Statistisk sentralbyrå -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->

7 Anmeldte lovbrudd, etter utvalgte lovbruddsgrupper, gjerningsfylke og -kommune. Gjennomsnitt for 2004 og 2005. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere (Rettet 27. august 2008)1, 2
  Lovbrudd i alt Forbrytelser Annen vinningskrimininalitet Voldskriminalitet Narkotikakriminalitet
  Absolutte tall Per 1 000 innbyggere Absolutte tall Per 1 000 innbyggere Absolutte tall Per 1 000 innbyggere Absolutte tall Per 1 000 innbyggere Absolutte tall Per 1 000 innbyggere
Hele landet  393 912 85,5  275 325 59,8  193 282 42,0 24 832 5,4 37 355 8,1
Kommunestørrelser:                    
1-1 999 5 770 48,9 3 298 27,9 2 066 17,5  379 3,2  326 2,8
2 000-4 999 23 862 51,0 14 448 30,9 8 805 18,8 1 719 3,7 1 854 4,0
5 000-9 999 35 405 55,4 22 393 35,0 13 697 21,4 2 642 4,1 3 187 5,0
10 000-19 999 54 465 65,9 35 336 42,8 22 561 27,3 3 963 4,8 4 697 5,7
20 000-29 999 40 347 83,2 27 812 57,3 18 030 37,2 2 572 5,3 5 202 10,7
30 000-49 999 49 536 99,0 34 387 68,8 23 219 46,4 2 951 5,9 5 964 11,9
> 50 000  183 237  116,8  136 807 87,2  104 277 66,5 10 574 6,7 16 105 10,3
0100 Østfold 22 492 87,0 14 905 57,6 10 749 41,6 1 391 5,4 2 384 9,2
0101 Halden 3 189  115,6 1 804 65,4 1 385 50,2  177 6,4  429 15,6
0104 Moss 3 034  108,2 2 109 75,2 1 553 55,4  200 7,1  359 12,8
0105 Sarpsborg 4 318 86,8 2 771 55,7 1 866 37,5  233 4,7  507 10,2
0106 Fredrikstad 6 366 90,4 4 546 64,6 3 355 47,6  412 5,8  603 8,6
0111 Hvaler  413  109,5  308 81,6  234 61,9 24 6,4 10 2,5
0118 Aremark 73 50,9 33 23,2 45 31,6 : : : :
0119 Marker  374  108,8  132 38,4  148 42,9 10 2,8 45 12,9
0121 Rømskog 32 47,2 14 20,2 23 33,7 : : 5 6,7
0122 Trøgstad  276 55,5  202 40,7 92 18,5 17 3,4 68 13,7
0123 Spydeberg  283 59,0  185 38,6  141 29,4 14 2,9 23 4,7
0124 Askim 1 025 72,7  702 49,8  457 32,4  104 7,3 76 5,4
0125 Eidsberg  856 83,9  600 58,8  371 36,4 83 8,1 86 8,4
0127 Skiptvet  172 51,1  136 40,4 72 21,3 14 4,2 16 4,8
0128 Rakkestad  432 59,3  299 41,0  202 27,7 22 3,0 46 6,2
0135 Råde  353 54,6  219 33,9  197 30,5 13 2,0 21 3,2
0136 Rygge  752 54,8  532 38,8  391 28,5 33 2,4 65 4,7
0137 Våler (Østf.)  177 43,9  119 29,6 90 22,4 10 2,4 8 2,0
0138 Hobøl  319 69,9  155 34,0 93 20,4 22 4,8 20 4,3
0200 Akershus 37 844 76,6 25 961 52,5 17 327 35,1 2 030 4,1 4 041 8,2
0211 Vestby  954 73,4  735 56,6  508 39,1 64 4,9 62 4,8
0213 Ski 2 001 74,6 1 467 54,7 1 054 39,3  125 4,6  153 5,7
0214 Ås 1 496  103,3  953 65,8  707 48,9 65 4,5  113 7,8
0215 Frogn 1 151 86,1  675 50,5  409 30,6 67 5,0 97 7,3
0216 Nesodden  780 48,1  608 37,5  341 21,0 71 4,4 82 5,1
0217 Oppegård 1 342 56,9  950 40,3  604 25,6 68 2,9  103 4,4
0219 Bærum 7 669 73,3 5 435 51,9 3 562 34,0  387 3,7 1 086 10,4
0220 Asker 3 618 71,1 2 631 51,7 1 653 32,5  209 4,1  558 11,0
0221 Aurskog-Høland  553 41,6  334 25,1  234 17,6 43 3,2 24 1,8
0226 Sørum  632 48,9  452 34,9  339 26,2 27 2,1 29 2,2
0227 Fet  433 45,2  293 30,6  170 17,8 26 2,7 58 6,1
0228 Rælingen  610 41,2  426 28,8  259 17,5 49 3,3 66 4,5
0229 Enebakk  445 47,9  309 33,2  191 20,5 42 4,5 20 2,1
0230 Lørenskog 2 230 72,7 1 782 58,1 1 154 37,6  117 3,8  290 9,5
0231 Skedsmo 4 318  102,6 2 903 69,0 2 318 55,1  225 5,3  262 6,2
0233 Nittedal 1 078 55,0  732 37,4  462 23,6 73 3,7 74 3,8
0234 Gjerdrum  153 30,1  111 21,9 69 13,5 10 1,9 16 3,1
0235 Ullensaker 4 782  194,7 3 208  130,6 2 058 83,8  181 7,4  655 26,7
0236 Nes (Ak.)  755 41,9  531 29,5  344 19,1 62 3,4 64 3,5
0237 Eidsvoll 2 103  112,8  918 49,2  584 31,3 92 4,9  122 6,5
0238 Nannestad  486 47,9  332 32,7  179 17,7 22 2,2 86 8,5
0239 Hurdal  150 57,5  116 44,6 78 30,0 9 3,5 21 8,1
0300 Oslo 83 258  157,1 63 791  120,4 50 636 95,6 4 421 8,3 6 035 11,4
0400 Hedmark 13 101 69,5 8 383 44,5 5 851 31,1  735 3,9  990 5,3
0402 Kongsvinger 1 458 84,4 1 067 61,8  707 40,9 92 5,3  172 9,9
0403 Hamar 2 436 88,8 1 719 62,6 1 219 44,4  164 6,0  209 7,6
0412 Ringsaker 1 453 45,7 1 034 32,5  735 23,1 90 2,8 84 2,6
0415 Løten  669 91,9  231 31,8  151 20,8 25 3,4 22 3,0
0417 Stange 1 431 77,7  575 31,2  349 18,9 60 3,3 73 4,0
0418 Nord-Odal  185 36,4  135 26,5 87 17,1 12 2,3 22 4,2
0419 Sør-Odal  438 57,4  307 40,3  185 24,3 22 2,9 60 7,9
0420 Eidskog  394 60,5  215 33,1  205 31,5 21 3,2 34 5,2
0423 Grue  267 50,5  183 34,6  132 24,9 13 2,5 18 3,4
0425 Åsnes  379 48,7  258 33,1  163 20,9 21 2,7 32 4,1
0426 Våler (Hedm.)  278 70,8  200 50,8  121 30,7 21 5,2 38 9,7
0427 Elverum 1 543 81,9 1 092 57,9  794 42,1 83 4,4  103 5,4
0428 Trysil  598 86,9  462 67,1  367 53,3 34 4,9 33 4,7
0429 Åmot  341 77,5  227 51,6  172 39,1 18 4,1 11 2,5
0430 Stor-Elvdal  253 89,3  107 37,8 77 27,0 9 3,2 11 3,9
0432 Rendalen  183 86,9  114 53,9 94 44,4 : : 6 2,9
0434 Engerdal  112 74,7 54 35,7 45 30,0 6 3,7 : :
0436 Tolga 53 29,8 31 17,2 15 8,2 : : 8 4,5
0437 Tynset  363 67,2  212 39,2  132 24,3 28 5,2 30 5,5
0438 Alvdal 98 40,4 56 23,2 41 16,8 5 2,1 5 1,9
0439 Folldal 39 22,4 23 13,1 15 8,4 : : : :
0441 Os (Hedm.) 89 42,4 63 30,2 30 14,4 6 2,6 21 9,8
0500 Oppland 10 651 58,1 6 830 37,3 4 624 25,2  675 3,7  814 4,4
0501 Lillehammer 1 510 60,2 1 110 44,2  780 31,1 83 3,3  194 7,7
0502 Gjøvik 2 117 76,6 1 476 53,4 1 004 36,3  172 6,2  177 6,4
0511 Dovre  209 72,7  122 42,3 72 25,0 9 3,0 20 6,8
0512 Lesja  102 46,5 47 21,3 32 14,4 5 2,3 : :
0513 Skjåk  106 44,3 52 21,7 33 13,6 8 3,3 : :
0514 Lom 83 33,6 42 16,8 36 14,6 5 1,8 : :
0515 Vågå  119 31,4 69 18,2 51 13,5 5 1,2 : :
0516 Nord-Fron  357 60,5  142 24,0 98 16,5 25 4,2 : :
0517 Sel  440 72,6  181 29,8  113 18,6 15 2,5 31 5,0
0519 Sør-Fron 90 27,4 45 13,8 37 11,3 : : : :
0520 Ringebu  272 59,3  106 23,1 63 13,7 10 2,2 19 4,1
0521 Øyer  404 83,4  189 39,0  146 30,1 12 2,4 11 2,3
0522 Gausdal  156 25,2  107 17,3 79 12,7 11 1,7 7 1,1
0528 Østre Toten  617 42,2  425 29,1  294 20,1 42 2,9 30 2,0
0529 Vestre Toten  685 54,6  489 38,9  324 25,8 46 3,6 56 4,4
0532 Jevnaker  373 58,9  275 43,4  152 24,0 28 4,4 51 8,1
0533 Lunner  639 75,1  403 47,4  250 29,3 44 5,1 48 5,6
0534 Gran  791 60,8  504 38,7  310 23,8 46 3,5 74 5,7
0536 Søndre Land  302 50,2  220 36,5  160 26,6 25 4,2 13 2,1
0538 Nordre Land  263 38,4  180 26,2  137 20,0 21 3,0 6 0,9
0540 Sør-Aurdal  155 47,5 96 29,4 66 20,1 12 3,7 8 2,3
0541 Etnedal 47 33,3 25 17,5 20 14,3 : : : :
0542 Nord-Aurdal  487 75,5  316 49,0  226 35,0 29 4,4 38 5,8
0543 Vestre Slidre 90 40,1 57 25,4 34 15,1 8 3,6 8 3,6
0544 Øystre Slidre  152 48,8 98 31,3 70 22,5 7 2,2 7 2,1
0545 Vang 65 40,3 41 25,1 24 14,9 5 3,1 6 3,7
0600 Buskerud 19 594 80,5 14 298 58,7 9 894 40,6 1 138 4,7 1 956 8,0
0602 Drammen 6 094  106,6 4 626 80,9 3 337 58,4  302 5,3  644 11,3
0604 Kongsberg 1 769 76,1 1 354 58,2  921 39,6  100 4,3  226 9,7
0605 Ringerike 2 225 79,2 1 427 50,8  791 28,2  173 6,2  339 12,1
0612 Hole  385 73,5  228 43,6  138 26,4 18 3,3 52 9,9
0615 Flå 63 62,1 39 38,5 23 22,7 : : 6 5,9
0616 Nes (Busk.)  242 69,4  158 45,3  106 30,4 13 3,7 26 7,3
0617 Gol  472  107,9  320 73,0  224 51,1 35 8,0 25 5,6
0618 Hemsedal  409  214,2  353  184,9  313  163,7 17 8,9 10 5,0
0619 Ål  223 47,6  126 27,0 81 17,2 18 3,7 6 1,3
0620 Hol  416 91,2  301 65,9  201 44,1 30 6,6 38 8,3
0621 Sigdal  185 52,2  142 40,0  123 34,6 11 3,0 : :
0622 Krødsherad  229  106,2  137 63,5  128 59,5 6 2,6 12 5,3
0623 Modum  777 61,9  569 45,3  348 27,7 54 4,3 87 6,9
0624 Øvre Eiker 1 251 80,0  892 57,1  608 38,9 82 5,2 98 6,3
0625 Nedre Eiker 1 520 70,6 1 130 52,5  806 37,5 89 4,1  136 6,3
0626 Lier 1 503 69,2 1 080 49,7  814 37,4 70 3,2  105 4,8
0627 Røyken  975 56,4  786 45,5  512 29,6 61 3,5 84 4,8
0628 Hurum  474 53,9  356 40,5  235 26,7 39 4,4 20 2,3
0631 Flesberg  122 48,5 93 36,8 80 31,6 : : 5 1,8
0632 Rollag 52 35,7 33 22,9 19 13,2 : : 5 3,5
0633 Nore og Uvdal  213 80,8  154 58,3 92 34,9 14 5,3 34 12,7
0700 Vestfold 24 934  113,0 17 325 78,5 10 793 48,9 1 342 6,1 3 939 17,8
0701 Horten 3 087  124,6 2 252 90,9 1 090 44,0  156 6,3  852 34,4
0702 Holmestrand 1 072  111,6  668 69,6  378 39,4 58 6,0  166 17,2
0704 Tønsberg 5 791  158,9 4 206  115,4 2 532 69,4  313 8,6 1 202 33,0
0706 Sandefjord 6 050  146,5 4 069 98,5 2 799 67,8  285 6,9  725 17,5
0709 Larvik 4 354  105,8 3 044 74,0 2 093 50,9  311 7,6  447 10,9
0711 Svelvik  263 40,8  196 30,4  123 19,1 13 2,0 20 3,0
0713 Sande (Vestf.)  478 62,2  335 43,5  225 29,3 27 3,5 30 3,9
0714 Hof  274 89,9  229 75,1 87 28,4 7 2,1 96 31,5
0716 Re (fra 2002, Våle til 2001  900  109,9  363 44,3  229 28,0 30 3,6 59 7,2
0719 Andebu  282 55,4  209 41,1  138 27,1 26 5,0 20 3,8
0720 Stokke  659 65,8  465 46,4  308 30,8 37 3,6 60 6,0
0722 Nøtterøy 1 154 57,6  902 45,0  525 26,2 50 2,5  212 10,6
0723 Tjøme  335 73,0  253 55,1  158 34,5 22 4,7 44 9,5
0728 Lardal  154 63,5 96 39,7 72 29,8 10 4,1 9 3,7
0800 Telemark 16 426 98,8 10 754 64,7 7 481 45,0 1 075 6,5 1 310 7,9
0805 Porsgrunn 4 130  123,6 2 767 82,8 2 029 60,7  261 7,8  334 10,0
0806 Skien 4 794 94,6 3 493 68,9 2 574 50,8  331 6,5  306 6,0
0807 Notodden 1 323  107,0  811 65,6  479 38,7 91 7,4  137 11,0
0811 Siljan 81 33,9 59 24,9 49 20,4 : : : :
0814 Bamble 1 628  115,0  802 56,6  594 42,0 83 5,8 60 4,2
0815 Kragerø 1 108  105,2  667 63,3  390 37,0  117 11,1 80 7,6
0817 Drangedal  288 69,5  199 48,0  112 27,0 17 4,0 53 12,7
0819 Nome  472 71,9  338 51,4  191 29,0 20 3,0 88 13,3
0821 Bø (Telem.)  619  117,8  430 81,9  292 55,6 37 7,0 73 13,9
0822 Sauherad  309 71,4  199 46,0  122 28,2 16 3,6 28 6,4
0826 Tinn  427 66,8  272 42,6  168 26,3 35 5,5 57 8,9
0827 Hjartdal  117 71,3 49 30,0 43 26,3 : : : :
0828 Seljord  375  128,3  200 68,3  131 44,9 20 6,9 40 13,7
0829 Kviteseid  183 70,2  107 41,2 63 24,1 15 5,6 18 6,7
0830 Nissedal  103 73,2 74 52,6 50 35,5 7 5,0 6 4,3
0831 Fyresdal 62 45,5 42 31,0 23 16,6 : : 14 10,3
0833 Tokke  139 56,4 87 35,1 62 25,2 9 3,5 8 3,2
0834 Vinje  245 65,1  140 37,1 94 24,9 14 3,6 8 2,0
0900 Aust-Agder 10 186 98,3 7 304 70,5 4 933 47,6  656 6,3 1 060 10,2
0901 Risør  501 72,5  360 52,1  243 35,2 28 4,1 51 7,4
0904 Grimstad 1 790 94,8 1 272 67,4  867 45,9  114 6,0  159 8,4
0906 Arendal 4 769  120,2 3 403 85,8 2 250 56,7  294 7,4  625 15,8
0911 Gjerstad  171 68,2  123 49,2 75 30,0 15 5,8 19 7,4
0912 Vegårshei 99 53,4 73 39,4 56 30,2 6 3,0 6 3,2
0914 Tvedestrand  672  114,1  514 87,2  364 61,7 40 6,7 60 10,2
0919 Froland  347 74,2  249 53,3  149 31,8 24 5,0 35 7,5
0926 Lillesand  829 91,6  584 64,6  396 43,8 68 7,5 56 6,2
0928 Birkenes  219 50,5  161 37,1  129 29,6 18 4,1 5 1,2
0929 Åmli  155 85,8  110 60,8 74 41,1 6 3,1 : :
0935 Iveland 49 42,0 34 29,5 22 18,6 7 5,6 : :
0937 Evje og Hornnes  291 87,9  217 65,5  148 44,8 26 7,9 26 7,7
0938 Bygland  112 84,4 66 49,7 46 34,7 6 4,5 : :
0940 Valle 60 43,4 38 27,1 31 22,0 : : 5 3,3
0941 Bykle  126  146,4  102  119,0 86 99,8 6 7,0 6 7,0
1000 Vest-Agder 15 536 96,3 11 201 69,4 8 019 49,7 1 012 6,3 1 443 8,9
1001 Kristiansand 9 296  122,2 6 916 90,9 5 098 67,0  599 7,9  989 13,0
1002 Mandal 1 729  123,4 1 268 90,5  910 65,0  114 8,1  133 9,5
1003 Farsund  591 62,3  364 38,3  215 22,6 54 5,7 52 5,5
1004 Flekkefjord  390 43,9  255 28,7  150 16,8 40 4,5 9 1,0
