Statistisk sentralbyrå

5.1   Sosialhjelpstilfeller (inkl. introduksjonsstønad) i alt 2003, 2004 og 2005. Trygdemottakere og trygdemottakere med sosialhjelp samme år. 2004. Flyktninger og sosialhjelp 2004. Stønadskommune 1
Kommune Sosialhjelpstilfeller 2003 Sosialhjelpstilfeller 2004 Sosialhjelpstilfeller 2005 Sosialhjelpstilfeller 2004. Kvinner Mottakere av alders- og uførepensjon i alt per 31.12.2004 Mottakere av både alders- og uførepensjon og sosialhjelp 2004 Mottakere av overgangsstønad i alt per 31.12.2004 Mottakere av både overgangsstønad og sosialhjelp 2004 Flyktninger med sosialhjelp 2004
0101 Halden 1 074 1 057 1 042  509 6 211  178  198 33  140
0104 Moss 1 135 1 157 1 154  494 6 436  190  154 47  157
0105 Sarpsborg 2 196 2 017 1 842  820 11 339  349  369 90  338
0106 Fredrikstad 2 983 2 861 2 662 1 173 15 452  390  425 90  545
0111 Hvaler  109  122  123 52  816 28 15 6 9
0118 Aremark 38 37 38 20  333 7 7 : 6
0119 Marker  123  131  130 62  854 35 17 5 22
0121 Rømskog 11 12 14 5  189 6   : :
0122 Trøgstad  175  179  188 96 1 105 37 24 8 20
0123 Spydeberg  133  139  139 68  938 23 26 3 20
0124 Askim  499  530  497  222 3 000 67  113 23 87
0125 Eidsberg  408  415  343  156 2 200 51 71 21 86
0127 Skiptvet  133  115 91 46  689 14 14 7 14
0128 Rakkestad  245  230  231  121 1 664 46 35 7 49
0135 Råde  124  136  137 64 1 408 29 18 3 13
0136 Rygge  282  279  260  138 2 817 61 88 17 15
0137 Våler 88 79 83 38  708 17 9 : 11
0138 Hobøl  136  134  133 65  760 22 19 7 17
0211 Vestby  254  241  252 99 1 831 31 48 5 20
0213 Ski  597  635  577  260 4 039 92  117 20  122
0214 Ås  274  253  234  106 2 142 27 75 13 44
0215 Frogn  246  223  244 94 2 171 38 55 7 29
0216 Nesodden  398  402  399  178 2 407 66 76 16 49
0217 Oppegård  416  432  421  178 3 668 52 84 19 93
0219 Bærum 2 225 2 242 2 139  893 18 019  405  293 79  615
0220 Asker 1 051 1 024  975  447 7 658  182  168 44  260
0221 Aurskog-Høland  347  339  342  190 2 682 43 69 20 23
0226 Sørum  215  211  219  103 2 122 36 61 7 14
0227 Fet  206  207  192 99 1 560 31 43 7 24
0228 Rælingen  417  385  383  186 2 190 64 79 19 67
0229 Enebakk  218  221  206  109 1 266 38 57 16 11
0230 Lørenskog  859  946  892  389 4 501  148  119 39  182
0231 Skedsmo 1 078 1 056 1 089  471 7 191  121  179 53  323
0233 Nittedal  518  477  413  185 2 660 70 88 15 60
0234 Gjerdrum  182  154  144 68  684 21 20 6 23
0235 Ullensaker  816  735  669  317 3 710  111  144 36 95
0236 Nes  320  338  352  160 3 206 49 95 12 44
0237 Eidsvoll  410  441  473  220 3 634 58  124 16 53
0238 Nannestad  211  232  236  112 1 600 27 52 11 16
0239 Hurdal 61 58 66 30  595 9 11 : 3
0301 Oslo 21 534 20 654 20 125 8 086 87 173 2 948 2 917  914 5 907
0402 Kongsvinger  669  657  652  312 4 408 93 95 21  102
0403 Hamar 1 156 1 141 1 134  485 6 573  198  132 41  203
0412 Ringsaker  932  916  916  417 7 177  195  193 54 63
0415 Løten  228  215  219 94 1 699 37 47 9 21
0417 Stange  509  507  502  223 4 350 78  115 29 72
0418 Nord-Odal  123  145  165 87 1 418 32 21 12 :
0419 Sør-Odal  201  231  239  116 1 828 42 48 15 4
0420 Eidskog  266  249  249  126 1 736 51 48 20 10
0423 Grue  243  222  232  109 1 561 42 27 10 33
0425 Åsnes  330  330  305  133 2 308 66 41 8 29
0426 Våler  154  149  138 75 1 178 23 12 3 4
0427 Elverum  670  725  706  342 4 313 99  133 35  112
0428 Trysil  209  223  203 89 1 917 35 26 5 33
0429 Åmot  172  169  155 70 1 133 20 17 5 24
0430 Stor-Elvdal  136  141  119 54  848 39 13 4 4
0432 Rendalen 52 54 50 20  695 15 3 : 5
0434 Engerdal 30 34 35 24  396 14 4 : :
0436 Tolga 64 71 67 25  382 13 3 : 32
0437 Tynset  155  132  145 68 1 165 18 25 4 38
0438 Alvdal 57 51 51 21  537 6 18 5 10
0439 Folldal 84 71 64 24  423 14 6 : 17
0441 Os 94 89 71 36  426 16 7 4 15
0501 Lillehammer  714  653  653  300 5 370 99  127 29  101
0502 Gjøvik 1 080 1 033  961  463 6 284  148  168 45  226
0511 Dovre  120  129  145 61  717 33 14 4 4
0512 Lesja 37 38 52 24  525 12 10 : :
0513 Skjåk 67 64 66 37  596 7 8 3 9
0514 Lom 77 83 66 34  574 19 11 3 6
0515 Vågå  129  116  101 47  933 17 21 7 17
0516 Nord-Fron  187  168  135 59 1 402 29 35 8 32
0517 Sel  309  308  279  134 1 435 55 37 13 25
0519 Sør-Fron 97 91 77 44  821 18 11 3 4
0520 Ringebu  110  101 97 46 1 203 19 13 3 15
0521 Øyer  158  160  155 74  998 20 30 9 32
0522 Gausdal  172  174  152 67 1 424 29 29 10 39
0528 Østre Toten  456  386  363  188 3 448 57 77 12 59
0529 Vestre Toten  491  455  421  212 2 797 73 79 26 47
0532 Jevnaker  166  153  147 68 1 444 28 38 9 25
0533 Lunner  185  216  235  107 1 572 44 37 10 28
0534 Gran  294  266  310  140 3 071 53 79 18 28
0536 Søndre Land  169  160  167 69 1 659 33 30 4 20
0538 Nordre Land  182  182  167 90 1 823 6 34 : :
0540 Sør-Aurdal  107 75 76 36  851 17 15 4 :
0541 Etnedal 45 39 27 11  421 9 7 : :
0542 Nord-Aurdal  261  235  229  107 1 429 44 39 9 25
0543 Vestre Slidre 59 88 73 26  532 16 6 : 25
0544 Øystre Slidre 81 70 77 32  675 16 15 3 13
0545 Vang 38 38 52 27  368 8 : : 9
0602 Drammen 2 181 2 114 2 107 1 003 11 445  257  321 75  453
0604 Kongsberg  874  806  698  308 4 203  121  104 23  114
0605 Ringerike  702  735  705  290 6 374 95  185 29  102
0612 Hole  110 99  138 61  986 22 16 4 4
0615 Flå 25 33 31 16  280 7 4 : :
0616 Nes  122 80 81 27  768 14 14 : 12
0617 Gol  138  136  158 61  930 14 22 : 28
0618 Hemsedal 17 19 20 10  292 3 8 : 4
0619 Ål  117  139  128 52 1 037 22 15 : 12
0620 Hol 91 68 81 36  891 15 13 : 18
0621 Sigdal 67 63 55 32  770 17 14 3 :
0622 Krødsherad 79 58 54 30  462 13 14 5 :
0623 Modum  341  364  311  161 2 733 45 82 12 80
0624 Øvre Eiker  488  477  469  212 3 175 59  106 20 75
0625 Nedre Eiker  785  785  791  384 3 785  124  117 29 78
0626 Lier  523  518  520  218 3 566 56  107 23  160
0627 Røyken  212  228  233 83 2 417 33 82 10 45
0628 Hurum  317  310  287  139 1 698 31 49 15 55
0631 Flesberg 67 70 71 44  520 15 19 7 6
0632 Rollag 40 25 26 13  346 4 8 3 7
0633 Nore og Uvdal 74 74 68 26  665 13 9 : 14
0701 Horten  797  705  740  302 5 556  105  195 42  138
0702 Holmestrand  290  305  303  143 2 277 51 68 12 29
0704 Tønsberg  973  986 1 075  445 7 943  140  222 43  147
0706 Sandefjord 1 481 1 452 1 463  634 8 821  230  327 60  225
0709 Larvik 1 613 1 550 1 436  653 9 550  223  223 55  331
0711 Svelvik  241  216  211  108 1 217 23 37 9 30
0713 Sande  190  165  182 77 1 463 20 51 8 44
0714 Hof 84 70 70 32  652 10 18 : 4
0716 Re  282  286  276  136 1 533 46 52 18 43
0719 Andebu  117  120  130 61 1 073 27 40 7 20
0720 Stokke  308  295  309  140 1 793 37 67 10 61
0722 Nøtterøy  780  692  611  252 4 198 97 96 19  133
0723 Tjøme  154  116  104 34  918 15 26 5 29
0728 Lardal 73 65 79 35  600 5 13 4 15
0805 Porsgrunn 1 168 1 204 1 152  429 7 400  109  227 41  176
0806 Skien 1 846 1 827 1 741  675 10 852  169  396 52  463
0807 Notodden  398  442  356  142 3 359  104 92 14 51
0811 Siljan 32 37 47 22  423 : 12 : 11
0814 Bamble  436  433  427  180 2 645 37 79 14  104
0815 Kragerø  501  487  486  224 2 613 67 86 12 67
0817 Drangedal  140  146  155 86 1 108 31 31 4 15
0819 Nome  264  256  241  103 1 715 42 29 10 56
0821 Bø  316  299  286  120 1 120 42 29 4 74
0822 Sauherad  145  143  138 64 1 003 28 31 8 5
0826 Tinn  178  185  178 71 1 659 32 40 3 31
0827 Hjartdal 28 30 29 15  434 9 3 : :
0828 Seljord 96 94 83 42  746 19 13 3 10
0829 Kviteseid 59 66 58 23  674 11 7 : :
0830 Nissedal 49 37 32 16  333 12 8 : 8
0831 Fyresdal 34 27 28 14  321 6 7 : 5
0833 Tokke 56 49 64 25  618 8 13 5 :
0834 Vinje  118  118  120 57  795 24 18 8 26
0901 Risør  323  343  319  145 1 761 71 52 16 62
0904 Grimstad  671  652  620  284 3 633  128  122 36 76
0906 Arendal 1 525 1 524 1 546  694 8 478  304  266 60  214
0911 Gjerstad  157  156  149 75  616 41 16 10 26
0912 Vegårshei 44 54 45 20  440 7 6 : 18
0914 Tvedestrand  302  287  273  141 1 442 62 24 6 32
0919 Froland  232  175  199  102  904 43 30 10 5
0926 Lillesand  271  226  239  105 1 724 42 58 16 5
0928 Birkenes 77 93 83 35  855 23 24 5 5
0929 Åmli 93  109 96 41  487 22 10 4 15
0935 Iveland 35 46 32 18  234 7 8 : :
0937 Evje og Hornnes 91 77 78 28  763 9 27 : 31
0938 Bygland 59 65 64 33  333 22 8 5 10
0940 Valle 53 59 53 24  332 13 3 : 22
0941 Bykle 23 20 21 8  110 4 : : 4
1001 Kristiansand 3 008 2 974 2 745 1 057 14 669  328  543 99  912
1002 Mandal  367  369  364  165 3 253 48 96 16 61
1003 Farsund  204  186  151 61 1 951 18 49 3 32
1004 Flekkefjord  272  272  250  130 2 093 63 49 11 39
1014 Vennesla  421  417  419  186 2 650 80  116 21 54
1017 Songdalen  154  128  145 53  995 11 42 9 44
1018 Søgne  276  253  253  118 1 673 32 69 16 29
1021 Marnardal 49 43 34 12  521 15 4 : 9
1026 Åseral 32 28 22 7  213 7 5 : 4
1027 Audnedal 31 30 31 12  364 7 5 : 4
1029 Lindesnes  154  131  124 55 1 096 31 20 3 23
1032 Lyngdal  217  208  196 88 1 467 34 28 : 28
1034 Hægebostad 29 24 21 8  364 6 6 : 7
1037 Kvinesdal  124  128  127 50 1 339 25 31 3 25
1046 Sirdal 27 30 29 7  389 3 8 : 4
1101 Eigersund  333  340  339  148 2 462 50 67 16 55
1102 Sandnes 1 161 1 177 1 185  498 8 106  128  324 47  255
1103 Stavanger 3 747 3 616 3 527 1 353 17 635  490  657  129  705
1106 Haugesund 1 184 1 120 1 127  453 6 102  156  255 48  171
1111 Sokndal 66 69 60 29  755 11 22 : 3
1112 Lund 32 42 42 18  549 7 8 : 10
1114 Bjerkreim 33 31 30 17  422 4 6 : 5
1119 Hå  298  279  291  108 2 193 23 87 8  104
1120 Klepp  281  287  287  142 1 962 36 95 14 59
1121 Time  313  320  345  166 2 064 44 85 13 91
1122 Gjesdal  210  200  201  105 1 026 19 54 11 34
1124 Sola  468  435  394  156 2 533 36 87 10 93
1127 Randaberg  207  162  183 89 1 241 30 45 6 34
1129 Forsand 28 26 26 15  206 3 : : :
1130 Strand  294  288  274  133 1 790 37 68 17 36
1133 Hjelmeland 68 80 80 30  549 19 7 3 16
1134 Suldal 82 85 80 21  830 24 10 3 24
1135 Sauda  114  116  108 37 1 174 17 20 4 :
1141 Finnøy 41 41 40 19  549 : 15 : :
1142 Rennesøy 45 44 55 24  494 4 12 3 12
1144 Kvitsøy : 4 3 :  122 : : : :
1145 Bokn 9 9 9 7  167 : : : :
1146 Tysvær  224  250  230 86 1 357 33 47 11 59
1149 Karmøy  770  733  688  285 6 361 93  266 35 96
1151 Utsira : : 44 19 42 : : : :
1160 Vindafjord  138  128 68 35 1 561 13 36 7 16
1201 Bergen 9 195 8 596 8 803 3 798 42 957 1 610 1 470  319 1 293
1211 Etne 77 86 82 40  854 14 23 8 28
1216 Sveio  127  107 95 42  807 16 20 3 12
1219 Bømlo  197  187  145 66 1 789 19 46 : 24
1221 Stord  609  576  578  265 2 512 79  103 31 51
1222 Fitjar 54 57 68 31  518 6 13 3 :
1223 Tysnes 43 50 37 20  696 15 13 : 4
1224 Kvinnherad  300  308  270  123 2 758 57 63 11 28
1227 Jondal 29 19 20 13  278 3 5 : :
1228 Odda  245  224  247 92 1 812 23 44 6 46
1231 Ullensvang 62 49 57 24  813 12 10 : 6
1232 Eidfjord 20 15 19 12  211 4 : : :
1233 Ulvik 53 44 45 18  278 13 : : 6
1234 Granvin 33 34 34 17  225 7 4 3 8
1235 Voss  472  448  477  208 3 014 88 64 11 68
1238 Kvam  216  227  229 94 1 889 51 34 10 40
1241 Fusa 47 52 60 26  774 10 12 4 :
1242 Samnanger 45 47 50 19  474 6 6 3 :
1243 Os  326  341  313  145 2 231 64 85 13 44
1244 Austevoll 62 68 65 37  768 15 18 6 7
1245 Sund  106  113  111 56  890 17 30 : 15
1246 Fjell  537  472  156 84 2 402 29  130 22 89
1247 Askøy  573  504  467  203 3 488 65  139 16 59
1251 Vaksdal  117  114  100 49 1 071 31 19 5 7
1252 Modalen 13 11 14 5 73 : 4 : :
1253 Osterøy  108  133  167 80 1 417 24 37 3 5
1256 Meland  170  181  180 95  893 34 31 12 19
1259 Øygarden  108 96  112 53  758 17 31 7 7
1260 Radøy  135  140  141 74 1 001 24 21 11 16
1263 Lindås  344  308  308  162 2 178 36 84 18 20
1264 Austrheim 72 67 62 35  458 8 19 9 13
1265 Fedje 10 13 15 8  168 : : : :
1266 Masfjorden 16 11 10 5  387 3 3 : :
1401 Flora  379  389  378  165 1 956 47  100 27 76
1411 Gulen 36 43 41 25  538 10 11 3 :
1412 Solund 12 16 13 8  227 6 3 : :
1413 Hyllestad 24 26 30 13  373 6 5 : :
1416 Høyanger  115  122  124 52 1 012 28 20 7 :
1417 Vik 54 47 55 26  753 5 4 : 20
1418 Balestrand 34 37 40 16  292 6 : : 9
1419 Leikanger 51 38 35 7  399 8 11 : 4
1420 Sogndal  161  156  141 54 1 183 14 42 6 16
1421 Aurland 52 63 66 30  374 12 4 : :
1422 Lærdal 46 52 53 19  477 8 13 : :
1424 Årdal  141  151  127 66 1 247 20 19 7 20
1426 Luster 70 73 68 34 1 118 8 20 : 9
1428 Askvoll 73 75 87 28  818 18 11 : :
1429 Fjaler 76 70 64 27  687 11 11 : 23
1430 Gaular 67 59 46 19  587 11 12 3 :
1431 Jølster  100 97 85 43  565 8 24 13 12
1432 Førde  460  433  421  187 1 391 59 74 20 65
1433 Naustdal 74 62 46 17  538 13 18 7 3
1438 Bremanger 76 70 59 25 1 001 9 6 4 6
1439 Vågsøy  119  112 80 34 1 363 13 23 3 10
1441 Selje 44 39 36 15  640 4 11 : :
1443 Eid  113  115 98 41 1 038 14 29 6 22
1444 Hornindal 14 15 16 7  237 : 5 : :
1445 Gloppen  159  159  128 58 1 250 23 24 7 29
1449 Stryn  121  122 88 35 1 277 19 25 7 23
1502 Molde  607  622  570  254 4 684 91  123 27 44
1503 Kristiansund  732  662  668  285 3 991  131  154 26  106
1504 Ålesund 1 218 1 189 1 145  496 7 213  173  264 40 95
1511 Vanylven 94 81 84 43  832 14 15 4 :
1514 Sande 50 56 44 23  592 6 8 : 9
1515 Herøy  200  206  173 78 1 707 39 48 11 28
1516 Ulstein  129  150  133 52 1 076 20 32 5 27
1517 Hareid  138  109  104 47  949 12 38 4 33
1519 Volda  129  137  135 47 1 673 6 51 8 35
1520 Ørsta  283  277  279  130 2 162 37 52 7 66
1523 Ørskog 42 46 42 15  421 10 8 : 4
1524 Norddal 33 23 31 12  406 4 13 3 :
1525 Stranda 61 59 48 24 1 043 8 20 6 13
1526 Stordal 21 12 19 10  203 : : : :
1528 Sykkylven  141  122  129 59 1 364 19 45 4 20
1529 Skodje 83 92 99 49  589 12 18 5 12
1531 Sula  124  111  115 52 1 320 15 41 5 29
1532 Giske 87 74 69 22 1 109 9 41 4 12
1534 Haram  152  151  140 79 1 785 24 40 4 17
1535 Vestnes  102  126  127 66 1 385 26 40 5 :
1539 Rauma  183  205  197  101 1 707 33 36 5 3
1543 Nesset 74 91 58 32  740 16 23 10 :
1545 Midsund 44 49 22 9  451 7 5 : 16
1546 Sandøy 26 27 43 20  306 8 : : :
1547 Aukra 57 39  219  123  634 6 23 : 9
1548 Fræna  267  238  100 47 1 705 41 64 17 11
1551 Eide 75 96  140 76  619 12 24 4 11
1554 Averøy  148  147 95 43 1 118 33 31 7 7
1556 Frei  128  118 76 34  783 17 32 6 6
1557 Gjemnes 75 91 58 27  530 13 9 5 12
1560 Tingvoll 58 84  240  111  807 13 16 4 18
1563 Sunndal  250  240  116 53 1 612 39 23 : 63
1566 Surnadal  177  152 16 9 1 376 22 36 10 16
1567 Rindal 18 15 46 27  571 4 7 : :
1571 Halsa 39 45 38 13  458 15 15 : :
1573 Smøla 82 65 31 16  613 16 8 3  
1576 Aure 71 74 66 35  904 16 21 3 :
1601 Trondheim 5 422 5 359 5 236 2 183 27 425  712  960  179  899
1612 Hemne 94  102  101 52  931 15 33 5 14
1613 Snillfjord 12 5 8 5  271 : : : :
1617 Hitra  118  108  122 58 1 008 18 35 8 :
1620 Frøya 89 96 91 54 1 064 13 28 6 :
1621 Ørland  158  159  134 69  979 27 31 : :
1622 Agdenes 51 34 40 19  458 12 8 : :
1624 Rissa  107  120  119 62 1 485 26 44 7 :
1627 Bjugn 95  114 97 41 1 190 24 21 : 6
1630 Åfjord 49 30 24 8  878 3 8 : :
1632 Roan 28 32 20 12  307 7 9 3 :
1633 Osen 22 26 29 12  286 8 8 : :
1634 Oppdal  166  128  126 58 1 411 31 41 6 23
1635 Rennebu 53 48 48 26  674 5 7 : :
1636 Meldal 69 73 63 28 1 209 13 20 : :
1638 Orkdal  278  251  282  124 2 276 42 70 8 36
1640 Røros  127  122  113 46 1 336 21 38 6 29
1644 Holtålen 43 39 44 23  563 9 7 : :
1648 Midtre Gauldal  170  164  153 73 1 373 34 23 7 29
1653 Melhus  376  393  385  196 2 480 58 86 23 67
1657 Skaun  131  107  107 46 1 060 10 28 : 12
1662 Klæbu  137  109  105 48  653 16 34 : 16
1663 Malvik  288  271  223  101 1 738 28 75 11 26
1664 Selbu 75 71 73 37  953 18 12 3 :
1665 Tydal 30 19 20 11  219 6 3 : :
1702 Steinkjer  570  566  574  276 4 574 60  127 23 50
1703 Namsos  456  350  362  165 2 530 32  124 9 50
1711 Meråker 55 48 54 31  641 8 18 3 :
1714 Stjørdal  390  382  391  185 3 519 58  129 23 56
1717 Frosta 67 60 62 23  586 8 12 : 4
1718 Leksvik  112  115  107 55  768 14 30 5 9
1719 Levanger  460  460  461  202 3 447 63  147 13 53
1721 Verdal  494  486  485  214 2 662 32  120 18  106
1723 Mosvik 25 29 18 5  203 5 : : :
1724 Verran 46 35 40 21  845 8 13 : :
1725 Namdalseid 28 36 47 24  460 13 8 : :
1729 Inderøy  150  131  118 63 1 089 7 38 7 :
1736 Snåsa 41 32 38 20  584 7 7 : :
1738 Lierne 33 34 23 10  382 15 7 : :
1739 Røyrvik 19 21 21 10  116 4 4 : :
1740 Namsskogan 21 21 22 12  251 : 3 : :
1742 Grong  130  121  102 48  612 21 16 5 12
1743 Høylandet 27 22 22 8  302 6 6 : :
1744 Overhalla  105 95  110 58  724 18 16 6 15
1748 Fosnes 16 31 23 16  185 7 : : :
1749 Flatanger 34 37 38 21  305 4 4 : :
1750 Vikna  109  111  107 59  840 21 41 6 :
1751 Nærøy  127  153  146 66 1 260 35 40 12 :
1755 Leka 24 24 22 12  178 10 : : :
1804 Bodø 1 219 1 042 1 146  428 7 129  130  301 41  131
1805 Narvik  685  705  662  252 4 709 75  111 33 93
1811 Bindal 56 42 41 16  525 10 9 3 :
1812 Sømna 57 54 52 28  464 9 12 3 :
1813 Brønnøy  335  307  255  118 1 672 41 63 21 45
1815 Vega 81 72 68 32  384 17 5 : :
1816 Vevelstad 10 16 18 13  139 4 3 : :
1818 Herøy 69 64 53 23  444 16 8 : 6
1820 Alstahaug  266  319 : : 1 421 31 57 12 50
1822 Leirfjord  104  101 91 36  536 17 12 3 21
1824 Vefsn  337  323  330  140 2 940 42  106 9 42
1825 Grane 50 49 46 16  412 11 5 : :
1826 Hattfjelldal 49 42 44 19  397 9 3 : 7
1827 Dønna 40 78 73 27  390 13 : : 11
1828 Nesna 63 83 67 33  389 10 24 7 16
1832 Hemnes  110  182  164 67 1 183 20 33 10 24
1833 Rana  856  899  922  412 5 565  105  210 45  107
1834 Lurøy 39 31 34 14  522 8 16 : :
1835 Træna 12 16 18 8  100 : : : :
1836 Rødøy 34 36 30 11  339 8 4 : :
1837 Meløy  239  228  221 99 1 500 35 53 13 19
1838 Gildeskål 61 58 57 26  653 11 14 3 :
1839 Beiarn 34 36 40 10  342 7 : : :
1840 Saltdal  232  236  211 98 1 104 32 30 9 43
1841 Fauske  446  442  394  171 2 045 48 78 20 47
1845 Sørfold 82 64 74 32  568 11 10 : :
1848 Steigen  154  141  141 55  767 30 21 4 16
1849 Hamarøy 71 62 70 19  542 14 13 5 9
1850 Tysfjord  156  150  137 61  573 19 15 4 :
1851 Lødingen  100  118  132 64  636 28 13 6 :
1852 Tjeldsund 40 39 32 15  413 7 9 : :
1853 Evenes 47 47 34 13  419 13 14 : :
1854 Ballangen 82 88  107 47  812 8 27 6 9
1856 Røst 22 26 28 18  142 6 6 : :
1857 Værøy 23 21 20 5  169 5 4 : :
1859 Flakstad 30 29 33 19  377 10 6 : :
1860 Vestvågøy  261  258  247 96 2 529 29 73 7 3
1865 Vågan  437  403  365  148 2 013 78 80 29 31
1866 Hadsel  262  291  290  129 1 890 45 67 16 22
1867 Bø  106  109  116 44  995 22 16 4 16
1868 Øksnes  154  183  150 69 1 028 32 53 10 15
1870 Sortland  410  378  347  141 1 844 53 84 15 54
1871 Andøy  193  171  168 77 1 377 32 43 8 20
1874 Moskenes 31 27 28 12  329 7 6 : :
1901 Harstad  558  456  490  209 4 513 57  179 22 41
1902 Tromsø 1 775 1 944 1 768  713 9 016  165  494 85  244
1911 Kvæfjord  105  112  116 57  728 10 17 4 19
1913 Skånland 58 49 47 22  756 11 15 : :
1915 Bjarkøy 5 7 5 3  178 : 3 : :
1917 Ibestad 73 59 75 38  587 13 4 : 8
1919 Gratangen 90 90 96 47  396 20 9 5 14
1920 Lavangen 70 55 45 14  331 7 6 : 9
1922 Bardu 57 71 76 34  736 10 17 3 16
1923 Salangen 65 78 78 22  498 7 19 : 23
1924 Målselv  130  124  133 64 1 377 26 29 6 4
1925 Sørreisa 99 93 97 47  726 13 26 4 8
1926 Dyrøy 42 46 27 12  393 10 10 : :
1927 Tranøy 55 51 47 16  486 6 12 3 :
1928 Torsken 46 31 40 17  329 5 5 3 :
1929 Berg 13 13 15 :  281 3 9 : :
1931 Lenvik  251  247  251  107 2 674 23  120 8 56
1933 Balsfjord  138  125 96 45 1 388 14 42 10 :
1936 Karlsøy  101 97 84 40  589 15 12 5 :
1938 Lyngen 76 73 31 11  791 9 19 : 16
1939 Storfjord 41 45 46 17  428 10 10 : :
1940 Gáivuotna Kåfjord 76 91 79 24  612 8 6 : 5
1941 Skjervøy  167  165  176 81  709 38 22 9 9
1942 Nordreisa  198  188  159 61 1 111 25 31 4 26
1943 Kvænangen 53 45 47 20  431 5 4 : :
2002 Vardø  199  168  149 53  592 27 21 7 :
2003 Vadsø  290  332  320  120 1 054 33 38 12 97
2004 Hammerfest  295  295  279  104 1 641 50 51 11 23
2011 Guovdageaidnu Kautokeino  129  122  129 45  448 25 46 6 :
2012 Alta  592  586  585  246 2 795 75  195 24 51
2014 Loppa 60 53 48 14  350 11 6 : :
2015 Hasvik 62 66 68 30  263 17 12 3 :
2017 Kvalsund 52 53 51 20  304 15 6 3 5
2018 Måsøy 50 43 48 12  331 7 6 6 :
2019 Nordkapp  155  170  171 63  736 24 35 : 26
2020 Porsanger Porsángu Porsanki  297  289  290  130  907 61 32 12 6
2021 Kárásjohka Karasjok  139  138  113 50  505 21 45 7 :
2022 Lebesby  116  109 92 24  334 21 8 3 :
2023 Gamvik 70 69 76 34  298 14 9 : :
2024 Berlevåg 65 56 64 25  297 14 8 : :
2025 Deatnu Tana  143  131  119 51  683 31 19 : :
2027 Unjárga Nesseby 44 45 37 15  260 15 6 3 :
2028 Båtsfjord  132  138  123 56  408 21 18 4 :
2030 Sør-Varanger  314  309  290  116 2 103 48 67 17 22
                   
Bydeler                  
Sydvestre Jeløy(Moss) 28 27 33 13  716 6 27 : 3
Nordre Jeløy(Moss)  202  223  214 91 1 147 38  223 12 25
Sydøstre Jeløy(Moss) 67 52 68 27  693 7 52 : 7
Melløs/Øre(Moss)  136  151  137 53  922 20  151 12 18
Sentrum(Moss)  343  377  345  145 1 169 60  377 11 71
Mosseskogen vest(Moss) 51 47 50 20  310 7 47 : 5
Kambo(Moss) 64 71 71 37  230 10 71 : 15
Mosseskogen øst(Moss) 98 95  113 47  524 18 95 : 14
Mosseelva/Dillingøya(Moss)  100 83 86 39  709 17 83 5 8
Sentrum (Sarpsborg)  912  848  763  308 3 685  159  848 37  213
Varteig (Sarpsborg) 76 56 55 22  486 8 56 : :
Skjeberg (Sarpsborg)  578  502  447  230 3 021 93  502 17 52
Tune (Sarpsborg)  546  554  492  235 3 530 68  554 30  101
Hafslundsøy (Sarpsborg) 70 59 60 26  600 13 59 5 7
Sentrum (Fredrikstad) 1 699 1 556 1 573  675 6 815  189 1 556 43  407
Borge (Fredrikstad)  400  393  375  160 2 539 67  393 13 76
Rolvsøy (Fredrikstad)  250  212  176 85 1 401 41  212 6 47
Kråkerøy (Fredrikstad)  167  181  164 78 1 731 25  181 8 19
Onsøy (Fredrikstad)  409  412  406  181 2 898 56  412 20 36
Bekkestua (Bærum)  650  655  626  267 7 940  115  655 22  125
Sandvika (Bærum)  856  886  838  339 5 968  152  886 30  305
Rykkin (Bærum)  654  660  612  255 4 093  135  660 27  191
Drengsrud (Asker) 40 50 46 27  386 9 50 3 10
Arnestad (Asker) 59 50 52 21  448 14 50 : :
Heggedal (Asker) 96 89 87 33  453 22 89 : 21
Hofstad (Asker) 93 78 67 22  849 12 78 : 26
Billingstad (Asker) 61 65 53 23  630 8 65 4 12
Jansløkka (Asker)  129  115  124 58 1 002 23  115 7 30
Nesøya (Asker) 45 41 34 16  399 5 41 3 7
Solberg (Asker) 47 46 38 18  146 11 46 : 3
Vettre (Asker) 31 30 32 20  448 6 30 : 7
Bondi (Asker) 83 88 89 39  766 17 88 : 31
Rønningen (Asker) 46 41 43 24  406 6 41 : 15
Mellom-Nes (Asker) 79 66 76 33  605 12 66 : 9
Hagaløkka (Asker)  105  113 92 49  251 17  113 4 54
Vardåsen (Asker) 64 56 66 40  359 10 56 5 7
Østenstad (Asker) 62 65 72 39  501 8 65 5 16
Lillestrøm (Skedsmo)  328  317  302  110 2 603 36  317 8  109
Skedsmokorset (Skedsmo)  292  268  314  156 2 023 34  268 20 51
Strømmen/Skjetten (Skedsmo)  433  445  481  201 2 557 49  445 25  163
Gamle Oslo (Oslo) 3 119 3 050 2 808 1 134 4 389  454 3 050  160 1 052
Grünerløkka (Oslo) 2 757 2 797 2 589 1 009 4 809  437 2 797 95  917
Sagene (Oslo) 2 055 2 053 1 843  690 4 737  394 2 053 82  513
St. Hanshaugen (Oslo) 1 256 1 212 1 192  445 3 303  158 1 212 32  235
Frogner (Oslo) 1 527 1 357 1 286  515 7 041  184 1 357 46  220
Ullern (Oslo)  295  332  337  132 4 802 36  332 17 92
Vestre Aker (Oslo)  565  558  479  233 6 386 62  558 18  142
Nordre Aker (Oslo)  934  985 1 053  347 6 641  109  985 44  322
Bjerke (Oslo) 1 053  930  904  363 4 605 96  930 48  397
Grorud (Oslo) 1 100 1 043 1 130  495 4 830  167 1 043 46  394
Stovner (Oslo)  910  904 1 000  422 5 176  111  904 52  320
Alna (Oslo) 1 512 1 407 1 277  561 8 008  211 1 407 66  520
Østensjø (Oslo) 1 286 1 118 1 205  581 10 052  160 1 118 51  349
Nordstrand (Oslo) 1 026  938  892  352 8 575  131  938 45  250
Søndre Nordstrand (Oslo) 1 509 1 461 1 479  682 3 398  163 1 461 96  565
Sentrum (Oslo) 51 59 87 26 39 : 59 : 18
Marka (Oslo) 24 22 44 26  204 : 22 : :
Hamar vest (Hamar)  140  136  138 74 1 226 29  136 4 38
Storhamar (Hamar) 71 82 84 38  497 8 82 5 24
Hamar nord (Hamar) 54 59 66 27  498 7 59 : 10
Midtbyen (Hamar)  370  337  307  132 1 156 61  337 13 53
Hamar øst (Hamar)  147  164  172 75 1 012 23  164 5 48
Vang vest (Hamar) 68 57 67 27  677 8 57 4 6
Vang midtre (Hamar) 86 79 78 32  707 31 79 : 13
Vang øst (Hamar) 89 86 82 35  368 16 86 7 4
Vang nord (Hamar) 51 55 51 21  424 9 55 : 3
Furnes (Ringsaker)  243  256  257  135 1 970 54  256 14 29
Brumunddal (Ringsaker)  316  297  284  123 1 620 58  297 20 29
Nes (Ringsaker)  110 84 85 30 1 065 16 84 4 :
Moelv (Ringsaker)  217  219  226 98 1 806 54  219 12 5
Brøttum (Ringsaker) 75 57 55 24  686 11 57 4 :
Vingrom (Lillehammer) 18 20 18 7  171 4 20 : :
Saksumdalen (Lillehammer) : 4 4 : 83 : 4 : :
Vingar (Lillehammer) 53 46 33 16  324 5 46 4 3
Jørstadmoen (Lillehammer) 38 33 34 19  304 4 33 : :
Rudsbygda (Lillehammer) 10 6 7 :  110 : 6 : :
Fåberg (Lillehammer) 20 16 13 6  138 : 16 : :
Øvre Ålsbygda (Lillehammer) 9 12 12 4  140 : 12 : 4
Røyslimoen (Lillehammer) 48 30 41 24  241 3 30 5 5
Søre Ål (Lillehammer)  104 76 74 35  911 10 76 5 47
Nordre Ål (Lillehammer)  130  144  144 71 1 241 25  144 7 3
Nybu (Lillehammer) 17 12 10 3  207 3 12 : 11
Øvre bydel (Lillehammer) 91 99  108 45  667 25 99 : 16
Sentrumkjernen (Lillehammer) 86 70 76 28  365 9 70 : 9
Nedre bydel (Lillehammer) 50 48 51 24  465 6 48 : :
Sørbyen (Gjøvik)  215  193  164 91 1 431 21  193 12 40
Sentrum (Gjøvik)  300  309  304  133 1 345 50  309 11 87
Nordbyen (Gjøvik)  120 88  108 55 1 012 10 88 5 4
Hunndalen (Gjøvik)  314  297  265  134 1 077 43  297 10 73
Snertingdal (Gjøvik) 33 41 33 22  567 8 41 4 :
Biri (Gjøvik) 82 63 66 27  850 15 63 3 :
Åssiden (Drammen)  278  291  277  132 2 733 46  291 9 49
Øvre Bragernes (Drammen)  133  102  124 65  783 18  102 8 26
Bragernes sentrum (Drammen)  203  189  193  101  904 22  189 5 37
Brakerøya - Strøtvet (Drammen)  130  135  134 54  699 13  135 4 39
Gulskogen - Sundhaugen (Drammen)  187  202  184 87  671 13  202 12 58
Strømsø (Drammen)  380  358  377  181  978 35  358 13  126
Tangen - Åskollen (Drammen)  204  213  237  105 1 312 27  213 4 53
Danvik - Fjell (Drammen)  426  406  401  213 1 745 58  406 12  113
Skoger (Drammen) 50 56 47 26  335 7 56 : 7
Konnerud (Drammen)  138  129  111 56 1 266 15  129 8 5
Vegård (Ringerike) 6 5 5 : 88 : 5 : :
Kirkekretsen (Ringerike) 14 14 23 8  174 : 14 : :
Eikli (Ringerike)  125  127  116 46  736 14  127 4 46
Ullerål (Ringerike)  108 87 96 43 1 208 14 87 5 13
Hønefoss (Ringerike)  117  130  111 36  758 15  130 3 29
Vang (Ringerike) 41 47 45 19  530 4 47 : :
Åsbygda (Ringerike) 9 5 5 3  123 : 5 : :
Veien (Ringerike) 95  107  111 52  911 13  107 8 14
Stranden (Ringerike) 10 10 12 7  139 3 10 : :
Tyristrand (Ringerike) 37 41 31 10  430 8 41 : :
Heggen (Ringerike) 16 17 14 6 80 4 17 : :
Borglund (Ringerike) 12 16 16 6 63 : 16 : :
Sokna (Ringerike) 30 31 39 24  359 4 31 : :
Hallingby (Ringerike) 39 48 44 20  395 7 48 5 :
Ringmoen (Ringerike) 13 8 14 3  126 : 8 : :
Nes (Ringerike) 16 13 17 6  223 : 13 : :
Sentrum (Tønsberg)  442  439  532  217 2 125 64  439 21 62
Nord (Tønsberg)  263  282  267  107 2 186 38  282 9 45
Slagen (Tønsberg)  304  267  261  126 3 613 36  267 13 44
Gamle Larvik (Larvik)  714  671  635  301 2 716  118  671 16  172
Tjølling (Larvik)  202  198  179 79 1 869 33  198 9 27
Hedrum (Larvik)  344  338  326  148 2 367 34  338 12  103
Brunlanes/Stavern (Larvik)  266  236  221  105 2 591 37  236 18 18
Bjørkedalen-Oklungen (Porsgrunn) 30 33 34 11  232 6 33 : :
Eidanger-Øyene (Porsgrunn) 98 90 94 34  728 9 90 3 13
Heistad (Porsgrunn)  129  115  111 38  832 6  115 4 22
Brevik (Porsgrunn) 79 97 81 25  568 11 97 : 7
Herøya (Porsgrunn)  119  124  120 52  566 10  124 4 14
Stridsklev-Hovet (Porsgrunn) 98  104 96 42  772 8  104 4 25
Grønli (Porsgrunn) 57 60 56 27  496 3 60 4 10
Porsgrunn Øst (Porsgrunn)  160  193  150 52  879 15  193 5 26
Bjørntvedt-Myrene (Porsgrunn) 55 48 60 21  426 7 48 : 5
Osebakken-Hovenga (Porsgrunn)  170  168  158 48 1 049 18  168 4 31
Porsgrunn Vest (Porsgrunn)  155  154  154 62  846 15  154 8 19
Øvre Gjerpen (Skien)  237  233  221  102 1 633 21  233 9 21
Ytre Gjerpen (Skien)  260  232  174 52 1 839 22  232 8 34
Solum (Skien)  195  235  220 85 1 579 18  235 7 49
Gulset (Skien)  366  363  342  141 1 766 33  363 9  147
Klyve (Skien)  324  325  313  137 2 079 32  325 12 84
Sentrum (Skien)  492  458  480  176 1 941 40  458 7  137
Distrikt 1 (Arendal)  703  740  751  334 2 962  140  740 28  162
Distrikt 2 (Arendal)  167  206  182 92  975 50  206 7 23
Distrikt 3 (Arendal)  105  101  106 48  893 24  101 5 11
Distrikt 4 (Arendal)  186  174  206 97 1 312 32  174 8 11
Distrikt 5 (Arendal)  185  188  164 67 1 445 43  188 7 4
Distrikt 6 (Arendal)  131  114 97 53  874 11  114 5 8
Vågsbygd (Kristiansand)  782  726  702  274 3 885 85  726 28  223
Sentrum (Kristiansand) 1 115 1 223 1 150  438 4 652  149 1 223 37  435
Lund (Kristiansand)  473  503  474  175 3 633 49  503 12  127
Randesund/Tveit (Kristiansand)  508  416  389  163 2 452 37  416 22  111
Distrikt 1 (Sandnes)  492  510  533  227 3 216 61  510 18  150
Distrikt 2 (Sandnes)  375  350  375  181 2 842 37  350 15 71
Distrikt 3 (Sandnes)  302  311  302  132 2 034 27  311 14 47
Hundvåg (Stavanger)  328  315  319  153 1 457 31  315 17 56
Tasta (Stavanger)  332  316  297  127 2 003 33  316 20 77
Eiganes/Våland (Stavanger)  766  788  704  239 3 338 95  788 20  137
Madla (Stavanger)  404  392  392  156 2 823 51  392 14 76
Storhaug (Stavanger)  791  804  740  273 1 931  108  804 27  159
Hillevåg (Stavanger)  524  489  515  197 3 724 85  489 11  133
Hinna (Stavanger)  425  395  373  162 2 304 64  395 20 92
Søndre bydel (Haugesund)  188  197  202 99 1 938 36  197 11 37
Sentrum (Haugesund)  435  411  403  152 1 016 51  411 9 59
Østre bydel (Haugesund)  265  260  245 98 1 805 38  260 13 47
Skåredalen (Haugesund) 29 29 47 28  151 3 29 3 :
Gard (Haugesund) 92 97 95 27  616 12 97 4 5
Bleikemyr (Haugesund)  119  100  101 53  485 14  100 5 22
Hagland/Vikse (Haugesund) 12 11 7 3 73 : 11 : :
Røvær (Haugesund) :   7 : 16 : : : :
Skudenes (Karmøy)  107 85 94 34 1 131 10 85 9 :
Åkra/Vea (Karmøy)  172  182  177 80 1 632 24  182 8 23
Kopervik (Karmøy)  209  235  209 61 1 349 25  235 9 51
Torvastad/Avaldsnes (Karmøy)  140  119  142 63 1 297 20  119 : 9
Fastlandet (Karmøy)  126  110  103 56  949 14  110 7 9
Arna (Bergen)  406  392  407  194 2 368 65  392 15 25
Bergenhus (Bergen) 1 757 1 587 1 725  639 6 392  300 1 587 32  244
Fana (Bergen)  826  737  706  322 5 690  120  737 36  109
Fyllingsdalen (Bergen)  653  622  596  271 5 464  133  622 27 66
Laksevåg (Bergen) 1 598 1 516 1 434  700 6 214  302 1 516 72  214
Ytrebygda (Bergen)  397  363  397  185 2 954 71  363 21 43
Årstad (Bergen) 2 072 2 024 2 185  922 7 560  403 2 024 71  467
Åsane (Bergen) 1 101  969  933  425 6 239  177  969 45  129
Molde vest (Molde) 39 40 35 20  277 12 40 : 4
Bjørset (Molde) 33 27 24 12  447 : 27 : :
Molde sentrum (Molde)  123  141  107 37  629 23  141 6 15
Øvre bydel (Molde)  101  109  115 42  836 9  109 5 13
Molde øst (Molde) 91 99 76 32 1 225 21 99 : 4
Nordbyen (Molde) 59 77 65 35  179 11 77 7 3
Strande (Molde) 20 22 15 8  225 : 22 : :
Hjelset (Molde) 55 52 59 29  259 7 52 3 3
Groven (Molde) 18 11 10 :  217 : 11 : :
Skåla (Molde) 26 29 28 17  322 6 29 : :
Bolsøya (Molde) 4 4 : : 33 : 4 : :
Sekken (Molde) : 3 5 : 34 : 3 : :
Ytre helse- og sosialdistrikt (Ålesund)  519  507  482  197 1 726 85  507 15 56
Midtre helse- og sosialdistrikt (Ålesund)  279  253  270  121 2 573 37  253 9 20
Indre helse- og sosialdistrikt (Ålesund)  300  334  310  153 2 897 44  334 16 14
Midtbyen (Trondheim) 2 066 1 425 1 473  578 7 858  191 1 425 40  219
Østbyen (Trondheim)  715 1 411 1 408  564 6 769  192 1 411 62  233
Lerkendal (Trondheim) 1 201 1 143 1 093  481 8 153  160 1 143 34  194
Heimdal (Trondheim)  969  981  937  446 4 611  161  981 43  233
H/S-distrikt Vest (Bodø)  652  594  637  224 4 733 71  594 17 91
H/S-distrikt Øst (Bodø)  454  392  425  176 2 049 44  392 22 34
Skjerstad (Bodø) 56 49 35 17  299 14 49 : :
Dalselv (Rana) 10 13 15 7  164 : 13 : :
Hauknes (Rana) 43 37 40 19  390 5 37 : :
Mo (Rana)  280  349  331  140 1 775 41  349 17 67
Gruben (Rana)  211  194  204  106 1 097 23  194 15 14
Storforshei (Rana) 26 34 35 16  181 8 34 : :
Grønnfjelldal (Rana) 3 3 3 : 27 : 3 : :
Storv./Dunderl. (Rana) 8 5 5 : 53 : 5 : :
Skonseng (Rana) 27 30 34 13  192 5 30 : :
Selfors (Rana) 71 77 61 27  629 9 77 : 3
Ytteren (Rana) 44 46 49 21  426 3 46 4 :
Båsmoen (Rana) 63 52 75 34  346 7 52 : 4
Alteren (Rana) 7 9 7 3 64 : 9 : :
Utskarpen (Rana) 17 26 28 8  220 : 26 : :
Distrikt Nord(Harstad)  133  109  102 52 1 072 9  109 5 5
Distrikt Sentrum(Harstad)  269  225  251  115 1 695 29  225 8 29
Distrikt Sør(Harstad)  147  135  143 61 1 741 19  135 9 8
Tromsøya sør (Tromsø)  489  461  451  186 2 485 41  461 17 52
Tromsøya nord (Tromsø)  440  454  417  168 1 870 39  454 21 75
Kroken-Lunheim (Tromsø)  194  244  221  100 1 100 23  244 8 53
Tromsdalen (Tromsø)  216  247  242  111 1 373 25  247 14 29
Kvaløybyen (Tromsø)  135  146  132 61  587 8  146 18 5
Ullsfjord (Tromsø) 19 18 18 6  337 : 18 : :
Ramfjord (Tromsø) 34 48 52 17  280 5 48 : :
Fastlandet nord (Tromsø) 15 18 21 8  113 5 18 : :
Kvaløya sør - Malangen (Tromsø) 46 58 45 17  497 3 58 : :
Kvaløya nord m/ øyene (Tromsø) 16 37 24 7  349 5 37 : :
1  Registrerte tilfeller i løpet av året. Personer som mottar sosialhjelp i mer enn en kommune, er her telt med i hver kommune de får hjelp. (I 2004 mottok 6,7 % av mottakerne hjelp i mer enn en kommune). En summering av kommunetallene gir derfor kun oversikt over antall sosialhjelpstilfeller i løpet av året og ikke antall personer som har mottatt sosialhjelp. I bydelstallene er mottakerne fordelt etter den bydelen de var bosatt i per 1.1. Nevneren er satt til 16 år og over, fordi også personer under 18 år finnes blant mottakerne, motsatt tabell 6.1. Foreløpige 2005-tall. Andel mottakere av alders-/uførepensjon med sosialhjelp samme år: Data er basert på GR1 og sosialhjelpsregiseret for 2004. Som nevner er brukt antall mottakere av alders- og uførepensjon per 31.12.2004 (basert på GR1). Telleren er personer i denne gruppen som også mottok sosialhjelp i løpet av 2004. Andel mottakere av overgangsstønad med sosialhjelp samme år: Data er basert på RTVs enslig forsørger-register og sosialhjelpsregisteret 2004. Som nevner er brukt antall mottakere av overgangsstønad pr. 31.12.2004 (basert på RTVs enslig forsørger-register). Telleren er personer i denne gruppen som også mottok sosialhjelp i løpet av 2004. Flyktninger med sosialhjelp: Kilde er SSBs befolkningsstatistikk og sosialhjelpsregister. Betegnelsen 'flyktning' brukes her om personer bosatt i Norge som en gang har kommet til Norge av fluktgrunner (familie medregnet), uten hensyn til om personen har fått flyktningstatus (etter Genèvekonvensjonen). Barn av flyktninger født i Norge er ikke medregnet. Øvrige sosialhjelpsdata finnes i tabell 4, 6.1, 18 og 19, mens personelltall for sosialsektoren finnes i tabell 13 og 14. I likhet med de tidligere to årgangene vil 2005-tallene inkludere enkelte mottakere av introduksjonsstønad. De tre årgangene er derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere årganger. På grunn av en omlegging i 2004 er heller ikke tallene fra 2003 og 2004 direkte sammenlignbare. For mer informasjon om forskjellene mellom sosialhjelp og introduksjonsstønad og konsekvensene dette får for dataene, se http://www.ssb.no/emner/03/04/30/soshjelpk/
  : = Tall som bygger på 0, 1 eller 2 tilfeller.
.. = Oppgave mangler.

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå