Statistisk sentralbyrå

5.4   Totalt sykefravær utover arbeidsgiverperioden i alt i 2005. Sykepengetilfeller over 8 uker. Løpende tilfeller per 31.12.2003 og 2004. Avsluttede tilfeller i 2004 og 2005. Arbeidsstyrken per 31.12.2003-2004 1, 2
Kommune Totalt sykefravær utover arbeidsgiverperioden i 2005 Løpende sykepengetilfeller Avsluttede sykepengetilfeller Arbeidsstyrken
2003 2004 2004 2005 2003 2004 2005
0101 Halden 3 079  599  441 1 565 1 295 13 494 13 624 13 559
0104 Moss 3 717  642  507 1 743 1 433 13 989 14 123 14 125
0105 Sarpsborg 6 691 1 273  900 3 091 2 556 24 752 24 856 24 829
0106 Fredrikstad 9 491 1 683 1 256 4 466 3 745 34 648 34 963 34 929
0111 Hvaler  599 91 65  246  207 1 872 1 901 1 902
0118 Aremark  169 31 32 92 79  709  716  717
0119 Marker  369 64 41  193  124 1 642 1 640 1 654
0121 Rømskog 76 12 5 20 24  311  324  325
0122 Trøgstad  662 97 72  278  240 2 661 2 655 2 655
0123 Spydeberg  725  138 81  322  261 2 497 2 529 2 532
0124 Askim 2 100  381  307  958  848 7 147 7 284 7 255
0125 Eidsberg 1 393  236  174  577  515 5 175 5 171 5 197
0127 Skiptvet  548 83 74  220  226 1 703 1 719 1 722
0128 Rakkestad  896  166  127  452  360 3 717 3 691 3 724
0135 Råde  824  149  103  380  280 3 325 3 310 3 308
0136 Rygge 1 885  326  230  885  733 7 094 7 059 7 050
0137 Våler  647 84 75  256  225 2 168 2 161 2 163
0138 Hobøl  651 97 81  285  241 2 411 2 402 2 407
0211 Vestby 1 509  245  195  694  614 7 276 7 267 7 268
0213 Ski 3 342  499  412 1 443 1 404 14 512 14 721 14 706
0214 Ås 1 781  302  230  781  749 7 650 7 690 7 721
0215 Frogn 1 718  294  242  763  728 7 101 7 084 7 084
0216 Nesodden 2 408  327  266  880  864 8 524 8 614 8 609
0217 Oppegård 2 667  407  336 1 209 1 068 12 711 12 724 12 686
0219 Bærum 10 842 1 585 1 338 4 644 4 386 54 519 54 631 54 787
0220 Asker 5 296  859  607 2 401 2 132 27 063 27 115 27 049
0221 Aurskog-Høland 1 703  305  243  853  701 6 973 7 016 7 019
0226 Sørum 1 736  262  222  755  660 6 915 7 021 7 012
0227 Fet 1 224  181  158  535  496 5 227 5 292 5 280
0228 Rælingen 2 097  282  214  851  772 8 592 8 620 8 595
0229 Enebakk 1 396  263  186  644  571 5 332 5 356 5 356
0230 Lørenskog 3 985  603  448 1 674 1 543 17 620 17 604 17 570
0231 Skedsmo 5 536  839  690 2 277 2 189 22 533 22 698 22 727
0233 Nittedal 2 806  418  316 1 168 1 039 10 915 10 824 10 836
0234 Gjerdrum  710  100 93  300  302 2 716 2 771 2 771
0235 Ullensaker 3 471  581  466 1 525 1 530 12 900 13 274 13 256
0236 Nes 2 562  379  333 1 054 1 022 9 603 9 628 9 628
0237 Eidsvoll 3 060  501  397 1 291 1 260 9 764 9 830 9 850
0238 Nannestad 1 665  255  196  695  683 5 344 5 416 5 407
0239 Hurdal  356 59 39  184  136 1 346 1 352 1 367
0301 Oslo 63 394 8 851 7 227 25 591 23 462  290 803  293 294  291 692
0402 Kongsvinger 2 497  433  299 1 070  948 8 547 8 546 8 574
0403 Hamar 3 367  600  447 1 531 1 278 13 764 13 849 13 893
0412 Ringsaker 4 449  863  666 2 068 1 797 16 072 15 987 16 093
0415 Løten  982  169  115  433  404 3 671 3 658 3 676
0417 Stange 2 467  476  325 1 107 1 038 9 044 9 052 9 076
0418 Nord-Odal  846  147  110  378  332 2 474 2 517 2 524
0419 Sør-Odal 1 097  165  129  462  444 3 785 3 820 3 817
0420 Eidskog  767  139  112  340  326 2 961 2 965 2 990
0423 Grue  662 97 85  234  284 2 545 2 474 2 490
0425 Åsnes  912  175  123  445  353 3 723 3 679 3 705
0426 Våler  506 96 75  243  214 1 889 1 842 1 839
0427 Elverum 2 616  499  362 1 207 1 018 9 445 9 469 9 462
0428 Trysil  760  144 94  342  324 3 245 3 229 3 246
0429 Åmot  458 76 42  218  164 2 067 2 079 2 120
0430 Stor-Elvdal  313 80 42  192  133 1 310 1 276 1 297
0432 Rendalen  221 44 38  101 91  948  943  951
0434 Engerdal  215 25 22 73 60  714  712  717
0436 Tolga  180 20 17 79 75  813  816  823
0437 Tynset  591  111 96  293  248 2 751 2 772 2 797
0438 Alvdal  330 34 22  105  117 1 193 1 210 1 234
0439 Folldal  206 25 24 71 73  883  861  867
0441 Os  244 36 19 98 80 1 062 1 050 1 054
0501 Lillehammer 3 278  561  418 1 482 1 317 13 038 13 014 13 012
0502 Gjøvik 3 957  658  516 1 549 1 551 14 039 14 155 14 215
0511 Dovre  362 57 49  141  134 1 400 1 397 1 409
0512 Lesja  215 29 38 82 89 1 070 1 070 1 074
0513 Skjåk  293 53 47  132  113 1 200 1 187 1 194
0514 Lom  218 46 25  123 88 1 256 1 247 1 257
0515 Vågå  451 83 57  201  192 1 863 1 841 1 848
0516 Nord-Fron  783  134  105  367  350 2 973 2 932 2 954
0517 Sel  780  137  108  339  296 2 971 2 992 3 018
0519 Sør-Fron  405 98 47  213  170 1 609 1 577 1 592
0520 Ringebu  597  107 85  285  215 2 259 2 259 2 288
0521 Øyer  639  136 82  309  268 2 486 2 519 2 528
0522 Gausdal  650  117 80  300  249 3 141 3 144 3 163
0528 Østre Toten 2 100  343  266  894  830 7 412 7 412 7 431
0529 Vestre Toten 1 829  287  236  744  705 6 568 6 542 6 582
