Statistisk sentralbyrå -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->

26   Forbruk av somatiske sykehustjenester. Heldøgnsopphold og heldøgnsopphold for hjerte- og karsykdommer 50 år og over. Liggedager og heldøgnsopphold for øyeblikkelig hjelp. Bostedskommune. 2005 1
  Heldøgnsopphold Liggedager Heldøgnsopphold som er for øyeblikkelig hjelp Heldøgnsopphold for hjerte- og karsykdommer 50 år og over
  I alt 67-79 år 80 år og over I alt 67-79 år 80 år og over Menn Kvinner
0101 Halden 4 217  879  665 20 540 5 755 5 082 2 720  348  221
0104 Moss 5 538 1 180  848 29 176 7 946 7 922 3 537  470  331
0105 Sarpsborg 9 216 1 947 1 290 43 301 11 897 9 745 6 144  767  548
0106 Fredrikstad 13 073 2 627 1 880 60 192 15 632 12 144 8 832 1 082  697
0111 Hvaler  659  121 68 2 849  576  467  412 52 50
0118 Aremark  223 42 31 1 163  188  210  135 25 12
0119 Marker  589  154 87 2 410  774  576  342 53 36
0121 Rømskog 91 32 15  442  240 97 53 4 8
0122 Trøgstad  956  181  145 4 780  997 1 100  571 91 64
0123 Spydeberg  933  160  112 3 876 1 042  716  518 55 43
0124 Askim 2 825  538  355 12 001 3 282 2 296 1 606  214  167
0125 Eidsberg 1 990  301  243 9 180 1 777 1 952 1 136  141  114
0127 Skiptvet  603 95 74 2 669  567  498  365 46 34
0128 Rakkestad 1 319  297  197 6 460 1 725 1 246  856  104  100
0135 Råde 1 137  259  151 5 574 1 649 1 084  725  101 54
0136 Rygge 2 154  458  323 9 484 2 845 2 366 1 330  145  138
0137 Våler  728  160 45 2 772  814  353  457 74 29
0138 Hobøl  822  142 67 3 337  788  373  454 43 33
0211 Vestby 1 947  346  237 8 900 2 361 1 936 1 236  156  129
0213 Ski 4 490  929  513 22 347 6 194 3 716 2 547  381  199
0214 Ås 2 102  398  303 10 364 2 473 1 926 1 263  192 99
0215 Frogn 2 274  459  315 11 762 3 086 2 565 1 309  197 94
0216 Nesodden 2 569  470  305 13 615 3 169 2 891 1 540  163  154
0217 Oppegård 3 619  720  553 17 742 4 471 3 602 2 126  303  208
0219 Bærum 15 580 2 952 2 835 74 462 17 697 18 488 9 383 1 025  752
0220 Asker 7 075 1 229 1 024 32 552 6 849 6 540 4 243  491  322
0221 Aurskog-Høland 2 332  459  358 10 721 2 556 2 049 1 508  210  110
0226 Sørum 2 043  348  272 9 353 2 302 1 642 1 277  151  100
0227 Fet 1 619  278  235 7 327 2 030 1 250  999 87 79
0228 Rælingen 2 359  349  240 10 001 2 293 1 100 1 462  129 81
0229 Enebakk 1 664  243  137 6 600 1 316  694  988  124 85
0230 Lørenskog 4 880  795  605 20 107 4 228 3 513 3 045  305  193
0231 Skedsmo 7 678 1 528 1 016 36 540 9 591 6 810 4 929  495  385
0233 Nittedal 2 957  572  290 13 724 3 365 2 432 1 849  210 91
0234 Gjerdrum  748  102 61 3 552  706  316  458 40 26
0235 Ullensaker 4 083  716  401 18 604 4 198 2 594 2 519  288  174
0236 Nes 2 864  567  415 12 966 3 062 2 538 1 732  228  132
0237 Eidsvoll 3 796  792  554 18 165 4 871 3 768 2 427  277  247
0238 Nannestad 1 698  276  198 7 233 1 571 1 068 1 041  130 77
0239 Hurdal  422 92 71 1 973  474  532  250 26 23
0301 Oslo 82 529 13 261 14 923  468 934 96 926  120 943 54 106 5 094 4 529
0402 Kongsvinger 3 470  821  474 17 099 5 153 3 147 2 027  298  174
0403 Hamar 5 290 1 089 1 029 25 473 6 251 6 543 3 507  450  337
0412 Ringsaker 6 110 1 253  943 30 134 8 316 5 602 3 970  556  320
0415 Løten 1 403  291  251 6 197 1 379 1 317  927  158 70
0417 Stange 3 288  682  494 15 004 3 805 2 705 2 144  308  216
0418 Nord-Odal 1 092  237  174 5 168 1 355  926  660  114 81
0419 Sør-Odal 1 375  311  182 5 838 1 694  964  803  102 84
0420 Eidskog 1 248  305  221 6 767 1 948 1 584  745 75 67
0423 Grue 1 085  219  233 5 009 1 581 1 241  624 78 76
0425 Åsnes 1 484  346  290 6 690 2 052 1 406  960  110  102
0426 Våler  811  207  154 3 981 1 391  761  533 73 61
0427 Elverum 3 876  848  690 17 116 4 368 3 347 2 671  298  221
0428 Trysil 1 387  345  283 6 914 1 935 1 720  938  153  116
0429 Åmot  862  236  154 3 831 1 144  850  602 95 80
0430 Stor-Elvdal  621  157  139 2 696  870  701  395 68 39
0432 Rendalen  477  110  112 2 077  600  615  317 30 42
0434 Engerdal  380 85 66 1 608  434  273  254 30 29
0436 Tolga  360 87 78 1 649  461  477  209 15 23
0437 Tynset 1 012  228  176 4 353 1 275 1 004  605 63 48
0438 Alvdal  426  101 77 1 839  592  458  254 30 17
0439 Folldal  383  101 70 1 740  697  358  217 35 28
0441 Os  329 82 48 1 349  428  247  203 22 17
0501 Lillehammer 5 098 1 043  920 27 301 6 817 6 667 3 248  352  332
0502 Gjøvik 4 914 1 016  776 25 965 6 389 5 260 3 110  487  330
0511 Dovre  615  133  122 3 038  802  669  405 60 28
0512 Lesja  368  105 46 1 763  549  235  229 35 14
0513 Skjåk  436  100 75 2 126  588  470  270 28 24
0514 Lom  471  100 84 2 146  567  475  297 31 31
0515 Vågå  674  167  106 3 719 1 243  834  434 63 46
0516 Nord-Fron  959  201  121 4 808 1 199  863  575 96 42
0517 Sel 1 049  248  144 5 098 1 581  815  670  110 50
0519 Sør-Fron  598  138  117 2 594  688  608  376 52 40
0520 Ringebu  857  170  195 5 015 1 206 1 467  548 86 63
0521 Øyer  864  196  109 4 203 1 237  749  524 82 52
0522 Gausdal 1 095  259  156 5 546 1 649 1 013  713  114 80
0528 Østre Toten 2 572  576  424 12 856 3 632 2 714 1 639  283  196
0529 Vestre Toten 2 224  431  322 11 774 2 634 2 023 1 347  237  104
0532 Jevnaker 1 278  235  222 6 004 1 366 1 129  712  122 79
0533 Lunner 1 411  255  155 7 302 1 667  995  795  107 70
0534 Gran 2 368  486  396 12 632 3 177 2 463 1 414  197  175
0536 Søndre Land 1 303  290  204 6 656 1 837 1 208  826  140  102
0538 Nordre Land 1 412  322  252 7 596 1 945 1 741  866  141 75
0540 Sør-Aurdal  560  113  109 2 753  545  657  306 67 22
0541 Etnedal  302 86 64 1 557  547  348  184 48 28
0542 Nord-Aurdal 1 225  210  218 5 894 1 215 1 408  706  107 78
0543 Vestre Slidre  476  118 40 2 188  691  235  272 46 19
0544 Øystre Slidre  535  100 74 2 474  495  479  303 68 25
0545 Vang  340 48 70 1 445  247  411  204 28 27
0602 Drammen 10 760 2 058 1 832 55 317 12 994 12 786 6 401  775  651
0604 Kongsberg 4 281  795  715 22 163 5 215 5 583 2 536  285  270
0605 Ringerike 5 632 1 150  948 25 566 6 268 5 865 3 415  420  351
0612 Hole  793  130  138 3 327  625  921  466 43 39
0615 Flå  177 52 29  780  252  147  111 15 18
0616 Nes  571  114  112 2 462  563  569  343 49 42
0617 Gol  767  136  138 3 328  780  720  413 63 35
0618 Hemsedal  289 48 39 1 081  193  158  148 20 15
0619 Ål  725  166  113 3 071  854  559  370 45 28
0620 Hol  816  167  102 3 591  866  618  392 60 35
0621 Sigdal  715  156  125 3 586 1 167  785  396 65 41
0622 Krødsherad  399 95 53 1 676  592  224  224 31 26
0623 Modum 2 326  392  461 10 206 1 982 2 783 1 376  182  120
0624 Øvre Eiker 2 988  548  504 15 946 3 667 3 739 1 753  229  165
0625 Nedre Eiker 3 850  714  459 18 643 4 065 2 777 2 176  304  222
0626 Lier 3 628  700  534 17 416 4 229 3 448 2 176  272  168
0627 Røyken 2 646  463  274 12 369 2 661 1 795 1 493  224  117
0628 Hurum 1 534  316  203 7 027 1 993 1 229  884  171 64
0631 Flesberg  405 80 67 1 914  470  453  232 29 28
0632 Rollag  247 51 63 1 519  325  540  142 23 25
0633 Nore og Uvdal  487  135 80 2 627  883  492  266 31 39
0701 Borre 4 391  881  751 22 997 5 391 4 845 2 910  305  214
0702 Holmestrand 1 799  340  241 9 626 2 266 1 586 1 110  179 88
0704 Tønsberg 6 401 1 480 1 038 32 174 9 485 6 209 4 055  428  413
0706 Sandefjord 7 531 1 582 1 233 38 389 9 726 7 730 4 841  571  413
0709 Larvik 7 657 1 546 1 446 37 995 9 026 8 398 4 888  510  401
0711 Svelvik 1 162  231  136 6 328 1 576  996  597  119 63
0713 Sande 1 311  247  188 6 874 1 401 1 569  730 73 47
0714 Hof  443 69 57 2 192  458  493  224 38 17
0716 Re (Våle før 2002) 1 299  223  175 6 312 1 509 1 231  810 78 48
0719 Andebu  889  143  141 4 379  911  927  539 56 39
0720 Stokke 1 609  198  211 8 016 1 297 1 319 1 009 97 76
0722 Nøtterøy 3 506  776  658 19 196 5 479 4 542 2 276  272  174
0723 Tjøme  777  196 94 4 372 1 505  738  468 42 27
0728 Lardal  412 85 56 2 181  567  376  244 33 11
0805 Porsgrunn 7 279 1 504 1 416 42 575 10 826 11 360 4 239  498  379
0806 Skien 10 733 2 129 1 987 59 201 14 216 16 330 6 201  713  615
0807 Notodden 3 054  619  728 14 881 3 755 4 359 1 634  249  200
0811 Siljan  476 99 45 2 659  661  229  283 46 27
0814 Bamble 2 421  434  284 12 881 2 971 1 988 1 326  169 96
0815 Kragerø 2 572  583  523 15 232 4 238 4 100 1 156  212  157
0817 Drangedal  996  192  263 5 088 1 147 1 684  517 56 56
0819 Nome 1 403  267  288 7 913 1 706 2 157  792 89 65
0821 Bø 1 124  238  179 5 731 1 428 1 127  589 72 47
0822 Sauherad  840  145  183 4 177  971 1 051  478 66 49
0826 Tinn 1 701  343  362 8 445 1 896 2 240  981  123  101
0827 Hjartdal  312 81 56 1 126  298  291  159 15 31
0828 Seljord  712  174  117 3 456 1 004  683  403 53 47
0829 Kviteseid  504  105 97 2 176  632  438  263 32 26
0830 Nissedal  294 67 54 1 307  419  250  171 21 27
0831 Fyresdal  286 65 64 1 637  472  364  171 18 11
0833 Tokke  509  144  108 2 611  846  643  271 37 19
0834 Vinje  710  165  129 3 183 1 124  587  347 36 41
0901 Risør 1 272  244  261 6 377 1 510 1 556  870  112 85
0904 Grimstad 3 294  554  391 14 035 3 170 2 153 2 321  264  164
0906 Arendal 7 654 1 475 1 255 36 770 8 957 7 354 5 418  632  432
0911 Gjerstad  512 91  102 2 662  539  595  347 60 28
0912 Vegårshei  350 86 38 1 673  478  204  246 24 31
0914 Tvedestrand 1 086  248  176 5 075 1 479  976  716 88 79
0919 Froland  859  168 95 4 273 1 085  608  596 66 23
0926 Lillesand 1 545  320  235 6 791 1 596 1 313 1 028  119 94
0928 Birkenes  755  121 64 3 660  588  345  505 53 31
0929 Åmli  370 73 53 1 829  386  299  272 39 11
0935 Iveland  172 24 19  877 94 94 97 14 3
0937 Evje og Hornnes  533 83 91 2 381  504  441  334 30 39
0938 Bygland  212 41 27 1 005  285  222  126 27 9
0940 Valle  233 50 34  925  324  189  148 19 8
0941 Bykle  116 18 10  547  169 47 69 8 3
1001 Kristiansand 13 076 2 436 1 897 59 732 13 684 10 951 8 865  959  638
1002 Mandal 2 470  483  360 11 779 2 803 2 014 1 623  198  118
1003 Farsund 1 903  405  285 8 854 2 226 2 031 1 269  167 99
1004 Flekkefjord 1 931  390  368 9 019 2 185 2 356 1 289  131 97
1014 Vennesla 2 290  385  301 9 370 1 908 1 520 1 567  186  111
1017 Songdalen  942  150 90 4 202  757  630  635 67 41
1018 Søgne 1 561  247  142 6 423 1 292  673 1 043  100 60
1021 Marnardal  334 63 59 1 334  271  386  224 27 19
1026 Åseral  147 21 36  576 52  132 99 12 11
1027 Audnedal  241 29 56  966  150  190  156 15 10
1029 Lindesnes  873  153  154 3 378  825  661  582 84 41
1032 Lyngdal 1 420  277  200 6 694 1 629 1 548  995  107 78
1034 Hægebostad  288 60 33 1 219  290  168  200 20 17
1037 Kvinesdal 1 126  244  203 5 307 1 265 1 259  760 65 65
1046 Sirdal  364 87 79 1 439  479  365  255 9 32
1101 Eigersund 2 368  392  366 10 175 2 035 2 207 1 513  161  132
1102 Sandnes 8 347 1 286 1 032 40 126 8 479 7 011 5 620  522  345
1103 Stavanger 17 660 2 695 2 503 85 552 16 701 17 108 11 993 1 060  802
1106 Haugesund 5 664 1 024 1 085 29 255 6 947 7 500 3 641  495  363
1111 Sokndal  556 95  128 2 633  636  742  380 47 30
1112 Lund  620  115  121 2 732  591  796  402 33 33
1114 Bjerkreim  385 57 54 1 738  278  346  268 24 9
1119 Hå 2 386  328  300 10 245 1 966 1 774 1 585  119  123
1120 Klepp 1 985  325  192 8 955 2 120 1 246 1 338  114 73
1121 Time 2 339  321  232 10 215 1 834 1 610 1 477  148 69
1122 Gjesdal 1 134  131  110 5 839  926  724  684 43 29
1124 Sola 2 794  383  267 12 561 2 449 1 746 1 781  152 91
1127 Randaberg 1 207  150  116 5 566  889  759  759 74 42
1129 Forsand  169 22 33  736  114  191  113 9 5
1130 Strand 1 858  313  245 8 939 1 919 1 677 1 209  128 64
1133 Hjelmeland  446 94 99 2 478  651  691  282 40 18
1134 Suldal  743  157  121 3 686  932  750  449 47 41
1135 Sauda  788  201  152 4 343 1 225  931  439 51 64
1141 Finnøy  399 71 88 1 704  380  557  241 41 25
1142 Rennesøy  477 72 86 2 656  523  708  300 27 23
1144 Kvitsøy 82 28 19  460  116  210 55 15 1
1145 Bokn  108 14 28  450 65  104 66 13 7
1146 Tysvær 1 511  249  162 6 564 1 353  901  970  123 85
1149 Karmøy 6 075 1 197  842 29 276 7 140 4 878 3 851  494  408
1151 Utsira 28 2 4 92 6 13 15 1  
1160 Vindafjord 1 293  271  254 6 222 1 542 1 609  828  127  102
1201 Bergen 37 929 6 865 6 886  220 324 51 685 54 842 26 591 2 148 1 785
1211 Etne  703  127  172 3 592  825 1 200  394 56 39
1216 Sveio  869  150  158 4 334  875 1 056  553 66 62
1219 Bømlo 2 303  430  392 10 297 2 483 2 149 1 655  169  171
1221 Stord 3 367  571  444 15 721 3 380 2 893 2 318  264  170
1222 Fitjar  525  106  122 2 576  568  751  364 29 27
1223 Tysnes  626  132  157 3 208  652  905  424 40 37
1224 Kvinnherad 2 741  569  445 14 511 3 240 2 861 1 728  202  144
1227 Jondal  248 55 61 1 237  288  350  167 22 14
1228 Odda 1 843  458  462 10 095 2 791 3 308 1 065  144  130
1231 Ullensvang  816  183  197 3 686  880 1 222  472 72 33
1232 Eidfjord  221 55 46  993  240  330  123 9 20
1233 Ulvik  235 57 24 1 110  353  132  135 15 11
1234 Granvin  153 27 38  712  168  232  104 11 5
1235 Voss 2 526  563  521 14 276 3 783 4 004 1 525  197  149
1238 Kvam 1 375  276  284 6 959 1 643 1 800  879 99 77
1241 Fusa  600  117  112 3 880  933  896  389 44 22
1242 Samnanger  394 51 98 2 201  366  769  251 30 20
1243 Os 1 861  274  240 9 709 1 990 1 563 1 191 90 77
1244 Austevoll  661  114  101 3 840  803  781  418 40 40
1245 Sund  862  149  130 4 644 1 020  940  584 58 49
1246 Fjell 2 706  358  284 13 651 2 757 2 337 1 787  141  108
1247 Askøy 3 246  560  363 18 477 4 567 3 039 2 219  178  158
1251 Vaksdal  912  216  257 5 007 1 479 1 662  627 64 54
1252 Modalen 59 5 12  206 41 48 45 4  
1253 Osterøy 1 181  186  280 5 733 1 012 1 940  818 90 82
1256 Meland  892  151  124 4 881 1 242 1 033  585 50 33
1259 Øygarden  641 95  101 4 007  697 1 036  428 36 24
1260 Radøy  888  173  210 4 931 1 069 1 589  548 61 43
1263 Lindås 2 192  382  385 11 997 2 800 3 299 1 517  174 90
1264 Austrheim  341 49 58 1 876  258  460  207 29 15
1265 Fedje  130 37 22  707  254  127 87 15 14
1266 Masfjorden  332 64 82 1 601  349  617  218 13 13
1401 Flora 2 298  467  361 12 734 3 409 3 401 1 485  194  130
1411 Gulen  463 83  115 2 604  645  799  299 35 26
1412 Solund  171 36 35  996  230  340 97 16 6
1413 Hyllestad  345 60 52 1 550  363  325  232 19 15
1416 Høyanger  986  172  209 4 814 1 005 1 363  590 51 64
1417 Vik  555  139  110 2 899  837  890  332 54 32
1418 Balestrand  344 53 75 2 196  548  492  189 11 12
1419 Leikanger  457 93 80 2 135  558  545  258 32 17
1420 Sogndal 1 398  285  192 6 134 1 590 1 090  848  129 64
1421 Aurland  407 99 60 2 169  627  407  239 21 18
1422 Lærdal  533  101 99 2 492  688  473  317 48 32
1424 Årdal 1 539  328  251 7 747 2 192 1 733  947  140 71
1426 Luster  997  290  164 5 344 1 946 1 357  573 69 39
1428 Askvoll  579  111  149 3 003  651 1 038  361 55 32
1429 Fjaler  613  128  101 2 910  838  714  382 33 31
1430 Gaular  565  104  121 3 180  478  856  329 42 35
1431 Jølster  614  148  128 2 591  834  740  430 50 28
1432 Førde 2 173  288  237 9 556 1 567 1 564 1 331  101 64
1433 Naustdal  589 89  133 2 544  468  740  389 33 24
1438 Bremanger 1 015  263  228 5 071 1 694 1 540  631 81 57
1439 Vågsøy 1 520  358  321 7 002 1 809 1 894  867  175  116
1441 Selje  580  153 77 2 592  938  458  308 61 25
1443 Eid 1 180  205  280 4 942  967 1 482  730 80 86
1444 Hornindal  237 40 46  924  157  234  124 12 19
1445 Gloppen 1 276  250  329 6 193 1 408 2 165  823  113 64
1449 Stryn 1 305  278  243 6 401 1 630 1 790  759  113 69
1502 Molde 4 224  833  655 23 151 5 425 4 789 2 610  294  229
1503 Kristiansund 3 530  685  638 18 229 4 714 3 831 2 472  272  218
1504 Ålesund 7 107 1 254 1 094 40 630 10 236 9 607 4 467  415  352
1511 Vanylven  840  196  216 3 998 1 206 1 265  558 81 74
1514 Sande  571  138 97 2 816  969  619  369 39 27
1515 Herøy 1 699  405  244 7 644 2 210 1 481 1 103  174 77
1516 Ulstein 1 252  166  158 5 883 1 594  992  794 86 54
1517 Hareid  859  162  135 4 160 1 140  902  537 67 52
1519 Volda 1 374  295  256 7 120 1 705 2 013  905  141 77
1520 Ørsta 2 006  351  379 10 070 2 225 2 596 1 241  162  116
1523 Ørskog  347 52 68 2 088  483  698  240 31 10
1524 Norddal  415 66  100 2 040  358  712  265 33 33
1525 Stranda  866  198  141 5 086 1 625 1 296  541 72 53
1526 Stordal  178 25 38  995  191  250  115 17 11
1528 Sykkylven 1 188  191  187 6 743 1 341 1 855  700 65 57
1529 Skodje  681  140 89 3 824 1 196  845  427 59 36
1531 Sula 1 226  250  182 6 741 1 963 1 896  813 79 65
1532 Giske 1 205  208  213 6 216 1 460 1 635  797 79 89
1534 Haram 1 534  298  251 9 304 2 868 2 248 1 007  123 78
1535 Vestnes  993  187  132 5 500 1 253 1 157  614 57 57
1539 Rauma 1 393  251  252 7 669 1 896 1 944  875  107 82
1543 Nesset  567  107  105 3 167  797  894  325 48 28
1545 Midsund  399  112 77 2 431  781  776  273 31 25
1546 Sandøy  209 42 52  955  253  331  131 18 22
1547 Aukra  492 64 97 2 519  494  619  320 26 25
1548 Fræna 1 675  262  256 8 847 1 873 2 256 1 047 98 80
1551 Eide  605 73 87 3 070  426  568  377 32 30
1554 Averøy 1 015  152  229 5 219  789 1 456  675 62 66
1556 Frei  869  119 62 4 060  753  452  566 48 41
1557 Gjemnes  404 96 69 2 248  730  532  254 39 19
1560 Tingvoll  640  128  137 3 690  979 1 044  433 62 48
1563 Sunndal 1 276  279  230 7 176 2 052 1 612  758 92 70
1566 Surnadal 1 116  268  182 6 175 1 890 1 560  703 67 69
1567 Rindal  364 71 68 1 971  423  582  233 33 25
1571 Halsa  404 89 99 1 940  443  596  262 31 23
1573 Smøla  462  102 61 2 332  675  456  289 35 15
1576 Aure  704  166  152 4 030 1 253 1 010  482 71 33
1601 Trondheim 25 815 4 601 4 096  161 366 39 144 45 062 16 971 1 527 1 299
1612 Hemne  939  194  162 4 830 1 308 1 136  653 73 62
1613 Snillfjord  216 48 54 1 192  281  383  145 25 15
1617 Hitra  806  189  133 4 390 1 414 1 000  534 83 34
1620 Frøya  824  194  132 4 742 1 386 1 041  505 85 42
1621 Ørland  813  156 72 4 188 1 001  504  499 52 27
1622 Agdenes  424 90  132 2 873  918  918  294 38 25
1624 Rissa 1 187  236  204 7 112 1 846 1 934  797 93 60
1627 Bjugn  902  201  157 5 007 1 185 1 320  609 84 55
1630 Åfjord  555  126 82 3 344 1 006  642  345 47 21
1632 Roan  232 73 73 1 485  536  461  151 21 16
1633 Osen  208 57 53 1 164  478  338  139 23 12
1634 Oppdal  971  241  162 5 556 1 769 1 543  671 81 68
1635 Rennebu  531  121  127 3 322  775 1 038  386 36 42
1636 Meldal  830  158  207 4 507  853 1 853  613 80 67
1638 Orkdal 2 103  399  379 11 389 2 603 3 223 1 500  172  104
1640 Røros  925  205  188 5 474 1 298 2 076  558 48 41
1644 Holtålen  397 63 73 2 507  493  590  240 18 25
1648 Midtre Gauldal 1 017  240  170 5 617 1 626 1 187  674 82 53
1653 Melhus 2 235  388  271 12 279 3 184 2 017 1 501  134 99
1657 Skaun  934  167  137 5 073 1 138 1 329  652 65 33
1662 Klæbu  688 98 41 3 197  707  366  409 38 20
1663 Malvik 1 787  257  201 9 614 1 790 2 280 1 105 98 66
1664 Selbu  720  156  149 4 425 1 530 1 271  471 54 37
1665 Tydal  162 36 25  805  281  140 99 14 3
1702 Steinkjer 3 545  718  591 16 606 4 152 3 776 2 473  218  186
1703 Namsos 2 387  453  500 11 668 2 536 3 441 1 696  177  128
1711 Meråker  513 83  105 2 320  475  580  381 38 15
1714 Stjørdal 3 192  562  496 15 625 3 563 3 222 2 189  186  148
1717 Frosta  470  102 80 2 258  565  397  322 30 24
1718 Leksvik  619  117  128 2 935  835  835  430 25 23
1719 Levanger 2 961  556  435 14 849 3 756 2 534 2 047  194  129
1721 Verdal 2 423  452  384 11 596 2 842 2 814 1 746  185  109
1723 Mosvik  129 23 23  538 91  101 83 9 8
1724 Verran  551  130  131 3 061  897  804  356 52 31
1725 Namdalseid  371 81 76 1 941  514  578  255 28 15
1729 Inderøy  960  195  156 4 770 1 277  948  640 55 46
1736 Snåsa  321 69 61 1 555  473  347  211 20 14
1738 Lierne  287 64 58 1 504  309  445  203 25 13
1739 Røyrvik  115 22 16  567 65  123 77 9 5
1740 Namsskogan  201 36 36  818  201  185  133 18 9
1742 Grong  532  105  123 2 666  600  658  365 59 37
1743 Høylandet  240 27 40  996  176  180  165 15 11
1744 Overhalla  605  117  119 3 117  842  840  429 56 39
1748 Fosnes  136 29 35  612  153  157 80 17 8
1749 Flatanger  208 50 41  855  298  233  147 20 6
1750 Vikna  711  161 98 3 778  967  723  465 51 57
1751 Nærøy  878  193  165 4 506 1 345 1 131  585 52 52
1755 Leka  102 28 14  540  272 66 62 11 10
1804 Bodø 7 334 1 336  917 36 256 8 954 7 554 4 761  482  424
1805 Narvik 4 277  948  776 22 171 6 199 6 041 2 962  327  273
1811 Bindal  375 67 78 2 435  552  567  236 35 33
1812 Sømna  446  105 66 2 295  536  492  249 39 25
1813 Brønnøy 1 747  329  305 8 851 1 993 2 525  965  135  112
1815 Vega  372 99 41 1 780  531  321  208 31 17
1816 Vevelstad  107 36 13  457  234 59 60 9 8
1818 Herøy  410  111 58 1 887  594  443  234 43 32
1820 Alstahaug 1 555  316  185 8 086 2 323 1 557  970  105 98
1822 Leirfjord  573  104  129 3 002  602  901  371 56 59
1824 Vefsn 3 037  531  463 12 340 2 994 2 573 2 012  236  124
1825 Grane  310 77 48 1 526  504  272  212 19 19
1826 Hattfjelldal  410 99 99 2 457  582  887  276 30 19
1827 Dønna  401  109 81 2 140  715  560  241 27 18
1828 Nesna  404 66  104 2 303  373  964  256 21 16
1832 Hemnes  946  217  138 4 798 1 376 1 109  600 82 49
1833 Rana 4 867  992  753 26 283 7 132 6 630 2 946  386  247
1834 Lurøy  543  122 83 2 893  797  595  304 51 37
1835 Træna  171 59 14 1 014  499 75 97 13 15
1836 Rødøy  268 59 43 1 386  343  344  141 15 12
1837 Meløy 1 447  338  192 6 789 1 747 1 729  828  122 80
1838 Gildeskål  482  107 97 2 497  508  605  280 46 46
1839 Beiarn  263 73 34 1 543  451  421  126 15 8
1840 Saltdal  941  176  136 4 695 1 239 1 153  560 86 46
1841 Fauske 1 819  356  264 10 027 2 867 2 626 1 098  117 88
1845 Sørfold  440 91 74 2 091  531  532  248 32 27
1848 Steigen  614  143  103 3 168 1 058  672  346 74 30
1849 Hamarøy  429 80  105 2 403  560  821  255 34 30
1850 Tysfjord  602  144  122 2 368  585  618  402 57 41
1851 Lødingen  510  145  102 2 576  948  570  320 26 38
1852 Tjeldsund  324 57 63 1 861  466  519  232 28 28
1853 Evenes  238 68 58 1 112  351  322  154 20 16
1854 Ballangen  571  132  116 3 036 1 015  876  362 53 39
1856 Røst  109 22 17  439 95  122 63 8 4
1857 Værøy  145 39 23  744  266  138 74 7 5
1859 Flakstad  363  120 60 1 713  673  387  218 41 27
1860 Vestvågøy 2 690  544  483 13 871 3 648 3 842 1 792  252  185
1865 Vågan 1 963  403  324 9 319 2 809 2 143 1 228  135  103
1866 Hadsel 1 838  495  302 9 601 3 202 2 298 1 158  140  118
1867 Bø  775  200  224 4 225 1 135 1 693  520 68 72
1868 Øksnes  953  228  125 4 297 1 253  856  574 82 52
1870 Sortland 1 854  306  270 9 234 1 994 2 053 1 137  100  116
1871 Andøy 1 200  254  207 6 390 2 086 1 451  739  104 66
1874 Moskenes  280 72 54 1 277  429  320  178 30 17
1901 Harstad 4 112  821  712 21 612 5 424 5 366 2 846  361  231
1902 Tromsø 8 942 1 489 1 087 54 976 11 971 12 250 6 072  474  347
1911 Kvæfjord  469 80 76 2 151  460  424  319 35 39
1913 Skånland  566  116  104 3 072  760  720  359 46 34
1915 Bjarkøy  117 26 20  681  208  198 70 15 7
1917 Ibestad  398  125 93 2 334  853  691  262 37 28
1919 Gratangen  300 85 83 1 636  557  637  220 39 24
1920 Lavangen  295 87 73 1 291  422  412  208 31 28
1922 Bardu  617  126 79 3 037  724  637  373 39 22
1923 Salangen  425 86 61 2 137  532  393  262 31 20
1924 Målselv  858  189 93 4 212 1 105  695  540 41 27
1925 Sørreisa  483 80 61 2 632  416  437  289 29 16
1926 Dyrøy  263 74 48 1 168  309  241  148 20 17
1927 Tranøy  370 98 79 2 424  641  525  215 26 29
1928 Torsken  238 53 43 1 229  284  310  165 26 9
1929 Berg  188 56 30 1 188  323  196  103 13 10
1931 Lenvik 1 795  345  190 9 325 2 242 1 318 1 089  135 82
1933 Balsfjord  953  225  156 5 452 1 801 1 239  586 76 55
1936 Karlsøy  419  103 72 2 165  733  518  274 38 28
1938 Lyngen  535  130  119 2 594  748  759  322 56 30
1939 Storfjord  298 69 56 1 658  568  411  208 28 17
1940 Gáivuotna Kåfjord  335 64 36 1 795  475  249  194 28 16
1941 Skjervøy  444 82 36 2 156  485  324  259 40 29
1942 Nordreisa  675  139 71 3 472  974  598  387 72 18
1943 Kvænangen  212 53 35 1 054  323  264  119 18 12
2002 Vardø  565  145 53 2 644  849  237  338 54 32
2003 Vadsø 1 129  226 92 5 356 1 463  655  667  103 41
2004 Hammerfest 2 231  427  240 10 553 2 551 1 688 1 470  158  113
2011 Guovdageaidnu Kautokeino  478 61 35 2 396  204  299  293 24 6
2012 Alta 3 014  533  235 12 088 2 839 1 479 1 776  209  155
2014 Loppa  341  127 25 1 817  800  132  213 23 29
2015 Hasvik  278 50 35 1 634  370  275  175 32 9
2017 Kvalsund  299 99 45 1 671  575  364  202 44 21
2018 Måsøy  287 92 28 1 825  552  268  166 21 16
2019 Nordkapp  693  157 77 3 821 1 170  431  393 69 37
2020 Porsanger Porsángu Porsanki  795  134 68 3 765  763  304  503 52 27
2021 Kárásjohka Karasjok  564  103 49 2 565  672  307  383 37 23
2022 Lebesby  281 71 29 1 266  401  222  170 26 10
2023 Gamvik  245 62 14 1 160  395 83  137 36 15
2024 Berlevåg  189 35 17 1 202  198  115 98 10 11
2025 Deatnu Tana  512 88 46 2 322  510  263  316 46 12
2027 Unjárga Nesseby  188 57 34  904  291  206  118 28 5
2028 Båtsfjord  485  101 37 2 482  775  165  309 37 24
2030 Sør-Varanger 2 024  469  338 9 820 2 723 2 061 1 357  162  111
                   
Bydeler                  
Sydvestre Jeløy(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordre Jeløy(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sydøstre Jeløy(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Melløs/Øre(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mosseskogen vest(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kambo(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mosseskogen øst(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mosseelva/Dillingøya(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Varteig (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skjeberg (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tune (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hafslundsøy (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Borge (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Rolvsøy (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kråkerøy (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Onsøy (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bekkestua (Bærum) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sandvika (Bærum) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Rykkin (Bærum) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Drengsrud (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Arnestad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Heggedal (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hofstad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Billingstad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Jansløkka (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nesøya (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Solberg (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vettre (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bondi (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Rønningen (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mellom-Nes (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hagaløkka (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vardåsen (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Østenstad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Lillestrøm (Skedsmo) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skedsmokorset (Skedsmo) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Strømmen/Skjetten (Skedsmo) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gamle Oslo (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Grünerløkka (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sagene (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
St. Hanshaugen (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Frogner (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ullern (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vestre Aker (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordre Aker (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bjerke (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Grorud (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Stovner (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Alna (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Østensjø (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordstrand (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Søndre Nordstrand (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Marka (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hamar vest (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Storhamar (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hamar nord (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Midtbyen (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hamar øst (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang vest (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang midtre (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang øst (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang nord (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Furnes (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Brumunddal (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nes (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Moelv (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Brøttum (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vingrom (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Saksumdalen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vingar (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Jørstadmoen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Rudsbygda (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Fåberg (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre Ålsbygda (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Røyslimoen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Søre Ål (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordre Ål (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nybu (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre bydel (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrumkjernen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nedre bydel (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sørbyen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordbyen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hunndalen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Snertingdal (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Biri (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Åssiden (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre Bragernes (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bragernes sentrum (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Brakerøya - Strøtvet (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gulskogen - Sundhaugen (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Strømsø (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tangen - Åskollen (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Danvik - Fjell (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skoger (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Konnerud (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vegård (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kirkekretsen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Eikli (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ullerål (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hønefoss (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Åsbygda (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Veien (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Stranden (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tyristrand (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Heggen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Borglund (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sokna (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hallingby (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ringmoen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nes (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nord (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Slagen (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gamle Larvik (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tjølling (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hedrum (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Brunlanes/Stavern (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bjørkedalen-Oklungen (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Eidanger-Øyene (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Heistad (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Brevik (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Herøya (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Stridsklev-Hovet (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Grønli (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Porsgrunn Øst (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bjørntvedt-Myrene (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Osebakken-Hovenga (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Porsgrunn Vest (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre Gjerpen (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ytre Gjerpen (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Solum (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gulset (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Klyve (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 1 (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 2 (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 3 (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 4 (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 5 (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 6 (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vågsbygd (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Lund (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Randesund/Tveit (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 1 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 2 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 3 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hundvåg (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tasta (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Eiganes/Våland (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Madla (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Storhaug (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hillevåg (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hinna (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Søndre bydel (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Østre bydel (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skåredalen (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gard (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bleikemyr (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hagland/Vikse (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Røvær (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skudenes (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Åkra/Vea (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kopervik (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Torvastad/Avaldsnes (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Fastlandet (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Arna (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bergenhus (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Fana (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Fyllingsdalen (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Laksevåg (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ytrebygda (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Årstad (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Åsane (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Molde vest (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bjørset (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Molde sentrum (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre bydel (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Molde øst (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordbyen (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Strande (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hjelset (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Groven (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skåla (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bolsøya (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sekken (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ytre helse- og sosialdistrikt (Ålesund) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Midtre helse- og sosialdistrikt (Ålesund) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Indre helse- og sosialdistrikt (Ålesund) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Midtbyen (Trondheim) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Østbyen (Trondheim) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Lerkendal (Trondheim) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Heimdal (Trondheim) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
H/S-distrikt Vest (Bodø) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
H/S-distrikt Øst (Bodø) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skjerstad (Bodø) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Dalselv (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hauknes (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mo (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gruben (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Storforshei (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Grønnfjelldal (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Storv./Dunderl. (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skonseng (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Selfors (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ytteren (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Båsmoen (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Alteren (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Utskarpen (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt Nord(Harstad) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt Sentrum(Harstad) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt Sør(Harstad) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tromsøya sør (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tromsøya nord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kroken-Lunheim (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tromsdalen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kvaløybyen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ullsfjord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ramfjord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Fastlandet nord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kvaløya sør - Malangen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kvaløya nord m/øyene (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1  Definisjoner: Innholdet i begrepet sykehusopphold er endret f.o.m. 1998 fra kun å omfatte heldøgnsopphold til også å inkludere dagopphold. For å sikre sammenlignbarhet med tidligere årganger av tabellen, er kun heldøgnsoppholdene med her. Heldøgnsopphold er når overnatting finner sted på sykehuset eller når overnatting var planlagt ved innleggelse. Et heldøgnsopphold kan omfatte flere avdelingsopphold, men de psykiatriske avdelingene ekskluderes. Om pasienten flyttes til et annet sykehus, telles derimot to opphold med hver sin liggetid. Friske nyfødte samt enkelte lite ressurskrevende opphold for nyfødte er fjernet fra tallmaterialet. Sykehusopphold kategoriseres bl.a. i innmåtene, elektiv behandling og øyeblikkelig hjelp. Elektiv behandling utgjør sykehusets planlagte aktivitet (behandling av ventelistepasienter), mens antall med øyeblikkelig hjelp gjelder pasienter som blir innskrevet med akutte problemer. Heldøgnsopphold for hjerte- og karsykdommer er de oppholdene som har sykdommer i sirkulasjonsorganene som hoveddiagnose, ICD-10 kodene I00-I99 (f.o.m. 1999). Tallene er siden 1998 beregnet med utgangspunkt i pasientens fødselsår (født 1954=50 år osv.). Tidligere var faktisk alder ved oppholdet angitt. Endelige 2005-tall.

Standardtegn i tabeller