Statistisk sentralbyrå -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->

16   Helsestasjonsvirksomhet og skolehelsetjeneste. Antall 3. polio-vaksine til barn under 2 år. Elever gått ut av 9. klasse med MMR-vaksine. Helsestasjonskontroller. Hjemmebesøk. 2005 1
Kommune Antall 2-åringer per 1.1.2006 Antall 3. Polio-vaksine Antall med MMR-vaksine Antall 16-åringer per 1.1.2005 Antall førstegangs hjemmebesøk til nyfødt Antall fullførte helseundersøkelser av spedbarn innen utgangen av 8. leveuke Antall fullførte helseundersøkelser av
2-3-åringer
Antall fullførte helseundersøkelser av 4-åringer Antall barn som har fullført helseundersøkelse ved skolestart Antall 0-åringer per 1.1.2005 Antall
2-3-åringer per 1.1.2006
Antall 4-åringer per 1.1.2006 Antall
5-6-åringer per 1.1.2006
0101 Halden  308  262  322  346  288  286  353 26  358  273  641  344  673
0104 Moss  306  282  306  346  260  301  127  327 0  297  635  323  681
0105 Sarpsborg  594  411  503  613  510  563  582  594  637  550 1 215  632 1 235
0106 Fredrikstad  814  788  846  903  569  749  794  624  861  775 1 647  813 1 756
0111 Hvaler 39 36 42 46 19 26 42 44 42 35 66 47 88
0118 Aremark 14 12 19 20 16 16 15 22 18 16 34 21 40
0119 Marker 39 33 49 53 26 28 39 38 53 32 88 29 96
0121 Rømskog 7 7 4 4 0 0 5 9 7 0 14 10 19
0122 Trøgstad 45 43 73 74 31 50 51 35 61 53  115 55  108
0123 Spydeberg 59 59 79 82 47 47 49 45 70 49  123 52  142
0124 Askim  176  134  178  195  164  165  133  168  161  158  327  161  362
0125 Eidsberg  118  118  138  150  104  104  121  110  140  110  246  144  255
0127 Skiptvet 40 41 37 41 12 35 44 47 55 37 89 42 97
0128 Rakkestad 99 90  107  114 73 77 73  103 94 82  173 92  206
0135 Råde 71 67  102  110 70 68 77 76  106 65  137 82  182
0136 Rygge  173  149  141  173 95  138  165  160  145  136  367  173  396
0137 Våler 45 43 51 57 43 44 54 58 0 44 95 48  108
0138 Hobøl 60 53 61 69 57 50 48 45 56 45  114 60  137
0211 Vestby  197  198  166  185  130  137  164  172  189  138  390  165  421
0213 Ski  398  386  383  404  214  322  419  470 0  336  773  377  773
0214 Ås  192  171  189  204  132  188  226  183  157  163  394  181  426
0215 Frogn  173  166  186  201  102  132  247  140  293  151  329  186  348
0216 Nesodden  213  158  245  288 50  185  170  200 50  150  431  219  461
0217 Oppegård  332  322  328  347  106  280  296  315  317  279  670  338  676
0219 Bærum 1 533 1 457 1 224 1 479 1 057 1 331 1 543 1 881 1 990 1 416 3 006 1 460 3 080
0220 Asker  686  647  735  801  462  608  641  681  701  619 1 375  696 1 556
0221 Aurskog-Høland  163  160  139  148 30  112  170  167  163  139  314  159  321
0226 Sørum  204  204  177  184 62  134  204  197  168  145  379  194  396
0227 Fet  132  129  115  142 97  161  139  129  107 99  239  134  262
0228 Rælingen  218  218  180  189  203  198  190  145  283  205  407  179  396
0229 Enebakk  104  103  133  144 47 97 83 54  128  110  226  122  272
0230 Lørenskog  422  404  399  419  327  365  396  375  394  369  851  400  861
0231 Skedsmo  642  610  506  558  222  579  573  396  164  586 1 250  594 1 220
0233 Nittedal  264  254  278  288  103  243  261  309  339  254  539  322  612
0234 Gjerdrum 82 79 75 76 53 59 83 78 82 59  146 79  174
0235 Ullensaker  404  360  252  290 72  331  356 0  226  355  845  396  737
0236 Nes  237  215  210  224 74  217  188    251  202  451  213  491
0237 Eidsvoll  264  255  261  274 77  195  214  265  239  219  475  230  530
0238 Nannestad  149  142  165  174 6  130  140  123  112  135  327  129  327
0239 Hurdal 24 21 35 35 16 32 30 62 99 25 54 15 83
0301 Oslo 7 379 6 532 4 781 5 299 0 0 0 0 0 8 729 14 055 6 239 12 039
0402 Kongsvinger  184  148  211  230  151  165  198  190  190  160  347  204  408
0403 Hamar  283  270  301  325  247  264  267  252  221  264  583  283  598
0412 Ringsaker  364  343  386  410  216  301  328  367  152  324  705  371  846
0415 Løten 66 61  107  112 52 63 81 82 92 63  143 76  160
0417 Stange  209  114  243  256  151  152  216  223  239  164  410  220  451
0418 Nord-Odal 47 46 61 64 24 47 48 51 71 51 81 69  121
0419 Sør-Odal 65 56 71  102 73 73 64 90 69 74  146 93  212
0420 Eidskog 67 64 80 83 51 65 67 55 69 55  137 66  153
0423 Grue 42 38 57 58 10 33 40 48 49 41 84 48  106
0425 Åsnes 62 63  107  110 24 50 69 73 78 53  130 69  161
0426 Våler 28 26 51 56 31 34 27 29 47 32 62 32 83
0427 Elverum  257  235  223  235  153  211  216  213  257  213  463  227  441
0428 Trysil 58 59 84 89 57 55 59 67 81 59  123 67  142
0429 Åmot 56 53 42 45 50 50 60 55 50 46  105 59  105
0430 Stor-Elvdal 16 15 38 41 13 21 12 30 32 20 50 27 53
0432 Rendalen 20 19 31 30 12 16 21 15 10 17 38 16 31
0434 Engerdal 19 18 13 16 13 14 18 12 25 17 35 13 46
0436 Tolga 22 20 38 41 14 17 24 15 11 15 40 17 39
0437 Tynset 68 61 72 73 44 44 70 64 80 46  123 63  156
0438 Alvdal 34 35 30 32 24 25 39 26 40 23 60 23 61
0439 Folldal 17 16 23 23 10 10 16 19 14 12 34 20 35
0441 Os 28 28 16 18 19 21 31 40 21 23 54 25 53
0501 Lillehammer  288  282  300  320  116  265  265  270  279  275  561  280  609
0502 Gjøvik  322  307  307  340  144  280  288  319  330  300  657  319  684
0511 Dovre 29 29 33 35 21 21 24 29 38 21 50 31 77
0512 Lesja 25 26 37 39 19 19 26 33 32 18 44 33 52
0513 Skjåk 38 38 28 30 23 23 38 33 18 24 62 36 44
0514 Lom 28 27 27 27 26 27 31 25 23 21 54 25 60
0515 Vågå 39 37 41 42 38 35 39 39 39 41 84 42 95
0516 Nord-Fron 53 54 57 65 60 57 54 49 65 61  124 53  165
0517 Sel 56 54 75 76 46 59 58 62 86 63  126 72  141
0519 Sør-Fron 30 30 42 42 28 28 31 27 40 28 78 27 84
0520 Ringebu 38 39 43 46 41 44 39 44 59 41 81 41  113
0521 Øyer 36 37 76 79 52 51 36 68 68 50 90 53  110
0522 Gausdal 70 68 70 77 57 63 52 64 68 70  126 77  148
0528 Østre Toten  149  142  175  191  105  116  294  166 0  115  306  152  338
0529 Vestre Toten  154  146  133  151 94  115  262  133  151  125  294  149  326
0532 Jevnaker 68 65 86 88 56 56 65 82 19 70  149 95  153
0533 Lunner 92 90  108  118 88 90  100  109  101 91  200  104  200
0534 Gran  165  158  169  175  125  141  163  157  161  131  308  152  318
0536 Søndre Land 56 55 69 70 60 43 66 66 60 60  105 77  155
0538 Nordre Land 70 55 80 83 57 54 70 58 0 56  132 58  150
0540 Sør-Aurdal 40 37 26 43 27 25 39 33 45 26 78 31 86
0541 Etnedal 12 11 10 11 4 13 11 18 17 15 28 18 35
0542 Nord-Aurdal 79 77 70 73 31 57 60 63 71 56  142 70  156
0543 Vestre Slidre 31 30 30 34 0 0 0 0 0 20 52 30 47
0544 Øystre Slidre 27 25 47 59 28 36 28 27 41 38 67 28 70
0545 Vang 13 12 19 21 15 17 14 19 21 14 28 13 36
0602 Drammen  733  705  640  710  672  729  718  702  754  706 1 429  712 1 463
0604 Kongsberg  292  214  266  305  243  243  249  277  319  259  554  271  562
0605 Ringerike  280  261  347  380  274  290  237  283  290  287  560  279  592
0612 Hole 74 75 91 94 55 53 82 73 50 55  134 63  146
0615 Flå 9 9 13 14 6 6 9 8 14 6 19 9 22
0616 Nes 24 23 47 52 41 40 26 31 41 38 70 37 73
0617 Gol 45 16 60 64 54 52 36 43 55 59 90 50  110
0618 Hemsedal 19 18 15 17 27 26 21 25 29 27 51 24 52
0619 Ål 51 47 65 68 50 62 56 42 67 55  105 65  112
0620 Hol 54 39 37 48 45 48 45 41 50 44  108 44  123
0621 Sigdal 34 32 49 51 32 37 41 45 50 31 72 40 83
0622 Krødsherad 27 14 32 36 22 24 25 19 0 21 46 22 39
0623 Modum  135  120  159  164  110  129  120  139  184  133  271  147  286
0624 Øvre Eiker  191  187  207  219  164  164  171  213  126  174  379  200  373
0625 Nedre Eiker  288  287  305  321  209  287  212  255  349  285  534  265  615
0626 Lier  275  271  289  322  220  235  281  229 0  244  564  265  587
0627 Røyken  224  210  217  249  175  201  220  254  237  217  461  277  536
0628 Hurum  101 96 88  102 15 91 83  100  119 85  210  111  255
0631 Flesberg 28 27 23 26 16 17 23 39 38 20 62 41 83
0632 Rollag 14 13 18 19 7 8 14 13 29 5 30 12 42
0633 Nore og Uvdal 25 24 29 30 24 24 27 37 28 25 49 38 61
0701 Borre  317  304  295  323  256  268  328  311  307  259  585  298  632
0702 Holmestrand  118  111  121  131 63 86  117  113  130  102  207  108  240
0704 Tønsberg  383  293  409  473  346  430  402  497  478  439  779  453  868
0706 Sandefjord  462  415  500  556  425  413  200  348  498  493  954  482 1 064
0709 Larvik  441  419  537  567  324  410  409  420  458  412  873  450  974
0711 Svelvik 67 64 90 96 66 66 62 81  110 80  147 83  168
0713 Sande 87 84 99  102 97  105 90 91  105  102  185 92  220
0714 Hof 37 36 46 46 30 49 34 38 45 49 72 42 81
0716 Re (Våle før 2002)  105 99  124  135 61 87  102  121  119 96  203  120  238
0719 Andebu 71 70 74 78 34 57 59 55 69 64  131 61  144
0720 Stokke  123  113  124  147  117  122  120  118  119  107  245  143  262
0722 Nøtterøy  239  216  252  315  158  163  216  220  216  174  454  232  503
0723 Tjøme 46 41 65 73 6 29 50 41 50 27 93 43  118
0728 Lardal 37 36 32 32 20 24 37 31 27 24 61 30 67
0805 Porsgrunn  372  360  427  454  339  375  358 0  425  376  718  386  842
0806 Skien  592  562  632  693  514  527  576  678 0  533 1 146  589 1 233
0807 Notodden  113  111  132  143  128  128  122  147  138  127  267  159  279
0811 Siljan 22 23 41 41 21 24 16 30 38 26 45 32 70
0814 Bamble  164  161  202  209  130  134  130  137  168  144  319  175  359
0815 Kragerø  105  103  149  162 93 90 93 0  103 91  206  104  227
0817 Drangedal 42 39 40 49 40 44 40 37 54 44 88 51  102
0819 Nome 75 71 75 79 49 58 75 69 64 65  151 70  143
0821 Bø 68 65 48 53 50 51 52 47 73 47  128 63  127
0822 Sauherad 49 48 56 66 36 44 46 35 43 46 94 49  100
0826 Tinn 75 75 75 80 56 60 89  100 69 49  143 88  151
0827 Hjartdal 22 22 27 29 10 16 24 15 4 12 41 11 37
0828 Seljord 34 33 44 48 25 19 27 26 23 26 62 25 61
0829 Kviteseid 22 21 36 37 17 22 25 30 40 17 53 24 58
0830 Nissedal 15 14 16 16 14 13 19 16 13 16 29 13 32
0831 Fyresdal 14 13 17 19 15 15 13 17 19 15 29 15 31
0833 Tokke 25 22 35 35 8 16 24 24 39 21 42 27 61
0834 Vinje 41 38 34 48 35 35 42 55 48 35 71 48 79
0901 Risør 65 63 95  109 46 42 53 71 71 52  113 66  179
0904 Grimstad  252  246  255  276  242  242  231  273 0  240  512  243  563
0906 Arendal  448  436  467  546  393  409  408  460  308  442  883  470 1 017
0911 Gjerstad 21 14 33 35 21 25 21   19 21 47 24 69
0912 Vegårshei 25 23 21 23 15 15 25 22 28 17 43 23 49
0914 Tvedestrand 54 55 72 82 52 55 53 63 72 53  117 60  139
0919 Froland 59 59 68 73 57 48 51 84 65 62  112 80  140
0926 Lillesand 89 79  109  126 92 93 93 43 76 93  198  114  270
0928 Birkenes 60 45 65 71 55 55 62 65 58 64  114 69  120
0929 Åmli 17 14 23 25 9 16 22 18 20 15 35 18 44
0935 Iveland 8 6 18 20 12 13 4 12 22 14 24 13 34
0937 Evje og Hornnes 44 40 45 51 37 41 42 31 34 46 79 35 74
0938 Bygland 10 8 13 15 8 14 7 18 0 14 16 20 36
0940 Valle 14 14 9 10 11 12 18 19 18 11 28 15 48
0941 Bykle 8 6 9 10 14 12 8 10 10 14 14 9 24
1001 Kristiansand  912  851 1 018 1 107  815  948  868  964  864  955 1 894 1 000 2 059
1002 Mandal  189  176  174  194 71  168  164  159  176  188  369  167  384
1003 Farsund  109  104  103  110 66  111  109  106  152  112  232  107  282
1004 Flekkefjord 99 94  104  113 45  105 96  112 97  102  198  100  203
1014 Vennesla  141  137  209  213  129  143  136  165  173  163  291  161  363
1017 Songdalen 83 74 89 97 28 54 87 85 59 49  158 82  154
1018 Søgne  108  107  140  145  108  101  109  140  160 98  240  147  314
1021 Marnardal 28 27 21 25 20 20 29 36 32 25 44 33 56
1026 Åseral 12 9 13 14 6 7 12 25 18 8 19 25 25
1027 Audnedal 18 16 18 19 13 15 18 22 30 14 37 23 56
1029 Lindesnes 60 53 60 65 37 35 53 49 0 42  126 59  106
1032 Lyngdal  105 91 96  108 63  104  120  134  110  100  206  107  227
1034 Hægebostad 23 20 14 14 21 21 24 23 22 22 41 24 44
1037 Kvinesdal 56 54 79 83 14 68 55 72 79 59  132 73  146
1046 Sirdal 20 19 30 34 19 19 19 27 25 19 41 30 47
1101 Eigersund  160  160  186  190  157  158  145  174  206  158  333  174  396
1102 Sandnes  930  913  757  773  803  866  864  878  774  901 1 782  886 1 801
1103 Stavanger 1 567 1 230 1 329 1 463 1 306 1 816 1 605 1 448 1 551 1 646 3 055 1 490 3 040
1106 Haugesund  413  377  394  421  353  385  366  394  449  402  806  400  868
1111 Sokndal 38 36 43 45 34 38 29 36 35 39 78 41 76
1112 Lund 36 35 40 43 44 34 35 32 0 45 72 29  102
1114 Bjerkreim 40 41 44 44 23 26 38 40 38 27 73 42 71
1119 Hå  235  228  233  249  150  223  242  250  230  222  463  253  455
1120 Klepp  229  220  195  204  200  210  206  230  242  215  434  238  507
1121 Time  212  206  210  219  219  212  195  194  231  212  442  228  473
1122 Gjesdal  135  131  187  191  109  109  132  155  139  133  286  160  325
1124 Sola  295  270  302  324  187  286  259  300  273  268  598  295  659
1127 Randaberg  130  131  144  147  115  120  119  155  174  124  279  150  319
1129 Forsand 14 14 19 19 10 10 16 14 0 10 37 15 31
1130 Strand  147  145  144  144  141  139  143  147  205  145  291  155  356
1133 Hjelmeland 44 43 41 43 25 30 45 32 41 28 79 28 89
1134 Suldal 47 48 53 54 45 41 45 44 55 55 85 39  100
1135 Sauda 38 34 76 77 35 50 33 33 42 48 85 33  116
1141 Finnøy 33 29 52 54 25 32 38 58 43 25 73 41 76
1142 Rennesøy 57 57 57 61 33 48 55 72 39 46  111 68  114
1144 Kvitsøy 3 3 6 7 4 3 5 5 10 3 8 6 22
1145 Bokn 16 16 7 7 3 6 16 5 13 5 26 5 23
1146 Tysvær  137  109  131  142  119  118  164  121  142  147  276  156  317
1149 Karmøy  503  500  605  620  378  445  478  503  613  475  991  545 1 151
1151 Utsira 4 4 3 3 2 2 6 3 1 2 8 3 5
1160 Vindafjord  116  106 95  105 93 95  122  112  172 98  223  125  243
1201 Bergen 3 081 2 837 2 659 3 131 2 476 3 399 3 182 1 920 2 822 3 356 6 066 2 934 6 129
1211 Etne 42 40 67 70 41 44 40 42 51 44  104 45  113
1216 Sveio 61 58 78 79 57 57 81 76 70 60  126 78  127
1219 Bømlo  138 6  165  190 68  127  130  177  163  120  301  174  323
1221 Stord  206  164  251  262  198  240  244  251  198  226  450  220  541
1222 Fitjar 41 31 2 29 38 45 48 63 0 37 76 37  101
1223 Tysnes 31 29 35 39 36 22 18 16 29 20 62 25 73
1224 Kvinnherad  152  121  156  165  101  137  118  154  181  142  320  162  370
1227 Jondal 9 8 13 13 12  111 11 4 19 16 20 8 28
1228 Odda 72 74 93 98 39 65 75 81 92 64  141 76  181
1231 Ullensvang 41 38 43 43 32 26 48 41 49 31 73 38 88
1232 Eidfjord 7   2 15 8 9 8 7 12 8 11 7 17
1233 Ulvik 15 14 14 18 9 9 13 17 9 9 22 16 30
1234 Granvin 14 14 18 19 4 4 14 7 12 5 20 7 24
1235 Voss  159  156  157  163 79  136  147  255  180  133  337  190  339
1238 Kvam 80 65  111  126  102  102 86  110  102  100  171  112  205
1241 Fusa 49 50 49 53 41 40 41 50 52 42 92 56  113
1242 Samnanger 31 7 34 38 8 24 30 23 26 22 61 26 53
1243 Os  210  203  234  247  110  200  216  232  230  206  420  229  454
1244 Austevoll 69 65 78 83 33 61 53   51 41  119 73  143
1245 Sund 84 77 85 96 75 78 76 74 78 74  159 89  144
1246 Fjell  319  302  341  358  107  275  314  352  324  283  643  343  702
1247 Askøy  344  321  267  282 67  300  364  310  342  360  719  379  745
1251 Vaksdal 37 35 61 67 46 47 29 32 37 45 73 43 98
1252 Modalen 5 5 3 4 7 7 7 7 1 7 8 5 10
1253 Osterøy 99 90  116  121 59 67 97  104 91 70  199 99  199
1256 Meland 69 61 93  100 45 73 64 71  102 71  158 76  218
1259 Øygarden 56 51 62 69 57 70 55 56 61 67  111 57  143
1260 Radøy 53 1 60 69 46 54 57   33 48  108 57  137
1263 Lindås  174  164  153  175  182  182  172  198  177  180  359  205  391
1264 Austrheim 33 32 32 34 21 22 34 38 40 21 69 35 68
1265 Fedje 11 11 3 4 3 4 11 4 4 4 17 6 14
1266 Masfjorden 18 17 28 31 0 14 11 16 18 13 31 16 38
1401 Flora  163  158  170  180 96  145  153  125  165  140  318  159  330
1411 Gulen 35 35 38 40 28 19 33 26 25 20 64 25 55
1412 Solund 6 6 16 17 5 5 4 11 2 6 17 11 17
1413 Hyllestad 21 15 22 24 13 13 20 19 18 15 40 22 39
1416 Høyanger 62 59 54 55 32 65 70 51 79 56  124 53  130
1417 Vik 33 31 31 33 28 29 32 24 26 27 67 29 61
1418 Balestrand 14 14 19 24 16 14 14 14 20 16 30 17 38
1419 Leikanger 28 26 27 30 27 29 26 36 27 29 60 47 56
1420 Sogndal  104  100 96  100 92  102  102 72 97 99  206  100  193
1421 Aurland 16 11 29 30 14 16 24 9 19 18 38 15 48
1422 Lærdal 24 25 27 29 19 21 18 23 19 19 50 25 44
1424 Årdal 48 42 59 60 58 64 53 69 68 65 93 60  128
1426 Luster 62 61 76 79 58 59 67 63 65 58  116 53  132
1428 Askvoll 26 25 45 47 24 26 30 35 27 24 63 41 73
1429 Fjaler 38 37 37 54 24 29 37 31 25 31 69 32 49
1430 Gaular 35 33 38 40 12 29 36 28 39 38 66 29 71
1431 Jølster 32 31 56 56 18 40 34 39 57 44 70 39  100
1432 Førde  180  175  145  153 35  172  181  166  155  174  360  168  359
1433 Naustdal 31 29 42 42 38 34 42 0 30 37 63 34 75
1438 Bremanger 44 31 50 52 23 36 44 40 55 36 88 45  105
1439 Vågsøy 74 71 77 81 71 74 72 55 72 71  142 73  149
1441 Selje 35 29 36 42 16 16 33 34 46 15 67 35 81
1443 Eid 75 73 91 92 60 71 78 95  133 69  137 73  176
1444 Hornindal 19 5 18 19 11 12 19 17 22 14 37 17 36
1445 Gloppen 74 71 86 93 55 58 77 69 72 56  126 78  145
1449 Stryn 93 82  101  109 21 86 93 92 91 88  179 94  172
1502 Molde  284  261  254  328  227  274  207  254  153  270  515  301  589
1503 Kristiansund  180  172  182  207  138  172  206  175  166  175  377  181  396
1504 Ålesund  504  497  527  550  265  521  466  547  518  546 1 021  562 1 118
1511 Vanylven 37 37 61 61 27 29 35 45 41 26 66 43 94
1514 Sande 28 28 42 41 15 25 29 31 0 26 58 30 63
1515 Herøy  105 73  109  120 91 88  108  104  115 97  215  100  230
1516 Ulstein 94 90 94 97  107  116  103  122  137  112  207  102  235
1517 Hareid 59 57 60 62 53 52 52 50 63 55  102 54  122
1519 Volda  110  110  115  119 81 83 96 93 95 93  205  103  219
1520 Ørsta  117  114  137  141  122  122  117  127  130  121  267  137  257
1523 Ørskog 28 28 38 38 13 14 28 35 26 16 42 34 50
1524 Norddal 22 21 32 32 8 17 22 21 33 18 42 21 60
1525 Stranda 50 48 65 69 42 40 54 59 55 38  107 64  129
1526 Stordal 16 13 18 18 13 13 22 20 13 13 33 21 32
1528 Sykkylven 98 91 92 98 72 78 96  113  120 66  189  113  229
1529 Skodje 37 38 56 61 18 42 34 43 60 47 90 39  120
1531 Sula  103  103  103  105 87 96  118  112  134 97  194  102  219
1532 Giske  101 98  110  113 31 98 96 93  113 98  199  103  213
1534 Haram  103 77  130  142 86 86  102  129  120 93  213  103  223
1535 Vestnes 59 51 88 95 70 70 65 56 69 71  136 71  140
1539 Rauma 90 81  111  118 67 0 80 80 0 66  180 83  156
1543 Nesset 29 28 41 44 29 30 35 45 47 29 66 46 96
1545 Midsund 33 32 20 24 16 17 33 13 23 17 59 18 51
1546 Sandøy 13 10 9 10 12 12 16 16 19 12 28 11 24
1547 Aukra 32 32 44 45 36 39 29 34 41 45 65 46 84
1548 Fræna  115  108  144  154  122  122  118  109  116  115  250  115  224
1551 Eide 44 45 51 53 45 49 33 48 50 52 86 52 94
1554 Averøy 80 73 69 72 59 56 76 67 58 58  141 68  131
1556 Frei 74 75 81 86 75 74 71 77  106 81  129 81  183
1557 Gjemnes 32 29 32 36 30 32 30 38 36 33 68 37 61
1560 Tingvoll 33 33 44 48 30 32 29 29 36 27 69 34 70
1563 Sunndal 97 94  112  114 94 92 95 70 74 89  173 71  176
1566 Surnadal 61 60 75 75 47 49 54 73 87 49  116 81  179
1567 Rindal 27 28 29 29 19 19 28 31 0 18 43 39 58
1571 Halsa 12 12 28 28 12 14 12 24 24 12 26 19 50
1573 Smøla 23 21 27 27 21 18 22 24 22 20 34 27 46
1576 Aure 37 35 29 40 25 26 40 41 52 26 65 38 88
1601 Trondheim 1 928 1 842 1 855 1 959 2 171 2 260 1 640 1 669 1 727 2 178 3 875 2 027 3 858
1612 Hemne 52 48 43 46 41 48 54 64 0 47  109 56  123
1613 Snillfjord 17 17 17 19 10 10 14 5 15 10 30 5 33
1617 Hitra 45 44 45 47 35 42 46 50 41 39 90 49 89
1620 Frøya 39 38 46 49 40 33 81 53 48 42 82 56 93
1621 Ørland 58 57 76 78 42 58 58 63 0 61  128 61  136
1622 Agdenes 16 16 23 24 13 13 17 13 22 13 28 12 47
1624 Rissa 82 77 99  106 58 58 87 85 92 62  158 84  181
1627 Bjugn 49 47 57 68 46 46 53   45 43 98 61 98
1630 Åfjord 35 35 47 52 20 20 35 30 38 23 65 36 84
1632 Roan 5 5 12 14 7 7 5 13 12 7 15 12 27
1633 Osen 8 8 6 6 15 14 9 7 16 17 17 7 26
1634 Oppdal 77 76 26  105 63 70 75 72 76 65  164 75  166
1635 Rennebu 30 27 29 38 18 18 27 22 26 23 51 29 80
1636 Meldal 36 34 50 51 35 37 33 44 39 36 78 43 89
1638 Orkdal  117  114  153  161  111  115  120  106  175  121  251  119  289
1640 Røros 54 54 62 68 59 59 52 51 72 53  121 50  168
1644 Holtålen 23 23 33 34 15 18 24 19 25 17 38 17 44
1648 Midtre Gauldal 53 52 87 87 48 63 55 74 68 70  130 79  142
1653 Melhus  219 82  195  212  183  172  210  208  178  179  408  191  425
1657 Skaun 74 69 87 89 81 81 74 97 91 82  159 97  185
1662 Klæbu 91 87 86 92 17 70 82 79 86 71  174 78  173
1663 Malvik  166  161  174  184 83  149  149  191  161  153  351  206  397
1664 Selbu 39 39 50 50 25 28 37 45 45 33 81 51 86
1665 Tydal 10 10 14 14 3 3 10 7 11 3 16 7 20
1702 Steinkjer  210  121  240  296  223  223  260  268  228  233  434  232  521
1703 Namsos  160  121  158  180  146  148  161  110  188  145  333  155  394
1711 Meråker 25 23 35 37 24 24 27 34 29 26 49 31 45
1714 Stjørdal  280  272  219  241  137  215  256  291  298  240  531  287  602
1717 Frosta 20 16 45 47 24 26 18 28 39 28 52 29 89
1718 Leksvik 42 37 43 48 32 36 44 44 48 33 89 40 99
1719 Levanger  228  213  263  276  222  253  193  235  189  227  447  230  492
1721 Verdal  197  191  198  202  181  194  239  224  197  183  359  171  393
1723 Mosvik 6 6 13 13 7 6 8 13 13 6 15 13 31
1724 Verran 32 29 34 39 17 21 32 22 36 22 53 20 69
1725 Namdalseid 11 11 23 24 11 10 14 21 21 13 31 21 47
1729 Inderøy 73 71  105  111 67 63 69 78 77 72  157 81  150
1736 Snåsa 25 24 42 43 27 29 23 20 20 30 44 27 52
1738 Lierne 14 14 25 25 13 13 11 24 20 12 34 25 41
1739 Røyrvik 5 1 1 7 4 7 4 4 2 7 9 4 12
1740 Namsskogan 11 11 10 10 3 3 12 11 15 5 22 13 24
1742 Grong 31 29 29 33 16 22 30 26 0 11 49 30 60
1743 Høylandet 18 16 13 13 14 14 18 21 17 16 30 21 35
1744 Overhalla 40 40 50 51 50 50 42 43 43 52 82 48 87
1748 Fosnes 2 3 14 14 5 6 3 0 0 4 8 6 11
1749 Flatanger 8 8 8 8 12 11 6 16 16 13 18 20 34
1750 Vikna 62 57 58 62 43 45 55 65 61 48  119 65  118
1751 Nærøy 62 56 77 80 37 77 62 55  128 42  136 54  136
1755 Leka 5 5 8 9 4 4 4 6 3 5 6 6 8
1804 Bodø  605  539  568  637  440  649  608  571  560  625 1 208  610 1 200
1805 Narvik  186  181  226  260 94  199  174  179  183  195  385  185  425
1811 Bindal 18 18 32 34 22 24 17 16 12 21 38 12 29
1812 Sømna 21 18 29 32 17 23 23 29 33 22 36 22 47
1813 Brønnøy 96 92  104  107 80 75  100  104 98 80  184  100  201
1815 Vega 15 14 16 16 9 10 8   12 11 23 11 28
1816 Vevelstad 4 1 5 7 3 3 4 4 7 4 9 3 17
1818 Herøy 21 20 38 38 13 16 15 12 10 17 37 11 31
1820 Alstahaug 81 82  111  118 60 79  125  104  146 59  174 87  195
1822 Leirfjord 29 25 44 45 11 11 14 16 19 12 46 28 44
1824 Vefsn  178  169  212  224  110  126  165  149  137  127  307  171  336
1825 Grane 19 20 22 23 16 19 11 12 18 16 34 15 46
1826 Hattfjelldal 15 15 21 21 13 13 13 24 0 15 24 20 36
1827 Dønna 15 15 17 21 4 6 15 17 15 8 37 23 33
1828 Nesna 19 18 23 24 22 24 19 30 19 22 35 28 45
1832 Hemnes 45 40 64 68 4 52 49 41 59 52  108 45  111
1833 Rana  305  273  245  343  232  263  246  228  339  274  595  279  636
1834 Lurøy 16 15 28 28 8 9 16 20 17 13 38 23 51
1835 Træna 6 5 9 9 1 2 6 9 4 2 11 9 10
1836 Rødøy 18 18 23 24 0 0 0 0 0 10 30 23 46
1837 Meløy 75 71 97 99 70 83 76 91  113 87  156 91  166
1838 Gildeskål 23 23 28 29 15 21 22 9 41 21 44 19 50
1839 Beiarn 6 6 12 13 6 7 5 8 17 8 13 7 25
1840 Saltdal 47 46 69 70 49 50 39 40 46 47 87 44 87
1841 Fauske  114  106  117  129 59  103  105 83 66  109  203  101  240
1845 Sørfold 16 15 27 32 9 14 17 15 13 14 34 19 45
1848 Steigen 30 27 41 45 16 20 28 31 25 22 50 35 55
1849 Hamarøy 12 13 26 27 13         13 24 19 28
1850 Tysfjord 16 16 20 24 28 28 17 21 19 30 29 20 33
1851 Lødingen 12 12 35 36 20 21 14 22 26 15 37 18 51
1852 Tjeldsund 16 15 20 22 15 12 14 18 12 14 35 17 33
1853 Evenes 9 8 10 12 8 4 11 11 1 3 29 15 42
1854 Ballangen 29 26 22 29 26 25 20 28 34 25 59 31 73
1856 Røst 3 3 7 7 7 6 5 8 10 7 8 9 17
1857 Værøy 5 5 11 11 5 5 7 7 3 9 14 7 12
1859 Flakstad 14 13 19 22 6 10 11 20 18 11 31 20 32
1860 Vestvågøy  130  125  143  158 86  120  125  123  155  131  270  139  275
1865 Vågan  100 86  100  118 62 93  112 83  107  107  209 88  232
1866 Hadsel 78 68 62 94 64 81 94 0  108 76  173 84  197
1867 Bø 22 22 20 27 20 20 0 24 42 23 48 26 76
1868 Øksnes 56 56 71 75 29 55 57 69 63 53  116 58  120
1870 Sortland  109  105  149  161 81  194  245  250  337  108  225  129  289
1871 Andøy 49 49 54 56 40 48 15 50 71 41  105 51  132
1874 Moskenes 13 13 8 8 9 8 11 16 16 9 23 15 26
1901 Harstad  259  251  299  316  254  246  209  221  260  257  509  260  568
1902 Tromsø  831  788  771  823  761  935  797  916  821  930 1 669  879 1 739
1911 Kvæfjord 28 28 46 46 23 20 23 22 33 20 51 30 72
1913 Skånland 29 29 36 39 26 28 25 28 0 27 51 27 53
1915 Bjarkøy 5 5 5 6 3 3 3   7 6 10 5 18
1917 Ibestad 15 15 11 14 6 6 14 11 16 6 27 14 32
1919 Gratangen 6 6 18 20 16 16 12   14 12 21 16 27
1920 Lavangen 17 17 14 14 13 13 17 9 9 13 28 9 21
1922 Bardu 45 43 36 41 22 43 45 62 38 52 96 61 89
1923 Salangen 25 24 27 33 17 17 20 31 32 15 41 30 57
1924 Målselv 82 77 91 94 76 76 73 64 92 78  165 72  166
1925 Sørreisa 36 36 36 38 34 41 53 55 45 39 78 43  109
1926 Dyrøy 9 8 17 18 6 16 8 6 14 16 19 14 30
1927 Tranøy 12 11 22 26 14 14 14 17 13 14 31 22 34
1928 Torsken 9 8 21 22 8 10 2 4 17 10 18 5 29
1929 Berg 7 6 13 13 4 3 5 6 7 5 18 7 27
1931 Lenvik  136  129  119  151  148  148  101  180 89  128  275  131  335
1933 Balsfjord 47 39 72 75 47 47 48 57 85 46 97 56  162
1936 Karlsøy 13 8 25 30 18 17 17 18 21 18 36 26 58
1938 Lyngen 39 35 9 30 24 26 35 46 47 31 71 44 98
1939 Storfjord 25 11 3 16 20 19 22   18 25 50 22 56
1940 Gáivuotna Kåfjord 14 14 26 28 21 19 15   28 26 30 29 51
1941 Skjervøy 26 25 39 41 38 57 29 82  103 25 58 39 80
1942 Nordreisa 55 52 75 83 53 47 57 44 54 56  107 34  123
1943 Kvænangen 9 9 15 15 7 6 7 15 16 11 23 16 31
2002 Vardø 25 21 27 27 19 19 22 20 26 25 45 23 72
2003 Vadsø 69 69 95  101 47 81  121 81  200 72  141 78  173
2004 Hammerfest  125  124  114  123  110  118  135  100  110  124  247 95  246
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 40 37 41 43 31 40 35 39 48 49 78 35 82
2012 Alta  259  252  268  284  171  230  244  259  340  250  569  276  627
2014 Loppa 15 13 17 18           10 22 9 25
2015 Hasvik 10 3 8 9 6 6 0 0 0 7 23 13 22
2017 Kvalsund 5 3 2 5 6 6 10 6 10 7 12 10 30
2018 Måsøy 13 12 15 15 11 10 10 10 14 13 24 10 33
2019 Nordkapp 42 39 42 46 18 37 20 31 36 32 71 42 90
2020 Porsanger Porsángu Porsanki 46 43 61 63 45 50 45 34 6 54  104 49 92
2021 Kárásjohka Karasjok 28 4 31 39 21 41 26 29 43 36 64 27 95
2022 Lebesby 13 13 15 15 9 14 28 29 13 10 27 26 41
2023 Gamvik 13 8 10 12 5 5 9 8 8 6 25 6 23
2024 Berlevåg 11 11 13 15 9 9 10 15 0 10 30 15 21
2025 Deatnu Tana 35 31 44 46 17 19 55 34 43 26 69 30 84
2027 Unjárga Nesseby 7 7 3 4 2 2 17 5 2 2 18 6 13
2028 Båtsfjord 26 24 1 24 27 27 30 31 32 25 61 28 63
2030 Sør-Varanger  108  104  114  127  113  113  108  129  121  114  225  127  255
                           
Bydeler                          
Sydvestre Jeløy(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordre Jeløy(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sydøstre Jeløy(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Melløs/Øre(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mosseskogen vest(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kambo(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mosseskogen øst(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mosseelva/Dillingøya(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Varteig (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skjeberg (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tune (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hafslundsøy (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Borge (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Rolvsøy (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kråkerøy (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Onsøy (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bekkestua (Bærum) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sandvika (Bærum) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Rykkin (Bærum) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Drengsrud (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Arnestad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Heggedal (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hofstad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Billingstad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Jansløkka (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nesøya (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Solberg (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vettre (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bondi (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Rønningen (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mellom-Nes (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hagaløkka (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vardåsen (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Østenstad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Lillestrøm (Skedsmo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skedsmokorset (Skedsmo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Strømmen/Skjetten (Skedsmo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gamle Oslo (Oslo)  551  323  201  223  675  782  623  455  335  772 1 031  415  734
Grünerløkka (Oslo)  491  436  157  182  722  767  306  234  215  718  888  301  576
Sagene (Oslo)  373  349 98  115  531  696  380  248  168  681  665  210  386
St. Hanshaugen (Oslo)  305  275 85 98  380  505  115  183  185  512  536  162  316
Frogner (Oslo)  393  291  222  254  542  672  408  220  136  602  729  270  506
Ullern (Oslo)  390  353  249  284  118  377  295  317 0  396  765  350  642
Vestre Aker (Oslo)  554  492  504  547  344  573  418  411  507  604 1 088  565 1 063
Nordre Aker (Oslo)  617  568  461  500  525  624  482  573  781  609 1 188  565 1 130
Bjerke (Oslo)  409  388  210  245  391  469  333  237  168  470  777  344  645
Grorud (Oslo)  358  322  279  317  364  382  318  298  266  385  708  338  657
Stovner (Oslo)  416  379  351  375  294  437  422  410  374  393  827  427  809
Alna (Oslo)  656  620  502  535  667  687  658  469  393  708 1 260  573 1 179
Østensjø (Oslo)  614  572  438  491  456  608  467  445  246  609 1 114  540 1 066
Nordstrand (Oslo)  614  584  501  526  540  593  593  555  435  637 1 168  577 1 112
Søndre Nordstrand (Oslo)  576  537  501  570  239  557  574 0  447  576 1 196  552 1 099
Sentrum (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Marka (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hamar vest (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Storhamar (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hamar nord (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Midtbyen (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hamar øst (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang vest (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang midtre (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang øst (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang nord (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Furnes (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Brumunddal (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nes (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Moelv (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Brøttum (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vingrom (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Saksumdalen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vingar (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Jørstadmoen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Rudsbygda (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Fåberg (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre Ålsbygda (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Røyslimoen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Søre Ål (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordre Ål (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nybu (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre bydel (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrumkjernen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nedre bydel (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sørbyen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordbyen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hunndalen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Snertingdal (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Biri (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Åssiden (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre Bragernes (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bragernes sentrum (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Brakerøya - Strøtvet (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gulskogen - Sundhaugen (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Strømsø (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tangen - Åskollen (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Danvik - Fjell (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skoger (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Konnerud (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vegård (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kirkekretsen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Eikli (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ullerål (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hønefoss (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Åsbygda (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Veien (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Stranden (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tyristrand (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Heggen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Borglund (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sokna (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hallingby (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ringmoen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nes (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nord (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Slagen (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gamle Larvik (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tjølling (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hedrum (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Brunlanes/Stavern (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bjørkedalen-Oklungen (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Eidanger-Øyene (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Heistad (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Brevik (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Herøya (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Stridsklev-Hovet (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Grønli (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Porsgrunn Øst (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bjørntvedt-Myrene (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Osebakken-Hovenga (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Porsgrunn Vest (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre Gjerpen (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ytre Gjerpen (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Solum (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gulset (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Klyve (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 1 (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 2 (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 3 (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 4 (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 5 (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 6 (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vågsbygd (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Lund (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Randesund/Tveit (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 1 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 2 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 3 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hundvåg (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tasta (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Eiganes/Våland (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Madla (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Storhaug (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hillevåg (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hinna (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Søndre bydel (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Østre bydel (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skåredalen (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gard (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bleikemyr (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hagland/Vikse (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Røvær (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skudenes (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Åkra/Vea (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kopervik (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Torvastad/Avaldsnes (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Fastlandet (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Arna (Bergen)  146  111  160  186 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bergenhus (Bergen)  283  139  137  254 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Fana (Bergen)  565  222  207  588 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Fyllingsdalen (Bergen)  330  240  253  453 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Laksevåg (Bergen)  491  344  395  473 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ytrebygda (Bergen)  404  270  271  329 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Årstad (Bergen)  401  236  222  323 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Åsane (Bergen)  460  332  430  525 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Molde vest (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bjørset (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Molde sentrum (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre bydel (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Molde øst (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordbyen (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Strande (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hjelset (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Groven (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skåla (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bolsøya (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sekken (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ytre (Ålesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Midtre (Ålesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Indre (Ålesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Midtbyen (Trondheim) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Østbyen (Trondheim) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Lerkendal (Trondheim) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Heimdal (Trondheim) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
H/S-distrikt Vest (Bodø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
H/S-distrikt Øst (Bodø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skjerstad (Bodø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Dalselv (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hauknes (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mo (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gruben (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Storforshei (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Grønnfjelldal (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Storv./Dunderl. (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skonseng (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Selfors (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ytteren (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Båsmoen (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Alteren (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Utskarpen (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt Nord(Harstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt Sentrum(Harstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt Sør(Harstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tromsøya sør (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tromsøya nord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kroken-Lunheim (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tromsdalen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kvaløybyen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ullsfjord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ramfjord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Fastlandet nord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kvaløya sør - Malangen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kvaløya nord m/ øyene (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1  Definisjoner: Tabellen viser antall 2-åringer registrert i Sentralt vaksinasjonsregister (SYSVAK) med 3. poliovaksine ved 2-årsdagen og antall 16-åringer registrert i SYSVAK med MMR-vaksine satt innen 30. juni 2005. Tabellen viser også antall førstegangs hjemmebesøk til nyfødte innen 4 uker etter fødsel i 2005, antall fullstendige helseundersøkelser/legekontroller av spedbarn innen utgangen av 8. leveuke i 2005 og antall fullstendige helseundersøkelser av barn ved skolestart i 2005. I tillegg er det tatt med antall 0-, 2-, 6- og 16-åringer per 1. januar 2006.
Foreløpige 2005-tall for vaksinasjoner og helsekontroller.
.. = Oppgave mangler.

Standardtegn i tabeller