0532 Jevnaker  927  174  119  473  395 3 193 3 215 3 223
0533 Lunner 1 520  201  196  555  539 4 553 4 557 4 543
0534 Gran 1 822  307  260  751  734 6 781 6 726 6 740
0536 Søndre Land  797  139  103  322  345 2 891 2 799 2 794
0538 Nordre Land  870  163  137  396  345 3 349 3 352 3 362
0540 Sør-Aurdal  416 84 54  198  169 1 609 1 549 1 560
0541 Etnedal  174 30 22 69 70  681  688  697
0542 Nord-Aurdal  884  163  118  417  379 3 463 3 428 3 446
0543 Vestre Slidre  287 46 40  132  116 1 173 1 175 1 189
0544 Øystre Slidre  449 92 63  224  205 1 662 1 648 1 648
0545 Vang  139 26 18 87 55  816  816  821
0602 Drammen 7 631 1 334 1 002 3 449 3 122 29 832 29 738 29 729
0604 Kongsberg 2 702  500  389 1 246 1 121 12 676 12 708 12 700
0605 Ringerike 4 012  685  486 1 779 1 558 14 650 14 623 14 583
0612 Hole  748  109 87  308  246 2 786 2 826 2 827
0615 Flå  103 20 14 47 37  512  493  500
0616 Nes  371 49 51  160  165 1 800 1 815 1 825
0617 Gol  419 72 67  198  176 2 385 2 402 2 405
0618 Hemsedal  176 22 19 72 87  995 1 031 1 032
0619 Ål  463 82 62  230  204 2 425 2 411 2 411
0620 Hol  374 83 64  200  176 2 453 2 415 2 421
0621 Sigdal  460 67 62  193  178 1 840 1 841 1 847
0622 Krødsherad  318 58 36  160  121 1 153 1 146 1 155
0623 Modum 1 855  317  225  806  724 6 761 6 622 6 629
0624 Øvre Eiker 2 225  360  248  973  880 7 985 7 987 7 983
0625 Nedre Eiker 3 051  519  365 1 415 1 241 11 408 11 514 11 475
0626 Lier 2 940  445  329 1 280 1 093 11 986 11 808 11 839
0627 Røyken 2 624  369  288 1 058 1 002 9 539 9 546 9 519
0628 Hurum 1 416  175  170  520  501 4 544 4 571 4 559
0631 Flesberg  322 41 43  139  123 1 349 1 336 1 335
0632 Rollag  153 23 21 66 53  760  743  752
0633 Nore og Uvdal  230 42 30  117 83 1 310 1 305 1 315
0701 Horten 3 130  578  446 1 455 1 223 12 345 12 279 12 243
0702 Holmestrand 1 266  272  175  708  526 4 793 4 781 4 795
0704 Tønsberg 4 317  714  561 1 912 1 769 18 709 18 757 18 719
0706 Sandefjord 4 346  739  590 1 966 1 797 20 600 20 658 20 650
0709 Larvik 4 304  819  631 2 020 1 839 20 536 20 453 20 430
0711 Svelvik  975  191  131  461  443 3 394 3 367 3 359
0713 Sande 1 040  214  161  518  471 3 932 3 948 3 944
0714 Hof  381 87 59  190  166 1 581 1 560 1 559
0716 Re 1 167  202  151  474  439 4 354 4 364 4 359
0719 Andebu  646  130 88  331  256 2 563 2 645 2 657
0720 Stokke 1 334  214  190  559  502 5 407 5 391 5 396
0722 Nøtterøy 2 099  385  289 1 032  849 10 223 10 246 10 205
0723 Tjøme  456 94 67  224  206 2 227 2 228 2 227
0728 Lardal  254 41 41  118  127 1 208 1 197 1 203
0805 Porsgrunn 4 195  740  502 1 896 1 598 16 294 16 368 16 408
0806 Skien 6 231 1 052  814 2 833 2 478 25 331 25 335 25 396
0807 Notodden 1 807  375  243  851  672 6 100 6 024 6 045
0811 Siljan  296 47 35  132  113 1 230 1 232 1 232
0814 Bamble 1 692  325  209  846  656 7 213 7 170 7 165
0815 Kragerø 1 264  272  184  631  539 5 073 5 020 5 018
0817 Drangedal  469 87 55  235  177 1 948 1 946 1 956
0819 Nome  931  159  128  392  381 3 234 3 245 3 247
0821 Bø  616  110 80  283  234 2 647 2 621 2 636
0822 Sauherad  553  119 70  265  221 2 162 2 158 2 159
0826 Tinn  823  149 90  356  279 3 158 3 155 3 169
0827 Hjartdal  189 39 31  112 86  783  776  776
0828 Seljord  351 67 65  179  149 1 499 1 488 1 494
0829 Kviteseid  268 56 40  132  118 1 299 1 260 1 272
0830 Nissedal  155 21 30 63 74  697  667  671
0831 Fyresdal  147 15 10 52 50  640  660  671
0833 Tokke  216 39 24  112 74 1 182 1 188 1 194
0834 Vinje  375 54 55  159  157 1 902 1 875 1 886
0901 Risør  664  132 73  370  237 3 283 3 241 3 270
0904 Grimstad 2 021  359  315  915  890 9 177 9 229 9 218
0906 Arendal 4 887  945  650 2 390 1 897 20 043 19 921 19 895
0911 Gjerstad  367 48 48  128  130 1 208 1 233 1 240
0912 Vegårshei  211 37 32 95 80  856  883  887
0914 Tvedestrand  718  133  117  349  305 2 796 2 775 2 768
0919 Froland  631  108 78  324  266 2 334 2 322 2 321
0926 Lillesand 1 010  180  119  453  370 4 469 4 562 4 571
0928 Birkenes  472 69 74  231  200 2 080 2 102 2 103
0929 Åmli  169 32 20 82 65  828  820  828
0935 Iveland  141 27 25 69 59  558  553  551
0937 Evje og Hornnes  282 58 41  122  116 1 594 1 604 1 610
0938 Bygland  120 15 16 58 43  607  618  624
0940 Valle  120 28 15 65 53  696  678  686
0941 Bykle 92 8 14 38 31  462  487  486
1001 Kristiansand 8 516 1 605 1 177 4 119 3 382 37 753 38 324 38 208
1002 Mandal 1 614  326  230  846  635 6 627 6 711 6 723
1003 Farsund 1 076  179  114  463  385 4 538 4 555 4 586
1004 Flekkefjord 1 014  184  125  490  327 4 276 4 231 4 247
1014 Vennesla 1 341  294  189  696  548 5 939 6 026 6 000
1017 Songdalen  670  155  113  393  265 2 756 2 738 2 745
1018 Søgne 1 055  222  135  538  408 4 810 4 805 4 825
1021 Marnardal  271 46 47  112  127 1 024 1 048 1 052
1026 Åseral 59 21 5 47 21  407  402  406
1027 Audnedal  148 30 16 84 52  748  762  767
1029 Lindesnes  514  120 77  288  202 2 112 2 119 2 138
1032 Lyngdal  940  168  143  433  371 3 502 3 545 3 532
1034 Hægebostad  197 42 30 96 80  806  783  790
1037 Kvinesdal  592  111 83  301  238 2 685 2 608 2 624
1046 Sirdal  179 28 23 84 59  868  858  863
1101 Eigersund 1 637  232  172  618  528 6 891 6 914 6 919
1102 Sandnes 6 139  844  692 2 391 2 134 30 300 30 710 30 605
1103 Stavanger 10 660 1 626 1 202 4 430 3 837 59 717 60 294 60 155
1106 Haugesund 3 356  514  401 1 368 1 253 15 973 16 041 16 055
1111 Sokndal  282 40 36  120 98 1 564 1 554 1 561
1112 Lund  349 41 37  125  120 1 562 1 579 1 584
1114 Bjerkreim  184 43 19  114 66 1 360 1 367 1 366
1119 Hå 1 708  258  185  670  556 7 971 8 100 8 091
1120 Klepp 1 507  228  148  604  520 7 751 7 836 7 820
1121 Time 1 588  211  167  567  527 7 769 7 955 7 950
1122 Gjesdal 1 046  133  118  360  330 5 030 5 095 5 079
1124 Sola 1 876  286  215  807  672 10 456 10 432 10 374
1127 Randaberg  896  154  115  377  337 4 829 4 806 4 780
1129 Forsand  136 13 12 36 46  535  531  530
1130 Strand 1 026  157  120  448  378 5 261 5 173 5 160
1133 Hjelmeland  196 39 20  111 64 1 429 1 404 1 407
1134 Suldal  392 45 37  133  127 1 990 1 930 1 935
1135 Sauda  630 96 51  234  193 2 312 2 322 2 324
1141 Finnøy  275 48 29  104 77 1 428 1 412 1 412
1142 Rennesøy  344 50 28  143  106 1 732 1 738 1 734
1144 Kvitsøy 24 8 3 22 9  258  251  251
1145 Bokn 67 20 9 39 22  367  365  369
1146 Tysvær 1 083  162  123  431  376 4 725 4 797 4 799
1149 Karmøy 3 737  516  449 1 464 1 397 18 771 18 725 18 682
1151 Utsira 23 3   9 8  121  116  115
1160 Vindafjord  721  118 68  345  272 4 211 4 272 4 276
1201 Bergen 31 454 4 398 3 226 12 608 10 835  125 794  126 264  125 853
1211 Etne  350 55 42  173  115 1 988 1 945 1 962
1216 Sveio  490 69 50  180  170 2 322 2 344 2 345
1219 Bømlo 1 239  168  147  532  477 5 381 5 378 5 368
1221 Stord 1 841  279  200  778  674 8 523 8 441 8 430
1222 Fitjar  282 43 35  117  117 1 497 1 481 1 481
1223 Tysnes  292 47 22  126 99 1 310 1 322 1 322
1224 Kvinnherad 1 663  271  174  644  506 6 707 6 537 6 555
1227 Jondal  110 16 9 49 37  520  515  517
1228 Odda  625  105 73  264  256 3 648 3 535 3 557
1231 Ullensvang  416 62 26  168 94 1 790 1 750 1 757
1232 Eidfjord 98 19 13 37 38  463  462  460
1233 Ulvik  163 17 9 43 42  585  571  574
1234 Granvin  102 15 11 29 29  507  496  501
1235 Voss 1 434  243  168  646  544 6 998 6 942 6 947
1238 Kvam  928  154  134  405  367 4 391 4 205 4 213
1241 Fusa  401 60 36  179  134 1 908 1 862 1 861
1242 Samnanger  272 24 33  101  108 1 212 1 237 1 245
1243 Os 1 825  293  199  819  663 7 913 8 079 8 063
1244 Austevoll  517 63 49  192  177 2 237 2 275 2 258
1245 Sund  935  128 93  376  344 2 831 2 936 2 931
1246 Fjell 3 100  419  312 1 238 1 152 10 251 10 381 10 361
1247 Askøy 3 339  426  362 1 255 1 311 11 055 11 292 11 275
1251 Vaksdal  635  102 76  277  227 1 916 1 912 1 918
1252 Modalen 37 6 8 18 17  180  189  191
1253 Osterøy 1 079  129 97  362  327 3 531 3 554 3 561
1256 Meland  774  117 78  310  257 2 962 2 985 2 985
1259 Øygarden  581 87 72  238  231 1 845 1 940 1 940
1260 Radøy  594  114 90  249  257 2 308 2 336 2 351
1263 Lindås 1 740  239  178  628  631 6 684 6 756 6 758
1264 Austrheim  287 37 17  107 71 1 303 1 292 1 298
1265 Fedje 58 11 6 27 23  314  309  310
1266 Masfjorden  228 33 23 87 68  825  828  831
1401 Flora 1 360  234  166  611  502 5 855 5 696 5 718
1411 Gulen  261 44 22  104 84 1 195 1 210 1 212
1412 Solund  144 14 18 55 62  439  449  459
1413 Hyllestad  151 35 19 88 48  757  729  732
1416 Høyanger  574 84 54  252  172 2 331 2 228 2 230
1417 Vik  306 28 34  106  118 1 367 1 364 1 370
1418 Balestrand  186 13 9 54 44  735  724  726
1419 Leikanger  248 28 32 96 92 1 172 1 174 1 181
1420 Sogndal  824  102 85  306  299 3 614 3 570 3 565
1421 Aurland  198 38 23 83 80  900  894  899
1422 Lærdal  244 35 32 86 86 1 078 1 065 1 067
1424 Årdal  670 95 71  219  202 2 964 2 891 2 900
1426 Luster  551 75 63  227  210 2 416 2 459 2 465
1428 Askvoll  329 59 34  163  113 1 544 1 518 1 525
1429 Fjaler  342 65 46  148  136 1 366 1 337 1 338
1430 Gaular  616 53 32  151  120 1 415 1 389 1 396
1431 Jølster  412 42 43  125  135 1 547 1 513 1 522
1432 Førde 1 848  225  177  607  537 6 057 6 136 6 142
1433 Naustdal  393 68 51  166  157 1 433 1 404 1 414
1438 Bremanger  501 75 52  213  189 1 886 1 901 1 911
1439 Vågsøy  772  144 89  376  272 3 235 3 150 3 161
1441 Selje  378 58 36  153  136 1 496 1 453 1 456
1443 Eid  681  112  102  268  237 2 945 2 970 2 971
1444 Hornindal  142 14 20 45 54  615  598  600
1445 Gloppen  571 78 57  219  186 2 919 2 892 2 898
1449 Stryn  667  102  102  300  275 3 631 3 624 3 632
1502 Molde 3 464  478  382 1 345 1 288 12 697 12 717 12 678
1503 Kristiansund 2 340  392  291 1 011  909 8 473 8 316 8 310
1504 Ålesund 4 999  720  593 2 100 1 939 21 102 21 310 21 226
1511 Vanylven  434 77 49  189  152 1 806 1 771 1 770
1514 Sande  349 46 38  130  136 1 290 1 260 1 258
1515 Herøy 1 291  215  163  625  515 4 096 4 112 4 106
1516 Ulstein  882  168 95  398  293 3 495 3 460 3 472
1517 Hareid  688  105 70  277  231 2 343 2 262 2 268
1519 Volda 1 046  162  156  457  421 4 070 4 042 4 058
1520 Ørsta 1 588  271  212  676  691 5 079 5 065 5 068
1523 Ørskog  401 35 38  124  128 1 129 1 136 1 138
1524 Norddal  287 27 37 81 85  965  951  953
1525 Stranda  606 96 50  247  204 2 446 2 410 2 415
1526 Stordal  171 19 9 56 45  523  496  502
1528 Sykkylven 1 009  140 88  407  332 4 019 4 018 4 011
1529 Skodje  472 48 47  167  158 1 859 1 852 1 853
1531 Sula  956  146 99  453  347 3 800 3 790 3 785
1532 Giske  887  129 95  365  329 3 304 3 281 3 270
1534 Haram  951  160 89  448  352 4 480 4 440 4 442
1535 Vestnes  955  145  106  412  336 3 270 3 172 3 167
1539 Rauma  889  152  119  391  351 3 667 3 689 3 701
1543 Nesset  385 55 50  163  150 1 470 1 454 1 462
1545 Midsund  270 35 29  107 87  956  910  919
1546 Sandøy  138 11 8 44 40  670  653  655
1547 Aukra  410 62 42  193  148 1 545 1 518 1 532
1548 Fræna 1 444  183  142  546  478 4 616 4 645 4 638
1551 Eide  493 71 41  201  173 1 631 1 632 1 633
1554 Averøy  898  125 95  357  336 2 755 2 742 2 764
1556 Frei  730  118 92  319  312 2 663 2 649 2 640
1557 Gjemnes  269 39 29  128 89 1 356 1 387 1 385
1560 Tingvoll  390 67 46  176  156 1 470 1 451 1 459
1563 Sunndal  699  108 66  310  255 3 797 3 732 3 737
1566 Surnadal  688  104 70  279  248 2 919 2 892 2 916
1567 Rindal  255 44 29  115 93  976  959  963
1571 Halsa  220 37 34 91 91  850  827  831
1573 Smøla  253 40 33 97  111 1 098 1 080 1 092
1576 Aure  421 65 43  186  149 1 741 1 710 1 721
1601 Trondheim 21 480 3 137 2 506 8 704 7 957 81 914 82 885 82 954
1612 Hemne  549  109 57  239  187 2 063 2 097 2 109
1613 Snillfjord  122 14 16 39 52  461  475  477
1617 Hitra  635  106 99  315  245 1 987 1 953 1 969
1620 Frøya  559  100 76  274  213 1 956 1 943 1 946
1621 Ørland  608 93 76  250  222 2 495 2 507 2 515
1622 Agdenes  195 34 26 78 70  847  851  855
1624 Rissa  862  148  112  383  352 3 040 3 019 3 033
1627 Bjugn  597  105 87  278  237 2 156 2 164 2 183
1630 Åfjord  373 54 52  161  139 1 568 1 549 1 562
1632 Roan  126 25 22 66 55  498  487  495
1633 Osen  170 25 15 70 58  524  498  500
1634 Oppdal  725  149  124  376  340 3 313 3 315 3 329
1635 Rennebu  295 56 37  159  105 1 356 1 357 1 354
1636 Meldal  476 78 55  181  186 1 837 1 834 1 840
1638 Orkdal 1 441  203  157  520  476 5 259 5 317 5 336
1640 Røros  630  120 78  259  253 2 897 2 933 2 944
1644 Holtålen  228 51 35  139  102 1 098 1 104 1 121
1648 Midtre Gauldal  678 95  101  291  290 2 852 2 856 2 874
1653 Melhus 1 996  326  201  864  764 7 187 7 253 7 259
1657 Skaun  829  136 96  394  336 3 104 3 107 3 119
1662 Klæbu  833  112 90  329  301 2 840 2 870 2 863
1663 Malvik 1 762  255  208  705  661 6 291 6 333 6 317
1664 Selbu  444 75 54  192  173 2 007 2 007 2 017
1665 Tydal 83 12 14 33 39  446  429  434
1702 Steinkjer 2 447  445  322 1 080 1 050 10 048 10 007 10 048
1703 Namsos 1 856  342  227  814  704 6 305 6 208 6 218
1711 Meråker  268 46 37  112  106 1 167 1 164 1 167
1714 Stjørdal 2 506  401  299 1 068  969 10 012 9 979 9 985
1717 Frosta  253 66 38  145 99 1 171 1 161 1 163
1718 Leksvik  501 63 60  204  202 1 757 1 723 1 726
1719 Levanger 2 010  403  267  955  794 8 772 8 947 8 971
1721 Verdal 1 646  301  211  741  676 6 906 6 906 6 972
1723 Mosvik  111 21 12 45 44  434  427  432
1724 Verran  341 68 43  162  128 1 086 1 088 1 106
1725 Namdalseid  221 51 31  128 89  842  829  832
1729 Inderøy  711  131 96  290  270 2 867 2 888 2 891
1736 Snåsa  242 41 33  113 99 1 021 1 017 1 034
1738 Lierne  177 31 19 74 66  737  708  711
1739 Røyrvik 64 16 10 31 30  264  264  269
1740 Namsskogan  105 14 18 50 58  465  451  453
1742 Grong  360 65 49  173  133 1 167 1 162 1 176
1743 Høylandet  182 31 15 71 57  620  635  640
1744 Overhalla  471 75 57  209  211 1 862 1 791 1 802
1748 Fosnes  114 18 13 55 36  367  354  353
1749 Flatanger  157 22 20 65 67  560  546  548
1750 Vikna  579  103 60  272  209 2 042 2 030 2 043
1751 Nærøy  688  111 91  313  299 2 418 2 391 2 412
1755 Leka 81 17 10 42 34  314  288  292
1804 Bodø 6 364  859  712 2 497 2 356 23 644 23 828 23 865
1805 Narvik 3 065  513  364 1 299 1 232 8 927 8 934 8 968
1811 Bindal  229 43 31  110  105  782  787  799
1812 Sømna  304 42 32  102 85 1 006  979  990
1813 Brønnøy 1 045  168  111  478  338 3 619 3 682 3 720
1815 Vega  186 27 17 84 69  620  627  644
1816 Vevelstad 73 8 15 25 32  250  243  244
1818 Herøy  232 31 27 94 71  839  825  830
1820 Alstahaug  885  162 95  413  324 3 743 3 697 3 700
1822 Leirfjord  238 36 31  101 94  981  956  981
1824 Vefsn 2 017  295  209  819  734 6 795 6 693 6 740
1825 Grane  176 38 21 97 75  713  725  739
1826 Hattfjelldal  171 22 18 52 63  720  731  755
1827 Dønna  249 29 23 96 92  715  718  726
1828 Nesna  210 31 17 82 69  822  819  822
1832 Hemnes  600  112 86  339  265 2 016 2 010 2 008
1833 Rana 3 625  632  402 1 593 1 295 12 442 12 446 12 461
1834 Lurøy  218 31 25 88 82  953  929  927
1835 Træna 72 18 4 35 22  235  225  224
1836 Rødøy  152 23 15 80 46  651  641  638
1837 Meløy  869  130  108  371  329 3 234 3 210 3 222
1838 Gildeskål  287 28 42 87  113  955  938  952
1839 Beiarn  123 22 11 46 37  556  543  549
1840 Saltdal  532 97 65  230  205 2 478 2 479 2 490
1841 Fauske 1 262  230  152  617  516 4 714 4 696 4 732
1845 Sørfold  316 57 27  135  111 1 044  996  998
1848 Steigen  324 61 42  148  124 1 301 1 271 1 282
1849 Hamarøy  185 51 18  105 61  858  835  840
1850 Tysfjord  301 52 33  126  107 1 039 1 028 1 031
1851 Lødingen  320 61 43  141 99 1 123 1 106 1 111
1852 Tjeldsund  159 32 21 90 42  672  660  663
1853 Evenes  160 41 19 88 56  671  639  645
1854 Ballangen  418 77 56  202  185 1 220 1 228 1 235
1856 Røst  142 16 7 39 41  330  307  307
1857 Værøy  124 20 11 54 47  391  385  384
1859 Flakstad  230 21 25 87 82  693  664  670
1860 Vestvågøy 1 742  256  200  787  704 4 978 5 100 5 160
1865 Vågan 1 277  261  169  725  480 4 513 4 552 4 588
1866 Hadsel 1 154  188  120  479  384 3 931 3 876 3 887
1867 Bø  399 39 49  163  153 1 303 1 271 1 301
1868 Øksnes  808 99 87  278  275 2 229 2 213 2 215
1870 Sortland 1 272  216  137  558  468 4 671 4 730 4 752
1871 Andøy  811  112 78  320  259 2 541 2 518 2 542
1874 Moskenes  250 27 23  102 88  603  591  589
1901 Harstad 3 401  565  425 1 453 1 342 12 050 12 005 11 982
1902 Tromsø 11 545 1 357 1 153 4 318 4 280 33 658 34 735 34 741
1911 Kvæfjord  435 76 64  195  177 1 448 1 472 1 485
1913 Skånland  508 79 67  223  200 1 521 1 529 1 547
1915 Bjarkøy 48 12 8 17 20  222  214  215
1917 Ibestad  234 45 36  118  102  674  694  704
1919 Gratangen  155 23 25 75 76  533  539  546
1920 Lavangen  165 18 29 64 82  462  478  480
1922 Bardu  531 76 47  206  187 2 061 2 066 2 078
1923 Salangen  373 37 39  112  122 1 077 1 094 1 102
1924 Målselv  725  117  102  358  304 3 548 3 512 3 522
1925 Sørreisa  458 89 83  224  248 1 662 1 650 1 662
1926 Dyrøy  183 25 25 60 71  575  587  592
1927 Tranøy  249 39 33  108  118  774  759  768
1928 Torsken  200 20 17 66 59  541  509  515
1929 Berg  196 39 21 87 67  468  475  478
1931 Lenvik 1 948  320  249  877  795 5 362 5 395 5 398
1933 Balsfjord  807 92 84  287  313 2 646 2 632 2 654
1936 Karlsøy  532 62 64  200  230 1 204 1 200 1 216
1938 Lyngen  600 75 41  228  178 1 486 1 531 1 546
1939 Storfjord  391 43 34  127  129  945  975  979
1940 Gáivuotna Kåfjord  330 37 35  129  130 1 057 1 071 1 089
1941 Skjervøy  788 75 71  242  241 1 470 1 450 1 440
1942 Nordreisa  828  116 79  330  283 2 387 2 389 2 402
1943 Kvænangen  222 35 27 96 81  615  621  628
2002 Vardø  461 37 38  131  136 1 239 1 170 1 184
2003 Vadsø  925  104 81  329  314 3 196 3 268 3 293
2004 Hammerfest 1 779  224  166  672  539 4 871 5 051 5 053
2011 Guovdageaidnu Kautokeino  422 37 51  157  151 1 498 1 475 1 494
2012 Alta 2 819  498  348 1 243 1 197 8 913 8 952 8 911
2014 Loppa  217 26 15 94 69  615  597  597
2015 Hasvik  204 19 17 64 55  527  535  536
2017 Kvalsund  161 21 20 59 61  504  507  509
2018 Måsøy  220 25 23 66 68  720  712  711
2019 Nordkapp  490 71 61  217  174 1 765 1 750 1 750
2020 Porsanger Porsángu Porsanki  706  116 79  310  265 2 212 2 198 2 196
2021 Kárásjohka Karasjok  542 45 24  164  107 1 450 1 440 1 441
2022 Lebesby  219 29 25  111 93  704  650  649
2023 Gamvik  148 21 12 59 49  598  542  543
2024 Berlevåg  196 22 13 86 55  550  528  540
2025 Deatnu Tana  553 70 68  216  191 1 507 1 467 1 489
2027 Unjárga-Nesseby  140 13 11 50 42  447  451  459
2028 Båtsfjord  411 73 32  237  117 1 373 1 213 1 220
2030 Sør-Varanger 1 676  243  171  610  560 4 810 4 840 4 854
                 
Bydeler                
Sydvestre Jeløy(Moss)  313 52 45  130  126 1 452 1 378 1 378
Nordre Jeløy(Moss)  588  107 74  280  203 2 364 2 404 2 404
Sydøstre Jeløy(Moss)  315 56 46  162  133 1 262 1 384 1 384
Melløs/Øre(Moss)  540 99 65  255  222 2 100 2 146 2 146
Sentrum(Moss)  512 89 78  252  195 1 999 1 994 1 994
Mosseskogen vest(Moss)  226 42 32  101 85  627  634  634
Kambo(Moss)  263 33 27  103 95  747  811  811
Mosseskogen øst(Moss)  426 72 68  219  178 1 668 1 617 1 617
Mosseelva/Dillingøya(Moss)  528 92 72  239  194 1 703 1 712 1 712
Sentrum (Sarpsborg) 1 620  308  219  738  631 6 022 6 063 6 063
Varteig (Sarpsborg)  375 71 41  185  145 1 464 1 451 1 451
Skjeberg (Sarpsborg) 2 001  418  304 1 005  785 7 438 7 548 7 548
Tune (Sarpsborg) 2 347  419  300 1 018  882 8 618 8 575 8 575
Hafslundsøy (Sarpsborg)  344 55 34  141  109 1 152 1 154 1 154
Sentrum (Fredrikstad) 3 799  704  481 1 792 1 507 14 057 14 166 14 166
Borge (Fredrikstad) 1 756  306  213  886  647 6 377 6 442 6 442
Rolvsøy (Fredrikstad)  975  156  143  385  394 3 116 3 134 3 134
Kråkerøy (Fredrikstad) 1 078  192  138  482  402 3 935 3 992 3 992
Onsøy (Fredrikstad) 1 776  313  272  885  752 6 886 6 913 6 913
Bekkestua (Bærum) 3 709  515  470 1 581 1 535 20 421 20 786 20 786
Sandvika (Bærum) 3 743  544  426 1 590 1 483 18 333 18 249 18 249
Rykkin (Bærum) 3 379  526  441 1 473 1 363 15 234 15 395 15 395
Drengsrud (Asker)  281 43 29  124  108 1 483 1 509 1 509
Arnestad (Asker)  494 95 59  232  203 2 052 2 105 2 105
Heggedal (Asker)  467 68 50  186  172 1 849 1 891 1 891
Hofstad (Asker)  502 80 58  220  214 2 675 2 678 2 678
Billingstad (Asker)  315 46 35  128  137 1 993 1 965 1 965
Jansløkka (Asker)  468 84 55  238  192 2 532 2 493 2 493
Nesøya (Asker)  260 42 29  116  104 1 778 1 758 1 758
Solberg (Asker)  183 22 20 66 61  790  758  758
Vettre (Asker)  260 44 29  124  120 1 550 1 544 1 544
Bondi (Asker)  376 54 48  176  153 2 157 2 119 2 119
Rønningen (Asker)  298 50 40  141  126 1 557 1 544 1 544
Mellom-Nes (Asker)  343 57 36  170  128 2 036 2 075 2 075
Hagaløkka (Asker)  309 57 41  145  113 1 048 1 049 1 049
Vardåsen (Asker)  380 59 35  176  141 1 896 1 884 1 884
Østenstad (Asker)  358 56 43  156  160 1 573 1 672 1 672
Lillestrøm (Skedsmo) 1 490  207  191  589  581 5 892 5 930 5 930
Skedsmokorset (Skedsmo) 2 003  306  253  854  797 8 074 8 232 8 232
Strømmen/Skjetten (Skedsmo) 2 022  325  244  831  797 8 485 8 483 8 483
Gamle Oslo (Oslo) 4 200  643  512 1 771 1 586 20 063 20 480 20 480
Grünerløkka (Oslo) 4 702  609  531 1 894 1 780 22 693 23 308 23 308
Sagene (Oslo) 3 487  441  327 1 411 1 223 17 738 18 054 18 054
St. Hanshaugen (Oslo) 3 123  421  349 1 218 1 159 17 580 17 908 17 908
Frogner (Oslo) 4 475  674  530 1 970 1 788 28 427 28 463 28 463
Ullern (Oslo) 2 690  375  328 1 070 1 052 14 405 14 533 14 533
Vestre Aker (Oslo) 3 573  488  438 1 496 1 356 21 079 21 155 21 155
Nordre Aker (Oslo) 4 000  518  439 1 562 1 548 21 545 21 761 21 761
Bjerke (Oslo) 3 234  477  383 1 357 1 225 12 549 12 667 12 667
Grorud (Oslo) 3 660  503  407 1 480 1 322 12 617 12 632 12 632
Stovner (Oslo) 4 089  610  452 1 663 1 477 14 687 14 554 14 554
Alna (Oslo) 6 487  936  751 2 573 2 292 23 282 23 286 23 286
Østensjø (Oslo) 5 583  719  589 2 156 1 971 21 544 21 615 21 615
Nordstrand (Oslo) 4 906  709  564 1 922 1 801 22 054 22 352 22 352
Søndre Nordstrand (Oslo) 4 776  671  577 1 894 1 723 17 462 17 462 17 462
Sentrum (Oslo) 61 15 9 32 21  362  351  351
Marka (Oslo)  240 20 26 76 90  902  882  882
Hamar vest (Hamar)  602  103 90  266  216 2 290 2 319 2 319
Storhamar (Hamar)  333 55 39  148  119 1 445 1 466 1 466
Hamar nord (Hamar)  329 52 42  139  120 1 510 1 480 1 480
Midtbyen (Hamar)  415 75 52  178  152 1 829 1 847 1 847
Hamar øst (Hamar)  446 75 59  193  177 1 690 1 713 1 713
Vang vest (Hamar)  443 78 53  210  175 1 635 1 658 1 658
Vang midtre (Hamar)  272 47 36  125 99 1 072 1 104 1 104
Vang øst (Hamar)  227 48 30  116 88  984  942  942
Vang nord (Hamar)  297 66 45  154  130 1 286 1 286 1 286
Furnes (Ringsaker) 1 170  256  171  582  456 4 416 4 436 4 436
Brumunddal (Ringsaker) 1 168  240  200  514  493 3 995 3 949 3 949
Nes (Ringsaker)  598  101 86  259  249 2 076 2 047 2 047
Moelv (Ringsaker) 1 018  184  155  485  406 3 742 3 715 3 715
Brøttum (Ringsaker)  494 77 54  217  193 1 791 1 776 1 776
Vingrom (Lillehammer)  128 24 13 58 59  450  456  456
Saksumdalen (Lillehammer) 68 11 8 35 27  232  212  212
Vingar (Lillehammer)  249 60 32  137 92  989  964  964
Jørstadmoen (Lillehammer)  170 18 22 74 69  669  643  643
Rudsbygda (Lillehammer) 67 9 9 26 33  295  301  301
Fåberg (Lillehammer)  134 21 13 56 39  400  390  390
Øvre Ålsbygda (Lillehammer)  106 21 13 60 51  512  513  513
Røyslimoen (Lillehammer)  395 55 50  174  152 1 600 1 631 1 631
Søre Ål (Lillehammer)  537 88 72  227  221 2 313 2 262 2 262
Nordre Ål (Lillehammer)  629  114 83  295  253 2 453 2 515 2 515
Nybu (Lillehammer)  112 15 13 43 43  409  399  399
Øvre bydel (Lillehammer)  250 56 31  132  108 1 231 1 206 1 206
Sentrumkjernen (Lillehammer)  173 25 18 54 56  484  515  515
Nedre bydel (Lillehammer)  260 44 41  110  114  969  984  984
Sørbyen (Gjøvik) 1 134  167  136  402  433 3 654 3 672 3 672
Sentrum (Gjøvik)  591  107 82  249  232 2 018 2 122 2 122
Nordbyen (Gjøvik)  578  104 81  249  236 2 223 2 232 2 232
Hunndalen (Gjøvik)  783  155 96  344  292 3 145 3 121 3 121
Snertingdal (Gjøvik)  385 41 49  115  153 1 028 1 022 1 022
Biri (Gjøvik)  484 83 72  186  204 1 949 1 959 1 959
Åssiden (Drammen) 1 512  254  194  670  611 5 494 5 487 5 487
Øvre Bragernes (Drammen)  442 87 45  207  169 1 778 1 734 1 734
Bragernes sentrum (Drammen)  400 92 53  218  166 1 760 1 819 1 819
Brakerøya - Strøtvet (Drammen)  349 53 44  145  140 1 632 1 633 1 633
Gulskogen - Sundhaugen (Drammen)  567  101 70  246  225 2 041 2 043 2 043
Strømsø (Drammen)  652  102 82  296  279 2 508 2 600 2 600
Tangen - Åskollen (Drammen)  890  167  142  416  394 3 327 3 269 3 269
Danvik - Fjell (Drammen) 1 229  240  163  589  467 4 604 4 552 4 552
Skoger (Drammen)  367 46 46  143  158 1 267 1 337 1 337
Konnerud (Drammen) 1 216  188  161  510  510 5 283 5 163 5 163
Vegård (Ringerike) 68 11 10 33 26  262  264  264
Kirkekretsen (Ringerike)  123 23 19 65 57  581  587  587
Eikli (Ringerike)  315 61 46  165  135 1 528 1 507 1 507
Ullerål (Ringerike)  611 90 67  243  241 2 074 2 026 2 026
Hønefoss (Ringerike)  325 58 35  147  131 1 231 1 261 1 261
Vang (Ringerike)  405 69 57  177  164 1 687 1 712 1 712
Åsbygda (Ringerike) 82 20 18 38 38  310  305  305
Veien (Ringerike)  788  110 96  308  302 2 713 2 690 2 690
Stranden (Ringerike) 78 20 7 35 26  393  389  389
Tyristrand (Ringerike)  295 60 26  158  120 1 080 1 110 1 110
Heggen (Ringerike) 72 11 8 32 28  229  220  220
Borglund (Ringerike) 45 13 7 25 20  179  177  177
Sokna (Ringerike)  250 31 28 89 80  717  702  702
Hallingby (Ringerike)  380 80 47  179  130 1 093 1 112 1 112
Ringmoen (Ringerike) 89 13 6 31 27  263  271  271
Nes (Ringerike) 83 13 9 44 31  272  262  262
Sentrum (Tønsberg) 1 343  240  163  632  553 5 586 5 545 5 545
Nord (Tønsberg) 1 165  183  149  511  484 5 072 5 091 5 091
Slagen (Tønsberg) 1 804  289  249  765  732 7 998 8 063 8 063
Gamle Larvik (Larvik)  966  179  129  447  392 4 216 4 172 4 172
Tjølling (Larvik)  965  188  142  455  422 4 709 4 717 4 717
Hedrum (Larvik) 1 115  221  172  536  468 5 485 5 457 5 457
Brunlanes/Stavern (Larvik) 1 255  231  188  581  554 6 086 6 076 6 076
Bjørkedalen-Oklungen (Porsgrunn)  149 25 18 68 59  635  651  651
Eidanger-Øyene (Porsgrunn)  458 84 53  202  166 1 683 1 711 1 711
Heistad (Porsgrunn)  646  110 81  307  251 2 683 2 751 2 751
Brevik (Porsgrunn)  249 39 31  116 92 1 067 1 042 1 042
Herøya (Porsgrunn)  432 70 39  176  149 1 279 1 291 1 291
Stridsklev-Hovet (Porsgrunn)  585 91 75  249  214 2 163 2 141 2 141
Grønli (Porsgrunn)  211 40 22  104 68  856  821  821
Porsgrunn Øst (Porsgrunn)  414 75 49  178  171 1 584 1 568 1 568
Bjørntvedt-Myrene (Porsgrunn)  140 24 16 66 60  581  609  609
Osebakken-Hovenga (Porsgrunn)  460 94 63  210  199 2 096 2 094 2 094
Porsgrunn Vest (Porsgrunn)  445 88 52  218  166 1 628 1 660 1 660
Øvre Gjerpen (Skien) 1 068  135  124  429  402 3 979 4 041 4 041
Ytre Gjerpen (Skien)  948  179  123  481  381 4 108 4 136 4 136
Solum (Skien)  909  148  119  423  364 4 061 4 034 4 034
Gulset (Skien) 1 285  216  164  562  507 5 450 5 350 5 350
Klyve (Skien) 1 288  241  162  569  513 4 605 4 604 4 604
Sentrum (Skien)  729  132  120  367  309 3 111 3 156 3 156
Distrikt 1 (Arendal) 1 546  297  224  760  619 6 502 6 451 6 451
Distrikt 2 (Arendal)  464  109 72  271  172 1 965 1 952 1 952
Distrikt 3 (Arendal)  559  115 64  299  203 2 152 2 138 2 138
Distrikt 4 (Arendal)  911  159  108  399  341 3 254 3 247 3 247
Distrikt 5 (Arendal)  845  151  113  376  348 3 550 3 574 3 574
Distrikt 6 (Arendal)  552  112 67  280  210 2 539 2 497 2 497
Vågsbygd (Kristiansand) 2 419  459  319 1 184  913 10 357 10 389 10 389
Sentrum (Kristiansand) 2 392  459  328 1 182  926 10 206 10 343 10 343
Lund (Kristiansand) 1 782  323  278  858  740 8 307 8 407 8 407
Randesund/Tveit (Kristiansand) 1 919  355  252  883  802 8 790 9 049 9 049
Distrikt 1 (Sandnes) 1 961  279  246  797  705 10 169 10 391 10 391
Distrikt 2 (Sandnes) 2 476  319  257  918  830 11 575 11 806 11 806
Distrikt 3 (Sandnes) 1 695  245  188  674  597 8 487 8 443 8 443
Hundvåg (Stavanger) 1 297  200  151  563  450 6 623 6 685 6 685
Tasta (Stavanger) 1 309  185  145  540  424 6 974 6 959 6 959
Eiganes/Våland (Stavanger) 1 785  250  188  719  615 10 751 10 891 10 891
Madla (Stavanger) 1 721  287  203  700  655 9 923 9 834 9 834
Storhaug (Stavanger) 1 154  156  132  492  441 6 691 6 922 6 922
Hillevåg (Stavanger) 1 749  274  198  697  638 9 051 9 064 9 064
Hinna (Stavanger) 1 625  267  178  701  605 9 388 9 658 9 658
Søndre bydel (Haugesund)  912  134 93  374  324 4 163 4 229 4 229
Sentrum (Haugesund)  421 68 66  176  162 2 192 2 127 2 127
Østre bydel (Haugesund)  676  127 82  310  253 3 320 3 362 3 362
Skåredalen (Haugesund)  298 37 40 98  113 1 252 1 282 1 282
Gard (Haugesund)  440 53 51  167  174 2 205 2 165 2 165
Bleikemyr (Haugesund)  531 81 61  207  201 2 521 2 554 2 554
Hagland/Vikse (Haugesund) 70 12 7 31 24  251  249  249
Røvær (Haugesund) 8 : 1 3 2 43 45 45
Skudenes (Karmøy)  495 68 77  209  199 2 554 2 554 2 554
Åkra/Vea (Karmøy)  937  118  103  346  319 4 698 4 671 4 671
Kopervik (Karmøy)  809  115 92  286  304 3 874 3 835 3 835
Torvastad/Avaldsnes (Karmøy)  770  120 96  323  308 3 972 3 942 3 942
Fastlandet (Karmøy)  725 95 81  300  266 3 646 3 700 3 700
Arna (Bergen) 1 733  275  162  768  598 6 295 6 295 6 295
Bergenhus (Bergen) 3 843  513  384 1 484 1 403 18 523 18 678 18 678
Fana (Bergen) 4 381  518  439 1 562 1 438 17 069 17 448 17 448
Fyllingsdalen (Bergen) 4 015  561  458 1 520 1 379 14 834 14 814 14 814
Laksevåg (Bergen) 5 108  773  577 2 202 1 841 19 420 19 351 19 432
Ytrebygda (Bergen) 2 892  380  250 1 122  902 11 343 11 433 11 433
Årstad (Bergen) 3 929  531  403 1 563 1 370 17 207 17 369 17 289
Åsane (Bergen) 5 519  839  548 2 365 1 886 20 661 20 508 20 508
Molde vest (Molde)  265 33 28  100 92 1 048 1 031 1 031
Bjørset (Molde)  221 38 21  102 81 1 085 1 053 1 053
Molde sentrum (Molde)  397 61 46  164  153 1 541 1 548 1 548
Øvre bydel (Molde)  540 74 55  200  225 1 979 1 948 1 948
Molde øst (Molde)  718 90 71  273  246 2 308 2 323 2 323
Nordbyen (Molde)  455 74 56  198  184 1 935 1 973 1 973
Strande (Molde)  128 18 21 52 56  512  528  528
Hjelset (Molde)  247 38 32  110 81  793  769  769
Groven (Molde)  158 18 18 49 49  465  470  470
Skåla (Molde)  255 25 19 68 85  816  816  816
Bolsøya (Molde) 54 7 8 18 23  128  168  168
Sekken (Molde) 24 : 7 10 12 79 79 79
Ytre (Ålesund) 1 117  181  143  529  438 4 847 4 856 4 856
Midtre (Ålesund) 1 583  212  186  603  579 6 270 6 376 6 376
Indre (Ålesund) 2 290  325  261  964  918 9 913 10 015 10 015
Midtbyen (Trondheim) 5 761 1 068  583 3 017 2 043 29 766 30 180 30 180
Østbyen (Trondheim) 5 099  479  642 1 310 1 967 13 092 13 444 13 444
Lerkendal (Trondheim) 6 051  876  698 2 457 2 209 22 955 23 008 23 008
Heimdal (Trondheim) 4 551  693  579 1 853 1 725 15 868 16 005 16 005
H/S-distrikt Vest (Bodø) 3 359  438  392 1 318 1 255 12 039 12 206 12 206
H/S-distrikt Øst (Bodø) 2 916  397  307 1 134 1 058 11 067 11 115 11 115
Skjerstad (Bodø) 85 22 13 43 42  474  454  463
Dalselv (Rana) 82 17 11 47 31  395  401  401
Hauknes (Rana)  248 38 26  118 88  923  928  928
Mo (Rana)  801  142 84  356  291 2 825 2 837 2 837
Gruben (Rana)  821  129 92  304  319 2 605 2 593 2 593
Storforshei (Rana)  180 24 18 66 52  413  406  406
Grønnfjelldal (Rana) 10 6   11 4 58 52 52
Storv./Dunderl. (Rana) 14 3 1 7 2 62 66 66
Skonseng (Rana)  191 29 24 84 61  577  581  581
Selfors (Rana)  311 49 38  133  118 1 006 1 011 1 011
Ytteren (Rana)  399 71 37  185  134 1 294 1 301 1 301
Båsmoen (Rana)  371 82 45  179  130 1 577 1 572 1 572
Alteren (Rana) 68 15 11 46 22  284  280  280
Utskarpen (Rana)  128 26 15 56 43  404  385  385
Distrikt Nord(Harstad)  779  138 93  333  298 .. .. ..
Distrikt Sentrum(Harstad) 1 147  167  155  448  464 .. .. ..
Distrikt Sør(Harstad) 1 475  260  177  671  580 .. .. ..
Tromsøya sør (Tromsø) 2 225  260  240  876  899 8 168 8 539 8 539
Tromsøya nord (Tromsø) 2 960  345  300 1 084 1 082 8 983 9 211 9 211
Kroken-Lunheim (Tromsø) 1 730  180  136  591  533 4 154 4 268 4 268
Tromsdalen (Tromsø) 1 533  175  131  539  552 4 179 4 282 4 282
Kvaløybyen (Tromsø) 1 548  185  156  597  569 4 256 4 471 4 471
Ullsfjord (Tromsø)  116 13 19 54 61  396  385  385
Ramfjord (Tromsø)  342 55 40  144  159  930  944  944
Fastlandet nord (Tromsø)  172 21 14 59 49  272  282  282
Kvaløya sør - Malangen (Tromsø)  476 68 55  201  194 1 227 1 267 1 267
Kvaløya nord m/øyene (Tromsø)  420 53 55  167  171  934  933  933
1  Sykepengetilfeller (folketrygdlovens kap. 8). Totalt sykefravær utover arbeidsgiverperioden viser alle registrerte sykepengetilfeller både avsluttede og løpende i 2005. Løpende tilfeller er oppgitt per 31.12.2003 og per 31.12.2004 av hensyn til datakvaliteten. Avsluttede tilfeller i løpet av året er 2004 og 2005-tall. Kolonne 2-5 bygger på antall tilfeller som er sykmeldt mer enn 8 uker. I tabellen er antall sykepengetilfeller både for 2003, 2004 og 2005 prosentuert i forhold til antall personer i arbeidsstyrken 16-74 år; data hentet fra Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) brutt ned på kommune- og grunnkretsnivå. Mottakerne av sykepenger er fordelt etter bostedskommune. Endelige 2003-, 2004- og 2005-tall.
2  : = Tall som bygger på 0, 1 eller 2 tilfeller.

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå