Statistisk sentralbyrå -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->

9   Netto driftsresultat 2003-2005, omregnet til 2004-priser. Brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter i kommunene i 2005.
1 000 kroner 1
Kommune Netto driftsresultat Brutto driftsinntekter Brutto driftsutgifter
2003 2004 2005 2005 2005
0101 Halden -17 176 30 848 46 399 1 102 052 1 055 911
0104 Moss -16 608 -6 699 55 663 1 203 339 1 178 142
0105 Sarpsborg -5 088 39 565 96 721 1 969 927 1 935 772
0106 Fredrikstad -47 527 -44 996  161 162 2 981 212 2 821 882
0111 Hvaler -8 235 8 402 10 468  174 578  172 520
0118 Aremark -3 992 -3 641 -5 487 70 196 78 891
0119 Marker 5 570 1 914 10 642  149 359  144 655
0121 Rømskog 2 196 1 510 5 533 37 091 38 597
0122 Trøgstad 1 725 17 253 14 383  204 718  196 767
0123 Spydeberg -118 8 256 15 264  216 417  209 398
0124 Askim 6 104 12 038 36 468  572 583  539 515
0125 Eidsberg -6 937 2 292 10 550  403 512  403 820
0127 Skiptvet 2 875 2 212 10 116  142 450  140 743
0128 Rakkestad 3 462 7 396 14 224  318 972  299 304
0135 Råde -9 018 2 730 2 821  233 288  228 963
0136 Rygge -9 258 -14 887 -11 364  492 034  492 541
0137 Våler 3 442  369 5 922  160 583  158 223
0138 Hobøl -5 809 -1 104 -4 084  179 241  184 460
0211 Vestby -12 765 9 549 47 560  485 354  432 236
0213 Ski -175 10 785 29 977 1 050 096 1 029 766
0214 Ås 9 417 1 424 10 618  591 554  584 534
0215 Frogn -3 605 17 432 -816  498 494  502 786
0216 Nesodden 4 726 1 856 10 983  572 523  567 987
0217 Oppegård 22 057 28 598 8 488  932 077  930 116
0219 Bærum  257 620  271 199  393 495 4 793 029 4 414 131
0220 Asker 82 928  124 601 91 196 2 128 520 2 101 062
0221 Aurskog-Høland 16 012 25 637 19 105  511 085  486 486
0226 Sørum -3 209 -483 2 537  467 820  470 044
0227 Fet 3 472 9 159 8 079  337 384  318 485
0228 Rælingen -20 259 9 299 8 665  479 628  471 477
0229 Enebakk  148 4 721 14 279  334 618  321 517
0230 Lørenskog -21 653 6 974 20 297 1 179 688 1 122 350
0231 Skedsmo 59 568 21 699 68 118 1 672 915 1 534 607
0233 Nittedal -3 877 8 431 51 938  732 618  678 352
0234 Gjerdrum 1 539  194 14 396  197 309  190 435
0235 Ullensaker 20 381 9 411 26 596  979 094  928 251
0236 Nes -2 630 2 541 10 645  679 568  649 857
0237 Eidsvoll 7 837 23 950 9 228  674 388  672 604
0238 Nannestad 4 374 20 297 1 430  393 334  366 617
0239 Hurdal -1 266 1 702 2 488  114 442  110 666
0301 Oslo -165 819  299 903  983 450 27 497 811 26 859 921
0402 Kongsvinger -22 526 -35 113  946  681 556  679 957
0403 Hamar 46 122 30 442 51 439 1 215 213 1 139 633
0412 Ringsaker 30 587  126 730 34 520 1 242 824 1 220 233
0415 Løten -11 914 10 479 10 124  276 192  266 298
0417 Stange -22 675 8 811 29 244  725 589  686 118
0418 Nord-Odal -9 853 6 000 -807  220 598  215 932
0419 Sør-Odal  565 1 841 1 828  299 712  298 421
0420 Eidskog -24 521 -28 655 -14 792  283 839  298 805
0423 Grue -16 723 -16 726 -9 822  264 252  273 558
0425 Åsnes -6 350 -12 093 5 058  364 290  353 090
0426 Våler -5 352 -3 493 9 454  190 658  180 447
0427 Elverum 3 366 27 116 24 863  747 222  734 100
0428 Trysil -3 045 9 572 12 420  338 671  321 708
0429 Åmot -3 299 -173 19 356  241 671  223 921
0430 Stor-Elvdal -83 5 420 -3 128  151 352  152 213
0432 Rendalen 5 739 4 382 -4 724  123 293  126 060
0434 Engerdal -5 314 6 333 2 820  105 151  103 684
0436 Tolga -248 1 385 2 679  100 283 96 600
0437 Tynset 6 369 3 877 9 494  284 823  269 162
0438 Alvdal -1 961 1 368 1 401  121 873  117 276
0439 Folldal -1 914 -361 4 286 99 196 93 789
0441 Os  808 -564 -3 598  110 960  112 421
0501 Lillehammer 12 933 16 397 19 524 1 078 397 1 090 187
0502 Gjøvik 37 612 29 923 70 567 1 135 767 1 104 965
0511 Dovre 35 295 1 823 4 478  135 130  137 841
0512 Lesja 39 620 9 018 5 719  126 986  130 574
0513 Skjåk 6 468 7 301 9 318  124 880  121 626
0514 Lom 41 205 8 210 5 585  129 384  131 717
0515 Vågå 32 170 2 373 8 448  186 659  184 049
0516 Nord-Fron 10 314 12 220 12 048  282 136  282 383
0517 Sel 32 583 1 695 1 510  277 615  278 719
0519 Sør-Fron  645 2 768 6 578  165 370  164 950
0520 Ringebu 1 516 9 287 4 288  224 283  233 350
0521 Øyer -3 862 -7 241  152  208 556  210 178
0522 Gausdal 8 800 22 317 -8 234  265 664  274 034
0528 Østre Toten 22 109 2 075 8 861  597 230  581 224
0529 Vestre Toten 6 876 -2 138 -3 664  479 618  487 960
0532 Jevnaker 14 372 10 847 5 882  256 457  254 709
0533 Lunner 38 552 9 662 1 186  317 336  317 491
0534 Gran 1 188 18 038 6 164  534 771  527 579
0536 Søndre Land -1 001 11 896 9 431  333 298  329 120
0538 Nordre Land -7 116 18 378 6 592  299 715  294 618
0540 Sør-Aurdal -799 -782 3 899  164 693  157 993
0541 Etnedal  171 -427 3 935 78 964 79 995
0542 Nord-Aurdal -3 656 -1 065 6 837  337 175  334 255
0543 Vestre Slidre 2 094 5 837 -3 527  128 973  135 662
0544 Øystre Slidre 2 941 16 085 16 926  161 982  149 558
0545 Vang 2 501 12 972 8 482  127 650  129 942
0602 Drammen 92 928 88 332 13 731 2 172 596 2 236 371
0604 Kongsberg -36 857 -44 187 7 728  970 741  938 701
0605 Ringerike -1 625 -20 825 24 851 1 165 566 1 351 657
0612 Hole 3 520 19 536 7 868  231 034  224 066
0615 Flå 3 201 3 926 3 943 67 245 64 206
0616 Nes 7 353 -555 -1 290  186 815  188 869
0617 Gol 3 007 3 941 14 330  243 598  230 050
0618 Hemsedal 1 157 8 159 4 395  108 870  107 165
0619 Ål 17 724 40 125 36 455  295 858  268 559
0620 Hol 9 905 20 980 23 645  308 081  295 616
0621 Sigdal 3 279 5 751 5 926  166 418  165 169
0622 Krødsherad 5 380 7 991 3 215  100 833  101 474
0623 Modum 9 519 11 958 19 538  526 915  516 933
0624 Øvre Eiker -286 7 171 2 392  579 672  579 873
0625 Nedre Eiker  554 12 855 24 954  779 973  757 726
0626 Lier 2 688 -4 220 20 793  830 927  811 457
0627 Røyken 4 915 8 951 1 585  615 217  622 301
0628 Hurum 1 652 12 479 8 893  343 623  336 531
0631 Flesberg -5 248 -7 880 -869  119 131  121 703
0632 Rollag -236 -1 273 2 054 91 965 90 661
0633 Nore og Uvdal 7 056 5 132 11 713  186 110  180 882
0701 Borre -11 044 -44 982 11 623  957 542  976 181
0702 Holmestrand -536 -4 693 14 168  387 374  380 430
0704 Tønsberg 85 697 38 137 94 317 1 542 517 1 533 339
0706 Sandefjord 71 124 35 637 92 604 1 598 600 1 614 645
0709 Larvik 39 581 38 749 69 436 1 575 219 1 581 902
0711 Svelvik -2 785 -2 812 3 911  251 329  250 261
0713 Sande -5 220 1 347 2 644  305 411  302 215
0714 Hof 3 812 4 421 10 521  138 484  131 653
0716 Re (Våle før 2002) 19 659 6 175 3 483  339 395  351 201
0719 Andebu 1 045 3 966 6 280  206 802  199 558
0720 Stokke -5 232 -10 508 -6 076  404 887  417 375
0722 Nøtterøy -10 226 38 226 23 654  785 728  778 457
0723 Tjøme 3 478 -1 460 2 347  185 693  184 588
0728 Lardal 3 648 6 083 2 498 99 091  101 239
0805 Porsgrunn 60 936 7 081  112 525 1 448 508 1 398 087
0806 Skien 18 325 6 478 17 417 1 793 168 1 854 333
0807 Notodden -1 237 -29 409 9 016  534 103  532 459
0811 Siljan 2 977 3 399 1 826 98 495 97 483
0814 Bamble 27 431 21 633 23 772  583 562  573 458
0815 Kragerø 11 473 9 980 29 795  456 604  445 830
0817 Drangedal 1 258 2 138 8 778  180 047  184 280
0819 Nome -944 3 304 4 296  350 864  348 628
0821 Bø 6 181 1 042 -2 832  224 761  230 191
0822 Sauherad 2 365 -588 -3 753  205 713  209 636
0826 Tinn -6 107 10 247 23 681  392 931  377 413
0827 Hjartdal 1 525 -134 6 083 96 401 91 447
0828 Seljord 1 109 -27 3 512  138 115  135 621
0829 Kviteseid -731 2 502 5 998  125 150  119 511
0830 Nissedal 2 340 -367 3 684 90 397 87 423
0831 Fyresdal 2 795 3 562 9 720 91 443 86 914
0833 Tokke -325 1 426 3 751  163 554  170 004
0834 Vinje 23 099 6 533 17 205  282 141  276 611
0901 Risør 2 127 -1 368 -5 299  326 052  335 717
0904 Grimstad 28 215 20 119 -8 722  726 203  742 700
0906 Arendal 15 840 75 114 33 345 1 581 319 1 531 884
0911 Gjerstad -2 396 -3 800 -384  123 867  122 617
0912 Vegårshei 1 648 1 798 4 913 97 114 95 773
0914 Tvedestrand -1 853 -823 -2 925  250 317  250 679
0919 Froland -3 625  144 -1 532  190 525  200 359
0926 Lillesand  659 13 266 21 184  369 621  348 220
0928 Birkenes 3 735 2 560  740  176 427  182 042
0929 Åmli -1 872 4 664 1 573  104 469  107 250
0935 Iveland 5 200 2 565 2 943 67 708 70 207
0937 Evje og Hornnes 3 082  278 3 326  145 507  148 451
0938 Bygland 15 761 1 430 9 842 99 648 95 195
0940 Valle 10 612 7 373 6 859  126 870  125 583
0941 Bykle 32 793 12 902 65 994  177 575  135 919
1001 Kristiansand -687 -22 566  111 936 3 416 528 3 310 347
1002 Mandal -3 501 2 458 6 859  546 024  545 529
1003 Farsund -9 558 9 607 18 132  380 472  379 683
1004 Flekkefjord -1 917 5 825 8 792  398 617  403 072
1014 Vennesla -6 794 -6 835  706  477 793  468 664
1017 Songdalen 7 948 14 434 16 592  225 870  216 377
1018 Søgne -5 746  270 -12 703  338 200  352 994
1021 Marnardal 10 621 4 268 15 695  112 648  112 919
1026 Åseral 9 818 8 719 16 257 85 947 90 764
1027 Audnedal 4 965 9 208 17 530 87 498 90 312
1029 Lindesnes -3 617 7 572 17 182  198 212  199 907
1032 Lyngdal 6 063 -7 797 -4 023  285 778  297 019
1034 Hægebostad -208 5 734  376 89 077 96 184
1037 Kvinesdal 1 878 -3 397 5 561  288 838  295 728
1046 Sirdal 4 061 4 635 10 635  196 508  210 814
1101 Eigersund -6 592 20 537 35 315  571 821  572 167
1102 Sandnes 24 428 -34 630 90 619 2 150 460 2 108 602
1103 Stavanger -99 116  116 385  404 652 4 825 115 4 648 091
1106 Haugesund 11 082 24 772 1 038 1 310 575 1 329 446
1111 Sokndal 14 860 13 418 15 619  144 333  144 509
1112 Lund -2 156  664 4 122  142 419  146 478
1114 Bjerkreim 2 841 -409 1 706  104 787  107 028
1119 Hå 40 756 25 915 26 352  607 684  612 419
1120 Klepp 6 934 16 537 34 336  545 309  532 215
1121 Time 2 299 7 172 31 507  546 215  541 359
1122 Gjesdal 9 003 8 965 20 121  359 698  342 963
1124 Sola -6 038 13 703 49 104  765 541  758 174
1127 Randaberg 1 033 20 824 27 979  379 601  361 865
1129 Forsand 3 955 7 949 28 615  100 470 97 626
1130 Strand -1 906 9 542 5 023  400 413  405 939
1133 Hjelmeland 3 394 12 866 -810  176 095  188 493
1134 Suldal 5 205 17 574 30 541  322 282  326 115
1135 Sauda -1 410 -6 164 53 847  297 731  250 286
1141 Finnøy  591 8 802 1 090  134 074  139 617
1142 Rennesøy -823 -1 099 -2 214  146 750  152 577
1144 Kvitsøy -596  615  907 29 426 29 493
1145 Bokn  208 -2 305  748 48 649 47 756
1146 Tysvær  105 8 646 16 761  480 485  472 513
1149 Karmøy 26 250 52 016 42 429 1 406 770 1 414 504
1151 Utsira  805  808 1 125 21 635 22 185
1160 Vindafjord 8 790 -1 539 -3 419  368 774  380 815
1201 Bergen -575 597  151 888  568 358 9 844 038 9 349 883
1211 Etne 2 871 4 740 3 044  167 401  163 408
1216 Sveio 6 263 6 406 5 027  197 927  193 303
1219 Bømlo -14 826 -4 466 5 756  413 375  395 336
1221 Stord 13 455 -23 479 4 188  621 049  636 735
1222 Fitjar -7 241 -2 150 1 199  112 652  108 237
1223 Tysnes 4 339 1 881  976  139 735  137 189
1224 Kvinnherad 21 259 61 510 7 846  592 212  611 313
1227 Jondal 2 626 -815 -111 71 260 72 704
1228 Odda 29 760 -22 178 23 147  430 985  421 675
1231 Ullensvang -4 268 1 029 2 455  194 804  192 764
1232 Eidfjord 10 492 7 887 14 770  112 969  109 011
1233 Ulvik 4 517 2 062  345 81 916 87 053
1234 Granvin 2 462 -223 2 884 59 447 59 822
1235 Voss 1 600 -2 269 13 553  621 827  612 406
1238 Kvam 16 851 -16 137 16 383  410 396  402 034
1241 Fusa 6 006 3 998 -222  174 018  172 126
1242 Samnanger 1 706  444 1 889  106 508  103 057
1243 Os -46 749 14 993 45 021  537 629  531 508
1244 Austevoll -8 763 -8 364 -10 308  199 474  206 845
1245 Sund -7 151 1 898  821  205 491  202 896
1246 Fjell 35 882 40 274 36 004  668 163  665 975
1247 Askøy -14 343 22 218 8 519  821 858  820 349
1251 Vaksdal -6 141 6 487 8 663  227 056  234 595
1252 Modalen 1 396 -465 5 066 50 883 50 135
1253 Osterøy  206 -10 229  980  284 205  283 872
1256 Meland -9 430 -7 738 -6 017  222 367  230 767
1259 Øygarden 4 026 23 310 19 992  268 353  246 566
1260 Radøy -5 429 -7 775 2 331  200 962  205 450
1263 Lindås -6 949 -3 254 -7 239  560 613  577 974
1264 Austrheim -3 106  889 4 444  128 688  126 507
1265 Fedje -168 2 797 1 268 43 820 43 669
1266 Masfjorden  779 5 251 7 213  112 681  106 270
1401 Flora 33 006 -7 885 -11 986  516 506  517 548
1411 Gulen 4 815 4 203 6 518  142 156  136 586
1412 Solund -1 806 3 287 -2 703 57 317 60 933
1413 Hyllestad 1 773 -1 471 -345 82 393 86 742
1416 Høyanger -2 781 -651 -10 136  256 627  269 830
1417 Vik 3 824 6 736 15 882  169 814  172 531
1418 Balestrand 5 911 2 647 7 134  116 951  113 846
1419 Leikanger 10 088 14 579 13 362  101 062  106 951
1420 Sogndal 8 480 16 019 10 867  294 868  283 835
1421 Aurland 11 264 7 799 7 051  153 301  146 458
1422 Lærdal -971 6 096 13 234  145 614  133 976
1424 Årdal -6 494 6 404 -8 717  323 038  339 831
1426 Luster 12 165 12 382 30 762  300 618  286 305
1428 Askvoll 6 808 2 377 4 560  167 129  162 497
1429 Fjaler -2 063 3 044 4 241  152 568  149 591
1430 Gaular -7 352 -4 383 3 587  129 918  124 663
1431 Jølster -1 490 -3 894 1 797  142 567  141 717
1432 Førde 9 386 18 179 17 597  480 887  470 624
1433 Naustdal -11 895 -5 332 -506  127 878  127 714
1438 Bremanger -9 300 -1 506 1 491  223 578  212 123
1439 Vågsøy -5 704 16 381 4 110  261 520  256 130
1441 Selje 3 132 -2 149 -613  128 640  129 893
1443 Eid 14 235 5 021 16 583  234 684  227 066
1444 Hornindal -186 4 528 2 583 60 953 58 055
1445 Gloppen -9 263 5 210 1 767  268 384  271 838
1449 Stryn -896 5 665 1 276  303 831  308 150
1502 Molde 25 084 37 773 -390  970 483  958 804
1503 Kristiansund  486 17 382 11 481  763 658  750 958
1504 Ålesund 1 187 12 310 38 645 1 542 751 1 567 858
1511 Vanylven  878 3 469  557  165 014  165 114
1514 Sande 5 832 1 938 4 330  138 917  136 808
1515 Herøy 5 210 1 458  996  328 939  339 644
1516 Ulstein 6 844 -1 172 5 300  275 945  274 339
1517 Hareid -4 168 -4 511 -1 057  184 996  185 255
1519 Volda 8 012 15 311 2 624  344 213  352 650
1520 Ørsta -9 353 3 738 -4 025  419 261  426 350
1523 Ørskog  322 2 403 9 624  125 290  113 374
1524 Norddal 1 145 -305 1 474  121 159  122 187
1525 Stranda 3 872 5 359 1 931  214 533  212 838
1526 Stordal -380 1 030 1 852 59 734 58 534
1528 Sykkylven -7 716  165 1 158  269 141  269 383
1529 Skodje -930 -3 375 -2 151  150 317  153 997
1531 Sula 13 325 10 396 13 708  284 709  286 017
1532 Giske 2 838 10 159 17 941  241 889  244 744
1534 Haram 24 195 37 895 64 504  365 955  346 744
1535 Vestnes -5 749 6 410 6 229  367 898  368 510
1539 Rauma 9 590 2 649 2 435  314 414  318 550
1543 Nesset -4 279 -8 310 17 092  158 209  162 791
1545 Midsund  386 -1 675 5 320  108 418  106 577
1546 Sandøy 8 430 4 905 14 257 87 298 80 955
1547 Aukra -2 335 4 711 7 823  174 370  164 301
1548 Fræna 12 408 18 058 19 007  378 209  371 082
1551 Eide 6 008 8 069 12 487  147 044  144 557
1554 Averøy -5 742 -1 131 -1 735  215 688  216 965
1556 Frei -3 585 3 830 3 002  192 182  188 583
1557 Gjemnes -156 1 851 7 477  135 116  126 012
1560 Tingvoll -404 4 063 4 017  173 838  166 033
1563 Sunndal 16 322 13 266 14 852  419 100  401 007
1566 Surnadal -5 823 8 275 14 902  293 716  280 625
1567 Rindal 3 900 1 577 4 276  111 959  108 188
1571 Halsa -558 -2 475 -1 508 92 282 92 597
1573 Smøla 1 102  196 5 139  129 365  124 179
1576 Aure  496 4 059 5 907  217 889  211 589
1601 Trondheim 23 213  303 619  318 769 6 829 307 6 700 770
1612 Hemne 3 903 -2 603 9 251  185 231  179 412
1613 Snillfjord 1 545 -1 544 1 293 62 446 62 484
1617 Hitra 13 485 3 492 35 346  215 052  215 814
1620 Frøya 9 5 224 13 991  189 956  192 030
1621 Ørland -1 271 -579 9 483  221 434  231 000
1622 Agdenes 2 409 1 821 6 634 96 017 91 959
1624 Rissa 2 447 7 761 11 726  279 017  279 448
1627 Bjugn  869 3 810 -2 042  217 406  221 483
1630 Åfjord 8 415 10 140 13 118  183 750  171 644
1632 Roan 4 351 1 104 2 990 67 143 63 805
1633 Osen -156 3 873 5 185 66 795 61 625
1634 Oppdal 15 090 14 445 21 942  299 934  286 876
1635 Rennebu 3 584 -1 485 1 316  136 901  134 757
1636 Meldal 2 564 -2 074 4 521  204 670  199 350
