221 576 ; 780  793  332  252  598  271  178
1662 Klæbu  803  143 715 ; 890 1 202  610 :  531  268 :
1663 Malvik  726  106 662 ; 790  876  395  206  609  220  160
1664 Selbu  649 : 499 ; 799  846  427  182  496  236  142
1665 Tydal  643 : 344 ; 941  804 : :  552 : :
1702 Steinkjer  737  151 675 ; 799  910  409  213  611  248  186
1703 Namsos  758  169 681 ; 836 1 015  416  272  579  256  150
1711 Meråker  786  205 569 ; 1002 1 076  431  264  574  199 :
1714 Stjørdal  700  144 642 ; 758  934  412  251  533  191  178
1717 Frosta  826 : 627 ; 1025 1 024  426 :  699  182  272
1718 Leksvik  614  169 478 ; 750  776  249  276  511  154  209
1719 Levanger  693  139 630 ; 756  916  346  221  532  180  160
1721 Verdal  761  153 688 ; 835  943  345  286  623  254  140
1723 Mosvik  865 : 499 ; 1231 1 155 : :  679 : :
1724 Verran  803 : 587 ; 1020 1 072  518  241  603  308 :
1725 Namdalseid  558 : 350 ; 766  681  348 :  479  268 :
1729 Inderøy  781  129 667 ; 895 1 066  525  291  588  298 :
1736 Snåsa  786  231 582 ; 990  952  457 :  662  309 :
1738 Lierne  788 : 536 ; 1040  948  400 :  655  317 :
1739 Røyrvik  957 : 577 ; 1337 : : : : : :
1740 Namsskogan  715 : 401 ; 1029 1 176 : :  348 : :
1742 Grong  717  189 516 ; 918  850  471 :  616  275 :
1743 Høylandet  868 : 589 ; 1148 1 168 : :  672  314 :
1744 Overhalla  779  183 625 ; 933  861  376 :  738  252  235
1748 Fosnes  784 : 407 ; 1161 1 087 : :  556 : :
1749 Flatanger  767 : 494 ; 1041  959 : :  630  344 :
1750 Vikna  892  133 752 ; 1033 1 278  512  310  651  222  173
1751 Nærøy  808  229 675 ; 942 1 123  447  314  586  276  130
1755 Leka  969 : 568 ; 1369 : : :  742 : :
1804 Bodø  777  164 741 ; 813  980  377  281  634  233  186
1805 Narvik  745  168 681 ; 809  962  410  239  585  210  180
1811 Bindal  852 : 598 ; 1106 1 115  528 :  662  188 :
1812 Sømna  692 : 484 ; 900  842  392 :  587  190 :
1813 Brønnøy  759  187 659 ; 859  958  367  276  595  206  178
1815 Vega  867 : 583 ; 1152 1 038  534 :  774  263 :
1816 Vevelstad  940 : 482 ; 1399 : : :  818 : :
1818 Herøy  912 : 666 ; 1159 1 284  585 :  643  307 :
1820 Alstahaug  859  181 765 ; 953 1 117  439  259  683  272  209
1822 Leirfjord  767 : 554 ; 980  882  372 :  698  163 :
1824 Vefsn  732  173 657 ; 806  930  413  244  586  205  180
1825 Grane  894  277 618 ; 1170 1 145  478  363  695  265 :
1826 Hattfjelldal  880  286 625 ; 1134 1 216  490 :  606  267 :
1827 Dønna  952 : 684 ; 1220 1 404 :  616  622 : :
1828 Nesna  709 : 501 ; 917  887  410 :  590  221 :
1832 Hemnes  787  165 641 ; 934 1 083  391  264  576  198  125
1833 Rana  729  181 677 ; 781  957  374  256  562  223  163
1834 Lurøy  801 : 578 ; 1024 1 093  503 :  591  199 :
1835 Træna  957 : 507 ; 1407 1 858 : : : : :
1836 Rødøy  842 : 576 ; 1109  990 : :  746  329 :
1837 Meløy  684  174 579 ; 789  892  339  258  534  194  182
1838 Gildeskål  811 : 576 ; 1045 1 100  491 :  623  231 :
1839 Beiarn  714 : 429 ; 999  929  540 :  574  286 :
1840 Saltdal  818  222 683 ; 954 1 075  425  310  617  250 :
1841 Fauske  730  152 640 ; 821  919  332  265  593  238  208
1845 Sørfold  884  309 662 ; 1105 1 150  514 :  673  304 :
1848 Steigen  811  212 615 ; 1007  960  377  255  711  237 :
1849 Hamarøy  798 : 553 ; 1042  929  376 :  719  297 :
1850 Tysfjord  830 : 620 ; 1040 1 130  523 :  605  258 :
1851 Lødingen  831 : 628 ; 1033 1 113  497 :  623  318 :
1852 Tjeldsund  646 : 401 ; 890  977 : :  412 : :
1853 Evenes  863 : 589 ; 1137 1 380  644 :  505  221 :
1854 Ballangen  805  214 611 ; 999 1 085  442  309  584  239 :
1856 Røst 1 180 : 800 ; 1560 : : : 1 118 : :
1857 Værøy  989 : 622 ; 1356 1 302 : :  746 : :
1859 Flakstad  765 : 527 ; 1003  995  417 :  620 : :
1860 Vestvågøy  814  183 726 ; 902 1 072  449  287  630  212  195
1865 Vågan  896  217 794 ; 998 1 179  546  271  686  228  195
1866 Hadsel  819  174 713 ; 925 1 040  406  286  663  216  230
1867 Bø  947  289 732 ; 1162 1 260  484  351  737  318  166
1868 Øksnes  874  146 743 ; 1005 1 214  574  292  621  271  155
1870 Sortland  745  155 659 ; 830 1 079  447  285  520  227  136
1871 Andøy  781  179 648 ; 914 1 101  467  228  547  197  173
1874 Moskenes  929 : 623 ; 1234 1 281 : :  636 : :
1901 Harstad  784  179 731 ; 838 1 022  454  246  614  254  139
1902 Tromsø  752  165 724 ; 780 1 009  382  286  569  211  168
1911 Kvæfjord  860  209 691 ; 1030 1 203  502  359  611  292 :
1913 Skånland  741 : 572 ; 910  945  508  231  586  269 :
1915 Bjarkøy  902 : 316 ; 1488 1 056 : :  761  391 :
1917 Ibestad  938 : 634 ; 1242 1 303  446  326  678  312 :
1919 Gratangen  866 : 561 ; 1171 1 082  584 :  719  345 :
1920 Lavangen  802 : 484 ; 1121 1 273 : :  484 : :
1922 Bardu  719  195 592 ; 847  991  495 :  543  231 :
1923 Salangen 1 002  226 786 ; 1217 1 094  501 :  937  420 :
1924 Målselv  801  139 696 ; 905 1 075  395  329  617  189  223
1925 Sørreisa  794  143 637 ; 951  901  317 :  706  212  231
1926 Dyrøy  776 : 487 ; 1066 1 067  539 :  552 : :
1927 Tranøy  687 : 450 ; 924  893  506 :  531  239 :
1928 Torsken  794 : 496 ; 1091 1 156  546 :  548 : :
1929 Berg  943 : 610 ; 1277 1 193 : :  760  349 :
1931 Lenvik  819  167 738 ; 899 1 069  437  233  641  263  176
1933 Balsfjord  860  195 728 ; 991 1 117  408  308  671  225  190
1936 Karlsøy  798 : 613 ; 984 1 092  404  325  584 : :
1938 Lyngen  901  201 728 ; 1075 1 150  445 :  706  324 :
1939 Storfjord 1 060 : 851 ; 1269 1 697  757 :  664  299 :
1940 Gáivuotna Kåfjord  816  173 618 ; 1014 1 041  512 :  637  349 :
1941 Skjervøy  828  169 677 ; 979  958  463 :  747  270 :
1942 Nordreisa  890  240 755 ; 1025 1 258  531  212  601  235  155
1943 Kvænangen  919 : 633 ; 1205 1 249  651 :  678 : :
2002 Vardø 1 115  276 903 ; 1327 1 571  452  421  780  251 :
2003 Vadsø  946  232 840 ; 1052 1 101  428  292  820  309  236
2004 Hammerfest  847  220 762 ; 933 1 090  456  228  662  260  168
2011 Guovdageaidnu Kautokeino  864  238 738 ; 990 1 324  486 :  520 : :
2012 Alta  821  171 768 ; 873 1 092  420  283  626  222  162
2014 Loppa  987 : 711 ; 1262 1 311 :  483  736  365 :
2015 Hasvik  983 : 705 ; 1261 1 427 : :  667 : :
2017 Kvalsund  718 : 443 ; 993  766 : :  678 : :
2018 Måsøy  950 : 694 ; 1206 1 182  488 :  772 : :
2019 Nordkapp 1 041  338 872 ; 1210 1 252  523  307  835  263  198
2020 Porsanger Porsángu Porsanki 1 038  300 905 ; 1170 1 283  490  301  850  322  262
2021 Kárásjohka Karasjok  790  252 656 ; 925 1 162  503 :  517 : :
2022 Lebesby  873 : 633 ; 1113  926 : :  816  399 :
2023 Gamvik 1 036 : 756 ; 1316 1 404  791 :  790 : :
2024 Berlevåg 1 061 : 771 ; 1351 1 693  891 :  639 : :
2025 Deatnu Tana  987  272 818 ; 1156 1 425  700  217  648  230  200
2027 Unjarga Nesseby  825 : 497 ; 1154 1 417  694 :  414 : :
2028 Båtsfjord 1 009  252 840 ; 1177 1 233  557 :  808  448 :
2030 Sør-Varanger  924  207 833 ; 1014 1 121  532  279  777  298  215
                   
Bydeler                  
Sydvestre Jeløy(Moss)  730  157 585;876  887  424  277  633 :  315
Nordre Jeløy(Moss)  775  170 636;914 1 034  450  222  602  242  161
Sydøstre Jeløy(Moss)  752  225 557;947  905  352  269  641  210  218
Melløs/Øre(Moss)  811  188 657;966 1 028  401  267  657  252  158
Sentrum(Moss)  920  265 758;1082 1 150  460  409  764  270  248
Mosseskogen vest(Moss)  878 : 647;1108 1 198 : :  640 : :
Kambo(Moss)  564 : 425;703 : : : : : :
Mosseskogen øst(Moss) 1 548  248 1368;1729 1 893  686  435 1 313  513 :
Mosseelva/Dillingøya(Moss)  865  193 735;995 1 197 :  374  653 : :
Sentrum (Sarpsborg)  914  267 816;1012 1 146  470  300  735  306  184
Varteig (Sarpsborg)  729  172 582;876  913  333 :  597 : :
Skjeberg (Sarpsborg)  829  198 760;898 1 043  409  311  670  288  188
Tune (Sarpsborg)  756  153 691;821 1 007  402  298  583  244  158
Hafslundsøy (Sarpsborg)  626 : 466;785  796  354 :  512 : :
Sentrum (Fredrikstad)  821  220 763;879 1 063  447  251  645  239  194
Borge (Fredrikstad)  898  176 818;979 1 147  470  297  718  251  199
Rolvsøy (Fredrikstad)  859  183 749;969 1 097  405  301  692  238  209
Kråkerøy (Fredrikstad)  775  147 672;877 1 047  419  297  577  229  123
Onsøy (Fredrikstad)  743  175 671;816  995  358  300  560  214  153
Bekkestua (Bærum)  580  121 540;621  754  285  210  458  141  156
Sandvika (Bærum)  641  145 599;683  848  285  257  490  159  158
Rykkin (Bærum)  699  153 658;741  887  303  246  559  188  157
Drengsrud (Asker)  614 : 493;735  911 : :  409 : :
Arnestad (Asker)  663 : 569;756 1 006 : :  440 : :
Heggedal (Asker)  720 : 609;831 1 037 : :  493 : :
Hofstad (Asker)  552  125 456;647  762  262  233  402 :  194
Billingstad (Asker)  501 ; 401;602  626 :  244  399 : :
Jansløkka (Asker)  708  186 580;837  877  284  301  575  164  138
Nesøya (Asker)  558 : 465;651  747 : :  446 : :
Solberg (Asker)  523 : 373;673  841 : : : : :
Vettre (Asker)  607  160 478;737  888 :  301  454 : :
Bondi (Asker)  768  144 624;913  858  286  242  689  276  152
Rønningen (Asker)  637 : 515;759  907 : :  447 : :
Mellom-Nes (Asker)  641  121 526;756  881  382  251  472 : :
Hagaløkka (Asker)  723 ; 590;855 : : :  553 : :
Vardåsen (Asker)  779  186 682;876 1 142 : :  544 : :
Østenstad (Asker)  593 : 463;724  664 : :  509  187 :
Lillestrøm (Skedsmo)  843  199 750;937 1 090  469  266  672  255  177
Skedsmokorset (Skedsmo)  793  180 738;847  926  381  211  692  278  171
Strømmen/Skjetten (Skedsmo)  772  170 709;835  986  365  311  627  231  186
Gamle Oslo (Oslo) 1 068  309 1023;1114 1 291  454  323  892  302  241
Grünerløkka (Oslo) 1 099  268 1051;1148 1 381  483  380  892  290  225
Sagene (Oslo) 1 148  377 1089;1207 1 567  518  415  821  287  218
St. Hanshaugen (Oslo)  923  207 867;979 1 229  441  311  703  235  223
Frogner (Oslo)  738  183 696;779  952  323  226  575  168  202
Ullern (Oslo)  677  130 620;735  800  308  218  580  192  161
Vestre Aker (Oslo)  593  127 553;633  715  252  224  504  152  169
Nordre Aker (Oslo)  636  135 592;679  794  301  195  528  162  188
Bjerke (Oslo)  736  187 679;793  914  304  255  601  190  194
Grorud (Oslo)  890  250 831;949 1 115  398  294  724  216  214
Stovner (Oslo)  816  216 769;862 1 021  368  260  661  242  196
Alna (Oslo)  823  232 782;864  997  390  242  695  215  196
Østensjø (Oslo)  775  205 728;822  982  393  262  622  183  197
Nordstrand (Oslo)  705  159 659;751  897  329  260  561  192  157
Søndre Nordstrand (Oslo)  661  158 631;690  781  272  194  563  178  151
Sentrum (Oslo) 1 895  427 1458;2333 2 232 : : : : :
Marka (Oslo)  694 : 521;868 1 079 : : : : :
Hamar vest (Hamar)  875  235 729;1021 1 144  322  437  661  219  209
Storhamar (Hamar)  673 : 524;822  887  347 :  507  181 :
Hamar nord (Hamar)  554 : 433;674  693 : :  461 : :
Midtbyen (Hamar)  812  146 614;1010 1 012  419  180  672  249  169
Hamar øst (Hamar)  532  146 385;679  807  323  195  340  124  113
Vang vest (Hamar)  585  150 446;725  710 : :  506  167 :
Vang midtre (Hamar)  840 : 604;1076  975  314  350  713  268  215
Vang øst (Hamar)  660 : 493;826  984 : :  444 : :
Vang nord (Hamar)  718 : 564;872  975  362 :  532  226 :
Furnes (Ringsaker)  881  208 782;981 1 084  466  295  727  256  213
Brumunddal (Ringsaker)  815  209 722;908 1 023  417  266  665  251  197
Nes (Ringsaker)  765  144 613;918  941  396  148  641  256  201
Moelv (Ringsaker)  815  178 702;928 1 013  425  233  680  268  177
Brøttum (Ringsaker)  785  140 633;936 1 012  482  218  636  217  200
Vingrom (Lillehammer)  557  146 314;800 : : : : : :
Saksumdalen (Lillehammer)  822  106 402;1242 : : : : : :
Vingar (Lillehammer)  639 : 472;806  886 : :  464 : :
Jørstadmoen (Lillehammer)  691 : 462;921  937 : :  518 : :
Rudsbygda (Lillehammer)  726  141 354;1098 : : : : : :
Fåberg (Lillehammer)  591  104 327;856 : : : : : :
Øvre Ålsbygda (Lillehammer) ;  113 :;: : : : : : :
Røyslimoen (Lillehammer)  467 55 396;537 : : : : : :
Søre Ål (Lillehammer)  658  167 532;784  941  344  282  449  203  141
Nordre Ål (Lillehammer)  874  174 720;1027 1 107  430  291  696  284  123
Nybu (Lillehammer)  452 20 185;719 : : : : : :
Øvre bydel (Molde)  538  120 412;663  709  287  219  419  161 :
Sentrumkjernen (Lillehammer)  820 : 454;1186 1 075 : :  638  181 :
Nedre bydel (Lillehammer)  613 : 419;807  779 : :  476  269 :
Sørbyen (Gjøvik)  815  206 715;916 1 076  398  351  614  242  183
Sentrum (Gjøvik)  919  315 743;1095 1 046  424  248  815  277  207
Nordbyen (Molde) ; : :;: : : : : : :
Hunndalen (Gjøvik)  922  218 812;1031 1 215  502  342  715  304  188
Snertingdal (Gjøvik)  753 : 549;958  938  385  327  595  218 :
Biri (Gjøvik)  783  205 634;932 1 038  421  261  599  192 :
Åssiden (Drammen)  713  197 625;802  932  378  242  554  207  155
Øvre Bragernes (Drammen)  905  181 693;1117 1 036  417 :  819  324  167
Bragernes sentrum (Drammen)  947  262 746;1148 1 378  552  444  629  203  184
Brakerøya - Strøtvet (Drammen)  678  134 500;855  904  383 :  528  233 :
Gulskogen - Sundhaugen (Drammen)  841  167 693;988 1 055  431  243  680  268  160
Strømsø (Drammen)  902  237 749;1054 1 268  516  305  608  238  137
Tangen - Åskollen (Drammen)  820  187 698;942 1 121  448  312  588  221  154
Danvik - Fjell (Drammen)  851  174 765;938 1 189  454  328  608  265  141
Skoger (Drammen)  705 : 568;843 1 110 : :  386 : :
Konnerud (Drammen)  668  121 605;732  877  332  257  515  184  138
Vegård (Ringerike)  990  107 622;1358 : : : : : :
Kirkekretsen (Ringerike)  698 : 456;940  948 : : : : :
Eikli (Ringerike)  646  165 486;807  863  348  228  499 :  221
Ullerål (Ringerike)  802  211 645;959 1 153  554  222  552  201  128
Hønefoss (Ringerike)  857 : 618;1097 1 101  383  319  697  231 :
Vang (Ringerike)  549 : 436;662  832  423 :  338 : :
Åsbygda (Ringerike)  907 50 576;1238 : : : : : :
Veien (Ringerike)  793  128 674;913  853  325  310  747  302  182
Stranden (Ringerike)  544 62 273;816 : : : : : :
Tyristrand (Ringerike)  835 : 621;1049  978  439 :  747  251 :
Heggen (Ringerike) : : :;: : : : : : :
Borglund (Ringerike) : : :;: : : : : : :
Sokna (Ringerike) 1 006 : 680;1332 1 146  353 :  887  349 :
Hallingby (Ringerike)  769 : 585;953 1 033  439 :  594 : :
Ringmoen (Ringerike)  692 : 292;1092 1 134 : : : : :
Nes (Ringerike) 1 186 : 577;1795 1 524 : :  894  454 :
Sentrum (Tønsberg)  881  242 791;972 1 101  357  349  725  224  214
Nord (Tønsberg)  812  187 714;910 1 180  439  364  540  203  135
Slagen (Tønsberg)  718  158 649;788  922  346  251  562  189  151
Gamle Larvik (Larvik)  858  258 744;972 1 066  364  328  706  183  199
Tjølling (Larvik)  687  135 603;770  889  303  298  545  179  196
Hedrum (Larvik)  691  190 612;769  923  374  224  516  172  159
Brunlanes/Stavern (Larvik)  724  173 648;801  939  326  251  578  204  167
Bjørkedalen-Oklungen (Porsgrunn)  554 68 362;747  811 : : : : :
Eidanger-Øyene (Porsgrunn) 1 019  215 839;1199 1 337  571  329  786  278  169
Heistad (Porsgrunn)  724  173 632;816  910  366  245  578  261 :
Brevik (Porsgrunn)  766 : 543;989  966  306 :  585  254 :
Herøya (Porsgrunn)  793 : 624;962 1 131  417  351  580  201 :
Stridsklev-Hovet (Porsgrunn)  658  131 558;757  947  314  371  465 : :
Grønli (Porsgrunn)  735 : 514;956 1 033  351 :  525 : :
Porsgrunn Øst (Porsgrunn)  896  186 690;1102 1 061  344  277  755  289  187
Bjørntvedt-Myrene (Porsgrunn)  927 : 556;1299 1 306  448 :  619  323 :
Osebakken-Hovenga (Porsgrunn)  730  212 591;869  960  371  251  573  240  164
Porsgrunn Vest (Porsgrunn)  911  278 743;1078 1 234  549  342  671  271  252
Øvre Gjerpen (Skien)  687  175 582;792  835  281  258  570  198  139
Ytre Gjerpen (Skien)  675  160 579;772  896  378  288  512  197  149
Solum (Skien)  855  229 751;960 1 079  364  354  687  211  235
Gulset (Skien)  907  162 827;987 1 076  423  268  776  327  152
Klyve (Skien)  825  239 739;912 1 186  457  334  562  209  200
Sentrum (Skien)  953  278 812;1094 1 295  378  402  701  262  212
Distrikt 1 (Arendal)  838  225 757;919 1 041  366  272  693  216  214
Distrikt 2 (Arendal)  871  230 732;1011 1 034  401  206  752  246  227
Distrikt 3 (Arendal)  779  140 641;917 1 098  473  244  556  221  137
Distrikt 4 (Arendal)  823  214 721;926 1 121  399  356  614  203  205
Distrikt 5 (Arendal)  869  193 763;974 1 197  434  340  642  229  168
Distrikt 6 (Arendal)  842  179 719;966 1 003  367  254  736  148  267
Vågsbygd (Kristiansand)  767  209 714;820  968  355  284  625  209  191
Sentrum (Kristiansand)  864  234 796;932 1 066  361  278  701  218  205
Lund (Kristiansand)  725  167 654;795  914  284  278  587  190  188
Randesund/Tveit (Kristiansand)  637  144 592;682  785  301  232  526  192  166
Distrikt 1 (Sandnes)  677  179 622;731  892  312  272  530  181  172
Distrikt 2 (Sandnes)  659  151 613;706  829  268  298  532  168  177
Distrikt 3 (Sandnes)  800  200 744;857  995  295  362  656  249  221
Hundvåg (Stavanger)  733  194 675;791  947  359  289  581  186  208
Tasta (Stavanger)  666  143 604;728  829  329  281  539  182  165
Eiganes/Våland (Stavanger)  683  172 620;746  843  296  259  573  187  186
Madla (Stavanger)  760  168 708;812  913  322  284  649  199  235
Storhaug (Stavanger)  885  235 799;971 1 156  364  342  678  218  212
Hillevåg (Stavanger)  772  199 704;840 1 009  346  353  592  175  216
Hinna (Stavanger)  736  156 683;789  979  341  366  557  176  160
Søndre bydel (Haugesund)  787  219 684;890 1 016  357  292  639  222  236
Sentrum (Haugesund)  872  224 710;1033 1 217  481  297  626  191  263
Østre bydel (Haugesund)  850  248 717;982 1 100  413  323  667  252  221
Skåredalen (Haugesund)  679 : 598;761 : : : : : :
Gard (Haugesund)  681  148 577;785  805  290 :  585  252 :
Bleikemyr (Haugesund)  804  152 712;896  989 : :  687 : :
Hagland/Vikse (Haugesund) :  231 :;: : : : : : :
Røvær (Haugesund) : : :;: : : : : 0 :
Skudenes (Karmøy)  800  244 680;921 1 133  368  328  546  204  137
Åkra/Vea (Karmøy)  782  226 705;859 1 078  476  277  558  179  196
Kopervik (Karmøy)  741  169 652;830  906  329  225  616  222  145
Torvastad/Avaldsnes (Karmøy)  711  165 623;799  980  390  243  519  222  179
Fastlandet (Karmøy)  637  137 565;709  942  368  269  437  128  181
Arna (Bergen)  586  132 518;654  773  274  266  455  143  147
Bergenhus (Bergen)  882  231 822;943 1 182  381  297  650  221  172
Fana (Bergen)  624  139 582;665  815  302  235  482  148  178
Fyllingsdalen (Bergen)  774  171 726;822  951  314  291  645  221  208
Laksevåg (Bergen)  750  151 710;789  989  336  265  573  207  150
Ytrebygda (Bergen)  646  114 601;690  799  304  248  537  182  182
Årstad (Bergen)  787  201 733;842 1 012  365  271  624  207  206
Åsane (Bergen)  656  156 621;691  864  324  263  504  186  155
Molde vest (Molde)  362 : 254;470 : : : : : :
Bjørset (Molde)  626 : 418;834  655 : :  603  207 :
Molde sentrum (Molde)  685 : 495;875  808  254  305  578  276  144
Øvre bydel (Lillehammer)  793 : 582;1004 1 042  468 :  628  281  186
Molde øst (Molde)  608  165 478;738  874  345  289  418  126  116
Nordbyen (Gjøvik)  669  110 529;809  814  293  242  563  186  117
Strande (Molde)  739 87 439;1040  886 : :  701 : :
Hjelset (Molde)  682 : 497;866 1 055 : : : : :
Groven (Molde)  745 : 374;1117 1 070  553 :  554 : :
Skåla (Molde)  610 : 431;789  623 : :  583 : :
Bolsøya (Molde) : 63 :;: : : : : 0 :
Sekken (Molde) : 0 :;: : : : : : :
Ytre helse- og sosialdistrikt (Ålesund)  771  227 679;863  950  342  278  635  247  174
Midtre helse- og sosialdistrikt (Ålesund)  696  143 613;780  909  358  248  534  194  169
Indre helse- og sosialdistrikt (Ålesund)  647  143 595;698  812  291  285  528  194  185
Midtbyen (Trondheim)  891  203 847;935 1 132  413  325  717  241  191
Østbyen (Trondheim)  479  122 442;516  579  194  173  403  141  112
Lerkendal (Trondheim)  675  157 638;712  873  330  256  532  197  161
Heimdal (Trondheim)  709  162 669;748  895  344  257  575  207  154
H/S-distrikt Vest (Bodø)  789  183 732;846 1 010  391  286  632  225  183
H/S-distrikt Øst (Bodø)  589  130 553;625  689  243  221  515  183  174
Skjerstad (Bodø)  772 : 421;1124  898 : :  693  340 :
Dalselv (Rana) 1 013 : 739;1286 : : : : : :
Hauknes (Rana)  576 : 422;730  690 : :  507 : :
Mo (Rana)  758  244 628;887 1 045  409  271  536  206  190
Gruben (Rana)  742  143 635;849  944  367  293  598  237  149
Storforshei (Rana)  662 : 442;881 : : : : : :
Grønnfjelldal (Rana) :  185 :;: : : : : : :
Storv./Dunderl. (Rana) :  282 :;: : : : : : :
Skonseng (Rana)  710 : 508;911 : : : : : :
Selfors (Rana)  771 : 561;981 1 032  367 :  584  225 :
Ytteren (Rana)  844 : 679;1009  991 : :  723  322 :
Båsmoen (Rana)  946  206 836;1055 1 777 : : : : :
Alteren (Rana) ;  111 :;: : : 0 : : :
Utskarpen (Rana)  741  132 447;1036 1 112 : : : : :
Distrikt Nord(Harstad) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt Sentrum(Harstad) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt Sør(Harstad) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tromsøya sør (Tromsø)  719  150 653;785  981  382  269  539  190  171
Tromsøya nord (Tromsø)  719  142 674;764  934  401  226  572  235  164
Kroken-Lunheim (Tromsø)  921  173 844;998 1 241  483  374  696  227  159
Tromsdalen (Tromsø)  724  155 642;806  970  314  301  538  199  134
Kvaløybyen (Tromsø)  935  186 867;1004 1 250  436  371  709  225  237
Ullsfjord (Tromsø) 1 069  397 710;1427 1 478 : :  784 : :
Ramfjord (Tromsø)  982 : 809;1156 1 267 : :  794 : :
Fastlandet nord (Tromsø) :  103 :;: : : : : : :
Kvaløya sør - Malangen (Tromsø)  596 : 457;735  884  458 :  385 : :
Kvaløya nord m/øyene (Tromsø)  572 : 417;726  646 : :  499 : :
1  Definisjoner: Når man skal sammenligne enten total dødelighet eller årsaksspesifikk dødelighet i forskjellige befolkningsgrupper med ulik kjønns- og aldersfordeling, bør en justere for disse forskjellene. Ved beregning av alders- og kjønnsstandardiserte rater er befolkningen 1. januar 1981 benyttet. Ved standardiseringen er brukt 5-årige aldersgrupper. De standardiserte ratene kan brukes til sammenligning over tid og mellom geografiske områder. Middelfolkemengde i 2002 er benyttet. For dødelighet i alt er det i år også gitt tall for personer 0-64 år. Hjerte-/karsykdommer: ICD-10 koder I00-I99. Kreft: ICD-10 koder C00-C97.
2  Om statistisk usikkerhet. I tabellen er det oppgitt et konfidensintervall for dødelighetsraten i første kolonne. Dette er et mål på den usikkerhet som gjør seg gjeldende når man tolker raten som uttrykk for et dødelighetsmønster i kommunen/bydelen. Dødelighetsraten er i seg selv bare en oppsummering av profilen på de faktiske dødsfallene i perioden, kontrollert for alders- og kjønnssammensetningen i kommunen/bydelen. Især i små kommuner er raten sårbar overfor en tidsavgrenset opphopning av "unormale" dødsfall, som f.eks. ulykker. Konfidensintervallet viser hvor presist vi kan tolke raten som uttrykk for et underliggende dødelighetsmønster. Når f.eks. konfidensintervallet for landstallet på 796 ligger mellom 792 og 800, vil det si at dette intervallet med 95 % sikkerhet omslutter det underliggende dødelighetsmønsteret. Et konfidensintervall for de andre kolonnene i tabellen ville vist enda større usikkerhet, siden ratenes usikkerhet øker når de bygger på færre dødsfall og lavere folkemengde.
: = Antall døde i løpet av femårsperioden er under 20 og bør av statistiske hensyn ikke publiseres. Tall i parentes = antall døde i løpet av femårsperioden er mellom 20 og 39, og tallet må brukes med varsomhet pga. større usikkerhet.
3  .. = Tall kan ikke gis.

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå