Statistisk sentralbyrå -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->

24   Indikatorer for kvalitet i kommunens helse- og sosialtjeneste. 2005 1
Kommune Plasser i alt (inkl. statlige) Plasser i brukertilpasset enerom m/eget bad og WC Antall plasser i enerom Årsverk totalt i brukerrettet (234, 253, 254-service-adm) Årsverk i brukerrettet m/fagutdanning Antall beboere i institusjon Antall beboere på tidsbegrenset opphold i institusjon Legetimer brukt per beboer i institusjon System for brukerundersøkelser i institusjon System for brukerundersøkelser i hjemmetjenesten Har de kommunale sosialtjenestene egen serviceerklæring? Har kommunen gjennomført en egen brukerundersøkelse for sosialtjenesten?
0101 Halden  168  152  158  534  399  168 58 0,39 .. Nei 0 1
0104 Moss  221 11  187  624  359  220 31 0,47 Ja Ja 1 0
0105 Sarpsborg  344 0  210 1 152  855  342 52 0,36 Nei Nei 1 0
0106 Fredrikstad  533  335  481 1 311  952  538 80 0,34 Ja Ja 1 1
0111 Hvaler 24 0 24 65 47 22 2 0,23 Ja Ja 0 1
0118 Aremark 18 18 18 48 30 18 1 0,39 Nei Nei 1 1
0119 Marker 32 32 32 90 53 31 2 0,19 Ja Ja 1 1
0121 Rømskog 16 16 16 22 15 15 1 0,20 Nei Nei 1 1
0122 Trøgstad 39 33 33  131 88 33 1 0,30 Ja Ja 1 1
0123 Spydeberg 36 20 30 68 46 35 7 0,21 Ja Ja 0 1
0124 Askim  103  103  103  289  221 99 19 0,32 Nei Ja 1 0
0125 Eidsberg 58 58 58  208  144 58 8 0,65 Ja Ja 1 1
0127 Skiptvet 28 28 28 94 70 26 5 0,19 Ja Ja 1 1
0128 Rakkestad 40 32 32  167  132 44 8 0,18 Nei Nei 1 1
0135 Råde 42 26 42  154 96 42 1 0,21 Ja Ja 1 1
0136 Rygge 66 33 66  301  177 75 9 0,20 Nei Nei 0 1
0137 Våler 29 18 25 79 50 29 10 0,21 Ja Ja 1 1
0138 Hobøl 28 28 28 90 54 28 4 0,18 Ja Nei 0 1
0211 Vestby 58 0 44  175  104 59 5 0,17 Ja Ja 1 0
0213 Ski  121 78 89  505  325  138 8 0,25 Ja Ja 0 0
0214 Ås  132 57  104  342  226  125 22 0,14 Ja Ja 0 0
0215 Frogn  104 50  104  212  148 96 13 0,20 Nei Nei 0 1
0216 Nesodden 80 0 80  240  141 93 10 0,24 Ja Ja 0 1
0217 Oppegård  131  124  125  248  175  129 17 0,21 Ja Ja 1 0
0219 Bærum  898  474  824 1 872 1 126  866  224 0,37 Ja Ja 0 0
0220 Asker  258  244  248  746  439  249 0 0,21 Ja Ja 0 1
0221 Aurskog-Høland 96 27 84  261  189 87 8 0,38 Nei Nei 1 1
0226 Sørum  111 62  105  268  155  109 8 0,22 Ja Ja 1 1
0227 Fet 48 48 48  165 94 47 3 0,11 Ja Ja 0 0
0228 Rælingen 85 0 75  237  155 83 10 0,22 Nei Nei 0 0
0229 Enebakk 45 0 37  122 76 49 6 0,08 Nei Nei 0 1
0230 Lørenskog  181 60  181  355  255  188 20 0,25 Ja Ja 1 1
0231 Skedsmo  297  289  289  771  492  276 49 0,24 Ja Ja 1 1
0233 Nittedal  102 90 90  254  163  103 16 0,27 Nei Nei 1 1
0234 Gjerdrum 27 27 27 92 52 25 1 0,30 Nei Nei 0 1
0235 Ullensaker  137  129  129  318  283  146 20 0,29 Ja Ja 0 1
0236 Nes  229  198  209  396  269  175 22 0,23 Nei Nei 0 1
0237 Eidsvoll  170  104  158  407  265  170 36 0,20 Nei Nei 1 1
0238 Nannestad 80 38 68  151  110 77 8 0,16 Nei Nei 1 1
0239 Hurdal 25 21 21 89 57 25 0 0,44 Nei .. 1 1
0301 Oslo 5 097 1 519 4 525 9 785 6 225 5 068  731 0,25 Ja Ja : :
0402 Kongsvinger  159  103  151  333  246  172 8 0,22 Ja Ja 0 0
0403 Hamar  226  101  198  741  532  231 41 0,26 Ja Ja 1 0
0412 Ringsaker  380  283  300  770  531  362 48 0,22 Ja Ja 1 1
0415 Løten 75 5 59  149  109 75 12 0,25 Ja Ja 1 1
0417 Stange  148  114  146  481  320  147 16 0,30 Ja Ja 1 0
0418 Nord-Odal 57 57 57  123 77 57 2 0,16 Ja Ja 1 1
0419 Sør-Odal 78 62 78  183  122 78 5 0,18 Ja Ja 1 1
0420 Eidskog 89 81 89  198  145 89 7 0,17 Nei Nei 0 1
0423 Grue 50 50 50  203  135 48 10 0,23 Nei Nei 1 1
0425 Åsnes  116 38  102  268  197  114 8 0,21 Ja Ja 0 0
0426 Våler 56 48 56  115 74 56 8 0,25 Nei Nei 0 1
0427 Elverum  167 0  145  467  321  167 16 0,32 Ja Ja 0 1
0428 Trysil  116 0 90  241  167  121 19 0,16 Ja Ja 1 1
0429 Åmot 55 34 49  112 85 53 7 0,14 Ja Ja 1 1
0430 Stor-Elvdal 39 0 39 81 61 37 2 0,20 Ja Ja 1 0
0432 Rendalen 32 32 32 77 58 31 2 0,24 Ja Ja 1 0
0434 Engerdal 25 0 19 39 27 24 6 0,17 Nei Nei 1 1
0436 Tolga 21 21 21 49 32 23 4 0,35 Ja Ja 1 1
0437 Tynset 54 54 54  150  109 54 8 0,14 Ja Ja 0 1
0438 Alvdal 28 16 28 65 39 29 2 0,17 Nei Nei 0 1
0439 Folldal 19 11 19 53 41 23 5 0,13 Nei Nei 1 1
0441 Os 32 32 32 74 58 32 8 0,28 Nei Nei 0 1
0501 Lillehammer  224  185  200  634  406  222 24 0,31 Ja Ja 1 1
0502 Gjøvik  191  120  187  638  484  194 41 0,27 .. Nei 0 1
0511 Dovre 45 45 45 69 49 41 4 0,16 Nei Nei 1 1
0512 Lesja 32 32 32 85 56 24 3 0,21 Nei Nei 1 1
0513 Skjåk 43 0 43 87 60 46 8 0,16 Nei Nei 1 1