1014 Vennesla  845 68,0  566 45,5  357 28,7 45 3,6  103 8,3
1017 Songdalen  408 73,3  275 49,5  189 33,9 20 3,6 41 7,4
1018 Søgne  787 82,4  574 60,1  423 44,3 45 4,7 38 4,0
1021 Marnardal 97 44,5 74 34,1 61 27,9 5 2,3 : :
1026 Åseral 57 62,3 39 43,0 31 33,6 : : : :
1027 Audnedal 59 37,5 41 25,7 29 18,4 : : : :
1029 Lindesnes  236 52,6  163 36,4  112 24,9 14 3,0 14 3,0
1032 Lyngdal  453 62,5  287 39,6  197 27,2 34 4,6 23 3,2
1034 Hægebostad 44 27,3 27 16,9 16 9,7 : : : :
1037 Kvinesdal  405 72,5  253 45,3  155 27,7 31 5,6 28 5,0
1046 Sirdal  144 81,5  102 57,7 81 45,7 : : 6 3,1
1100 Rogaland 30 651 78,0 22 044 56,1 16 433 41,8 1 831 4,7 2 645 6,7
1101 Eigersund  856 63,8  489 36,4  299 22,3 54 4,0 48 3,6
1102 Sandnes 5 227 90,7 3 670 63,7 3 114 54,0  282 4,9  351 6,1
1103 Stavanger 11 326 99,4 8 808 77,3 7 033 61,7  652 5,7  813 7,1
1106 Haugesund 4 257  135,0 3 082 97,7 2 102 66,7  267 8,5  573 18,2
1111 Sokndal  114 34,3 72 21,6 33 9,8 14 4,1 5 1,5
1112 Lund  150 47,9 81 25,9 39 12,5 16 5,0 7 2,1
1114 Bjerkreim  101 41,0 44 17,9 33 13,4 : : : :
1119 Hå  758 51,3  537 36,3  272 18,4 72 4,9  122 8,2
1120 Klepp  795 54,7  541 37,2  362 24,9 42 2,9 65 4,5
1121 Time  949 65,6  657 45,4  448 30,9 73 5,0 65 4,5
1122 Gjesdal  580 62,5  421 45,4  268 28,8 30 3,2 35 3,8
1124 Sola 1 177 59,3  891 44,9  691 34,8 63 3,2  121 6,1
1127 Randaberg  318 34,9  226 24,8  152 16,7 16 1,8 25 2,7
1129 Forsand 49 44,5 35 31,8 29 25,9 : : : :
1130 Strand  448 42,9  328 31,4  235 22,5 40 3,8 24 2,3
1133 Hjelmeland 59 21,6 41 15,0 28 10,2 : : : :
1134 Suldal  117 30,0 61 15,6 27 6,9 17 4,2 8 1,9
1135 Sauda  244 50,5  172 35,6 80 16,6 31 6,4 30 6,1
1141 Finnøy 88 31,7 62 22,2 38 13,7 5 1,8 : :
1142 Rennesøy  157 46,9 76 22,7 55 16,4 : : : :
1144 Kvitsøy : : : : : : : : : :
1145 Bokn 40 52,0 18 23,4 11 13,7 : : : :
1146 Tysvær  429 45,7  278 29,7  188 20,1 23 2,5 45 4,8
1149 Karmøy 2 038 54,2 1 255 33,4  788 21,0  108 2,9  254 6,7
1151 Utsira 5 23,5 : : : : : : : :
1160 Vindafjord  368 45,3  197 24,3  109 13,4 17 2,1 47 5,8
1200 Hordaland 34 184 76,2 23 223 51,8 15 164 33,8 2 481 5,5 4 101 9,1
1201 Bergen 24 709  103,3 17 391 72,7 11 791 49,3 1 705 7,1 3 145 13,1
1211 Etne  163 41,8  111 28,4 65 16,5 13 3,2 16 4,1
1216 Sveio  188 40,1  116 24,8 82 17,6 10 2,1 5 1,1
1219 Bømlo  334 30,8  212 19,6  119 11,0 40 3,6 9 0,8
1221 Stord 1 272 77,0  652 39,5  385 23,3 84 5,1  105 6,3
1222 Fitjar 93 32,1 47 16,1 30 10,2 : : : :
1223 Tysnes  107 37,9 54 19,1 28 9,9 9 3,0 : :
1224 Kvinnherad  337 25,6  216 16,5  103 7,8 51 3,9 21 1,6
1227 Jondal 35 32,0 24 21,8 17 15,8 : : : :
1228 Odda  573 77,6  367 49,7  191 25,9 46 6,2 86 11,6
1231 Ullensvang  124 35,1 75 21,3 48 13,5 11 3,1 7 2,0
1232 Eidfjord 45 48,7 23 25,2 19 20,8 : : : :
1233 Ulvik 51 43,4 35 30,1 19 15,9 : : : :
1234 Granvin 41 40,7 22 21,8 16 15,9 : : : :
1235 Voss  632 45,6  382 27,5  267 19,2 52 3,8 22 1,6
1238 Kvam  292 35,0  184 22,1  127 15,2 13 1,6 19 2,2
1241 Fusa  102 27,4 62 16,6 40 10,6 6 1,5 6 1,6
1242 Samnanger  117 50,4 63 27,1 45 19,4 5 1,9 6 2,4
1243 Os (Hord.)  856 57,4  551 37,0  265 17,8 73 4,9  148 9,9
1244 Austevoll  133 29,8 81 18,1 36 8,0 13 2,8 10 2,1
1245 Sund  198 35,7  129 23,3 71 12,7 16 2,9 16 2,9
1246 Fjell 1 113 55,5  684 34,1  452 22,5 63 3,1  151 7,5
1247 Askøy  980 44,5  665 30,2  348 15,8 87 4,0  182 8,3
1251 Vaksdal  136 32,7 72 17,2 48 11,6 10 2,3 : :
1252 Modalen 10 26,3 8 20,8 6 16,6 : : : :
1253 Osterøy  189 26,2  122 16,9 50 6,9 25 3,5 18 2,5
1256 Meland  208 35,4  160 27,2  101 17,1 21 3,6 19 3,2
1259 Øygarden  175 44,0  121 30,4 63 15,8 21 5,2 14 3,5
1260 Radøy  201 43,2  123 26,3 60 12,9 22 4,6 19 4,1
1263 Lindås  612 46,9  377 28,9  229 17,6 59 4,5 53 4,0
1264 Austrheim  115 45,3 81 32,1 40 15,6 15 5,7 11 4,2
1265 Fedje 20 30,3 9 13,6 : : : : : :
1266 Masfjorden 31 18,3 10 5,9 7 3,8 : : : :
1400 Sogn og Fjordane 4 890 45,7 2 925 27,3 1 450 13,5  413 3,9  635 5,9
1401 Flora  656 57,7  408 35,9  203 17,8 61 5,4  108 9,5
1411 Gulen 54 21,8 22 8,9 16 6,3 : : : :
1412 Solund 20 22,9 9 9,7 : : : : : :
1413 Hyllestad 27 17,7 22 14,1 11 7,2 5 2,9 : :
1416 Høyanger  315 69,9  217 48,1 65 14,3 27 5,9 90 20,0
1417 Vik 96 33,3 56 19,3 17 5,9 14 4,9 12 4,0
1418 Balestrand 41 28,7 24 16,4 11 7,7 : : 5 3,1
1419 Leikanger 29 12,9 18 7,9 7 2,9 : : 5 2,3
1420 Sogndal  333 48,9  206 30,3  119 17,5 27 4,0 25 3,6
1421 Aurland 87 48,5 35 19,3 20 10,9 : : : :
1422 Lærdal  287  133,0 55 25,5 32 14,8 6 2,5 : :
1424 Årdal  210 37,3  147 26,0 64 11,3 25 4,4 25 4,4
1426 Luster  127 25,7 74 15,0 40 8,0 9 1,8 10 2,0
1428 Askvoll 63 19,5 42 12,9 23 7,1 6 1,7 : :
1429 Fjaler 77 26,2 42 14,4 30 10,1 5 1,5 : :
1430 Gaular 75 27,1 39 14,0 15 5,5 10 3,6 : :
1431 Jølster 87 29,8 44 14,9 24 8,1 7 2,4 : :
1432 Førde  784 70,3  554 49,6  334 29,9 84 7,5 77 6,9
1433 Naustdal 75 27,8 44 16,4 20 7,3 8 3,0 6 2,1
1438 Bremanger  138 34,1 75 18,6 31 7,7 18 4,5 9 2,2
1439 Vågsøy  328 52,7  205 32,9 79 12,7 24 3,9 87 14,0
1441 Selje 85 28,3 64 21,2 13 4,3 6 2,0 37 12,2
1443 Eid  277 48,0  197 34,2  113 19,5 17 2,9 48 8,3
1444 Hornindal 33 27,2 5 3,8 : : : : : :
1445 Gloppen  248 42,8  131 22,6 72 12,3 20 3,4 20 3,5
1449 Stryn  346 50,5  198 28,9 90 13,2 24 3,5 54 7,8
1500 Møre og Romsdal 11 895 48,6 7 660 31,3 4 606 18,8  995 4,1  968 4,0
1502 Molde 1 766 73,2 1 217 50,4  765 31,7  113 4,7  133 5,5
1503 Kristiansund 1 464 86,0 1 053 61,8  560 32,9  163 9,6  193 11,3
1504 Ålesund 2 872 71,3 2 027 50,3 1 290 32,0  230 5,7  273 6,8
1511 Vanylven  103 27,8 66 17,9 20 5,4 : : 33 8,8
1514 Sande (M. og R.) 47 18,2 21 8,0 12 4,5 : : : :
1515 Herøy (M. og R.)  285 33,9  129 15,4 75 8,9 20 2,3 11 1,3
1516 Ulstein  295 43,4  168 24,7 96 14,1 24 3,5 40 5,9
1517 Hareid  175 37,6  104 22,2 46 9,9 17 3,6 23 4,9
1519 Volda  310 37,1  152 18,2 98 11,7 34 4,1 23 2,7
1520 Ørsta  344 33,6  178 17,3  102 9,9 30 2,9 29 2,8
1523 Ørskog  110 51,9 55 25,9 37 17,2 7 3,1 : :
1524 Norddal 56 30,8 33 17,9 21 11,6 6 3,3 : :
1525 Stranda  122 26,4 79 17,0 56 12,2 10 2,2 : :
1526 Stordal 22 21,4 16 15,4 14 13,4 : : : :
1528 Sykkylven  205 27,5  133 17,9 59 7,9 26 3,5 20 2,6
1529 Skodje  156 43,4 89 24,7 60 16,5 5 1,4 12 3,3
1531 Sula  214 28,6  148 19,9 89 11,9 18 2,4 19 2,5
1532 Giske  168 25,4  110 16,6 64 9,7 14 2,0 8 1,2
1534 Haram  256 29,3  168 19,2  102 11,6 15 1,7 15 1,7
1535 Vestnes  239 37,4  141 22,1 85 13,2 25 3,8 10 1,5
1539 Rauma  292 39,8  164 22,3  110 14,9 19 2,5 12 1,6
1543 Nesset 86 26,9 53 16,7 39 12,1 5 1,6 : :
1545 Midsund 33 17,0 12 6,2 8 3,9 : : : :
1546 Sandøy 10 7,8 5 3,9 : : : : : :
1547 Aukra 86 28,2 54 17,5 23 7,4 10 3,3 6 2,0
1548 Fræna  430 47,7  232 25,7  135 14,9 34 3,8 23 2,5
1551 Eide  148 44,6  105 31,8 73 21,9 14 4,2 7 2,1
1554 Averøy  183 33,5  125 22,9 63 11,5 29 5,3 8 1,5
1556 Frei  192 36,2  135 25,4 87 16,4 15 2,8 15 2,7
1557 Gjemnes  131 48,3 64 23,5 40 14,8 9 3,1 6 2,0
1560 Tingvoll  124 39,9 83 26,6 51 16,3 17 5,3 : :
1563 Sunndal  355 48,2  253 34,3  150 20,3 35 4,7 33 4,5
1566 Surnadal  202 32,7  123 19,9 71 11,5 25 4,0 5 0,7
1567 Rindal 34 15,9 13 6,2 9 4,0 : : : :
1571 Halsa  128 75,1 30 17,7 16 9,1 : : : :
1573 Smøla 89 40,3 49 22,1 30 13,7 10 4,6 : :
1576 Aure  101 27,7 61 16,7 44 12,1 : : : :
1600 Sør-Trøndelag 20 342 74,6 14 738 54,1 11 353 41,7 1 216 4,5 1 399 5,1
1601 Trondheim 15 231 97,5 11 681 74,8 9 405 60,2  843 5,4 1 110 7,1
1612 Hemne  155 36,1 88 20,5 41 9,6 16 3,7 17 4,0
1613 Snillfjord 46 44,3 20 19,5 16 15,6 : : : :
1617 Hitra  331 82,2  165 41,0 86 21,4 17 4,2 22 5,3
1620 Frøya  219 53,2  128 31,1 59 14,2 21 5,1 26 6,3
1621 Ørland  290 56,4  212 41,3  113 22,0 35 6,8 33 6,4
1622 Agdenes 49 27,0 32 17,5 26 14,2 : : : :
1624 Rissa  233 36,1  144 22,3 92 14,3 14 2,2 13 1,9
1627 Bjugn  240 51,1  140 29,9 69 14,7 26 5,5 22 4,6
1630 Åfjord 82 24,4 37 11,1 22 6,6 6 1,6 : :
1632 Roan 23 21,4 13 12,1 6 5,1 : : : :
1633 Osen 16 15,2 10 9,0 6 5,7 : : : :
1634 Oppdal  401 61,9  256 39,5  187 28,9 15 2,3 22 3,3
1635 Rennebu  148 55,6 64 23,9 36 13,5 : : 5 1,9
1636 Meldal  172 43,7  116 29,4 83 21,0 13 3,2 8 1,9
1638 Orkdal  531 50,5  316 30,0  232 22,1 39 3,7 25 2,4
1640 Røros  212 37,6  128 22,6 91 16,1 27 4,7 7 1,2
1644 Holtålen 63 29,5 36 16,7 22 10,1 : : : :
1648 Midtre Gauldal  238 41,1  149 25,6 89 15,4 14 2,4 8 1,4
1653 Melhus  569 40,7  365 26,1  256 18,3 43 3,1 20 1,4
1657 Skaun  206 33,9  107 17,6 71 11,7 18 3,0 6 0,9
1662 Klæbu  153 28,9  103 19,4 58 11,0 19 3,6 9 1,6
1663 Malvik  502 41,5  279 23,1  181 14,9 23 1,9 42 3,5
1664 Selbu  146 36,6 86 21,4 50 12,5 15 3,6 5 1,1
1665 Tydal 29 31,6 12 13,3 9 10,0 : : : :
1700 Nord-Trøndelag 6 465 50,3 4 218 32,8 2 769 21,6  529 4,1  471 3,7
1702 Steinkjer 1 211 59,0  853 41,5  552 26,9  116 5,7  105 5,1
1703 Namsos  577 46,2  381 30,4  214 17,1 58 4,6 67 5,4
1711 Meråker  153 59,8 81 31,4 91 35,5 9 3,5 11 4,3
1714 Stjørdal 1 071 54,7  659 33,7  420 21,4 69 3,5  107 5,4
1717 Frosta 72 28,9 52 20,7 31 12,2 9 3,6 : :
1718 Leksvik  114 32,5 78 22,2 44 12,5 13 3,7 5 1,3
1719 Levanger  963 53,5  644 35,8  444 24,7 81 4,5 50 2,8
1721 Verdal 1 173 84,9  795 57,5  564 40,8 88 6,4 79 5,7
1723 Mosvik 21 23,6 14 15,8 7 7,3 : : : :
1724 Verran 64 23,8 35 13,1 18 6,7 7 2,6 : :
1725 Namdalseid 50 27,8 31 17,4 22 12,1 : : : :
1729 Inderøy  193 32,6  138 23,3 97 16,4 15 2,5 : :
1736 Snåsa 64 28,1 37 16,2 23 10,0 7 3,1 : :
1738 Lierne 37 24,5 17 10,9 14 9,3 : : : :
1739 Røyrvik 8 13,8 : : : : : : : :
1740 Namsskogan 53 55,8 27 28,2 17 17,5 : : : :
1742 Grong  147 59,3  101 40,7 64 25,8 10 4,0 10 3,8
1743 Høylandet 29 23,3 18 14,4 14 11,2 : : : :
1744 Overhalla 77 22,0 43 12,4 21 6,0 9 2,4 : :
1748 Fosnes 10 13,2 6 7,7 : : : : : :
1749 Flatanger 17 14,1 7 5,4 5 3,7 : : : :
1750 Vikna  186 46,2  115 28,7 58 14,3 15 3,7 10 2,5
1751 Nærøy  168 32,0 83 15,8 45 8,5 12 2,2 9 1,6
1755 Leka 13 21,3 5 7,4 : : : : : :
1800 Nordland 14 156 59,8 8 943 37,8 4 728 20,0 1 367 5,8 1 734 7,3
1804 Bodø 2 959 66,6 2 047 46,1 1 267 28,5  220 5,0  392 8,8
1805 Narvik 1 312 70,9  843 45,5  519 28,0  151 8,1  133 7,2
1811 Bindal 64 35,7 25 13,8 11 5,9 5 2,5 : :
1812 Sømna 38 18,3 20 9,6 12 5,5 : : : :
1813 Brønnøy  338 44,5  224 29,5  102 13,4 53 6,9 38 4,9
1815 Vega 44 32,4 26 18,8 16 11,8 : : : :
1816 Vevelstad 6 11,5 : : : : : : : :
1818 Herøy (Nordl.) 88 50,6 55 31,6 15 8,6 15 8,6 12 6,9
1820 Alstahaug  458 61,9  344 46,4  183 24,7 49 6,6 75 10,1
1822 Leirfjord 83 38,5 46 21,1 23 10,4 : : 15 7,0
1824 Vefsn 1 242 92,1  777 57,6  319 23,6  101 7,5  250 18,5
1825 Grane  153 99,1 44 28,5 29 18,8 : : 10 6,2
1826 Hattfjelldal 43 28,1 16 10,5 12 7,8 : : : :
1827 Dønna  121 79,2 54 35,0 20 13,1 8 5,2 19 12,4
1828 Nesna 76 42,2 51 28,3 16 8,6 10 5,6 10 5,6
1832 Hemnes  202 44,1  117 25,5 48 10,5 25 5,5 17 3,6
1833 Rana 2 236 88,3 1 413 55,8  660 26,0  237 9,3  394 15,6
1834 Lurøy 77 37,7 44 21,4 26 12,6 7 3,2 : :
1835 Træna 20 43,9 12 27,0 10 21,4 : : : :
1836 Rødøy 13 9,0 12 8,0 7 4,5 : : : :
1837 Meløy  241 35,7  123 18,2 52 7,7 28 4,1 17 2,4
1838 Gildeskål  101 46,4 70 32,1 38 17,4 8 3,4 8 3,7
1839 Beiarn 31 26,6 17 14,6 7 5,6 6 5,2 : :
1840 Saltdal  302 62,8  165 34,4  101 20,9 29 6,0 17 3,4
1841 Fauske  620 64,9  408 42,7  219 22,9 61 6,3 63 6,6
1845 Sørfold  106 49,0 58 26,9 38 17,4 7 3,3 : :
1848 Steigen 44 15,5 22 7,9 11 3,7 5 1,6 : :
1849 Hamarøy  123 67,0 66 35,9 38 20,4 9 4,6 10 5,2
1850 Tysfjord  121 56,0 67 30,9 35 16,3 13 5,8 11 4,9
1851 Lødingen 88 37,5 61 25,8 29 12,1 16 6,6 7 3,0
1852 Tjeldsund 46 32,0 25 17,2 16 10,9 5 3,2 : :
1853 Evenes 93 65,6 57 39,9 30 21,2 11 7,8 : :
1854 Ballangen 95 34,5 51 18,6 24 8,6 12 4,4 : :
1856 Røst 27 44,0 17 28,2 7 10,8 : : 7 10,8
1857 Værøy 31 41,0 15 20,2 5 6,1 5 6,7 : :
1859 Flakstad 29 19,4 17 11,2 10 6,8 : : : :
1860 Vestvågøy  468 43,4  277 25,7  149 13,8 51 4,7 34 3,1
1865 Vågan  492 54,4  303 33,5  173 19,1 39 4,3 39 4,3
1866 Hadsel  429 53,3  286 35,6  125 15,5 50 6,2 59 7,3
1867 Bø (Nordl.) 75 25,0 41 13,7 18 6,0 12 3,8 : :
1868 Øksnes  199 43,7  104 22,7 46 10,1 18 3,8 5 1,1
1870 Sortland  536 56,2  337 35,3  178 18,7 57 5,9 46 4,8
1871 Andøy  212 39,6  144 26,9 69 12,8 24 4,5 23 4,3
1874 Moskenes 37 30,4 21 17,1 8 6,2 5 3,7 : :
1900 Troms 10 700 70,1 6 836 44,8 4 338 28,4  915 6,0  881 5,8
1901 Harstad 1 378 59,6  999 43,2  653 28,3  154 6,6 90 3,9
1902 Tromsø 5 652 90,3 3 822 61,1 2 722 43,5  435 6,9  467 7,5
1911 Kvæfjord  148 48,0 82 26,7 48 15,6 12 3,9 8 2,6
1913 Skånland  118 39,8 82 27,6 43 14,6 15 5,1 7 2,2
1915 Bjarkøy 8 14,0 5 8,4 : : : : : :
1917 Ibestad 80 48,5 48 28,8 16 9,7 9 5,5 : :
1919 Gratangen  102 80,0 67 52,4 19 14,6 15 11,4 19 15,0
1920 Lavangen 45 43,7 24 22,8 12 11,2 5 4,4 : :
1922 Bardu  234 60,3  146 37,6 74 19,1 15 3,9 36 9,3
1923 Salangen  141 62,8 91 40,3 31 13,8 24 10,7 22 9,8
1924 Målselv  473 71,0  253 37,9  132 19,8 44 6,6 42 6,2
1925 Sørreisa  152 45,6 97 29,0 56 16,7 15 4,4 16 4,8
1926 Dyrøy 58 44,6 23 17,9 9 6,6 : : : :
1927 Tranøy 84 51,5 44 26,7 23 14,1 5 3,1 8 4,6
1928 Torsken 63 60,5 34 32,4 11 10,2 8 7,3 : :
1929 Berg 42 40,9 21 20,2 10 9,9 : : : :
1931 Lenvik  722 65,4  420 38,1  202 18,3 61 5,5 87 7,8
1933 Balsfjord  379 68,1  154 27,7 67 12,1 30 5,3 19 3,4
1936 Karlsøy 94 39,6 51 21,5 29 12,0 8 3,2 5 2,1
1938 Lyngen 86 27,1 51 16,0 15 4,7 14 4,3 7 2,1
1939 Storfjord 95 48,9 41 20,9 21 10,6 5 2,6 9 4,7
1940 Gaivuotna Kåfjord 83 36,1 50 21,6 16 6,8 8 3,3 14 6,1
1941 Skjervøy  110 36,5 65 21,5 34 11,3 10 3,2 : :
1942 Nordreisa  244 51,3  131 27,6 71 14,9 20 4,1 14 2,8
1943 Kvænangen 81 57,5 25 17,8 13 9,3 : : : :
2000 Finnmark Finnmárku 5 921 81,0 3 500 47,9 1 804 24,7  595 8,1  542 7,4
2002 Vardø  157 66,4  104 44,0 52 22,0 14 5,9 22 9,1
2003 Vadsø  458 74,1  299 48,4  127 20,5 55 8,9 67 10,8
2004 Hammerfest 1 096  118,3  683 73,8  300 32,4  106 11,4  170 18,3
2011 Guovdageaidnu Kautokeino  241 80,4  123 40,9 62 20,5 24 7,8 : :
2012 Alta 1 236 70,1  789 44,8  465 26,4  144 8,1 52 2,9
2014 Loppa 34 26,9 22 17,0 6 4,7 6 4,3 : :
2015 Hasvik 75 71,0 47 44,3 15 13,8 14 12,9 10 9,1
2017 Kvalsund  181  167,6 85 78,2 55 50,5 9 8,3 7 6,0
2018 Måsøy 68 48,5 41 29,1 14 10,1 : : : :
2019 Nordkapp  202 59,0  130 37,9 92 26,9 13 3,7 9 2,5
2020 Porsanger Porsángu Porsanki  339 78,7  221 51,3  127 29,4 33 7,7 8 1,9
2021 Kárásjohka Karasjok  210 72,8  113 39,3 58 20,2 26 8,9 8 2,8
2022 Lebesby  141 98,6 86 59,8 26 18,2 11 7,7 31 21,7
2023 Gamvik  115  102,8 64 57,0 22 19,3 12 10,3 10 8,5
2024 Berlevåg 51 44,6 29 25,2 10 8,8 5 4,4 : :
2025 Deatnu Tana  210 69,1  102 33,6 62 20,3 17 5,6 13 4,1
2027 Unjarga Nesseby 77 84,9 33 36,1 15 16,6 10 10,5 : :
2028 Båtsfjord 89 40,7 58 26,3 29 13,3 11 4,8 : :
2030 Sør-Varanger  915 96,7  466 49,2  262 27,7 86 9,1  123 12,9
Bydeler                    
Sydvestre Jeløy(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordre Jeløy(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sydøstre Jeløy(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Melløs/Øre(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mosseskogen vest(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kambo(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mosseskogen øst(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mosseelva/Dillingøya(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Varteig (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skjeberg (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tune (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hafslundsøy (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Fredrikstad) * 4 064  136,9 2 835 95,5 2 104 70,9  265 8,9  443 14,9
Borge (Fredrikstad)  659 51,0  480 37,1  321 24,8 52 4,0 63 4,8
Rolvsøy (Fredrikstad) *  360 64,4  255 45,5  219 39,2 18 3,2 25 4,4
Kråkerøy (Fredrikstad)  425 53,4  326 41,0  243 30,6 28 3,5 17 2,1
Onsøy (Fredrikstad)  825 60,1  630 45,9  444 32,3 50 3,6 61 4,4
Bekkestua (Bærum) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sandvika (Bærum) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Rykkin (Bærum) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Drengsrud (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Arnestad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Heggedal (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hofstad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Billingstad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Jansløkka (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nesøya (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Solberg (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vettre (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bondi (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Rønningen (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mellom-Nes (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hagaløkka (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vardåsen (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Østenstad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Lillestrøm (Skedsmo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skedsmokorset (Skedsmo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Strømmen/Skjetten (Skedsmo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gamle Oslo (Oslo) * 7 632  215,4 5 599  158,0 3 674  103,7  534 15,1  863 24,3
Grünerløkka (Oslo) * 8 517  220,5 6 559  169,8 5 145  133,2  441 11,4  691 17,9
Sagene (Oslo) 4 291  144,7 3 406  114,9 2 892 97,5  216 7,3  260 8,8
St. Hanshaugen (Oslo) 9 469  342,4 7 192  260,1 6 520  235,8  480 17,3  404 14,6
Frogner (Oslo) 7 607  166,7 6 174  135,3 5 037  110,4  327 7,2  314 6,9
Ullern (Oslo) 2 044 75,2 1 612 59,3 1 346 49,5 71 2,6 70 2,6
Vestre Aker (Oslo) 2 000 49,3 1 573 38,8 1 217 30,0  109 2,7 76 1,9
Nordre Aker (Oslo) 3 204 78,0 2 637 64,2 2 050 49,9  148 3,6  163 4,0
Bjerke (Oslo) 2 407 98,4 1 868 76,4 1 322 54,0  166 6,8  101 4,1
Grorud (Oslo) 1 830 74,0 1 385 56,0  923 37,3  147 5,9 94 3,8
Stovner (Oslo) * 2 503 89,2 1 888 67,3 1 497 53,3  195 6,9  100 3,6
Alna (Oslo) * 4 366  106,1 3 258 79,2 2 515 61,1  257 6,2  352 8,6
Østensjø (Oslo) 2 747 64,3 1 981 46,4 1 362 31,9  167 3,9  221 5,2
Nordstrand (Oslo) 2 712 62,6 1 817 42,0 1 268 29,3  164 3,8  143 3,3
Søndre Nordstrand (Oslo) 1 965 58,6 1 500 44,7  932 27,8  223 6,6  147 4,4
Sentrum (Oslo) 14 261 28 238,6 10 425 20 643,6 8 986 17 794,1  622 1 231,7 1 619 3 205,0
Marka (Oslo)  198  128,7  164  106,9  135 88,0 9 5,5 5 3,3
Hamar vest (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Storhamar (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hamar nord (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Midtbyen (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hamar øst (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang vest (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang midtre (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang øst (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang nord (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Furnes (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Brumunddal (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nes (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Moelv (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Brøttum (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vingrom (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Saksumdalen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vingar (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Jørstadmoen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Rudsbygda (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Fåberg (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre Ålsbygda (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Røyslimoen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Søre Ål (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordre Ål (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nybu (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre bydel (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrumkjernen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nedre bydel (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sørbyen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordbyen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hunndalen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Snertingdal (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Biri (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Åssiden (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre Bragernes (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bragernes sentrum (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Brakerøya - Strøtvet (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gulskogen - Sundhaugen (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Strømsø (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tangen - Åskollen (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Danvik - Fjell (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skoger (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Konnerud (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vegård (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kirkekretsen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Eikli (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ullerål (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hønefoss (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Åsbygda (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Veien (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Stranden (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tyristrand (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Heggen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Borglund (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sokna (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hallingby (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ringmoen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nes (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nord (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Slagen (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gamle Larvik (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tjølling (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hedrum (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Brunlanes/Stavern (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bjørkedalen-Oklungen (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Eidanger-Øyene (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Heistad (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Brevik (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Herøya (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Stridsklev-Hovet (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Grønli (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Porsgrunn Øst (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bjørntvedt-Myrene (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Osebakken-Hovenga (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Porsgrunn Vest (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre Gjerpen (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ytre Gjerpen (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Solum (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gulset (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Klyve (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 1 (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 2 (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 3 (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 4 (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 5 (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 6 (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vågsbygd (Kristiansand) 1 234 58,5  986 46,8  712 33,8 78 3,7 94 4,4
Sentrum (Kristiansand) 5 061  243,4 3 633  174,7 2 605  125,3  387 18,6  604 29,0
Lund (Kristiansand) 1 386 82,2 1 142 67,7  883 52,4 60 3,6  124 7,4
Randesund/Tveit (Kristiansand) 1 096 63,8  801 46,6  687 40,0 44 2,6 67 3,9
Distrikt 1 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 2 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 3 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hundvåg (Stavanger)  447 36,4  360 29,3  249 20,2 38 3,1 38 3,1
Tasta (Stavanger)  511 37,5  402 29,5  265 19,5 37 2,7 50 3,6
Eiganes/Våland (Stavanger) 2 568  127,9 2 050  102,1 1 541 76,8  130 6,5  263 13,1
Madla (Stavanger)  758 39,7  604 31,6  415 21,7 55 2,9 77 4,0
Storhaug (Stavanger) 3 439  284,8 2 533  209,7 2 193  181,6  252 20,8  215 17,8
Hillevåg (Stavanger) 1 424 79,9 1 159 65,1  973 54,6 63 3,5 65 3,6
Hinna (Stavanger) 1 200 64,1  902 48,2  740 39,5 46 2,5 62 3,3
Søndre bydel (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Østre bydel (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skåredalen (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gard (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bleikemyr (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hagland/Vikse (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Røvær (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skudenes (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Åkra/Vea (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kopervik (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Torvastad/Avaldsnes (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Fastlandet (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Arna (Bergen)  680 56,5  431 35,8  289 24,0 42 3,5 44 3,6
Bergenhus (Bergen) 11 852  358,3 8 533  257,9 5 980  180,8  794 24,0 1 783 53,9
Fana (Bergen) * 2 072 55,3 1 347 35,9  891 23,8  140 3,7  222 5,9
Fyllingsdalen (Bergen) 1 138 40,3  796 28,2  555 19,7 76 2,7  110 3,9
Laksevåg (Bergen) 2 529 70,1 1 688 46,8 1 022 28,3  183 5,1  310 8,6
Ytrebygda (Bergen) * 1 044 52,9  806 40,9  496 25,1 76 3,8  144 7,3
Årstad (Bergen) 3 009 88,7 2 211 65,2 1 472 43,4  220 6,5  361 10,6
Åsane (Bergen) 2 015 52,6 1 316 34,3  887 23,1  165 4,3  157 4,1
Molde vest (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bjørset (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Molde sentrum (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre bydel (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Molde øst (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordbyen (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Strande (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hjelset (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Groven (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skåla (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bolsøya (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sekken (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ytre (Ålesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Midtre (Ålesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Indre (Ålesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Midtbyen (Trondheim) * 8 915  150,2 6 972  117,5 5 733 96,6  524 8,8  633 10,7
Østbyen (Trondheim) * 1 476 75,2 1 135 57,8  925 47,1 82 4,2  147 7,5
Lerkendal (Trondheim) * 1 947 42,0 1 482 32,0 1 125 24,3  105 2,3  135 2,9
Heimdal (Trondheim) * 2 155 72,7 1 504 50,7 1 196 40,3  105 3,5  145 4,9
H/S-distrikt Vest (Bodø) * 2 083 94,8 1 470 66,9  933 42,5  174 7,9  282 12,8
H/S-distrikt Øst (Bodø) *  800 40,0  530 40,0  304 40,0 43 40,0  102 40,0
Skjerstad (Bodø) 43 43,4 22 43,4 14 43,4 : : : :
Dalselv (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hauknes (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mo (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gruben (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Storforshei (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Grønnfjelldal (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Storv./Dunderl. (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skonseng (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Selfors (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ytteren (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Båsmoen (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Alteren (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Utskarpen (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt Nord(Harstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt Sentrum(Harstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt Sør(Harstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tromsøya sør (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tromsøya nord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kroken-Lunheim (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tromsdalen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kvaløybyen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ullsfjord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ramfjord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Fastlandet nord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kvaløya sør - Malangen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kvaløya nord m/ øyene (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1  Definisjoner:
Lovbrudd og kriminalitet er samlekategorier for forbrytelser og forseelser. Forbrytelse er en straffbar handling som ut fra loven regnes å være av en grovere karakter enn forseelse (hvor trafikklovbrudd har utgjort halvparten av alle anmeldte forseelser i de siste årene). Lovbruddsgruppene er definert etter en offisiell standard som anvendes av både SSB og politiet. Hele landet inneholder tallet for alle lovbrudd med informasjon om gjerningssted i Norge, og av alle disse har 0,3 prosent uoppgitt gjerningskommune - noe som er betydelig mindre enn i de tidligere publiserte kriminalstatistikker i "Hjulet". Antall uspesifisert på kommunenivå i denne statistikken er 1 318 lovbrudd i alt, 864 forbrytelser, 638 annen vinningslovbrudd, 38 voldslovbrudd og 26 narkotikalovbrudd. Fylke- og kommunestatistikkene er laget ut fra verdiene for gjerningskommune, slik disse fremstår etter SSB's bearbeiding av forskjellige opplysninger fra politiet om gjerningssted. Bydelstallene bygger på de Bydelstallene bygger på de registrerte gjerningspolitisonene som via sin tilknytning til grunnkretser er omkodet til bydel. At fylke-/kommune- og bydelsstatistikken har ulike variable og informasjonsgrunnlag medfører i noen tilfeller at disse statistikkene ikke er direkte sammenliknbare. Pga. bydelsoverskridende politisoner er lovbrudd i enkelte grunnkretser plassert i annen bydel enn de geografisk hører til. De fleste av disse tilpasningene er relativt uproblematiske ut fra antall og størrelse til de omplasserte grunnkretsene. De omfordelinger av lovbrudd som er av en viss størrelse og betydning er det justert for i beregningene av per 1000 innbyggere, ved å flytte også befolkningen i disse grunnkretsene til de aktuelle bydelene (berørte bydeler er merket med *). Ut fra datagrunnlagets karakter og kvalitet oppfordres det ellers til forsiktighet i anvendelse og tolkning av disse detaljerte statistikkene, spesielt overfor de mindre kommuner og bydeler. For en mer detaljert oversikt over innholdet i de angitte kategorier for lovbrudd, se: Vedlegg i NOS Kriminalstatistikk 2001, og for en mer omfattende beskrivelse av statistikken over anmeldte lovbrudd, se: http://www.ssb.no/kriminalitet/lovbrudda/
. : = Tall med årlig gjennomsnitlig antall tilfeller færre enn 5.
2  Kommentar:
Utbredelsen av kriminalitet er en indikator på levekår. I 1993 var antallet anmeldte lovbrudd 76,2 per 1 000 innbyggere, mens det i 2005 var økt til 85,5. De tilsvarende tallene for forbrytelser (53,5 og 59,8), annen vinningskriminalitet (43,6 og 42,0), voldskriminalitet (3,7 og 5,4) og narkotikakriminalitet (3,0 og 8,2) viser at det, spesielt for voldslovbrudd og narkotika, har vært en stigning i den anmeldte og registrerte kriminaliteten de siste 10-15 årene. Anmeldelsene av voldskriminalitet, hovedsaklig trusler og legemsfornærmelser, har vist en sammenhenghende økning i hele denne perioden. Størst økning, til tross for en viss nedgang de to siste årene, har det vært for narkotikalovbrudd - som i mer enn 90 prosent av tilfellene anmeldes av politiet selv. Tyverier og andre vinningslovbrudd har samlet sett holdt seg stabilt i perioden. Levekårsundersøkelsen 2004 tilsier at omlag 500 000 i den voksne befolkningen årlig opplever å bli utsatt for et eller flere tilfeller av lovbrudd. Av disse er det tilsvarende ca. 180 000 personer i alderen 16 år og over som opplever å bli utsatt for vold eller trusler om vold. Resultatene fra alle de tidligere undersøkelsene, tilbake til 1983, tilsier imidlertid ikke at folk flest er blitt mer utsatt for vold og trusler i løpet av de siste 15-20 årene. Av den volden som kartlegges i levekårsundersøkelsene har politiet hatt kjennskap til 30 prosent av tilfellene, men ofrene opplyser samtidig at kun halvparten av disse (15 prosent) er blitt anmeldt.

Standardtegn i tabeller