1638 Orkdal 15 872 17 542 14 060  428 657  429 325
1640 Røros 3 526 9 802 1 055  280 372  277 778
1644 Holtålen -6 473 2 417 4 885  106 339  106 340
1648 Midtre Gauldal 6 847 4 449 11 035  266 183  276 641
1653 Melhus -6 253 17 271 31 113  553 999  533 938
1657 Skaun 1 657 4 210 6 172  240 015  232 259
1662 Klæbu -386 12 358 1 883  238 023  234 498
1663 Malvik  543 -2 353 16 286  432 865  426 692
1664 Selbu 7 258 6 502 10 072  198 985  192 462
1665 Tydal -11 504 6 947 3 769 78 465 78 077
1702 Steinkjer 9 419 2 570 4 800  849 665  835 721
1703 Namsos -5 497 12 095 -9 320  616 384  611 365
1711 Meråker 2 481 3 839 3 370  145 408  143 538
1714 Stjørdal -10 145 14 121 -1 979  760 268  725 217
1717 Frosta  250 -447 4 209  110 369  102 799
1718 Leksvik -621 -5 676 2 145  174 246  174 613
1719 Levanger 6 536 5 954 19 171  712 439  682 134
1721 Verdal 2 809 20 753 10 691  538 857  516 794
1723 Mosvik 2 336 1 946  936 54 087 53 280
1724 Verran 2 482 -1 854 3 034  138 785  131 387
1725 Namdalseid 1 655 1 378  779 97 097 93 620
1729 Inderøy -2 628 6 781 -1 366  237 361  235 329
1736 Snåsa 2 671 -4 126 -3 700  117 883  118 217
1738 Lierne -1 344 -150 2 244  105 862  102 192
1739 Røyrvik  563 -796 -4 389 49 886 52 969
1740 Namsskogan 4 324  114 4 887 72 011 67 138
1742 Grong 1 325 1 778 5 251  151 623  144 366
1743 Høylandet 3 130 1 630 -305 72 768 70 479
1744 Overhalla 23 2 795 2 556  163 744  159 736
1748 Fosnes 1 647 -194  158 51 680 50 232
1749 Flatanger 2 073 2 203 2 297 73 337 70 245
1750 Vikna -4 164 10 618  875  189 525  183 236
1751 Nærøy  289 -3 827 -5  237 589  224 154
1755 Leka 76 -1 755 2 812 39 399 36 405
1804 Bodø 28 447 42 018  115 293 1 892 081 1 756 409
1805 Narvik 33 814 -13 345 9 048  843 554  820 460
1811 Bindal 3 993 5 446 11 431  119 739  109 492
1812 Sømna  669  430 3 025  111 817  107 887
1813 Brønnøy 5 111 10 587 6 605  378 842  374 863
1815 Vega -1 624 4 308 1 979 79 190 79 135
1816 Vevelstad  921 1 762 1 017 37 433 37 435
1818 Herøy 1 369 3 443 -1 923  110 452  114 657
1820 Alstahaug 5 609 -3 806 1 003  334 753  333 397
1822 Leirfjord -1 334 1 323 -1 640  114 237  115 657
1824 Vefsn 14 524 7 248 7 080  616 520  620 299
1825 Grane  331 3 394 2 824 86 160 84 758
1826 Hattfjelldal 6 807 11 806 14 409  105 283 94 580
1827 Dønna -3 543 -1 809 -818 92 024  100 051
1828 Nesna -398 2 182 4 692  107 272  105 089
1832 Hemnes 16 747 17 190 22 459  270 292  260 930
1833 Rana 25 789 1 308 46 503 1 089 351 1 047 768
1834 Lurøy 4 151 3 064 5 138  129 999  123 554
1835 Træna 1 410 2 855  794 36 683 36 893
1836 Rødøy 1 189 -1 922 -851 98 627 99 820
1837 Meløy 4 876 14 951 11 600  380 629  363 222
1838 Gildeskål -2 132 5 805 -2 555  137 250  142 800
1839 Beiarn 2 570 4 450 3 119 77 030 76 601
1840 Saltdal 2 315 3 904 1 500  295 979  289 837
1841 Fauske -7 517 -6 176 15 572  435 584  423 673
1845 Sørfold -8 717 -2 530 10 285  149 883  141 843
1848 Steigen -101 -6 463 -3 813  159 633  160 107
1849 Hamarøy 3 475 5 514 4 539  122 922  119 207
1850 Tysfjord  483 1 838  679  142 302  146 297
1851 Lødingen -3 070 -3 615 2 360  127 970  126 492
1852 Tjeldsund 1 047 1 905 5 428 90 219 85 323
1853 Evenes 1 828 8 683 -2 656 84 690 86 683
1854 Ballangen -2 495 -4 452  571  141 287  144 438
1856 Røst 1 460  362 -3 058 38 408 38 506
1857 Værøy 1 273 3 328 4 941 48 619 44 385
1859 Flakstad  876 -846 -2 390 75 517 75 752
1860 Vestvågøy  539 12 514 12 714  475 074  459 166
1865 Vågan -4 923 14 577 8 848  399 396  397 012
1866 Hadsel -1 923 6 143 5 074  345 799  348 175
1867 Bø  298 18 255  309  174 820  175 171
1868 Øksnes 3 078 1 570 -4 335  212 392  213 388
1870 Sortland 3 226 1 489 8 856  450 702  429 839
1871 Andøy - 4 010 -2 501  250 240  255 236
1874 Moskenes 3 027 3 316 -906 62 461 63 694
1901 Harstad -9 510 1 718 26 625 1 013 387  983 679
1902 Tromsø -10 094 79 556 28 656 2 667 694 2 568 890
1911 Kvæfjord -2 571 6 276 11 307  277 408  270 591
1913 Skånland 2 363 4 075 -662  151 745  153 442
1915 Bjarkøy  702 3 346 -1 106 43 038 46 194
1917 Ibestad 1 869 3 765 2 488  106 394  104 126
1919 Gratangen 3 589 2 632 1 772 82 453 80 141
1920 Lavangen 2 315 1 999 -7 70 212 70 373
1922 Bardu 6 499 21 826 9 299  235 422  221 224
1923 Salangen 3 995 2 963  896  156 383  150 945
1924 Målselv  485 -2 241 1 532  336 978  329 694
1925 Sørreisa -1 386  144 1 580  158 596  155 643
1926 Dyrøy -135 -2 957 2 829 79 417 75 892
1927 Tranøy -1 674  275 1 744  100 372 98 387
1928 Torsken .. .. .. .. ..
1929 Berg -1 006 1 169 8 091 77 464 66 654
1931 Lenvik 1 427 10 511 6 234  546 108  543 110
1933 Balsfjord -1 565  109  620  255 007  250 349
1936 Karlsøy -838 -2 478 -7 812  132 922  135 790
1938 Lyngen 4 021 6 331 2 137  168 009  170 689
1939 Storfjord -736 -1 207 3 951  103 728  109 633
1940 Gáivuotna Kåfjord 2 620 3 576 4 368  132 458  132 817
1941 Skjervøy -4 835 -358 2 965  158 760  158 516
1942 Nordreisa -9 844 -4 273 7 422  243 881  238 010
1943 Kvænangen  940 -4 723  216 93 683  100 777
2002 Vardø -3 682 -2 339 14 263  145 903  134 048
2003 Vadsø -2 908 11 992 2 088  352 283  350 420
2004 Hammerfest -15 293 37 197 51 139  560 083  503 801
2011 Guovdageaidnu Kautokeino -2 605 2 750 1 520  162 689  167 960
2012 Alta 6 012 26 130 7 061  865 252  853 586
2014 Loppa 4 079 5 642 9 786 95 071 89 216
2015 Hasvik -5 380 1 627 3 378 75 503 72 436
2017 Kvalsund 2 254 3 296 -264 76 065 78 181
2018 Måsøy 3 333 3 306 6 884 94 735 86 940
2019 Nordkapp -3 251 10 728 -453  187 892  183 324
2020 Porsanger Porsángu Porsanki -2 827 -8 715 5 451  233 640  223 622
2021 Kárásjohka Karasjok -2 077 -252 7 650  172 697  166 296
2022 Lebesby 2 768  136 5 176  109 944  103 516
2023 Gamvik -395 3 494 5 406 83 380 77 033
2024 Berlevåg 1 441 2 939 2 767 75 563 73 257
2025 Deatnu Tana 6 166 3 892 -1 060  176 251  176 603
2027 Unjárga Nesseby 1 749 1 560 6 716 81 292 77 156
2028 Båtsfjord 1 382  952 4 692  107 272  105 089
2030 Sør-Varanger -7 633 13 708 -1 734  478 168  489 071
           
Bydeler          
Sydvestre Jeløy(Moss) .. .. .. .. ..
Nordre Jeløy(Moss) .. .. .. .. ..
Sydøstre Jeløy(Moss) .. .. .. .. ..
Melløs/Øre(Moss) .. .. .. .. ..
Sentrum(Moss) .. .. .. .. ..
Mosseskogen vest(Moss) .. .. .. .. ..
Kambo(Moss) .. .. .. .. ..
Mosseskogen øst(Moss) .. .. .. .. ..
Mosseelva/Dillingøya(Moss) .. .. .. .. ..
Sentrum (Sarpsborg) .. .. .. .. ..
Varteig (Sarpsborg) .. .. .. .. ..
Skjeberg (Sarpsborg) .. .. .. .. ..
Tune (Sarpsborg) .. .. .. .. ..
Hafslundsøy (Sarpsborg) .. .. .. .. ..
Sentrum (Fredrikstad) .. .. .. .. ..
Borge (Fredrikstad) .. .. .. .. ..
Rolvsøy (Fredrikstad) .. .. .. .. ..
Kråkerøy (Fredrikstad) .. .. .. .. ..
Onsøy (Fredrikstad) .. .. .. .. ..
Bekkestua (Bærum) .. .. .. .. ..
Sandvika (Bærum) .. .. .. .. ..
Rykkin (Bærum) .. .. .. .. ..
Drengsrud (Asker) .. .. .. .. ..
Arnestad (Asker) .. .. .. .. ..
Heggedal (Asker) .. .. .. .. ..
Hofstad (Asker) .. .. .. .. ..
Billingstad (Asker) .. .. .. .. ..
Jansløkka (Asker) .. .. .. .. ..
Nesøya (Asker) .. .. .. .. ..
Solberg (Asker) .. .. .. .. ..
Vettre (Asker) .. .. .. .. ..
Bondi (Asker) .. .. .. .. ..
Rønningen (Asker) .. .. .. .. ..
Mellom-Nes (Asker) .. .. .. .. ..
Hagaløkka (Asker) .. .. .. .. ..
Vardåsen (Asker) .. .. .. .. ..
Østenstad (Asker) .. .. .. .. ..
Lillestrøm (Skedsmo) .. .. .. .. ..
Skedsmokorset (Skedsmo) .. .. .. .. ..
Strømmen/Skjetten (Skedsmo) .. .. .. .. ..
Gamle Oslo (Oslo) .. .. .. .. ..
Grünerløkka (Oslo) .. .. .. .. ..
Sagene (Oslo) .. .. .. .. ..
St. Hanshaugen (Oslo) .. .. .. .. ..
Frogner (Oslo) .. .. .. .. ..
Ullern (Oslo) .. .. .. .. ..
Vestre Aker (Oslo) .. .. .. .. ..
Nordre Aker (Oslo) .. .. .. .. ..
Bjerke (Oslo) .. .. .. .. ..
Grorud (Oslo) .. .. .. .. ..
Stovner (Oslo) .. .. .. .. ..
Alna (Oslo) .. .. .. .. ..
Østensjø (Oslo) .. .. .. .. ..
Nordstrand (Oslo) .. .. .. .. ..
Søndre Nordstrand (Oslo) .. .. .. .. ..
Sentrum (Oslo) .. .. .. .. ..
Marka (Oslo) .. .. .. .. ..
Hamar vest (Hamar) .. .. .. .. ..
Storhamar (Hamar) .. .. .. .. ..
Hamar nord (Hamar) .. .. .. .. ..
Midtbyen (Hamar) .. .. .. .. ..
Hamar øst (Hamar) .. .. .. .. ..
Vang vest (Hamar) .. .. .. .. ..
Vang midtre (Hamar) .. .. .. .. ..
Vang øst (Hamar) .. .. .. .. ..
Vang nord (Hamar) .. .. .. .. ..
Furnes (Ringsaker) .. .. .. .. ..
Brumunddal (Ringsaker) .. .. .. .. ..
Nes (Ringsaker) .. .. .. .. ..
Moelv (Ringsaker) .. .. .. .. ..
Brøttum (Ringsaker) .. .. .. .. ..
Vingrom (Lillehammer) .. .. .. .. ..
Saksumdalen (Lillehammer) .. .. .. .. ..
Vingar (Lillehammer) .. .. .. .. ..
Jørstadmoen (Lillehammer) .. .. .. .. ..
Rudsbygda (Lillehammer) .. .. .. .. ..
Fåberg (Lillehammer) .. .. .. .. ..
Øvre Ålsbygda (Lillehammer) .. .. .. .. ..
Røyslimoen (Lillehammer) .. .. .. .. ..
Søre Ål (Lillehammer) .. .. .. .. ..
Nordre Ål (Lillehammer) .. .. .. .. ..
Nybu (Lillehammer) .. .. .. .. ..
Øvre bydel (Lillehammer) .. .. .. .. ..
Sentrumkjernen (Lillehammer) .. .. .. .. ..
Nedre bydel (Lillehammer) .. .. .. .. ..
Sørbyen (Gjøvik) .. .. .. .. ..
Sentrum (Gjøvik) .. .. .. .. ..
Nordbyen (Gjøvik) .. .. .. .. ..
Hunndalen (Gjøvik) .. .. .. .. ..
Snertingdal (Gjøvik) .. .. .. .. ..
Biri (Gjøvik) .. .. .. .. ..
Åssiden (Drammen) .. .. .. .. ..
Øvre Bragernes (Drammen) .. .. .. .. ..
Bragernes sentrum (Drammen) .. .. .. .. ..
Brakerøya - Strøtvet (Drammen) .. .. .. .. ..
Gulskogen - Sundhaugen (Drammen) .. .. .. .. ..
Strømsø (Drammen) .. .. .. .. ..
Tangen - Åskollen (Drammen) .. .. .. .. ..
Danvik - Fjell (Drammen) .. .. .. .. ..
Skoger (Drammen) .. .. .. .. ..
Konnerud (Drammen) .. .. .. .. ..
Vegård (Ringerike) .. .. .. .. ..
Kirkekretsen (Ringerike) .. .. .. .. ..
Eikli (Ringerike) .. .. .. .. ..
Ullerål (Ringerike) .. .. .. .. ..
Hønefoss (Ringerike) .. .. .. .. ..
Vang (Ringerike) .. .. .. .. ..
Åsbygda (Ringerike) .. .. .. .. ..
Veien (Ringerike) .. .. .. .. ..
Stranden (Ringerike) .. .. .. .. ..
Tyristrand (Ringerike) .. .. .. .. ..
Heggen (Ringerike) .. .. .. .. ..
Borglund (Ringerike) .. .. .. .. ..
Sokna (Ringerike) .. .. .. .. ..
Hallingby (Ringerike) .. .. .. .. ..
Ringmoen (Ringerike) .. .. .. .. ..
Nes (Ringerike) .. .. .. .. ..
Sentrum (Tønsberg) .. .. .. .. ..
Nord (Tønsberg) .. .. .. .. ..
Slagen (Tønsberg) .. .. .. .. ..
Gamle Larvik (Larvik) .. .. .. .. ..
Tjølling (Larvik) .. .. .. .. ..
Hedrum (Larvik) .. .. .. .. ..
Brunlanes/Stavern (Larvik) .. .. .. .. ..
Bjørkedalen-Oklungen (Porsgrunn) .. .. .. .. ..
Eidanger-Øyene (Porsgrunn) .. .. .. .. ..
Heistad (Porsgrunn) .. .. .. .. ..
Brevik (Porsgrunn) .. .. .. .. ..
Herøya (Porsgrunn) .. .. .. .. ..
Stridsklev-Hovet (Porsgrunn) .. .. .. .. ..
Grønli (Porsgrunn) .. .. .. .. ..
Porsgrunn Øst (Porsgrunn) .. .. .. .. ..
Bjørntvedt-Myrene (Porsgrunn) .. .. .. .. ..
Osebakken-Hovenga (Porsgrunn) .. .. .. .. ..
Porsgrunn Vest (Porsgrunn) .. .. .. .. ..
Øvre Gjerpen (Skien) .. .. .. .. ..
Ytre Gjerpen (Skien) .. .. .. .. ..
Solum (Skien) .. .. .. .. ..
Gulset (Skien) .. .. .. .. ..
Klyve (Skien) .. .. .. .. ..
Sentrum (Skien) .. .. .. .. ..
Distrikt 1 (Arendal) .. .. .. .. ..
Distrikt 2 (Arendal) .. .. .. .. ..
Distrikt 3 (Arendal) .. .. .. .. ..
Distrikt 4 (Arendal) .. .. .. .. ..
Distrikt 5 (Arendal) .. .. .. .. ..
Distrikt 6 (Arendal) .. .. .. .. ..
Vågsbygd (Kristiansand) .. .. .. .. ..
Sentrum (Kristiansand) .. .. .. .. ..
Lund (Kristiansand) .. .. .. .. ..
Randesund/Tveit (Kristiansand) .. .. .. .. ..
Distrikt 1 (Sandnes) .. .. .. .. ..
Distrikt 2 (Sandnes) .. .. .. .. ..
Distrikt 3 (Sandnes) .. .. .. .. ..
Hundvåg (Stavanger) .. .. .. .. ..
Tasta (Stavanger) .. .. .. .. ..
Eiganes/Våland (Stavanger) .. .. .. .. ..
Madla (Stavanger) .. .. .. .. ..
Storhaug (Stavanger) .. .. .. .. ..
Hillevåg (Stavanger) .. .. .. .. ..
Hinna (Stavanger) .. .. .. .. ..
Søndre bydel (Haugesund) .. .. .. .. ..
Sentrum (Haugesund) .. .. .. .. ..
Østre bydel (Haugesund) .. .. .. .. ..
Skåredalen (Haugesund) .. .. .. .. ..
Gard (Haugesund) .. .. .. .. ..
Bleikemyr (Haugesund) .. .. .. .. ..
Hagland/Vikse (Haugesund) .. .. .. .. ..
Røvær (Haugesund) .. .. .. .. ..
Skudenes (Karmøy) .. .. .. .. ..
Åkra/Vea (Karmøy) .. .. .. .. ..
Kopervik (Karmøy) .. .. .. .. ..
Torvastad/Avaldsnes (Karmøy) .. .. .. .. ..
Fastlandet (Karmøy) .. .. .. .. ..
Arna (Bergen) .. .. .. .. ..
Bergenhus (Bergen) .. .. .. .. ..
Fana (Bergen) .. .. .. .. ..
Fyllingsdalen (Bergen) .. .. .. .. ..
Laksevåg (Bergen) .. .. .. .. ..
Ytrebygda (Bergen) .. .. .. .. ..
Årstad (Bergen) .. .. .. .. ..
Åsane (Bergen) .. .. .. .. ..
Molde vest (Molde) .. .. .. .. ..
Bjørset (Molde) .. .. .. .. ..
Molde sentrum (Molde) .. .. .. .. ..
Øvre bydel (Molde) .. .. .. .. ..
Molde øst (Molde) .. .. .. .. ..
Nordbyen (Molde) .. .. .. .. ..
Strande (Molde) .. .. .. .. ..
Hjelset (Molde) .. .. .. .. ..
Groven (Molde) .. .. .. .. ..
Skåla (Molde) .. .. .. .. ..
Bolsøya (Molde) .. .. .. .. ..
Sekken (Molde) .. .. .. .. ..
Ytre (Ålesund) .. .. .. .. ..
Midtre (Ålesund) .. .. .. .. ..
Indre (Ålesund) .. .. .. .. ..
Midtbyen (Trondheim) .. .. .. .. ..
Østbyen (Trondheim) .. .. .. .. ..
Lerkendal (Trondheim) .. .. .. .. ..
Heimdal (Trondheim) .. .. .. .. ..
H/S-distrikt Vest (Bodø) .. .. .. .. ..
H/S-distrikt Øst (Bodø) .. .. .. .. ..
Skjerstad (Bodø) .. .. .. .. ..
Dalselv (Rana) .. .. .. .. ..
Hauknes (Rana) .. .. .. .. ..
Mo (Rana) .. .. .. .. ..
Gruben (Rana) .. .. .. .. ..
Storforshei (Rana) .. .. .. .. ..
Grønnfjelldal (Rana) .. .. .. .. ..
Storv./Dunderl. (Rana) .. .. .. .. ..
Skonseng (Rana) .. .. .. .. ..
Selfors (Rana) .. .. .. .. ..
Ytteren (Rana) .. .. .. .. ..
Båsmoen (Rana) .. .. .. .. ..
Alteren (Rana) .. .. .. .. ..
Utskarpen (Rana) .. .. .. .. ..
Distrikt Nord(Harstad) .. .. .. .. ..
Distrikt Sentrum(Harstad) .. .. .. .. ..
Distrikt Sør(Harstad) .. .. .. .. ..
Tromsøya sør (Tromsø) .. .. .. .. ..
Tromsøya nord (Tromsø) .. .. .. .. ..
Kroken-Lunheim (Tromsø) .. .. .. .. ..
Tromsdalen (Tromsø) .. .. .. .. ..
Kvaløybyen (Tromsø) .. .. .. .. ..
Ullsfjord (Tromsø) .. .. .. .. ..
Ramfjord (Tromsø) .. .. .. .. ..
Fastlandet nord (Tromsø) .. .. .. .. ..
Kvaløya sør - Malangen (Tromsø) .. .. .. .. ..
Kvaløya nord m/øyene (Tromsø) .. .. .. .. ..
1  Definisjoner:
Netto driftsresultat: Brutto driftsinntekter minus brutto driftsutgifter minus rente- og avdragsbelastning og netto utlån, korrigert for avskrivninger.
Brutto driftsinntekter: Kontoklasse 1, alle funksjoner, artene 600..895 minus artene 690 og 790.
Brutto driftsutgifter: Kontoklasse 1, alle funksjoner, artene 010..480 pluss art 590 minus artene 690 og 790. Brutto driftsutgifter viser de samlede driftsutgiftene inkl. avskrivninger korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter og internkjøp mv.
Brutto driftsinntekter viser de samlede driftsinntektene korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter og internsalg.
Netto driftsresultat brukes ofte som et mål på den kommunale handlefriheten. Tallene for netto driftsresultat for 2003 og 2005 er regnet om til 2004-priser etter prisindeks for konsum i kommuneforvaltningen (økning med 2,1 % fra 2003 til 2004 og med 3 % fra 2004 til 2005).
2005-tallene er foreløpige.
.. = Oppgave mangler.

Standardtegn i tabeller