Statistisk sentralbyrå -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->

20   Mottakere av hjemmesykepleie og/eller praktisk bistand. Avlastning og støttekontakt. 2005 1
Kommune Er hjemmesykepleie tilgjengelig hele døgnet? Er praktisk bistand tilgjengelig hele døgnet? Mottakere 0-66 år Mottakere 67-79 år Mottakere 80 år og over Mottakere 67 år og over Personer som mottar hjemmetjenester tilsvarende 1. årsverk eller mer Mottakere 0-49 år som det gis avlastning for Mottakere 0-49 år som gis støttekontakt Antall pårørende som mottar omsorgslønn eller lønn som hjemmehjelp Antall personer med pårørende som mottar lønn for særlig tyngende omsorgsarbeid (inkl. omsorgslønn eller lønn som hjemmehjelp) Mottakere av brukerstyrt personlig assistent
Både hjemmesykepleie og praktisk Bare hjemmesykepleie Bare praktisk bistand Både hjemmesykepleie og praktisk Bare hjemmesykepleie Bare praktisk bistand Både hjemmesykepleie og praktisk Bare hjemmesykepleie Bare praktisk bistand
0101 Halden Ja Nei  322  158  153 91 92 68 95  208 75  884 1 262 28 60 97 16 1
0104 Moss Ja Nei  189  115  150 55 81 88  146  137 84  678 1 045 86 62  118 46  111
0105 Sarpsborg Ja Ja  100  137  199 40 94  112 32  187  154  682 1 055  114  108  154 71 10
0106 Fredrikstad Ja Ja  545  372  360  151  233  161  145  304  283 1 822 2 554  109  127  332  128 23
0111 Hvaler Ja Ja 17 25 9 8 22 8 11 94 5 89  199 3 22 21 6 0
0118 Aremark Ja Nei 15 8 8 11 6 6 10 5 1 54 70 4 2 4 2 1
0119 Marker Ja Ja 37 28 17 11 12 9 4 8 19  114  145 11 9 12 13 2
0121 Rømskog Ja Nei 8 2 18 1 3 5 0 2 3 37 42 0 2 0   0
0122 Trøgstad Ja Ja 63 15 30 22 13 15 18 80 26  158  282 11 7 22 9 1
0123 Spydeberg Ja Nei 27 25 18 8 15 4 14 13 11 97  135 8 7 13 10 3
0124 Askim Ja Nei  106  128 64 37 68 35 27 69 60  438  594 0 29 43 17 7
0125 Eidsberg Nei Ja 85 54 30 24 20 11 19  126 51  224  420 4 15 41 20 2
0127 Skiptvet Ja Ja 19 20 13 7 12 10 8 40 6 81  135 12 7 12 5 4
0128 Rakkestad Ja Ja  136 26 29 38 17 13 34 77 45  259  415 19 16 26 20 2
0135 Råde Ja Nei 43 23 18 23 21 6 9 14 4  134  161 4 17 14 22 1
0136 Rygge Ja Ja 79 29  111 38 30 72 33  109 76  359  577 27 42 64 22 9
0137 Våler Ja Nei 22 13 6 16 11 4 5 37 7 72  121 4 5 14 7 2
0138 Hobøl Ja Nei 21 31 1 4 15 0 12 81 2 72  167 10 11 19 5 2
0211 Vestby Ja Ja 48 30 41 18 21 19 5 63 37  177  282 0 20 34 9 1
0213 Ski Ja Ja 92 29 97 27 25 60 14  100 54  330  498 18 50  129 36 8
0214 Ås Ja Ja 48 46 43 21 42 37 35  102 49  237  423 17 19 71 15 8
0215 Frogn Ja Ja 62 24 64 25 13 34 10 21 29  222  282 10 23 34 18 4
0216 Nesodden Ja Nei 40 32 63 21 23 31 16 75 22  210  323 6 0 0 34 3
0217 Oppegård Ja Nei  104 94 77 43 70 50 38  169 43  438  688 3 39 37 38 16
0219 Bærum Ja Nei  622  317  570  205  197  212  133  524  299 2 123 3 079  101  297  196  147 47
0220 Asker Ja Ja  219  121  190 84 72 74  293 48  167  760 1 268 64 83  226  117 17
0221 Aurskog-Høland Ja Ja  102 39 81 35 20 50 36 48 87  327  498 12 18 21 21 5
0226 Sørum Ja Ja 56 37 66 14 22 30 12 19 44  225  300 9 18 45 15 2
0227 Fet Ja Ja 35 40 33 11 25 18 38 23 17  162  240 8 23 20 20 4
0228 Rælingen Ja Ja 46 34 30 26 29 24 13 35  111  189  348 18 24 37 33 3
0229 Enebakk Ja Nei 27 14 26 9 17 15 26 41 22  108  197 26 23 34 25 1
0230 Lørenskog Ja Nei  142 32 58 66 33 47 61  108 42  378  589 16 50 65 46 5
0231 Skedsmo Ja Nei  201  183  163 78  135 64 61  178  112  824 1 175 49 72 99 61 14
0233 Nittedal Ja Nei 61 36 59 22 40 29 19 64 37  247  367 17 39 58 35 8
0234 Gjerdrum Ja Ja 21 13 18 7 2 13 8 6 22 74  110 9 15 21 11 1
0235 Ullensaker Ja Ja 98 62  103 52 37 69 33 78 95  421  627 43 23 36 27 7
0236 Nes Ja Nei 75 68 85 42 53 38 45 50 48  361  504 16 50 65 21 7
0237 Eidsvoll Ja Ja  112 72 88 46 65 48 20 61  101  431  613 34 14 1 38 6
0238 Nannestad Ja Nei 67 34 43 19 19 23 16 29 26  205  276 1 11 26 16 1
0239 Hurdal Ja Nei 28 12 18 2 5 6 3 5 4 71 83 15 8 10 9 2
0301 Oslo Ja Nei 3 082 1 828 3 508 1 146  947 1 547 1 216 1 543 1 512 12 058 16 329  342 1 011 1 008  510  188
0402 Kongsvinger Ja Ja  101 94  103 52 76 62 57  118 76  488  739 11 15  111 23 5
0403 Hamar Ja Nei  246  231  184  102 96 81  129  164  119  940 1 352 57 46  100 25 5
0412 Ringsaker Ja Nei  240  174  125 83  117 50  117  146 30  789 1 082 61 22  131 55 4
0415 Løten Ja Nei 75 42 38 20 22 9 21 77 10  206  314 1 19 23   3
0417 Stange Ja Nei  164  104 66 53 74 41 44  146 77  502  769 50 20 82 20 3
0418 Nord-Odal Ja Ja 44 23 47 31 41 23 17 14 32  209  272 13 3 33 6 1
0419 Sør-Odal Ja Ja 50 19 89 20 6 61 17 3 35  245  300 17 4 33 13 7
0420 Eidskog Ja Nei 80 40 54 23 34 31 6 21 15  262  304 0 12 28 9 5
0423 Grue Ja Nei  110 39 44 21 17 22 9 22 6  253  290 9 13 21 2 4
0425 Åsnes Ja Ja  111 87 67 46 50 31 84 27 86  392  589 17 12 33 12 3
0426 Våler Ja Nei 33 17 45 12 15 21 3 8 25  143  179 5 1 8 6 3
0427 Elverum Ja Nei 72  136 58 41 63 26 82 94 50  396  622 31 28 73 32 13
0428 Trysil Ja Ja  106 66 19 31 42 12 40 22 11  276  349 0 0 21 8 3
0429 Åmot Ja Nei 50 19 19 30 17 19 19 3 9  154  185 6 13 19 16 1
0430 Stor-Elvdal Ja Nei 44 19 26 13 22 11 5 13 5  135  158 0 2 4 4 1
0432 Rendalen Ja Nei 42 37 16 19 21 11 4 12 4  146  166 1 0 8 1 0
0434 Engerdal Nei Nei 4 14 5 6 5 5 5 6 1 39 51 0 2 2 8 1
0436 Tolga Ja Nei 28 18 11 5 6 3 3 5 5 71 84 0 0 3 2 0
0437 Tynset Ja Ja 64 27 19 23 19 15 2 13 43  167  225 9 7 12 8 2
0438 Alvdal Ja Nei 35 18 5 7 10 4 4 13 14 79  110 3 4 13 3 2
0439 Folldal Ja Nei 32 10 9 10 10 5 3 2 4 76 85 1 1 4 2 1
0441 Os Ja Nei 23 10 6 6 5 7 7 2 10 57 76 6 3 6 3 1
0501 Lillehammer Ja Nei  110  226 64 30  100 20 87  180 51  550  868 39 46 32 22 7
0502 Gjøvik Ja Ja  273  150  227  115 98  104  144 89  141  967 1 341 41 22  132 29 15
0511 Dovre Ja Nei 19 9 23 7 11 9 3 12 8 78  101 0 0 14 7 3
0512 Lesja Ja Ja 32 5 0 8 6 0 8 5 5 51 69 2 0 4 3 1
0513 Skjåk Ja Nei 33 31 19 17 8 10 8 3 10  118  139 3 0 3 5 4
0514 Lom Ja Nei 28 20 19 17 10 11 3 13 5  105  126 7 4 7 4 5
0515 Vågå Ja Nei 22 14 31 8 16 12 4 4 24  103  135 0 5 16 9 2
0516 Nord-Fron Ja Nei 29 20 56 20 16 22 11 10 35  163  219 8 15 29 6 0
0517 Sel Ja Nei 68 30 37 27 19 22 27 15 24  203  269 15 13 37 27 8
0519 Sør-Fron Ja Nei 62 6 27 13 3 8 7 4 7  119  137 3 7 12 6 10
0520 Ringebu Ja Ja 79 48 19 15 27 9 5 10 24  197  236 7 7 18 7 7
0521 Øyer Ja Ja 35 34 9 9 27 4 11 55 7  118  191 2 7 25 7 1
0522 Gausdal Ja Nei 26 33 28 25 26 22 15 9 13  160  197 13 3 20 8 1
0528 Østre Toten Ja Ja  111  139  153 40 72 49 37 67  106  564  774 24 25 47 19 9
0529 Vestre Toten Ja Ja 71 51 80 31 33 39 36 70 62  305  473 15 20 45 18 4
0532 Jevnaker Ja Nei 68 9 57 22 8 28 29 15 25  192  261 9 11 17 1 0
0533 Lunner Ja Nei 35 28 18 14 22 20 26 20 17  137  200 1 3 28 9 2
0534 Gran Ja Ja 75 69 47 20 54 26 18  186 64  291  559 32 35 68 22 8
0536 Søndre Land Nei Ja 77 36 39 48 27 38 97 46 30  265  438 21 15 34 18 1
0538 Nordre Land Ja Nei 69 63 27 20 35 22 27  115 31  236  409 6 10 42 16 2
0540 Sør-Aurdal Nei Nei 61 24 22 16 21 14 8 24 32  158  222 18 3 15 7 2
0541 Etnedal Ja Nei 19 11 11 9 10 3 11 9 5 63 88 1 4 7 2 0
0542 Nord-Aurdal Ja Nei 83 41 24 27 23 23 37 14 30  221  302 32 10 28 13 2
0543 Vestre Slidre Ja Nei 26 8 8 8 8 9 8 6 4 67 85 1 2 5 2 0
0544 Øystre Slidre Ja Nei 30 14 26 4 8 9 14 31 11 91  147 0 2 5 2 1
0545 Vang Ja Nei 25 10 17 12 6 13 2 2 17 83  104 10 4 13 7 2
0602 Drammen Ja Ja  386  228  343  105  149  119 53  326  168 1 330 1 877 88  116  182 87 16
0604 Kongsberg Ja Nei  219 92  100 80 65 64 63 86 91  620  860 1 41  228 59 14
0605 Ringerike Ja Ja  236  162  144  116 88 84 85 76 56  830 1 047 84 43  115 38 6
0612 Hole Ja Ja 39 23 26 14 10 17 21 12 17  129  179 27 11 10 3 5
0615 Flå Ja Nei 13 3 8 6 3 6 1 2 3 39 45 0 1 6 2 0
0616 Nes Ja Nei 78 13 0 35 8 2 21 19 12  136  188 0 10 19 7 3
0617 Gol Ja Ja 46 24 18 11 2 11 6 3 20  112  141 14 17 28 9 3
0618 Hemsedal Ja Nei 16 6 4 2 0 3 5 1 2 31 39 0 3 5 2 0
0619 Ål Ja Ja 54 37 19 14 8 10 7 10 13  142  172 6 6 16 7 3
0620 Hol Ja Ja 33 8 53 12 9 32 9 14 15  147  185 8 6 15 13 3
0621 Sigdal Ja Nei 61 39 34 8 17 21 4 22 19  180  225 2 5 11 5 0
0622 Krødsherad Ja Nei 21 19 10 4 12 5 5 2 9 71 87 4 2 5   3
0623 Modum Ja Nei  142 75  114 40 43 45 56 69 66  459  650 1 18 62 24 5
0624 Øvre Eiker Ja Nei 87  106 53 29 78 29 18  197 36  382  633 14 32 47 26 8
0625 Nedre Eiker Ja Ja  118  103 53 52 52 33 51 57 37  411  556 33 2 98 41 4
0626 Lier Ja Ja  152 83 63 40 67 27 61  150 47  432  690 25 33 54 19 8
0627 Røyken Ja Nei 77 53 43 29 31 34 42  144 25  267  478 45 14 54 26 5
0628 Hurum Ja Ja  106 50 32 9 33 4 30 76 17  234  357 26 22 31 2 3
0631 Flesberg Nei Nei 28 8 21 8 6 14 3 0 14 85  102 4 3 12 5 0
0632 Rollag Nei Nei 21 21 22 10 4 6 3 22 7 84  116 3 3 10 5 4
0633 Nore og Uvdal Nei Nei 23 12 27 16 8 12 5 6 11 98  120 5 1 8 8 0
0701 Borre Ja Nei  217  119  113 49 68 38  109 77 51  604  841 53 59 76 43 8
0702 Holmestrand Ja Nei 94 50 20 43 23 11  279 34 33  241  587 15 18 52 24 14
0704 Tønsberg Ja Ja  387  130  230  127  100  148 63  108  273 1 122 1 566 49  124  145 64 17
0706 Sandefjord Ja Ja  290  156  217 79  100 93 66 62  105  935 1 168 31 89 95 73 10
0709 Larvik Ja Ja  398  248  232 95  123  106 72  270  179 1 202 1 723 35 93  121  160 5
0711 Svelvik Ja Ja 35 17 34 13 16 16 13 98 22  131  264 4 13 23 17 3
0713 Sande Ja Ja 62 55 29 21 35 14 34 86 58  216  394 7 10 24 8 3
0714 Hof Ja Nei 24 12 21 5 6 7 12 5 7 75 99 3 3 11 3 1
0716 Re (Våle før 2002) Ja Ja  198 34 35 58 17 29 26 10 49  371  456 10 31 47 18 5
0719 Andebu Ja Nei 38 20 26 15 11 9 15 20 9  119  163 13 12 23 4 3
0720 Stokke Ja Nei 62 36 39 13 20 24 17 22 57  194  290 23 30 35 20 7
0722 Nøtterøy Ja Nei  156 59  132 46 29 55  133 41 60  477  711 30 43 72 39 7
0723 Tjøme Ja Nei 57 25 26 22 24 12 10 80 2  166  258 0 11 14 12 1
0728 Lardal Ja Nei 26 20 16 10 9 12 5 40 2 93  140 2 2 3 3 1
0805 Porsgrunn Ja Nei  227  224  113 68 99 47  112  133 65  778 1 088 54 74  161  109 14
0806 Skien Ja Nei  423  247  257  127  143  143  160  162  161 1 340 1 823 69  111  259  230 18
0807 Notodden Ja Ja  123 84 80 43 51 23 46  113 71  404  634 14 44 76 9 5
0811 Siljan Ja Ja 11 19 7 4 8 0 3 12 14 49 78 5 6 13 1 0
0814 Bamble Ja Nei 69 78 42 23 53 20 43 71 39  285  438 12 48 87 1 3
0815 Kragerø Ja Nei  149 51 54 41 36 36 72 39 31  367  509 22 25 74 13 2
0817 Drangedal Ja Nei 44 27 41 14 21 11 3 11 22  158  194 10 13 14 6 2
0819 Nome Ja Ja 69 51 19 40 20 19 78  130 5  218  431 4 5 28 24 0
0821 Bø Ja Ja 25 22 34 6 10 12 11 21 34  109  175 9 9 26 2 1
0822 Sauherad Ja Ja 56 11 23 9 3 10 0 4 21  112  137 8 0 8 2 0
0826 Tinn Ja Nei 89 48 54 17 29 20 28 22 8  257  315 13 9 31 16 0
0827 Hjartdal Nei Nei 15 19 7 7 9 4 12 5 6 61 84 6 3 1 3 0
0828 Seljord Ja Ja 41 8 14 16 11 16 10 7 15  106  138 2 11 7 6 0
0829 Kviteseid Ja Nei 47 20 14 17 7 6 16 3 5  111  135 6 11 22 5 0
0830 Nissedal Ja Ja 9 8 6 5 2 5 2 6 6 35 49 5 4 1   0
0831 Fyresdal Nei Nei 15 6 5 7 5 6 8 3 2 44 57 4 0 8 1 0
0833 Tokke Nei Nei 46 21 18 10 12 7 6 69 9  114  198 1 7 17 7 0
0834 Vinje Ja Nei 49 31 7 12 23 9 15 18 6  131  170 9 1 42 9 0
0901 Risør Ja Ja 45 73 30 17 25 12 32 70 54  202  358 10 20 39 3 1
0904 Grimstad Ja Nei 83  126 28 34 67 11 38  204 33  349  624 15 30 61 31 3
0906 Arendal Ja Ja  252  258  170 81  139 87  188  282  192  987 1 649 0 63 96  110 13
0911 Gjerstad Ja Ja 35 7 12 12 9 9 20 55 9 84  168 7 5 11 4 3
0912 Vegårshei Ja Nei 22 15 11 9 14 8 12 10 15 79  116 3 2 10 9 1
0914 Tvedestrand Ja Nei 80 27 43 31 22 26 44 87 21  229  381 11 15 17 18 0
0919 Froland Ja Nei 35 18 19 13 18 6 15 35 7  109  166 3 11 15 12 3
0926 Lillesand Ja Ja 52 61 24 11 25 12 16  107 25  185  333 7 16 32 14 2
0928 Birkenes Ja Nei 25 31 18 1 9 12 12 24 21 96  153 3 0 13 8 3
0929 Åmli Ja Ja 33 12 7 9 9 5 9 28 12 75  124 3 5 8 2 1
0935 Iveland Ja Nei 3 2 0 2 5 0 9 10 0 12 31 1 4 4   2
0937 Evje og Hornnes Ja Nei 29 22 13 10 10 8 8 63 9 92  172 0 4 5 2 1
0938 Bygland Nei Nei 6 5 9 10 6 4 14 7 9 40 70 7 2 4   0
0940 Valle Ja Nei 15 10 19 6 2 12 8 4 9 64 85 1 1 1 4 2
0941 Bykle Nei Nei 2 2 5 1 4 4 0 9 1 18 28 0 0 0 1 0
1001 Kristiansand Ja Nei  512  375  236  194  253  157  200  644  269 1 727 2 840 43  175  288  103 31
1002 Mandal Ja Nei 96 79 70 50 65 26 61  141 35  386  623 12 39 72 24 5
1003 Farsund Ja Ja 86 37 67 29 28 41 30  122 36  288  476 15 22 46 15 5
1004 Flekkefjord Ja Ja 71 37 45 36 10 19 27 40 42  218  327 19 33 55 16 5
1014 Vennesla Ja Nei 55 66 21 23 47 19 29  184 22  231  466 0 24 35 10 5
1017 Songdalen Ja Ja 39 13 27 26 11 19 31 55 31  135  252 22 10 30 1 4
1018 Søgne Ja Ja 49 30 18 29 34 16 17  143 25  176  361 3 43 54 2 4
1021 Marnardal Nei Nei 5 11 19 3 5 7 1 1 13 50 65 5 8 8 5 2
1026 Åseral Ja Ja 14 7 1 6 4 5 8 15 2 37 62 1 4 1 3 0
1027 Audnedal Ja Ja 32 19 2 8 15 0 14 10 2 76  102 3 2 8 5 0
1029 Lindesnes Ja Nei 37 49 45 14 28 12 18 96 14  185  313 0 8 23 12 1
1032 Lyngdal Ja Ja 48 18 50 13 28 22 37 45 23  179  284 0 17 40 8 1
1034 Hægebostad Ja Nei 11 18 15 4 16 5 1 24 4 69 98 0 4 10 4 0
1037 Kvinesdal Ja Ja 42 27 34 21 24 27 18 33 31  175  257 6 8 30 11 2
1046 Sirdal Ja Nei 47 4 15 11 3 12 7 0 15 92  114 2 0 8 0 0
1101 Eigersund Ja Ja  170 50 64 59 35 38 84  135 47  416  682 48 27 85 8 3
1102 Sandnes Ja Nei  306  217  185 92  136 74 47  220  252 1 010 1 529 52  141 68 85 15
1103 Stavanger Ja Nei  636  429  425  211  170  229  223  129  277 2 100 2 729  109  119  249 91 16
1106 Haugesund Ja Nei  262  128  130 94 68 60  132 67 81  742 1 022 36 52 45 15 1
1111 Sokndal Ja Nei 54 18 21 11 11 13 10 9 7  128  154 0 1 14 3 2
1112 Lund Nei Nei 23 21 9 14 14 2 6 34 1 83  124 1 2 9 2 0
1114 Bjerkreim Ja Nei 16 17 3 5 5 4 12 0 6 50 68 2 1 6 2 0
1119 Hå Ja Nei  111 41 67 18 20 40 63  111 31  297  502 18 29 73 24 10
1120 Klepp Ja Ja 53 50 35 23 38 21 25 97 54  220  396 28 19 68 9 1
1121 Time Ja Nei 55 54 43 19 39 22 28  113 51  232  424 16 27 59 19 3
1122 Gjesdal Ja Ja 36 37 14 7 23 6 20 69 11  123  223 5 22 25 11 7
1124 Sola Ja Nei 37 41 53 19 23 37 34 43 65  210  352 22 45 48 19 4
1127 Randaberg Nei Nei 19 34 21 16 21 9 53 79 34  120  286 19 19 36 11 5
1129 Forsand Ja Ja 11 5 5 2 4 0 1 4 2 27 34 0 4 4 2 5
1130 Strand Ja Ja 99 23 33 43 14 24  143 18 21  236  418 14 16 56 26 3
1133 Hjelmeland Ja Nei 30 9 25 7 3 11 2 4 12 85  103 3 3 19 7 0
1134 Suldal Ja Nei 55 19 44 19 22 19 44 47 17  178  286 7 4 13 8 0
1135 Sauda Ja Ja  118 13 14 39 17 12 30 46 8  213  297 15 14 10 3 2
1141 Finnøy Ja Nei 27 21 40 8 7 10 0 3 3  113  119 1 3 5 8 1
1142 Rennesøy Ja Ja 24 22 11 5 6 5 8 3 9 73 93 4 3 4 6 0
1144 Kvitsøy Nei Nei 0 1 3 3 1 3 0 1 1 11 13 0 0 0 0 0
1145 Bokn Ja Nei 2 2 3 5 1 2 6 0 0 15 21 4 2 6 2 0
1146 Tysvær Ja Nei 51 40 29 14 21 21 23  137 26  176  362 20 3 40 21 2
1149 Karmøy Ja Nei  218  117 95 85 91 55 98  216  108  661 1 083 50 77  155 39 3
1151 Utsira Nei Nei 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0   0
1160 Vindafjord Ja Ja 86 49 39 24 22 20 20 43 19  240  322 21 4 26 6 1
1201 Bergen Ja Nei 1 854  681 1 435  783  470  625  761 1 307  297 5 848 8 213  406  326  659  496 76
1211 Etne Ja Nei 52 13 17 8 7 10 8 11 11  107  137 2 8 19 7 0
1216 Sveio Ja Nei 35 21 20 6 6 5 16 31 7 93  147 24 17 22 7 1
1219 Bømlo Ja Nei 67 35 75 30 25 24 18 63 41  256  378 27 31 50 19 2
1221 Stord Ja Ja 78 36 51 35 32 21 29 73 56  253  411 8 30 85 51 5
1222 Fitjar Ja Nei 21 18 20 6 7 5 13 19 3 77  112 4 4 16 6 2
1223 Tysnes Ja Nei 38 13 33 8 8 10 11 7 36  110  164 4 4 10 7 1
1224 Kvinnherad Ja Nei  129 53 69 39 29 30 57 46 32  349  484 29 7 65 49 4
1227 Jondal Ja Nei 9 11 5 4 4 5 1 5 2 38 46 0 1 5   1
1228 Odda Ja Nei  179 38 38 33 20 19 31 20 13  327  391 51 8 34 13 1
1231 Ullensvang Ja Nei 22 17 21 5 7 10 7 9 3 82  101 0 9 18 4 1
1232 Eidfjord Nei Nei 13 1 7 6 3 5 1 0 4 35 40 0 0 0   1
1233 Ulvik Ja Nei 0 20 28 0 9 10 0 9 12 67 88 0 1 5 2 2
1234 Granvin Nei Nei 26 2 12 4 2 0 0 0 0 46 46 0 5 2   0
1235 Voss Ja Ja  171 66 79 46 43 45 21 50 31  450  552 16 27 73 29 1
1238 Kvam Ja Ja 95 66 42 13 34 12 43 47 19  262  371 12 12 56 18 2
1241 Fusa Nei Nei 51 37 19 25 19 8 65 9 13  159  246 8 9 13 4 2
1242 Samnanger Nei Nei 32 16 15 4 2 7 4 3 10 76 93 1 2 15 5 0
1243 Os Ja Nei  134 27 43 42 22 40 55  105 32  308  500 11 34 72 25 7
1244 Austevoll Ja Nei 38 21 16 14 22 6 8 36 17  117  178 7 0 0 8 0
1245 Sund Ja Nei 29 11 27 2 6 4 4 3 11 79 97 3 11 19 26 2
1246 Fjell Ja Nei  120 59  135 32 33 50  204 27 59  429  719 10 40 94 43 6
1247 Askøy Ja Nei  123 77 47 43 58 19 97 43 46  367  553 67 23 89 64 12
1251 Vaksdal Ja Nei 64 24 52 17 16 21 10 50 20  194  274 5 5 7 20 1
1252 Modalen Ja Nei 1 0 0 1 0 1 1 1 2 3 7 0 1 1 1 0
1253 Osterøy Ja Nei 69 65 23 19 16 5 15 46 10  197  268 9 13 9 22 5
1256 Meland Ja Nei 55 27 26 12 16 13 18 63 7  149  237 9 25 31 5 8
1259 Øygarden Ja Nei 30 16 14 6 13 12 11 7 11 91  120 1 13 22 10 4
1260 Radøy Ja Ja 69 21 20 14 6 9 14 27 12  139  192 16 11 32 9 2
1263 Lindås Ja Nei 93 52 44 29 41 22 52 83 15  281  431 29 11 52 25 9
1264 Austrheim Nei Nei 23 8 10 11 3 2 5 3 2 57 67 0 0 9   3
1265 Fedje Ja Nei 8 4 5 6 1 2 2 0 0 26 28 1 0 2   0
1266 Masfjorden Nei Nei 18 11 14 5 5 7 5 7 2 60 74 0 1 9 6 0
1401 Flora Ja Ja 86 65 33 24 46 28 17 20 55  282  374 21 12 41 12 3
1411 Gulen Ja Nei 54 16 14 7 11 9 2 14 4  111  131 4 5 12 5 1
1412 Solund Nei Nei 24 7 6 7 8 4 14 0 0 56 70 0 0 1   0
1413 Hyllestad Nei Ja 23 5 7 5 4 5 7 2 13 49 71 0 2 4 2 7
1416 Høyanger Ja Nei 79 37 23 24 18 8 32 39 10  189  270 3 3 10 12 0
1417 Vik Nei Ja 44 21 20 16 7 15 9 4 17  123  153 6 3 10 7 1
1418 Balestrand Ja Nei 18 3 8 10 1 4 10 4 16 44 74 18 0 1   0
1419 Leikanger Ja Nei 22 3 17 5 2 3 1 0 4 52 57 1 3 6 4 1
1420 Sogndal Ja Nei 86 13 37 19 11 18 3 21 13  184  221 32 6 24 17 4
1421 Aurland Ja Nei 29 6 13 4 8 5 5 5 3 65 78 0 2 1 5 0
1422 Lærdal Nei Nei 23 12 19 12 10 3 9 7 6 79  101 4 6 3 4 2
1424 Årdal Ja Ja 68 16 41 19 10 43 4 11 31  197  243 11 18 22 16 2
1426 Luster Ja Nei 61 35 46 29 16 21 23 5 13  208  249 9 10 24 16 1
1428 Askvoll Ja Ja 54 16 13 13 17 6 16 21 1  119  157 4 3 15 2 1
1429 Fjaler Ja Ja 30 12 21 8 7 12 27 8 17 90  142 7 5 16 3 3
1430 Gaular Ja Nei 37 31 13 10 11 7 17 5 2  109  133 6 9 16 6 5
1431 Jølster Nei Nei 37 18 2 8 4 6 1 3 4 75 83 4 2 6 6 0
1432 Førde Ja Ja 57 47 15 20 34 5 29 59 40  178  306 15 24 49 11 8
1433 Naustdal Nei Nei 32 15 9 15 2 8 8 4 12 81  105 10 3 20   1
1438 Bremanger Nei Ja 51 25 20 22 23 13 9 27 18  154  208 2 1 9 6 5
1439 Vågsøy Ja Ja  113 24 45 34 15 22 37 31 13  253  334 3 18 30 2 2
1441 Selje Ja Nei 32 43 46 12 21 17 6 15 12  171  204 0 8 10 10 0
1443 Eid Ja Nei 30 25 29 13 12 9 10 17 21  118  166 3 6 25 1 0
1444 Hornindal Ja Nei 9 14 3 9 7 2 4 6 2 44 56 3 2 6 2 1
1445 Gloppen Ja Nei 95 56 13 16 21 3 34 39 1  204  278 7 8 29 5 3
1449 Stryn Ja Ja 66 37 46 27 21 13 22 22 42  210  296 7 10 27 12 2
1502 Molde Ja Nei 98  135 81 38 55 27 21 45 58  434  558 30 38 61 55 7
1503 Kristiansund Ja Nei  129  122 46 29 63 13 34  128 69  402  633 5 13 95   2
1504 Ålesund Ja Ja  257  248  112 80  140 36  120  243 83  873 1 319 46 79  191  107 4
1511 Vanylven Ja Nei 35 21 17 9 17 8 16 27 9  107  159 6 5 24 4 5
1514 Sande Ja Nei 30 16 18 16 19 13 2 18 3  112  135 4 0 9 2 1
1515 Herøy Ja Nei 69 32 42 28 16 23 25 18 39  210  292 8 10 6 11 1
1516 Ulstein Ja Ja 59 25 21 14 10 6 36 28 10  135  209 32 14 34 5 1
1517 Hareid Nei Nei 37 29 33 13 12 11 6 6 7  135  154 0 4 8 5 0
1519 Volda Ja Ja  138 29 45 27 13 15 18 49 37  267  371 5 14 45 9 2
1520 Ørsta Ja Nei 83 33 90 13 17 29 13 20 38  265  336 13 11 27 8 6
1523 Ørskog Ja Nei 35 21 9 14 5 11 11 30 4 95  140 3 5 13 6 1
1524 Norddal Ja Nei 47 13 14 14 7 3 8 4 1 98  111 6 0 1 2 2
1525 Stranda Ja Nei 66 10 13 19 8 20 14 5 3  136  158 0 6 6 7 0
1526 Stordal Ja Ja 16 6 0 2 4 1 3 7 1 29 40 2 2 3 2 1
1528 Sykkylven Ja Ja 78 79 8 17 37 5 8 26 2  224  260 21 14 42 9 5
1529 Skodje Ja Ja 23 27 5 9 16 7 8 24 5 87  124 12 6 24 7 1
1531 Sula Ja Nei 63 48 10 19 24 0 32 43 3  164  242 48 20 45 11 3
1532 Giske Ja Ja 67 48 30 23 13 14 17 21 4  195  237 3 6 34 12 4
1534 Haram Ja Ja  102 48 44 27 18 14 10 13 40  253  316 9 10 37 13 6
1535 Vestnes Ja Ja 62 22 25 15 24 16 14 5 93  164  276 73 0 29 12 2
1539 Rauma Ja Ja 68 52 26 19 36 11 14 25 11  212  262 15 10 16 6 3
1543 Nesset Ja Nei 18 16 26 10 7 10 5 4 16 87  112 0 6 6 9 0
1545 Midsund Ja Nei 33 9 11 8 3 3 3 3 4 67 77 8 5 5 5 2
1546 Sandøy Ja Nei 24 10 17 9 3 2 13 2 4 65 84 6 1 3 1 2
1547 Aukra Ja Nei 28 15 29 4 8 4 3 4 2 88 97 7 8 9 13 0
1548 Fræna Ja Ja 75 53 48 37 40 24 30 39 47  277  393 27 15 27 12 2
1551 Eide Ja Ja 29 10 17 6 9 8 8 14 9 79  110 5 10 19 11 0
1554 Averøy Ja Nei 72 28 26 14 19 6 11 45 10  165  231 0 11 19 6 1
1556 Frei Ja Ja 33 9 12 12 9 6 9 29 20 81  139 4 15 28 7 1
1557 Gjemnes Ja Nei 36 10 34 7 11 14 3 8 9  112  132 0 2 1 3 4
1560 Tingvoll Ja Nei 31 17 23 10 7 12 8 3 11  100  122 3 4 10 5 1
1563 Sunndal Ja Ja 71 46 23 34 25 21 36 33 32  220  321 23 9 14 17 0
1566 Surnadal Ja Nei 68 27 45 30 14 24 19 7 12  208  246 10 25 35 22 3
1567 Rindal Ja Nei 43 13 14 11 5 13 3 4 7 99  113 0 4 4 4 0
1571 Halsa Ja Nei 13 9 6 11 8 11 14 9 19 58  100 2 0 4 3 4
1573 Smøla Ja Nei 45 7 9 13 4 8 11 9 1 86  107 4 2 15 3 2
1576 Aure Ja Nei 59 36 20 20 15 9 13 43 6  159  221 20 2 11 4 0
1601 Trondheim Ja Ja 1 061  271  721  517  146  346  641  226  437 3 062 4 366  224  255  465  158 52
1612 Hemne Ja Ja 55 65 10 10 14 3 37 7 10  157  211 6 7 18 5 4
1613 Snillfjord Nei Nei 23 7 4 3 8 3 2 5 1 48 56 1 2 2 0 0
1617 Hitra Ja Nei 62 32 21 17 26 10 5 9 9  168  191 3 11 9 5 3
1620 Frøya Ja Nei 52 27 25 22 20 16 4 10 21  162  197 3 7 11 0 0
1621 Ørland Ja Ja 24 11 36 11 15 20 23 49 42  117  231 4 9 16 7 6
1622 Agdenes Ja Ja 15 17 20 8 6 9 6 3 7 75 91 9 7 8 5 1
1624 Rissa Ja Ja 89 37 58 16 28 26 10 10 42  254  316 4 10 22 9 0
1627 Bjugn Ja Nei 34 30 21 15 21 10 17 58 13  131  219 4 4 16 8 1
1630 Åfjord Ja Nei 47 23 6 16 12 4 26 9 5  108  148 14 2 21 5 3
1632 Roan Nei Nei 21 10 0 7 2 1 4 0 5 41 50 1 0 2 3 1
1633 Osen Ja Nei 30 10 2 11 8 1 4 2 13 62 81 0 1 3   1
1634 Oppdal Ja Ja 91 26 45 14 17 30 11 6 33  223  273 8 16 24 7 0
1635 Rennebu Ja Nei 29 22 26 8 9 5 8 56 14 99  177 1 5 19 1 3
1636 Meldal Ja Nei 66 47 31 9 12 14 32 7 11  179  229 7 1 15 6 2
1638 Orkdal Ja Nei 53 78 20 51 32 10  313 35 5  244  597 29 12 36 26 9
1640 Røros Ja Nei 47 35 28 18 11 8 19 9 17  147  192 6 7 18 10 0
1644 Holtålen Ja Nei 41 21 21 11 7 9 12 9 9  110  140 0 0 1 6 0
1648 Midtre Gauldal Ja Nei 68 24 46 25 15 32 13 61 21  210  305 1 13 19 16 1
1653 Melhus Ja Nei 87 59 40 31 37 13 40 28 19  267  354 33 16 9 30 4
1657 Skaun Ja Nei 45 24 39 17 14 17 14 5 15  156  190 6 0 28 9 1
1662 Klæbu Ja Ja 11 16 13 12 11 12 9 12 18 75  114 22 7 23 1 3
1663 Malvik Ja Nei 69 34 28 19 18 11 26 67 29  179  301 13 34 57 16 4
1664 Selbu Ja Nei 50 31 21 13 18 15 5 8 17  148  178 5 8 13 1 1
1665 Tydal Ja Nei 7 6 2 0 7 0 3 5 0 22 30 0 0 2 5 0
1702 Steinkjer Ja Nei  301  102 72  104 63 46  117 66 38  688  909 78 34 80 5 10
1703 Namsos Ja Nei  174 75 44 41 39 28 70 66 25  401  562 0 23 51 5 1
1711 Meråker Ja Nei 32 26 23 9 10 6 7 4 5  106  122 2 3 10 3 1
1714 Stjørdal Ja Nei  215 90 62 43 59 36 75  106 61  505  747 11 34 44 30 4
1717 Frosta Ja Nei 27 23 4 8 9 0 10 62 2 71  145 0 2 10 3 1
1718 Leksvik Ja Ja 39 24 17 16 10 11 10 21 33  117  181 4 6 15 12 5
1719 Levanger Ja Ja  131  119 26 33 73 11 37  183 63  393  676 21 38 73 35 15
1721 Verdal Ja Ja  107 73 71 48 55 31 28 40 43  385  496 10 13 59 16 5
1723 Mosvik Nei Nei 13 11 12 1 2 3 1 25 1 42 69 0 1 1 2 0
1724 Verran Ja Nei 53 10 32 11 6 9 7 7 3  121  138 2 3 7 3 1
1725 Namdalseid Ja Nei 31 11 18 9 5 10 3 3 7 84 97 1 10 9 0 1
1729 Inderøy Ja Nei 44 38 10 28 22 3 17 12 3  145  177 1 15 38 2 3
1736 Snåsa Ja Nei 30 8 20 18 7 21 15 4 7  104  130 12 7 14 8 6
1738 Lierne Ja Ja 15 6 7 12 12 7 6 7 10 59 82 6 3 10 7 1
1739 Røyrvik Nei Nei 4 2 3 2 1 3 1 2 4 15 22 0 0 2 0 0
1740 Namsskogan Ja Nei 16 5 1 6 4 5 4 4 0 37 45 0 0 3 0 0
1742 Grong Nei Ja 30 2 19 5 7 9 3 8 15 72 98 8 5 11 3 0
1743 Høylandet Nei Nei 17 13 3 6 5 1 5 2 13 45 65 4 0 3 0 0
1744 Overhalla Ja Nei 36 18 22 18 8 9 17 45 14  111  187 3 5 7 7 1
1748 Fosnes Ja Nei 7 3 6 5 1 2 2 0 2 24 28 1 1 2 1 0
1749 Flatanger Nei Nei 16 11 4 6 3 7 0 2 4 47 53 6 0 1   0
1750 Vikna Ja Nei 45 21 32 15 14 18 5 16 33  145  199 11 6 13 5 2
1751 Nærøy Ja Ja 62 18 35 22 14 25 22 6 22  176  226 2 4 10 3 0
1755 Leka Ja Nei 4 2 3 8 0 8 1 1 2 25 29 0 1 1 3 2
1804 Bodø Ja Ja  238  190 77  128  121 55  227  208 82  809 1 326 69 93  195 71 11
1805 Narvik Ja Nei  102  103 64 53 79 32 33 62 48  433  576 32 44 63 56 14
1811 Bindal Nei Nei 27 19 3 10 8 5 14 5 5 72 96 8 3 10 4 4
1812 Sømna Ja Ja 27 5 19 7 5 9 8 22 15 72  117 1 3 4 1 1
1813 Brønnøy Ja Nei 69 45 44 9 18 13 21 58 37  198  314 4 20 56 36 4
1815 Vega Ja Nei 12 5 3 4 7 2 10 6 2 33 51 5 0 1 7 1
1816 Vevelstad Nei Nei 7 0 7 2 2 3 0 0 0 21 21 0 1 3 2 1
1818 Herøy Ja Ja 19 6 19 9 5 9 5 2 4 67 78 2 1 11 2 0
1820 Alstahaug Ja Nei 45 15 24 20 15 5 15 45 35  124  219 8 12 45 28 6
1822 Leirfjord Ja Nei 33 10 11 6 5 6 10 5 12 71 98 0 0 4 7 0
1824 Vefsn Ja Nei  111 65 65 47 33 30 14 15 49  351  429 28 42 71 20 2
1825 Grane Ja Nei 13 23 3 5 21 2 5 40 4 67  116 2 1 2 0 1
1826 Hattfjelldal Nei Nei 19 16 11 11 19 2 5 38 1 78  122 5 2 17 8 1
1827 Dønna Ja Ja 23 2 18 8 6 8 8 13 6 65 92 3 3 10 7 3
1828 Nesna Ja Nei 24 16 16 5 7 3 7 15 5 71 98 0 2 6 7 1
1832 Hemnes Ja Nei 68 22 31 16 21 22 24 13 13  180  230 0 8 23 2 3
1833 Rana Ja Ja  213 96  124 76 76 87 57  117  110  672  956 38 37 95 53 6
1834 Lurøy Ja Ja 15 17 16 15 7 10 13 3 8 80  104 25 0 4 10 5
1835 Træna Nei Nei 1 0 5 3 2 7 1 1 2 18 22 0 0 0 3 0
1836 Rødøy Nei Nei 11 0 22 2 2 11 1 4 4 48 57 2 7 6 10 0
1837 Meløy Ja Nei 71 60 37 27 40 17 13 51 17  252  333 15 9 23 22 0
1838 Gildeskål Nei Nei 65 41 6 18 22 4 18 52 4  156  230 6 7 12 10 0
1839 Beiarn Nei Nei 18 6 7 5 8 4 4 7 2 48 61 0 0 3 5 0
1840 Saltdal Ja Ja 69 31 24 25 18 15 23 44 66  182  315 20 7 26 9 5
1841 Fauske Ja Nei 92 21 80 39 23 41 13 46 47  296  402 5 12 25 32 5
1845 Sørfold Nei Nei 42 6 22 12 8 8 9 7 8 98  122 2 9 5 5 1
1848 Steigen Ja Nei 48 26 9 21 19 17 5 7 10  140  162 1 3 5 9 2
1849 Hamarøy Nei Nei 29 17 11 12 5 3 4 9 2 77 92 1 0 0 6 4
1850 Tysfjord Nei Nei 35 15 6 17 11 1 21 21 1 85  128 8 0 6 10 0
1851 Lødingen Ja Nei 61 21 16 10 9 9 4 8 4  126  142 2 0 0 1 2
1852 Tjeldsund Ja Nei 22 17 6 4 3 4 3 3 2 56 64 0 3 8 3 2
1853 Evenes Nei Nei 18 4 12 10 4 6 5 2 2 54 63 0 1 0 2 0
1854 Ballangen Ja Ja 59 8 34 16 11 12 8 35 14  140  197 4 3 4 5 0
1856 Røst Ja Nei 0 10 2 0 5 0 1 3 2 17 23 0 0 0   0
1857 Værøy Nei Nei 7 5 2 1 2 3 7 0 2 20 29 2 2 1 1 0
1859 Flakstad Nei Ja 13 10 9 4 10 2 3 5 7 48 63 5 1 4 7 0
1860 Vestvågøy Ja Nei 92 74 57 34 33 32 37 38 21  322  418 17 14 26 30 70
1865 Vågan Ja Nei 87 69 73  130  105  118 20 37 73  582  712 29 5 44 13 4
1866 Hadsel Ja Ja 93 55 34 48 30 18 20 48 41  278  387 11 9 32 12 2
1867 Bø Ja Ja 60 17 34 20 12 27 5 10 8  170  193 9 6 11 5 2
1868 Øksnes Ja Ja 43 14 13 23 13 11 20 86 4  117  227 11 11 27 14 5
1870 Sortland Ja Ja  104 52 40 27 39 16 45  375 7  278  705 42 28 29 23 5
1871 Andøy Ja Ja 70 29 18 25 34 13 17 48 46  189  300 25 6 18 18 0
1874 Moskenes Ja Nei 15 8 8 4 7 4 3 7 0 46 56 2 2 5 2 0
1901 Harstad Ja Nei  191 73 93 77 62 54 91  120 39  550  800 40 37 66 46 19
1902 Tromsø Ja Nei  330  157  180  141  121  124  143  156  118 1 053 1 470 71 92  163 95 21
1911 Kvæfjord Ja Nei 38 17 9 20 6 7 87 8 37 97  229 43 2 12 10 2
1913 Skånland Ja Nei 26 16 19 11 20 7 6 40 4 99  149 0 7 17 15 2
1915 Bjarkøy Nei Nei 13 13 1 4 5 1 0 2 0 37 39 0 1 1 2 0
1917 Ibestad Ja Ja 54 11 13 10 4 17 8 0 14  109  131 1 1 3 24 1
1919 Gratangen Nei Nei 18 12 7 9 11 2 4 8 0 59 71 0 0 1 1 0
1920 Lavangen Ja Nei 11 7 4 6 6 6 1 0 7 40 48 0 1 1 7 0
1922 Bardu Nei Nei 33 20 22 17 12 13 21 33 8  117  179 3 5 5 6 1
1923 Salangen Ja Nei 21 17 7 6 8 6 14 11 3 65 93 3 6 16 5 1
1924 Målselv Ja Nei 40 24 40 18 24 22 19 19 32  168  238 1 14 30 30 4
1925 Sørreisa Ja Ja 32 6 10 17 10 4 16 23 6 79  124 6 4 6 3 1
1926 Dyrøy Ja Ja 14 9 16 9 9 5 6 3 9 62 80 1 1 2 2 0
1927 Tranøy Nei Nei 50 17 11 18 18 4 2 8 2  118  130 1 0 1 4 2
1928 Torsken Ja Nei 16 6 1 6 5 4 9 6 4 38 57 0 3 6 3 0
1929 Berg Ja Nei 16 3 2 6 3 7 5 3 2 37 47 3 0 1 3 3
1931 Lenvik Ja Nei 82 60 34 31 45 29 19 70 36  281  406 35 29 43 49 0
1933 Balsfjord Nei Nei 74 30 41 40 35 20 31 34 29  240  334 13 10 37 21 4
1936 Karlsøy Nei Nei 30 12 19 13 5 12 10 13 4 91  118 0 3 9 15 1
1938 Lyngen Ja Nei 46 21 17 27 15 4 11 15 17  130  173 23 2 19 12 2
1939 Storfjord Ja Ja 9 10 10 5 11 4 9 16 3 49 77 3 5 6 12 0
1940 Gáivuotna Kåfjord Nei Nei 14 20 9 5 14 3 11 20 5 65  101 2 6 6 7 1
1941 Skjervøy Ja Ja 21 8 15 12 8 12 28 6 17 76  127 10 8 10 11 0
1942 Nordreisa Ja Ja 42 40 22 19 23 23 18 53 12  169  252 16 14 15 18 0
1943 Kvænangen Nei Nei 20 10 15 8 1 11 3 2 11 65 81 0 3 1 4 1
2002 Vardø Ja Nei 22 12 11 20 20 14 5 6 9 99  119 1 0 0 2 2
2003 Vadsø Ja Ja 59 31 19 17 25 20 16 14 31  171  232 15 9 26 7 1
2004 Hammerfest Ja Ja 59 50 19 28 23 15 22 34 13  194  263 13 7 13 18 7
2011 Guovdageaidnu Kautokeino Nei Ja 6 4 7 7 11 10 6 7 11 45 69 6 9 12 32 2
2012 Alta Ja Ja 94 45 47 32 39 50 28 57 87  307  479 46 34 97 67 5
2014 Loppa Ja Nei 18 4 12 7 11 9 4 3 5 61 73 4 1 8 4 0
2015 Hasvik Nei Nei 13 3 6 9 8 3 4 2 8 42 56 3 3 7 4 1
2017 Kvalsund Ja Ja 15 8 4 13 6 5 5 1 0 51 57 4 0 7 5 0
2018 Måsøy Ja Nei 28 6 4 12 6 5 9 24 4 61 98 0 1 3 6 0
2019 Nordkapp Ja Nei 46 8 33 20 46 27 5 5 13  180  203 1 12 26 11 3
2020 Porsanger Porsángu Porsanki Nei Nei 37 13 21 26 25 19 15 67 19  141  242 6 2 5 13 0
2021 Kárásjohka Karasjok Ja Nei 21 7 10 13 11 15 9 2 7 77 95 0 0 0 3 3
2022 Lebesby Ja Nei 17 17 12 16 20 11 9 54 6 93  162 1 0 4 5 2
2023 Gamvik Nei Nei 19 0 6 8 4 8 5 3 5 45 58 1 1 0 4 0
2024 Berlevåg Ja Nei 1 2 1 21 4 8 3 6 0 37 46 0 0 6 1 0
2025 Deatnu Tana Nei Nei 30 11 17 24 14 13 6 6 15  109  136 1 0 0 3 3
2027 Unjárga Nesseby Nei Nei 16 3 4 7 7 3 4 11 2 40 57 1 2 4 2 0
2028 Båtsfjord Nei Nei 16 5 4 12 12 9 2 11 10 58 81 0 7 8 4 0
2030 Sør-Varanger Ja Ja 89 38 44 40 32 18 37 36 31  261  365 11 16 25 15 1
                                     
Bydeler                                    
Sydvestre Jeløy(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Nordre Jeløy(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Sydøstre Jeløy(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Melløs/Øre(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Sentrum(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Mosseskogen vest(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Kambo(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Mosseskogen øst(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Mosseelva/Dillingøya(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Sentrum (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Varteig (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Skjeberg (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Tune (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Hafslundsøy (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Sentrum (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Borge (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Rolvsøy (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Kråkerøy (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Onsøy (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Bekkestua (Bærum) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Sandvika (Bærum) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Rykkin (Bærum) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Drengsrud (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Arnestad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Heggedal (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Hofstad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Billingstad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Jansløkka (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Nesøya (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Solberg (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Vettre (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Bondi (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Rønningen (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Mellom-Nes (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Hagaløkka (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Vardåsen (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Østenstad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Lillestrøm (Skedsmo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Skedsmokorset (Skedsmo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Strømmen/Skjetten (Skedsmo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Gamle Oslo (Oslo) Nei Nei  160 58  208 44 27 74 65 46  100  571 .. .. .. .. 29 13
Grünerløkka (Oslo) Ja Nei  165  141  245 69 91 85  125  174  149  796 .. .. .. .. 31 15
Sagene (Oslo) Ja Nei  303 67  204 90 43  120  126  130 85  827 .. .. .. .. 25 9
St. Hanshaugen (Oslo) Ja Ja  154 97  154 56 26 62  104 84  104  549 .. .. .. .. 11 9
Frogner (Oslo) Ja Ja  290  128  408 93 61  156 77  114  106 1 136 .. .. .. .. 20 17
Ullern (Oslo) Ja Ja 98  107  134 19 39 40 52 30 29  437 .. .. .. .. 21 12
Vestre Aker (Oslo) Ja Nei  199  207  226 76 74 70 61 52 52  852 .. .. .. .. 30 17
Nordre Aker (Oslo) Ja Ja  283  160  291 55 59  101 55  221 94  949 .. .. .. .. 24 15
Bjerke (Oslo) Ja Nei  141  109  228  100 43 98 60 48 74  719 .. .. .. .. 16 1
Grorud (Oslo) Ja Ja  137 90  127 59 54 75 35  122  114  542 .. .. .. .. 27 10
Stovner (Oslo) Ja Ja  106  105 98 78 65 55  120  100 77  507 .. .. .. .. 33 11
Alna (Oslo) Ja Ja  200  189  264 91  113  149  155  157  176 1 006 .. .. .. .. 59 22
Østensjø (Oslo) Ja Ja  400  164  371  201  146  259 49 68  105 1 541 .. .. .. .. 47 9
Nordstrand (Oslo) Ja Nei  412  150  507 87 77  174 35 61  162 1 407 .. .. .. .. 36 5
Søndre Nordstrand (Oslo) Ja Ja 34 56 43 28 29 29 97  128 85  219 .. .. .. ..  101 23
Sentrum (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Marka (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Hamar vest (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Storhamar (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Hamar nord (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Midtbyen (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Hamar øst (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Vang vest (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Vang midtre (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Vang øst (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Vang nord (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Furnes (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Brumunddal (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Nes (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Moelv (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Brøttum (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Vingrom (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Saksumdalen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Vingar (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Jørstadmoen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Rudsbygda (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Fåberg (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Øvre Ålsbygda (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Røyslimoen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Søre Ål (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Nordre Ål (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Nybu (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Øvre bydel (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Sentrumkjernen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Nedre bydel (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Sørbyen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Sentrum (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Nordbyen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Hunndalen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Snertingdal (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Biri (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Åssiden (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Øvre Bragernes (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Bragernes sentrum (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Brakerøya - Strøtvet (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Gulskogen - Sundhaugen (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Strømsø (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Tangen - Åskollen (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Danvik - Fjell (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Skoger (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Konnerud (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Vegård (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Kirkekretsen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Eikli (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Ullerål (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Hønefoss (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Vang (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Åsbygda (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Veien (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Stranden (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Tyristrand (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Heggen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Borglund (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Sokna (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Hallingby (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Ringmoen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Nes (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Sentrum (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Nord (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Slagen (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Gamle Larvik (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Tjølling (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Hedrum (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Brunlanes/Stavern (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Bjørkedalen-Oklungen (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Eidanger-Øyene (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Heistad (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Brevik (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Herøya (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Stridsklev-Hovet (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Grønli (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Porsgrunn Øst (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Bjørntvedt-Myrene (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Osebakken-Hovenga (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Porsgrunn Vest (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Øvre Gjerpen (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Ytre Gjerpen (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Solum (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Gulset (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Klyve (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Sentrum (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Distrikt 1 (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Distrikt 2 (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Distrikt 3 (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Distrikt 4 (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Distrikt 5 (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Distrikt 6 (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Vågsbygd (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Sentrum (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Lund (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Randesund/Tveit (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Distrikt 1 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Distrikt 2 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Distrikt 3 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Hundvåg (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Tasta (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Eiganes/Våland (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Madla (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Storhaug (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Hillevåg (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Hinna (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Søndre bydel (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Sentrum (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Østre bydel (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Skåredalen (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Gard (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Bleikemyr (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Hagland/Vikse (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Røvær (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Skudenes (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Åkra/Vea (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Kopervik (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Torvastad/Avaldsnes (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Fastlandet (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Arna (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Bergenhus (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Fana (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Fyllingsdalen (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Laksevåg (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Ytrebygda (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Årstad (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Åsane (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Molde vest (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Bjørset (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Molde sentrum (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Øvre bydel (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Molde øst (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Nordbyen (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Strande (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Hjelset (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Groven (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Skåla (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Bolsøya (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Sekken (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Ytre (Ålesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Midtre (Ålesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Indre (Ålesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Midtbyen (Trondheim) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Østbyen (Trondheim) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Lerkendal (Trondheim) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Heimdal (Trondheim) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
H/S-distrikt Vest (Bodø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
H/S-distrikt Øst (Bodø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Skjerstad (Bodø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Dalselv (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Hauknes (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Mo (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Gruben (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Storforshei (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Grønnfjelldal (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Storv./Dunderl. (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Skonseng (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Selfors (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Ytteren (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Båsmoen (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Alteren (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Utskarpen (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Distrikt Nord(Harstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Distrikt Sentrum(Harstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Distrikt Sør(Harstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Tromsøya sør (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Tromsøya nord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Kroken-Lunheim (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Tromsdalen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Kvaløybyen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Ullsfjord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Ramfjord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Fastlandet nord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Kvaløya sør - Malangen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Kvaløya nord m/ øyene (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
1  Definisjoner: Mottakere pr 31.12.2004. Foreløpige tall. Praktisk bistand omfatter hjemmehjelp, husmorvikartjeneste, brukerstyrt personlig assistent og annen hjelpevirksomhet til hjemmeboende. Avlastning og støttekontakt er med her når det gis på grunn av alder, nedsatt funksjonsevne, funksjonshemming eller sykdom (jf. sosialtjenesteloven § 4-2 b og c). .. = Oppgave mangler eller er så mangelfull at tall ikke kan gis.

Standardtegn i tabeller