0514 Lom 41 41 41 81 65 40 6 0,19 Ja Ja 1 1
0515 Vågå 50 6 36  113 95 53 7 0,15 Nei Nei 0 1
0516 Nord-Fron 83 0 71  169  142 83 18 0,33 Nei Nei 0 1
0517 Sel 51 25 51  160  121 49 4 0,31 Nei Nei 1 1
0519 Sør-Fron 46 15 46 77 68 44 7 0,26 Nei .. 1 1
0520 Ringebu 60 4 46  137 97 68 6 0,15 Ja Ja 0 0
0521 Øyer 45 25 45  124 96 42 4 0,19 Ja Ja 1 1
0522 Gausdal 76 73 76  172  120 85 9 0,14 Ja Ja 1 1
0528 Østre Toten  163  134  161  421  294  158 18 0,34 Nei Nei 1 1
0529 Vestre Toten  128 54  110  280  232  129 20 0,33 Ja Ja 1 1
0532 Jevnaker 97 63 97  150  112 81 12 0,14 Ja Ja 0 0
0533 Lunner 65 46 51  156  109 65 8 0,14 Ja Ja 0 0
0534 Gran  208 26  186  364  253  207 22 0,10 Ja Ja 1 1
0536 Søndre Land 61 57 57  309  208 60 8 0,19 Nei Nei 1 1
0538 Nordre Land 76 0 76  248  182 74 13 0,25 Nei Nei 0 1
0540 Sør-Aurdal 51 51 51  119 86 51 6 0,16 Nei Nei 1 1
0541 Etnedal 22 21 22 46 35 20 4 0,28 Nei Nei 1 1
0542 Nord-Aurdal 50 0 50  176  134 51 7 0,20 Nei .. 1 1
0543 Vestre Slidre 28 4 26 62 47 25 4 0,24 Ja Ja 0 1
0544 Øystre Slidre 38 0 38 72 57 38 4 0,20 Ja Ja 1 1
0545 Vang 34 34 34 75 56 38 6 0,16 Nei Nei 1 1
0602 Drammen  507  455  467 1 105  808  476 38 0,35 Ja Ja 0 0
0604 Kongsberg  212  178  208  568  393  213 29 0,12 Ja Ja 1 0
0605 Ringerike  217 71  203  843  562  219 11 0,46 Nei Ja 1 1
0612 Hole 42 26 42  166 97 42 6 0,14 Ja Ja 1 1
0615 Flå 10 10 10 22 19 11 4 0,41 Nei Nei 0 1
0616 Nes 29   29 94 71 29 12 0,13 Ja Ja 0 1
0617 Gol 40 36 36  119 82 48 12 0,17 Nei Nei 1 1
0618 Hemsedal 23 21 21 38 25 23 2 0,09 Nei .. 1 1
0619 Ål 52 48 48  128 90 49 6 0,35 Nei Nei 1 1
0620 Hol 69 69 69  134 74 62 15 0,29 Ja Ja 1 1
0621 Sigdal 41 41 41  106 75 40 7 0,16 Nei Nei 1 1
0622 Krødsherad 25 25 25 56 36 22 1 0,27 Ja Ja 1 1
0623 Modum 99 0 67  296  217  101 15 0,16 Nei Nei 1 1
0624 Øvre Eiker  127 95  127  300  212  120 44 0,47 Ja Ja 0 1
0625 Nedre Eiker 97 32 97  363  249 86 22 0,27 Ja Ja 1 0
0626 Lier  139 63  127  439  274  145 28 0,21 Ja Ja 0 1
0627 Røyken  225  225  225  428  271  160 78 0,04 Ja Ja 1 1
0628 Hurum 24 8 22  157 97 24 15 0,64 Ja Ja 1 0
0631 Flesberg 24 24 24 65 40 23 2 0,22 Nei Nei 1 1
0632 Rollag 24 0 22 54 34 28 10 0,18 Nei Nei 1 1
0633 Nore og Uvdal 52 0 52 86 52 48 29 0,47 Nei Nei 1 1
0701 Borre  142  142  142  677  428  137 33 0,45 Nei Nei 1 1
0702 Holmestrand 55 55 55  180  130 54 8 0,38 Ja Ja 0 1
0704 Tønsberg  321 57  313  953  597  313 51 0,42 Ja Ja 1 0
0706 Sandefjord  261 63  207  753  519  258 42 0,29 Nei Nei 1 1
0709 Larvik  312  243  268  876  610  347 63 0,21 Nei Nei 0 1
0711 Svelvik 50 10 50  114 68 50 9 0,19 Ja Ja 1 0
0713 Sande 54 0 54  185  127 55 8 0,00 Ja Ja 1 1
0714 Hof 31 0 27 69 48 28 3 0,14 Ja Ja 1 0
0716 Re (Våle før 2002) 24 2 20  189  139 27 27 0,65 Ja Ja 1 1
0719 Andebu 38 0 38  246  135 38 8 0,13 Nei Nei 0 1
0720 Stokke 43 43 43  227  145 43 9 0,44 Nei .. 1 1
0722 Nøtterøy  156  145  154  464  319  156 25 0,22 Ja Ja 1 0
0723 Tjøme 25 9 25 76 53 25 5 0,24 Ja Ja 1 1
0728 Lardal 28 28 28 49 37 24 2 0,16 Ja Ja 1 1
0805 Porsgrunn  276 0  258  852  610  283 48 0,34 Ja Ja 0 0
0806 Skien  338 30  246 1 313  813  333 44 0,31 Ja Ja 1 0
0807 Notodden  153  153  153  424  279  153 15 0,25 Ja Ja 1 1
0811 Siljan 20 20 20 35 23 17 5 0,22 Ja Ja 0 0
0814 Bamble 61 40 61  312  221 58 14 0,24 Ja Ja 0 1
0815 Kragerø 45   45  243  172 45 2 0,18 Ja Ja 1 1
0817 Drangedal 32 32 32  100 78 32 3 0,34 Ja Ja 1 0
0819 Nome 71 71 71  253  178 76 9 0,20 Ja Ja 1 1
0821 Bø 57 53 53  111 96 56 9 0,24 Ja Ja 1 1
0822 Sauherad 16 0 16  106 81 16 5 0,38 Ja Ja 1 1
0826 Tinn 78 72 72  228  157 73 16 0,21 Ja Ja 1 1
0827 Hjartdal 29 0 27 64 52 29 5 0,28 Ja Ja 1 1
0828 Seljord 23 23 23 88 58 23 2 0,22 Ja Ja 1 1
0829 Kviteseid 36 36 36 63 47 30 1 0,13 Ja Ja 1 0
0830 Nissedal 23 23 23 61 50 24 2 0,23 Nei .. 1 1
0831 Fyresdal 20 20 20 37 32 19 4 0,21 Ja Ja 1 1
0833 Tokke 34 0 32 84 69 33 3 0,23 Nei Nei 1 1
0834 Vinje 53 41 53  125  100 53 15 0,38 Ja Ja 1 1
0901 Risør 70 70 70  201  143 63 5 0,42 Ja Ja 0 1
0904 Grimstad  126 0  126  316  271  130 11 0,63 Ja Ja 1 1
0906 Arendal  361  165  333  759  601  363 44 0,33 Ja Ja 0 1
0911 Gjerstad 32 32 32 74 60 31 4 0,26 Ja Ja 1 1
0912 Vegårshei 28 18 28 54 41 29 3 0,26 Ja Ja 1 1
0914 Tvedestrand 46 46 46  138  102 46 2 0,26 Ja Ja 1 1
0919 Froland 38 36 38 94 69 38 2 0,32 Ja Ja 0 1
0926 Lillesand 77 25 75  194  159 80 14 0,27 Ja Ja 0 1
0928 Birkenes 55 0 53 86 65 55 2 0,11 Nei Nei 1 1
0929 Åmli 23 11 23 64 48 23 3 0,41 Ja Ja 0 0
0935 Iveland 19 19 19 35 18 19 0 0,39 Ja Ja 1 1
0937 Evje og Hornnes 28 26 26 62 48 25 2 0,32 Nei Nei 1 1
0938 Bygland 28 28 28 49 32 24 3 0,25 Nei Nei 1 1
0940 Valle 33 33 33 43 34 34 3 0,26 Nei Nei 1 1
0941 Bykle 24 23 24 27 18 18 1 0,17 Nei Nei 1 0
1001 Kristiansand  594  418  570 1 571 1 156  581 64 0,24 Ja Ja 0 1
1002 Mandal  132  106  132  274  237  127 14 0,21 Ja Ja 1 0
1003 Farsund  110 65  110  193  150 93 10 0,18 Ja Nei 0 0
1004 Flekkefjord  142  124  142  211  161  143 13 0,32 Nei Nei 0 0
1014 Vennesla 83 73 83  221  169 82 10 0,17 Nei .. 1 1
1017 Songdalen 35 33 35 91 66 27 10 0,30 Nei Nei 1 1
1018 Søgne 56 56 56  154  121 56 10 0,25 Ja Ja 1 0
1021 Marnardal 44 30 44 63 44 40 4 0,29 Ja Ja 1 1
1026 Åseral 12 12 12 34 30 15 2 0,27 Ja Ja 1 1
1027 Audnedal 22 22 22 47 36 27 8 0,30 Nei Nei 1 0
1029 Lindesnes 21 21 21  104 82 20 7 0,20 Ja Ja 1 1
1032 Lyngdal 65 65 65  183  136 65 3 0,14 Nei Nei 0 0
1034 Hægebostad 24 24 24 41 34 23 0 0,33 Nei Nei 1 1
1037 Kvinesdal 92 92 92  156  108 82 8 0,24 Ja Ja 1 1
1046 Sirdal 41 41 41 71 49 37 5 0,32 Ja Ja 1 1
1101 Eigersund 55 26 47  352  247 83 13 0,17 Ja Ja 1 1
1102 Sandnes  221  101  198 1 028  740  217 31 0,28 Ja Ja 0 0
1103 Stavanger 1 020  601  840 2 488 1 686 1 014  151 0,30 Ja Ja 0 0
1106 Haugesund  315  193  257  809  577  332 21 0,23 Ja Ja 0 1
1111 Sokndal 36 36 36  110 79 46 10 0,13 Nei Nei 1 1
1112 Lund 32 0 32 88 70 32 3 0,28 Ja Ja 1 1
1114 Bjerkreim 29 25 25 35 28 30 1 0,20 Ja Ja 0 1
1119 Hå  117 57  117  309  240  114 16 0,33 Nei Nei 1 1
1120 Klepp 71 65 65  223  187 70 11 0,27 Ja Ja 1 1
1121 Time 84 84 84  242  193 84 8 0,20 Nei Nei 1 1
1122 Gjesdal 30 2 30  124 90 32 12 0,34 Ja Ja 1 0
1124 Sola  115 75  115  265  202  115 9 0,17 Nei Nei 0 1
1127 Randaberg 21 0 21  202  132 21 9 0,29 Nei Nei 1 0
1129 Forsand 14 0 14 37 27 11 2 0,18 Ja Ja 1 1
1130 Strand 40 0 40  261  174 41 11 0,39 Nei Nei 0 1
1133 Hjelmeland 40 40 40 73 51 46 8 0,24 Nei Nei 1 1
1134 Suldal 58 15 56  161  114 50 12 0,60 Ja Ja 0 1
1135 Sauda 13 13 13  160  110 14 14 0,68 Ja Ja 1 0
1141 Finnøy 24 24 24 85 61 26 9 0,15 Ja Ja : :
1142 Rennesøy 20 0 20 57 46 17 3 0,65 Nei Nei 1 1
1144 Kvitsøy 11 9 9 14 10 8 1 0,25 Nei Nei 1 1
1145 Bokn 11 4 9 20 16 12 5 0,13 Nei Nei 0 1
1146 Tysvær 74 74 74  267  191 72 9 0,24 Nei Nei 1 1
1149 Karmøy  251 75  251  732  562  256 43 0,24 Ja Ja 0 1
1151 Utsira 8 0 8 9 7 5   0,04 Nei Nei 1 1
1160 Vindafjord 97 0 97  176  117 94 13 0,19 Nei Nei 1 1
1201 Bergen 2 459 1 724 1 931 5 995 3 740 2 417  283 0,25 Ja Ja 0 0
1211 Etne 40 36 36 89 56 41 8 0,41 Ja Ja 1 1
1216 Sveio 32 32 32 92 68 35 1 0,21 Nei Nei 0 1
1219 Bømlo 84 12 82  239  180 85 15 0,21 Ja Ja 1 0
1221 Stord 95 94 95  261  208 92 13 0,33 Ja Ja 1 0
1222 Fitjar 18 0 16 63 49 18 6 0,33 Nei Nei 1 1
1223 Tysnes 51 45 45  110 67 42 5 0,26 Ja Ja 1 1
1224 Kvinnherad  115 71  113  364  255  116 28 0,29 Ja Ja 1 1
1227 Jondal 30 30 30 37 29 22 1 0,34 Nei Nei 1 1
1228 Odda 64 3 22  235  164 66 12 0,32 Ja Ja 0 0
1231 Ullensvang 55 49 49 79 54 61 3 0,20 Ja Ja 1 1
1232 Eidfjord 24 24 24 31 24 18 3 0,28 Nei Nei 1 1
1233 Ulvik 21 8 21 29 22 18 4 0,22 Nei Nei 1 1
1234 Granvin 17 17 17 23 16 18 1 0,17 Nei Nei 1 1
1235 Voss  203 0  179  396  299  193 11 0,31 Ja Ja 1 0
1238 Kvam 98 41 54  204  139 97 17 0,34 Ja Ja 0 0
1241 Fusa 46 40 40  130 91 45 12 0,33 Ja Ja 1 1
1242 Samnanger 31 14 25 68 46 30 2 0,13 Ja Ja 1 1
1243 Os 45 0 29  238  155 43 10 0,86 Ja Ja 0 1
1244 Austevoll 52 52 52  114 88 32 2 0,22 Ja Ja 1 1
1245 Sund 76 40 40 86 71 67 9 0,22 Ja Ja 1 1
1246 Fjell 45 39 39  221  164 45 23 0,47 Ja Ja 0 0
1247 Askøy  157 57  125  436  300  157 7 0,34 Ja Nei 1 1
1251 Vaksdal 74 74 74  128 98 79 3 0,22 Ja Ja 0 1
1252 Modalen 16 16 16 19 16 15 5 0,30 Nei Nei 1 1
1253 Osterøy 64 2 64  161  115 63 4 0,19 Nei Nei 1 1
1256 Meland 24 24 24 97 70 23 2 0,46 Ja Ja 1 1
1259 Øygarden 51 47 51  108 82 47 7 0,32 Nei Nei 1 1
1260 Radøy 47 24 45  186  130 43 2 0,36 Ja Ja 1 1
1263 Lindås  120  120  120  290  235  119 11 0,30 Nei Nei 1 0
1264 Austrheim 28 28 28 70 44 28 2 0,18 Nei Nei 1 1
1265 Fedje 16 4 8 25 16 16 2 0,19 Ja Ja 1 1
1266 Masfjorden 31 31 31 57 37 30 2 0,25 Ja Ja 1 0
1401 Flora 81 81 81  272  190 82 6 0,18 Ja Ja 0 0
1411 Gulen 35 22 31  112 72 35 3 0,52 Nei Nei 0 1
1412 Solund 20 20 20 50 30 18 0 0,11 Nei Nei 1 1
1413 Hyllestad 32 32 32 72 40 33 3 0,21 Ja Ja 1 1
1416 Høyanger 64 0 16  160  118 61 5 0,29 Ja Ja 1 1
1417 Vik 52 0 48 98 65 50 5 0,23 Ja Ja 1 1
1418 Balestrand 30 13 24  123 74 28 3 0,25 Ja Ja 1 1
1419 Leikanger 29 29 29 63 39 27 2 0,22 Ja Ja 1 1
1420 Sogndal 28 0 28  174  111 28 5 0,27 Ja Ja 1 0
1421 Aurland 24 24 24 56 38 22 4 0,36 Ja Ja 0 0
1422 Lærdal 46 46 46 62 46 40 3 0,20 Ja .. 1 1
1424 Årdal 61 55 55  158  109 53 8 0,24 Ja Ja 1 1
1426 Luster 74 0 68  179  115 72 2 0,24 Ja Ja 1 0
1428 Askvoll 49 47 47  103 70 58 4 0,17 Nei Nei 1 1
1429 Fjaler 36 36 36  111 72 37 4 0,16 Ja Ja 1 1
1430 Gaular 33 33 33 64 44 40 1 0,19 Ja Ja 1 1
1431 Jølster 47 37 41  102 65 50 6 0,17 Nei Nei 1 1
1432 Førde 69 69 69  191  144 69 1 0,20 Ja Ja 1 0
1433 Naustdal 28 24 24 95 66 29 1 0,21 Nei Nei 1 1
1438 Bremanger 59 52 59  162 88 58 7 0,26 Nei Nei 1 1
1439 Vågsøy 43 43 43  158  112 40 6 0,30 Ja Ja 1 1
1441 Selje 32 32 32 79 60 31 2 0,24 Ja Ja 1 1
1443 Eid 63 35 59  121 86 65 5 0,14 Ja Ja 1 1
1444 Hornindal 23 0 23 26 20 23 1 0,17 Ja Ja 1 1
1445 Gloppen 61 0 49  180  136 59 7 0,31 Nei Nei 1 1
1449 Stryn 88 24 80  167  118 92 2 0,15 Ja Ja 0 1
1502 Molde  239  231  231  596  432  239 38 0,19 Ja Ja 1 1
1503 Kristiansund  156  152  152  408  320  156 41 0,30 Ja Ja 1 0
1504 Ålesund  351  147  285 1 018  714  346 30 0,21 Nei Nei 1 1
1511 Vanylven 61 61 61 87 68 58 9 0,35 Ja Ja 1 1
1514 Sande 29 29 29  119 73 29 1 0,26 Ja Ja 1 1
1515 Herøy 96 20 80  190  130 99 3 0,18 Nei Ja 1 1
1516 Ulstein 42 42 42  147 92 49 8 0,14 Nei Nei 1 1
1517 Hareid 56 50 52  106 80 55 6 0,18 Ja Ja 1 1
1519 Volda 74 74 74  219  156 78 6 0,19 Nei Nei 1 1
1520 Ørsta  141  108  133  225  177  145 26 0,25 Nei Nei 1 1
1523 Ørskog 36 0 36 83 58 37 5 0,20 Nei Nei 1 1
1524 Norddal 34 28 34 75 45 35 2 0,23 Ja Ja 1 1
1525 Stranda 42 42 42  127 69 44 7 0,22 Nei .. 1 1
1526 Stordal 19 16 19 39 27 17 2 0,35 Nei Ja 1 1
1528 Sykkylven 30 26 30  163  115 35 8 0,23 Nei Nei 1 1
1529 Skodje 32 32 32 95 59 31 1 0,24 Nei Nei 1 1
1531 Sula 42 42 42  191  136 42 10 0,18 Ja Ja 0 1
1532 Giske 31 27 27  129 92 31 5 0,23 Ja Ja 1 1
1534 Haram 85 27 67  177  122 90 13 0,28 Nei Nei 0 1
1535 Vestnes  100 37 92  350  229  105 11 0,27 Nei Nei 1 1
1539 Rauma  130  112  130  206  150  129 14 0,29 Nei Nei 1 1
1543 Nesset 57 15 49  105 75 55 4 0,20 Ja Ja 1 1
1545 Midsund 30 30 30 62 41 31 0 0,16 Ja Ja 1 1
1546 Sandøy 22 6 22 45 33 24 3 0,31 Ja Ja 1 1
1547 Aukra 44 39 42 83 54 44 9 0,16 Ja Ja 1 1
1548 Fræna  101 45 91  285  190  100 9 0,41 Ja Ja 1 1
1551 Eide 37 6 33 86 62 38 2 0,22 Ja Ja 1 1
1554 Averøy 72 68 72  147  109 73 13 0,31 Ja Ja 1 1
1556 Frei 28 24 24 83 66 28 4 0,21 Nei Nei 1 1
1557 Gjemnes 28 0 22 63 45 28 5 0,21 Ja Ja 1 1
1560 Tingvoll 45 45 45  105 77 45 8 0,15 Ja Ja 1 0
1563 Sunndal  106 0  104  268  202  106 22 0,13 Ja Ja 1 1
1566 Surnadal 80 65 76  160  120 86 13 0,17 Nei Ja 1 1
1567 Rindal 43 23 39 83 63 42 6 0,19 Ja Ja 1 1
1571 Halsa 53 15 43 54 42 32 8 0,38 Nei Nei 1 1
1573 Smøla 26 25 26 78 64 28 1 0,36 Nei Nei 1 1
1576 Aure 34 30 30 80 64 34 5 0,13 Nei Nei 1 1
1601 Trondheim 1 205  771  970 3 203 2 287 1 219  234 0,26 Ja Ja 1 1
1612 Hemne 36 9 18 91 67 35 8 0,30 Ja Ja 1 1
1613 Snillfjord 21 17 21 37 24 21 6 0,29 Nei Ja 1 1
1617 Hitra 55 55 55  177  111 49 6 0,20 Ja Ja 1 1
1620 Frøya 51 0 47  172  111 52 3 0,23 Ja Ja 1 1
1621 Ørland 60 24 60  109 85 57 9 0,07 Ja Ja 1 0
1622 Agdenes 29 13 25 68 57 33 1 0,24 Nei Nei 1 1
1624 Rissa 83 26 55  139  110 90 4 0,47 Ja Ja 0 1
1627 Bjugn 62 40 62  157  113 67 11 0,11 Ja Ja 1 0
1630 Åfjord 41 41 41 93 76 41 4 0,09 Ja Ja 0 1
1632 Roan 21 0 21 43 27 19 0 0,21 Nei Nei 1 1
1633 Osen 15 15 15 33 25 13 2 0,42 Ja Ja 1 1
1634 Oppdal 60 60 60  169  122 59 5 0,24 Ja Ja 1 1
1635 Rennebu 44 14 40  102 63 41 7 0,15 Nei Nei 1 1
1636 Meldal 62 0 46  163  120 67 6 0,15 Ja Ja 1 1
1638 Orkdal  117 60  113  274  176  115 13 0,10 Ja Ja 0 0
1640 Røros 78 24 74  156  112 86 2 0,09 Ja Ja 1 1
1644 Holtålen 43 23 43 74 56 47 1 0,11 Ja Ja 1 1
1648 Midtre Gauldal  120 0  112  189  133  118 12 0,26 Nei Nei 1 1
1653 Melhus 89 74 89  327  230 97 10 0,13 Nei Nei 0 1
1657 Skaun 67 55 67  161  110 67 4 0,28 Ja Ja 1 1
1662 Klæbu 33 18 33  162 94 35 3 0,31 Ja Ja 0 1
1663 Malvik 68 0 58  196  135 66 9 0,23 Ja Ja 1 1
1664 Selbu 42 1 34  100 77 36 7 0,21 Ja Ja 1 1
1665 Tydal 16 16 16 36 24 13 1 0,23 Nei Nei 1 1
1702 Steinkjer  142 93  140  448  360  141 36 0,30 Ja Ja 1 1
1703 Namsos 88 86 88  368  291 83 14 0,38 Ja Ja 1 1
1711 Meråker 50 0 50 93 70 51 8 0,42 Nei Nei 1 1
1714 Stjørdal 77 2 77  346  259 74 8 0,52 Ja Ja 1 1
1717 Frosta 23 23 23 57 45 23 5 0,30 Ja Ja 0 1
1718 Leksvik 32 24 30  113 84 40 4 0,29 Nei Nei 1 1
1719 Levanger 97 63 91  266  217  105 17 0,24 Ja Ja 1 1
1721 Verdal  117 42  105  295  235  115 16 0,18 Ja Ja 0 1
1723 Mosvik 11 5 11 29 22 11 1 0,36 Ja Ja 1 1
1724 Verran 32 14 32  101 82 32 2 0,23 Nei Nei 1 1
1725 Namdalseid 21 19 21 64 48 20 2 0,38 Nei Nei 1 1
1729 Inderøy 40 40 40  125 92 37 1 0,20 Nei Nei 1 1
1736 Snåsa 38 18 34 63 49 38 4 0,20 Nei Nei : :
1738 Lierne 30 26 30 56 42 33 6 0,08 Ja Ja 0 1
1739 Røyrvik 16 0 16 23 17 15 0 0,13 Nei Nei 1 1
1740 Namsskogan 21 0 19 34 25 22 2 0,34 Nei Nei 1 1
1742 Grong 48 24 42 80 61 42 6 0,10 Nei Nei 0 1
1743 Høylandet 27 25 25 43 32 24 2 0,10 Ja Ja 1 1
1744 Overhalla 39 35 35 72 58 34 5 0,22 Nei Nei 1 1
1748 Fosnes 17 0 17 24 19 17 0 0,12 Nei Nei 1 1
1749 Flatanger 21   19 47 37 21 5 0,19 Nei Nei 1 1
1750 Vikna 42 39 42  112 86 42 3 0,19 Nei Nei 1 1
1751 Nærøy 71 71 71  126 92 68 6 0,35 Ja Ja 1 1
1755 Leka 10 10 10 27 21 10 0 0,20 Nei Nei 1 1
1804 Bodø  273  207  255  858  597  272 34 0,28 Nei .. 1 1
1805 Narvik  208  113  142  635  406  206 7 0,25 Ja Ja 1 1
1811 Bindal 35 35 35 80 54 35 2 0,21 Ja Ja 1 1
1812 Sømna 34 34 34 62 43 30 1 0,17 Ja Ja 1 1
1813 Brønnøy 74 70 74  219  163 73 5 0,53 Ja Ja 0 1
1815 Vega 32 26 26 53 40 35 3 0,17 Ja Ja 1 1
1816 Vevelstad 12 12 12 24 20 14 1 0,36 Nei Nei 1 1
1818 Herøy 32 13 32 64 49 25 4 0,30 Nei Nei 1 1
1820 Alstahaug 50 50 50  144  114 50 1 0,38 Nei Nei 1 1
1822 Leirfjord 32 0 26 68 50 29 6 0,26 Nei Nei 1 1
1824 Vefsn  126 63  112  299  221  117 11 0,40 Ja Ja 1 0
1825 Grane 20 7 20 44 27 19 3 0,16 Nei Nei 1 1
1826 Hattfjelldal 18 0 18 53 36 18 10 0,19 Ja Ja 1 1
1827 Dønna 22 8 22 69 49 21 2 0,44 Nei Nei 1 1
1828 Nesna 18 5 18 39 29 21 2 0,19 Ja .. 1 0
1832 Hemnes 57 23 45  180  117 58 5 0,16 Ja Ja 0 1
1833 Rana  236  120  206  606  448  238 21 0,51 Ja Ja 1 0
1834 Lurøy 17 17 17 70 38 19 1 0,26 Nei Nei 1 1
1835 Træna 12 7 10 18 11 10 2 0,38 Nei Nei 1 1
1836 Rødøy 27 0 19 46 25 20 2 0,25 Nei Nei 1 1
1837 Meløy 87 55 77  214  148 87 12 0,36 Ja Ja 1 1
1838 Gildeskål 37 37 37 85 56 36 1 0,17 Nei Nei 1 1
1839 Beiarn 20 20 20 50 30 26 0 0,19 Nei Nei 1 1
1840 Saltdal 41 41 41  280  217 44 4 0,25 Ja Ja 0 0
1841 Fauske  108 0 50  211  160  105 1 0,16 Nei Nei 1 1
1845 Sørfold 43 11 39 95 73 37 7 0,27 Nei Nei 1 1
1848 Steigen 40 40 40  113 69 41 4 0,49 Nei Ja 0 1
1849 Hamarøy 34   28 73 53 34 0 0,22 Nei Nei : :
1850 Tysfjord 36 16 16 90 61 32 3 0,34 Nei Nei 1 1
1851 Lødingen 8 8 8 73 47 9 9 0,33 Nei Nei 1 1
1852 Tjeldsund 16 16 16 48 38 22 5 0,20 Ja Ja 1 1
1853 Evenes 20 20 20 82 51 22 4 0,23 .. Nei 1 1
1854 Ballangen 37 0 37  105 65 38 7 0,16 Nei Nei 1 1
1856 Røst 7 7 7 22 9 9 2 0,56 Nei Ja 1 0
1857 Værøy 12 12 12 26 18 15 4 0,13 Nei Ja 1 0
1859 Flakstad 29 17 23 58 44 29 1 0,17 Ja Ja 1 0
1860 Vestvågøy  118 17 64  292  230  117 8 0,29 Ja Ja 1 0
1865 Vågan 95 79 79  285  215 94 31 0,16 Ja Ja 0 0
1866 Hadsel  102 2 68  258  175  101 4 0,15 Nei Nei 1 1
1867 Bø 58 58 58  134 82 60 3 0,27 Nei Nei 1 1
1868 Øksnes 57 53 53  139 97 60 6 0,13 Nei Nei 1 1
1870 Sortland 60 60 60  242  171 60 5 0,35 Nei Nei 0 1
1871 Andøy 78 41 78  175  117 84 6 0,18 Ja Ja 1 1
1874 Moskenes 22 1 22 43 27 23 2 0,17 Ja Ja 1 0
1901 Harstad  227  163  227  607  457  229 14 0,24 Ja Ja 1 0
1902 Tromsø  352  177  294 1 459  843  346 38 0,29 Ja Ja 0 1
1911 Kvæfjord 46 38 46  300  218 43 4 0,30 Nei Nei 1 1
1913 Skånland 48 34 42  123 88 55 3 0,72 Ja Nei 1 1
1915 Bjarkøy 17 17 17 26 17 17 1 0,24 Nei Nei 1 1
1917 Ibestad 36 0 18 67 47 38 8 0,11 Nei Nei 1 1
1919 Gratangen 22 22 22 56 34 22 1 0,18 Ja Ja 1 1
1920 Lavangen 21 18 19 47 30 19 5 0,50 Ja Ja 1 1
1922 Bardu 37 29 29 98 73 35 7 0,26 Nei Nei 1 1
1923 Salangen 28 22 28 80 56 25 24 0,16 Ja Ja 1 1
1924 Målselv 75 75 75  156  108 75 5 0,51 Nei Nei 1 1
1925 Sørreisa 32 30 30 71 55 27 3 0,26 Nei Nei 0 1
1926 Dyrøy 27 24 27 61 45 28 5 0,13 Nei .. 1 1
1927 Tranøy 27 23 23 63 42 28 1 0,40 Nei Nei 1 1
1928 Torsken 32 23 24 41 26 35 2 0,11 Nei Nei 1 1
1929 Berg 25 0 21 48 30 25 3 0,40 Nei Nei 1 1
1931 Lenvik 82 30 72  274  199 98 7 0,37 Ja Ja 1 1
1933 Balsfjord 82 52 78  178  130 74 7 0,21 Ja Ja 1 1
1936 Karlsøy 26 26 26 86 48 29 0 0,41 Nei Nei 1 1
1938 Lyngen 30   30  124 81 24 2 0,63 Nei Nei 1 1
1939 Storfjord 26 26 26 89 62 28 4 0,32 Nei Nei : :
1940 Gáivuotna Kåfjord 30 30 30 81 54 28 6 0,21 Nei Ja 1 1
1941 Skjervøy 33 33 33 95 75 33 6 0,36 Nei Nei 1 1
1942 Nordreisa 48 46 46  192  141 58 2 0,21 Ja Ja 1 1
1943 Kvænangen 24 6 24 70 41 31 3 0,29 Nei Nei 1 1
2002 Vardø 35 27 33 86 61 30 2 0,35 Nei Nei 1 1
2003 Vadsø 28 10 16  153 92 22 6 0,86 Nei .. 1 1
2004 Hammerfest 95 44 87  190  137 95 5 0,28 Nei Nei 1 1
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 23 0 9 62 35 19 4 0,53 Nei Ja 1 1
2012 Alta  135 58  119  406  286  134 2 0,37 Ja Nei 1 1
2014 Loppa 18 18 18 39 28 14 0 0,64 Nei Nei 1 1
2015 Hasvik 24 24 24 40 19 19 4 0,11 Nei Nei 1 1
2017 Kvalsund 16 12 12 55 27 18 6 0,19 Nei Nei 1 1
2018 Måsøy 13 0 13 39 32 17 2 0,59 Nei Nei 1 1
2019 Nordkapp 51 24 25 95 61 45 0 0,31 Nei Nei 1 1
2020 Porsanger Porsángu Porsanki 42 24 38  106 73 40 4 0,52 Ja Ja 1 1
2021 Kárásjohka Karasjok 22 5 12 65 39 21 5 0,36 Nei Nei 1 1
2022 Lebesby 17 9 15 57 28 17 2 0,24 Ja Ja 1 1
2023 Gamvik 24 13 22 48 25 21 3 0,21 Nei Nei 1 1
2024 Berlevåg 17 0 11 41 26 15 2 0,40 Nei Nei 1 1
2025 Deatnu Tana 41 10 29  113 61 43 3 0,13 Nei Nei 1 1
2027 Unjárga Nesseby 20 13 14 33 17 19 2 0,18 Nei Nei 1 1
2028 Båtsfjord 18 0 18 64 45 16 15 0,41 Nei .. 1 1
2030 Sør-Varanger  105 54 99  186  109  108 20 0,27 Nei Nei 1 1
                         
Bydeler                        
Sydvestre Jeløy(Moss) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Nordre Jeløy(Moss) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Sydøstre Jeløy(Moss) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Melløs/Øre(Moss) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Sentrum(Moss) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Mosseskogen vest(Moss) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Kambo(Moss) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Mosseskogen øst(Moss) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Mosseelva/Dillingøya(Moss) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Sentrum (Sarpsborg) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Varteig (Sarpsborg) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Skjeberg (Sarpsborg) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Tune (Sarpsborg) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Hafslundsøy (Sarpsborg) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Sentrum (Fredrikstad) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Borge (Fredrikstad) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Rolvsøy (Fredrikstad) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Kråkerøy (Fredrikstad) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Onsøy (Fredrikstad) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Bekkestua (Bærum) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Sandvika (Bærum) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Rykkin (Bærum) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Drengsrud (Asker) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Arnestad (Asker) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Heggedal (Asker) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Hofstad (Asker) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Billingstad (Asker) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Jansløkka (Asker) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Nesøya (Asker) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Solberg (Asker) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Vettre (Asker) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Bondi (Asker) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Rønningen (Asker) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Mellom-Nes (Asker) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Hagaløkka (Asker) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Vardåsen (Asker) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Østenstad (Asker) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Lillestrøm (Skedsmo) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Skedsmokorset (Skedsmo) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Strømmen/Skjetten (Skedsmo) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Gamle Oslo (Oslo)  259 32  241      253 22 0,49 Ja Ja .. ..
Grünerløkka (Oslo)  279 85  273      279 34 0,35 Ja Ja .. ..
Sagene (Oslo)  373  305  345      365 43 0,54 Ja Ja .. ..
St. Hanshaugen (Oslo)  307 31  303      306 59 0,06 Ja Ja .. ..
Frogner (Oslo)  323 45  289      334 27 0,16 Ja Ja .. ..
Ullern (Oslo)  437 24  383      435 64 0,27 Ja Ja .. ..
Vestre Aker (Oslo)  270  237  250      270 33 0,29 Ja Ja .. ..
Nordre Aker (Oslo)  399  206  345      422 35 0,20 Ja Ja .. ..
Bjerke (Oslo)  269 0  209      270 26 0,24 Ja Ja .. ..
Grorud (Oslo)  258    180      246 26 0,17 Ja Ja .. ..
Stovner (Oslo)  180  100  146      180 22 0,21 Ja Ja .. ..
Alna (Oslo)  546  241  484      523  194 0,18 Ja Ja .. ..
Østensjø (Oslo)  457  124  397      452 75 0,13 Ja Ja .. ..
Nordstrand (Oslo)  533 0  475      532 50 0,34 Ja Ja .. ..
Søndre Nordstrand (Oslo)  104 0  104      103 16 0,21 Ja Ja .. ..
Sentrum (Oslo) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Marka (Oslo) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Hamar vest (Hamar) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Storhamar (Hamar) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Hamar nord (Hamar) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Midtbyen (Hamar) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Hamar øst (Hamar) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Vang vest (Hamar) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Vang midtre (Hamar) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Vang øst (Hamar) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Vang nord (Hamar) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Furnes (Ringsaker) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Brumunddal (Ringsaker) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Nes (Ringsaker) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Moelv (Ringsaker) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Brøttum (Ringsaker) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Vingrom (Lillehammer) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Saksumdalen (Lillehammer) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Vingar (Lillehammer) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Jørstadmoen (Lillehammer) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Rudsbygda (Lillehammer) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Fåberg (Lillehammer) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Øvre Ålsbygda (Lillehammer) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Røyslimoen (Lillehammer) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Søre Ål (Lillehammer) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Nordre Ål (Lillehammer) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Nybu (Lillehammer) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Øvre bydel (Lillehammer) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Sentrumkjernen (Lillehammer) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Nedre bydel (Lillehammer) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Sørbyen (Gjøvik) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Sentrum (Gjøvik) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Nordbyen (Gjøvik) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Hunndalen (Gjøvik) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Snertingdal (Gjøvik) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Biri (Gjøvik) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Åssiden (Drammen) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Øvre Bragernes (Drammen) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Bragernes sentrum (Drammen) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Brakerøya - Strøtvet (Drammen) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Gulskogen - Sundhaugen (Drammen) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Strømsø (Drammen) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Tangen - Åskollen (Drammen) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Danvik - Fjell (Drammen) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Skoger (Drammen) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Konnerud (Drammen) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Vegård (Ringerike) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Kirkekretsen (Ringerike) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Eikli (Ringerike) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Ullerål (Ringerike) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Hønefoss (Ringerike) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Vang (Ringerike) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Åsbygda (Ringerike) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Veien (Ringerike) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Stranden (Ringerike) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Tyristrand (Ringerike) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Heggen (Ringerike) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Borglund (Ringerike) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Sokna (Ringerike) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Hallingby (Ringerike) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Ringmoen (Ringerike) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Nes (Ringerike) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Sentrum (Tønsberg) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Nord (Tønsberg) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Slagen (Tønsberg) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Gamle Larvik (Larvik) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Tjølling (Larvik) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Hedrum (Larvik) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Brunlanes/Stavern (Larvik) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Bjørkedalen-Oklungen (Porsgrunn) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Eidanger-Øyene (Porsgrunn) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Heistad (Porsgrunn) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Brevik (Porsgrunn) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Herøya (Porsgrunn) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Stridsklev-Hovet (Porsgrunn) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Grønli (Porsgrunn) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Porsgrunn Øst (Porsgrunn) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Bjørntvedt-Myrene (Porsgrunn) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Osebakken-Hovenga (Porsgrunn) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Porsgrunn Vest (Porsgrunn) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Øvre Gjerpen (Skien) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Ytre Gjerpen (Skien) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Solum (Skien) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Gulset (Skien) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Klyve (Skien) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Sentrum (Skien) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Distrikt 1 (Arendal) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Distrikt 2 (Arendal) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Distrikt 3 (Arendal) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Distrikt 4 (Arendal) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Distrikt 5 (Arendal) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Distrikt 6 (Arendal) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Vågsbygd (Kristiansand) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Sentrum (Kristiansand) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Lund (Kristiansand) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Randesund/Tveit (Kristiansand) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Distrikt 1 (Sandnes) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Distrikt 2 (Sandnes) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Distrikt 3 (Sandnes) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Hundvåg (Stavanger) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Tasta (Stavanger) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Eiganes/Våland (Stavanger) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Madla (Stavanger) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Storhaug (Stavanger) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Hillevåg (Stavanger) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Hinna (Stavanger) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Søndre bydel (Haugesund) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Sentrum (Haugesund) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Østre bydel (Haugesund) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Skåredalen (Haugesund) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Gard (Haugesund) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Bleikemyr (Haugesund) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Hagland/Vikse (Haugesund) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Røvær (Haugesund) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Skudenes (Karmøy) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Åkra/Vea (Karmøy) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Kopervik (Karmøy) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Torvastad/Avaldsnes (Karmøy) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Fastlandet (Karmøy) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Arna (Bergen) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Bergenhus (Bergen) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Fana (Bergen) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Fyllingsdalen (Bergen) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Laksevåg (Bergen) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Ytrebygda (Bergen) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Årstad (Bergen) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Åsane (Bergen) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Molde vest (Molde) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Bjørset (Molde) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Molde sentrum (Molde) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Øvre bydel (Molde) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Molde øst (Molde) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Nordbyen (Molde) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Strande (Molde) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Hjelset (Molde) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Groven (Molde) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Skåla (Molde) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Bolsøya (Molde) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Sekken (Molde) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Ytre (Ålesund) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Midtre (Ålesund) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Indre (Ålesund) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Midtbyen (Trondheim) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Østbyen (Trondheim) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Lerkendal (Trondheim) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Heimdal (Trondheim) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
H/S-distrikt Vest (Bodø) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
H/S-distrikt Øst (Bodø) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Skjerstad (Bodø) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Dalselv (Rana) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Hauknes (Rana) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Mo (Rana) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Gruben (Rana) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Storforshei (Rana) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Grønnfjelldal (Rana) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Storv./Dunderl. (Rana) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Skonseng (Rana) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Selfors (Rana) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Ytteren (Rana) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Båsmoen (Rana) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Alteren (Rana) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Utskarpen (Rana) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Distrikt Nord(Harstad) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Distrikt Sentrum(Harstad) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Distrikt Sør(Harstad) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Tromsøya sør (Tromsø) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Tromsøya nord (Tromsø) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Kroken-Lunheim (Tromsø) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Tromsdalen (Tromsø) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Kvaløybyen (Tromsø) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Ullsfjord (Tromsø) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Ramfjord (Tromsø) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Fastlandet nord (Tromsø) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Kvaløya sør - Malangen (Tromsø) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
Kvaløya nord m/ øyene (Tromsø) .. .. ..     .. ..   .. .. .. ..
1  KOMMENTAR:
1. Brukertilpassede enerom med eget bad/WC Formålet med denne indikatoren er å måle oppfyllelsen av bestemmelser om tilpasning av rom ut fra beboers behov, se forskrift for kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene § 3, annet ledd. Med "brukertilpasset " menes det at rommet er utformet/innredet slik at den aktuelle beboers behov blir møtt, samtidig som nødvendig pleie kan skje på en hensiktsmessig måte. Med "eget bad og WC" menes direkte adkomst fra beboerens rom.
2. Andel plasser i enerom Andel plasser i rom dimensjonert for én person i institusjoner for eldre og funksjonshemmede, dvs sykehjem, boform med heldøgns omsorg og pleie samt aldershjem. Indikatoren uttrykker grad av oppnåelse av kvalitetsstrategiens mål om tilgjengelige og rettferdig fordelte tjenester. Indikatoren må sees i sammenheng med kommunens valg av modell for pleie- og omsorgstjenestene, hjemmebaserte tjenester/institusjoner og/eller boformer.
3. Andel fagutdannet personell i pleie- og omsorg Andel avtalte årsverk av personell med fullført relevant fagutdanning av totalt antall avtalte årsverk i brukerrettede funksjoner i pleie- og omsorgstjenesten. Ansatte som har inngått skriftlig arbeidsavtale om ansettelse utover 1 uke uavhengig av stillingsstørrelse registreres i Arbeids- og velferdsetatens Arbeidstaker-arbeidsgiverregister (Aa-reg). Både personer med fravær og deres eventuelle vikarer inngår i avtalte årsverk med sin avtalte arbeidstid. Helse- og sosialfaglige utdanninger defineres gjennom Sosial- og helsedirektoratets og Statistisk sentralbyrås arbeid med register for helse- og sosialpersonell. I tillegg er enkelte andre fagutdanninger inkludert fordi de er relevante ut fra tjenestemottakerens behov (f.eks. pedagog). Med brukerrettede funksjoner menes arbeid utført av de som jobber direkte med mottakere av helse- og sosialtjenestene i kommunene, samt de som saksbehandler og fatter vedtak om helse- og sosialtjenester. Her omfattes ansatte innen pleie- og omsorgstjenester i kommunene innen KOSTRA-funksjon 234 (aktivisering av eldre og funksjonshemmede), 253 (institusjoner for eldre og funksjonshemmede) og funksjon 254 (pleie- og omsorgstjenester til hjemmeboende). Årsverk av personer uten spesifisert utdanning eller yrke inkluderes i nevneren fordi det antas at disse utøver brukerrettede funksjoner. Kompetansebehovet i pleie- og omsorgstjenestene vil variere avhengig av tjenestemottakerens individuelle behov. Det antas å være en sammenheng mellom kvaliteten på tjenestene som ytes og tjenesteyternes kompetanse. Dette kommer til uttrykk i "Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell 2003-2006 - Rekruttering for betre kvalitet" Målsettingen er at andelen ufaglærte reduseres vesentlig innen utløpet av planperioden i 2006. Ved tolkning av resultatene må det tas hensyn til flere forhold: Geografiske variasjoner i arbeidsmarkedet, for eksempel kan nærhet til sykehus gi større grad av konkurranse om faglært personell. Vedtatte bemanningsplaner kan variere mellom kommuner og dette kan dermed bidra til å forklare variasjon. En stor andel av vikarbruk kan medføre lavere andel med helse- og sosialfaglig utdanning. Tap av informasjon om tjenesteyting fra helse- og sosialfagutdannet personell som er innleid fra vikarbyråer og andre arbeidsgivere. Ulik forståelse og rutiner når kommuner fører arbeidstakeres ansettelsessted i Arbeidstaker-arbeidsgiverregisteret, og virksomhetskode i Enhetsregisteret. Manglende utmelding av ansatte kan gi feil bilde av personellets kompetanse. Det er viktig at ansatte meldes ut av registret så snart arbeidsforhold opphører, enten permanent eller midlertidig som følge av permisjon eller lengre sykefravær.
4. Beboere på tidsbegrenset opphold i institusjon For å skape et fleksibelt tilbud må kommunen ha et tilstrekkelig omfang av ulik type korttidsplasser. Ved tolkning av resultatene må det tas hensyn til flere forhold, bl.a.: Kommunens tjenesteprofil; omfang av langtidsplasser, tilrettelagte boliger og hjemmetjenestetilbud. Valgt tidspunkt for telling kan gi for lavt antall korttidsbeboere i forhold til representativt tall for året samlet.
5. Legetimer per uke per sykehjemsbeboer. Gjennomsnittlig antall legetimer per uke per beboer i sykehjem og boform med heldøgns omsorg og pleie. I Rapport IS-1293 "Normering av legetjenester i sykehjem" fra Sosial- og helsedirektoratet vises det til at sykehjemmene i 2005 i gjennomsnitt har 0,27 legetimer til rådighet pr beboer pr uke. Tallet varierer mellom 0,19 og 0,39 avhengig av kommunestørrelse. Gjennomsnitt 8% av sykehjemsbeboerne har hatt kontakt med fastlege eller legevaktlege i løpet av en uke. Dataene kan tyde på at det i mange kommuner er en legedekning som ikke kan innfri de krav direktoratet stiller til god kvalitet. Det er viktig å følge legetimer pr sykehjemsbeboer i lys av den nasjonale kvalitetsstrategiens målsetting om tjenester som er tilgjengelighet og rettferdig fordeling, er virkningsfulle, trygge og sikre, samordnet og preget av kontinuitet, utnytter ressursene på en god måte, involverer brukere og gir dem innflytelse. Det skal i 2006 utarbeides en nasjonal faglig retningslinje til bruk for kommunene til å fastsette en lokal norm for legedekning i sykehjem. Indikatoren må sees i sammenheng med de lokalt fastsatte normene.
6. System for brukerundersøkelser. Kriterier for å svare ja:
a) Kravene til system jf. KOSTRA-veiledning må være tilfredsstilt, se veiledning KOSTRA-skjema 4.
b) De organisatoriske enhetene som har gjennomført brukerundersøkelser, må representere mer enn halvparten av alle mottar tjenester innen henholdsvis institusjon og hjemmetjenester. (En organisatorisk enhet utgjøres av det laveste nivå med et selvstendig lederansvar.)
c) Brukerundersøkelsene skal ha vært gjennomført i løpet av de siste tre år på rapporteringstidspunktet. Begrunnelsen for indikatoren er å få informasjon om kommunen fokuserer på brukernes og pårørendes vurdering av tjenesten. Ved tolkning av resultatene må det tas hensyn til at det kan være ulike forståelser av hva et system er og hvilke krav som skal stilles til undersøkelsen.
7. Andel kommunale sosialtjenester som har egen serviceerklæring Verdien "1" betyr at kommunens sosialtjeneste har egen serviceerklæring.
8. Andel kommuner som gjennomfører en egen brukerundersøkelse for sosialtjenesten. Verdien "1" betyr at kommunen gjennomfører egen brukerundersøkelse for sosialtjenesten.
For ytterligere informasjon/framstillinger av kvalitetsindikatorer i pleie og omsorg, se http://www.bedrekommune.no/

Standardtegn i tabeller